VADER GOD: Van de gelegenheid gebruik maken

VADER GOD: Van de gelegenheid gebruik maken
7 juli 2014

2014 07 07 zon

Vader God:

Wij willen u aanmoedigen om geduldig te blijven, terwijl u wacht op de zegeningen die al zo lang voor u klaar liggen. U begrijpt dat dit programma – dat voorspoed zal brengen aan IEDEREEN, niet slechts aan het handjevol dat de ingewikkelde en geheime financiële systemen beheersen – zorgvuldig moet worden doorgevoerd, om te voorkomen dat de hebberige financiers alles in hun zakken rijven, voordat iemand anders de kans krijgt om zijn valuta om te wisselen.

Hier zijn een paar van de dingen waar wij nu rekening mee houden: Irak is een bodemloze put geweest voor Amerikaanse belastingbetalers. Honderden miljarden dollars zijn via militaire- en ‘wederopbouw’-projecten weggesluisd naar de bankrekeningen van de rijkste families op de planeet. Dit gebeurde op slinkse wijze door bankhandelingen die letterlijk het geld in één nacht laten verdwijnen. Zo raakten de 3 biljoen dollars ‘kwijt’ tijdens het militaire debacle in Irak, onder Bush. Zoals u zich wellicht herinnert, werd dit aangekondigd door Donald Rumsfeld op 10 september 2010, slechts enkele uren voordat de Towers werden opgeblazen. Tegelijkertijd verdwenen er ook tonnen aan goud uit de gebouwen van het Trade Center, weggevoerd in vrachtwagens, naar onbekende locaties. Het was een gouden greep voor de duistere krachten – om het zacht uit te drukken.

Wij hebben nu een gelijkaardige situatie in Irak, waar Maliki heel wat heeft geleerd van de opleidingen van de Cabal en hij heeft zijn eigen manier ontwikkeld om een ‘false flag’ op te zetten om zijn eigen pogingen te verdoezelen, om enorme hoeveelheden te stelen van het geld, dat nog veel guller zal rollen tijdens en na de RV. Obama en de Drakenfamilie – die de leiding zullen hebben over een groot deel van het uitbetalen van de vrijgevige ‘contract’-koersen – zijn begrijpelijkerwijze bijzonder voorzichtig over wanneer en hoe de overgang zal plaatsvinden.

Er moet beslist een stabiele regering aan de macht zijn in Irak en de banken moeten volledig onder toezicht staan van diegenen die ervoor zullen zorgen, dat iedereen die tracht de miljarden te verduisteren – welke bedoeld zijn voor het Irakese volk en de Lichtwerkers die geïnvesteerd hebben – wordt tegengehouden en/of vervolgd. Uw leiders beschermen u, ze beroven u niet.

Bedenk, Geliefden, dat de kleine hoeveelheid die u heeft geïnvesteerd, u rijkdom zal brengen. Ga nu niet denken dat u uw rijkdom verdient heeft, omdat u er zo lang op heeft gewacht. Dit zou een bijzonder rare interpretatie zijn van het begrip van iets ‘verdienen’. Ergens lang op wachten maakt u niet tot een beter mens – of meer eerbaar. Geduld is een deugd. Wachten is dat niet.

Ja, wij zouden het liefst onmiddellijk overvloed bieden aan iedereen die zich nu in moeilijkheden bevindt – zij die hun huis hebben verloren, zij die zich geen huis kunnen veroorloven, zij die ernstige medische problemen hebben … maar deze problemen zouden toch zijn opgetreden – ongeacht of zij wel of niet een kleine hoeveelheid valuta hadden gekocht. Het uitstel wordt niet veroorzaakt door hun problemen. Laat u niet verleiden tot het beschuldigen en tuchtigen van uw Boodschappers of uw God, voor de vertraging.

Wij in de Hogere Dimensies zijn niet ongevoelig of onoplettend, noch hebben wij een fout begrip van tijd. Wij hebben het idee van ‘tijd’ geschapen; ik verzeker u dat wij heel goed weten wat u meemaakt. Niet één van ons in de Hemelse Schare heeft niet de harde strijd geleverd van het leven in incarnaties op Aarde. Dit is de reden waarom wij ervoor gekozen hebben om met u te werken, om dit welvaartsprogramma op te zetten.

Wij geven u niet de schuld voor het niet scheppen van de atmosfeer en voorwaarden, die het mogelijk zullen maken dat uw collega’s het programma veilig kunnen doorvoeren. Wij vragen u niet om uw leven te wagen, om het bankwezen omver te gooien dat geschapen werd door meesterbreinen, die jaren de tijd hadden om het gecompliceerde systeem op te zetten, waarvan slechts een handvol mensen op de hele planeet ook maar iets begrijpt.

Niettemin … iemand moet het doen. Uw Lichtwerkers, waarvan u sommigen maar al te snel de schuld geeft van de vertraging, zijn diegenen die hun levens op het spel zetten, om zich onder te dompelen in het moeras van onderlinge verbindingen, die het de Cabal-geleide financiers mogelijk maken om straffeloos te stelen. Zoals u weet zijn die geharde, economische goochelaars ook nog eens meedogenloos. Het is niet zo vreemd dat vrijwel niemand van u zich vrijwillig heeft aangemeld om de bankverslagen uit te pluizen, om de enorme fraude en criminaliteit naar boven te halen, om ze te stoppen. Maar iemand moet het doen.

Heeft u er wel eens bij stil gestaan, wie het dan doet? Heeft u evenveel energie besteed aan het uitzoeken van wie er undercover is of wie er werkt als dubbelagent – zodat u hen uw liefde en bemoediging kunt sturen – als u besteed heeft aan het trachten naar boven te halen van slechte dingen over hen? Heeft u evenveel tijd besteed aan het danken van uw oprechte boodschappers en grondteam van experts, als u besteed heeft aan het zoeken naar de boeman onder andermans bed?

Wij hebben begrip voor uw gevoelens van wanhoop en ongeduld, maar wij keuren ze niet goed. Wij vragen u nu: verhef uzelf naar het hogere niveau dat wij u gisteren hebben leren zien en voelen, in de radio-uitzending met Aartsengel Michael, in zijn prachtige retraite boven Lake Louise. Kijk met de ogen van uw Hoger Zelf. Kijk met mijn ogen – dan zult u de noden zien van al de mensen. Ook al zouden wij het liefst de fondsen heel snel vrijmaken, het kan niet – want telkens als we er dichtbij kwamen dook er weer een andere stroman van de Cabal op met een nieuwe intrige, een nieuwe opzet, om u en anderen te bedriegen die beloofd hebben om het geld te gebruiken om de pijn te verlichten, welke door de duisteren werd toegebracht.

Dit is de reden voor het welvaartsprogramma, waaraan St. Germain en Lady Portia gedurende duizenden jaren gewerkt hebben. (Zij krijgt zelden lof voor haar aandeel in het programma). Zoals velen van u weten gaan de welvaartsprogramma’s niet enkel over de bankwereld. Zij omvatten ook een complete verandering van regering die de Republiek van de Verenigde Staten van Amerika zal herstellen, die bedoeld was als een voorbeeld voor eerlijkheid, gelijkheid en vrijheid. Het idee van ‘vrijheid’ werd al snel ingepikt en ingezet als hulpmiddel om anderen op te hitsen, door diegenen die de rijkdommen van Moeder Aarde wilden plunderen voor hun eigen gewin – zonder enige verantwoording te nemen voor het beschermen van de Aarde of de komende generaties.

Wel dan, hier bent u, wachtend op de zegeningen die u beloofd zijn, maar die nog niet gekomen zijn. Wat als het nog drie weken gaat duren? Gaat u dan in opstand komen en de boodschapper ervan betichten een bedrieger te zijn – of gaat u dieper kijken naar de oorzaken van het uitstel, om te kijken of u misschien iets kunt doen om te helpen? U zegt dat u zich te machteloos voelt om iets voor uzelf in gang te zetten. Hoezo verwacht u dan van anderen dat zij opschieten en het voor u gaan doen?

Ziet u, Geliefden, dit is evenzeer een test voor uw karakter als het een uitdaging is voor diegenen, die zich grote moeite geven om het te laten gebeuren en u te informeren over – en bekend te maken met – de complexiteit van dit enorme Galactische project: de Ascentie van Planeet Aarde. Het welvaartsprogramma is slechts de eerste stap in het scheppen van de voorwaarden, die het zullen mogelijk maken voor ieder wezen op Aarde, om een zucht van verlichting te slaken en beginnen te leven vanuit hun hart, zonder angst of wanhoop en vooral: zonder de vernietigende invloed van de duistere energieën, die nu stilaan verdreven worden van het oppervlak van de Planeet.

Richt u hierop, Geliefden. Lever uw aandeel en reinig uzelf van alle duistere energieën. Dit is een groot deel van uw bijdrage aan het Project. Alle zielen zullen opstijgen naar steeds hogere niveaus van trilling. Blijf niet achter omdat u nog verwikkeld bent in gevoelens van ‘recht hebben op’ of angst. De ideeën achter gevoelens van ‘recht hebben op’ zijn gebaseerd op het ego en komen voort uit honderden levens in een omgeving van tekort en angst. ‘Recht hebben op’ is een vorm van arrogantie, vermomd als rechtmatige eigenliefde – of zelfs begaan zijn met anderen. Sta uzelf niet toe de dupe te worden van hen die anderen afwijzen, en hun eigen prestige bouwen op het verspreiden van leugens en propaganda, om onze meest stralende en beste Lichtwerkers omlaag te halen.

Nog niet zo heel lang geleden konden honderden mensen in een stad ertoe gebracht worden om ‘de heks te verbranden’ of ‘de verrader op te hangen’. Hoeveel van die ‘heksen’ en ‘verraders’ waren er onschuldig, denkt u? Ik zal het u vertellen: allemaal. Enkel wanneer er twijfel is, zetten de propagandamakers een campagne op touw om het doelwit aan te vallen. Anders zouden zij de uitkomst ervan overlaten aan de wet of aan het publiek om te beslissen over hun lot, erop vertrouwend dat het bewijs voor zich zou spreken.

Daarom: wees het Licht, Geliefden. Schijn het Licht van de deugd over uw wereld. Neem deel aan de campagne van de Deugd, waarin u uw karakter-spieren elke dag oefent en per dag één deugd uitkiest. Gedurende die hele dag richt u zich op het in uzelf scheppen van een atmosfeer, van bijvoorbeeld dankbaarheid of geduld of mededogen. Doe dit elke dag gedurende 3 maanden. Doe het dan nog eens gedurende 3 maanden. Tegen het einde van één jaar zult u zichzelf niet herkennen. In feite zult u al na één week voelen hoezeer u veranderd bent.

U heeft niets te verliezen en alles te winnen, want wat u zult winnen is werkelijk het Koninkrijk der Hemel op de Aarde. Ja, dat is u beloofd, maar u zult het niet geschonken krijgen. Het is een geschenk dat u voor uzelf zult opeisen door uw meest liefdevolle, meedogende, vergevende zelf te worden. Dit is uw lotsbestemming – en uw uitdaging. Verhef uw bewustzijn; eis uw vermogen op als de God of Godin waartoe u was voorbestemd, toen u tevoorschijn kwam als de vonk van onze Liefde – de goddelijke schepping van Liefde – om uw zielenleven te beleven, te evolueren en te groeien in een eindeloze uitstroom van stijgende energie.

Wij zijn hier om u te eren, te bemoedigen en te verheffen – bij elke stap die u zet naar het Licht, elke keer als u uw hand uitsteekt om ons aan te raken, elke keer als uw hartslag versnelt door gevoelens van Liefde. Moeder God en ik zijn hier bij u, wij ademen elke ademtocht met u, wij horen elk gebed, wij dromen elke droom met u.

Wij houden van u zonder einde; wij zullen van u houden zonder einde, tot de eindeloosheid zichzelf aan u onthult en u naar ons komt in Licht en Vreugde.

Ik ben uw Vader God, degene die u gekend heeft als Jahweh, Allah, Jehova, Shiva, Ra, Zorra – en nu ook: Mandela.

Genoteerd door Kathryn E. May, 7 juli 2014, 4 PM
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.


 

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.