Symptomen van Dimensionaal verschuiven

Symptomen van Dimensionaal verschuiven
– fase één is voltooid!
Aluna Joy Yaxkin en de Star Elders

AJ 2016 02 22 dimensionaal reizen
22 februari 2016

Hoe vaak is het u niet overkomen: u denkt aan iets, u draait zich om en uw intentie verdwijnt in het niets? U kunt zich niet herinneren wat u wilde gaan doen. Dit komt doordat u – door u om te draaien – u verschoven bent naar een andere wereld. Dan draait u zich geërgerd weer om … en u weet het weer! U bent niet gek aan het worden. U wordt voorbereid op dimensionaal reizen.

Reeds in de jaren ’80 leerden de Star Elders mij al over dimensionaal verschuiven. In vroeger tijden – ten tijde van de L-ders (en daar komt ook hun naam vandaan) kon een EL-der Meester zich naar een andere dimensie begeven door gewoon met zijn fysiek lichaam een draai van 90 graden te maken. In de hele Maya-wereld zijn er, uitgehakt in steen, bewijzen van deze lering te vinden. Toen de wereld verviel in steeds dichtere energie, zoals dat gebeurt met de opkomst en ondergang der tijden, ging deze oude wijsheid verloren. In dichtere periodes op Aarde waren de Elders nog steeds in staat om zich te verplaatsen, door met hun fysiek lichaam 3 keer een 90 graden draai te maken.

Nu komen we in een lichtere, minder dichte periode van fysiek bestaan en dit vermogen om naar andere dimensies te gaan zal naar ons terugkeren. In de Inca-wereld begrijpen ze dat er in lagere, dichtere dimensies méér natuurwetten heersen. Deze wetten begrenzen ons maar ze beschermen ons ook, totdat we voldoende bewust zijn om voor onszelf de verantwoording te nemen. Nu veel van deze wetten worden opgeheven door het verhogen van onze frequenties – omdat we onze oude gewoonten, gedachtevormen en overtuigingen afleggen die niet langer passen bij ons Hoger Zelf – hebben we minder beperkingen in de fysieke wereld, maar we dragen nu wel weer de last van veel meer eigen verantwoording.

Sommige natuurwetten zijn de voorbije jaren langzaamaan verdwenen uit onze dimensie. Wanneer ze verdwijnen voelen wij veel symptomen die we in het verleden al heel vaak hebben besproken. Er zijn veel méér symptomen, maar vandaag willen we het vooral hebben over desoriëntatie en verlies van het korte termijn-geheugen.

Desoriëntatie kan bij veel mensen leiden tot verschillende reacties, wanneer de natuurwetten wegvallen en ieder mens méér eigen verantwoording krijgt. Wij hebben een breed gamma aan reacties gezien op het leren omgaan met meer eigen verantwoordelijkheid, zoals bijvoorbeeld verwardheid, massaal geweld en schietpartijen, een epidemische toename van depressie en onrust en de grootschalige illusie van ‘vastzitten’. Zulke tijden kunnen heel frustrerend zijn en kunnen leiden tot een grote variatie aan gekte … tot zelfs volledige psychotische inzinkingen (voor diegenen die het moeilijk hebben met die eigen verantwoording), tot het gewoon ‘leeg’ of ‘verloren in de leegte’ voelen, tot het vastzitten in je eigen persoonlijke- en spirituele groei (deze mensen hebben het iets minder moeilijk met het hebben van méér verantwoordelijkheden). Als we een veel groter gebied krijgen om in te werken, kunnen al deze symptomen zich voordoen, afhankelijk van het niveau van bewustzijn van een persoon.

Een voorbeeld … Toen wij onze nieuwe puppy Comet adopteerden, was dat voor hem een uitdaging. Hij was gewend aan een kleine kooi, een strikte routine en eten en plassen volgens schema. Toen kwam hij bij ons wonen. Ons huis was voor hem enorm groot en de achtertuin was een wijdse vlakte. Daarbij hielden wij ons niet zo aan een schema en wij leven niet volgens de klok. Dit was voor hem dus echt beangstigend. Hij was zo in de war over zijn vrijheid en al die ruimte, dat hij niet wou plassen of eten. Maar langzaamaan wende hij aan zijn nieuwe vrijheid en hij leerde verantwoording, zoals niet in huis plassen en niet kauwen op mijn teenslippers. Hij leerde echt heel goed omgaan met zijn nieuwe wereld.

Het korte termijn-geheugen is een symptoom en een teken dat het Universum ons onze verantwoordelijkheid begint terug te geven over het vermogen van persoonlijk- en fysiek dimensionaal reizen. Hierdoor kunnen we soms het gevoel hebben dat we gek worden. We kunnen onze gedachtegang al kwijtraken door ons om te draaien en door een deuropening te gaan. Deze beide handelingen leiden tot het verlies van ons korte termijn-geheugen. Dit feit is wetenschappelijk bewezen. Maar wat de wetenschap niet beseft is dat wij net een les hebben gehad in dimensionaal reizen. Hetzelfde geldt wanneer u een droom heeft, dan wordt u wakker en draait u om … en de droom is weg. U wéét dat u gedroomd heeft, maar u weet niet meer wat het was.

De oplossing!
Wanneer u op het punt staat om iets te gaan doen – bijvoorbeeld op zoek gaan naar uw theekopje, uw bril, naar de winkel rijden … voordat u daar de fysieke draai voor maakt, moet u vasthouden aan die gedachte en dan zult u uw geheugen niet verliezen. Hetzelfde geldt voor het onthouden van uw dromen. Als u droomt, wordt dan zachtjesaan wakker terwijl u in gedachten uw droom nog eens overloopt … voordat u beweegt opent u eerst uw ogen, daarna draait u zich om.

Als u dit nog steeds aan het lezen bent, denk ik dat u klaar bent voor het volgende stukje!

Als u er klaar voor bent om dimensionaal te reizen en u zich niet langer druk maakt over uw theekopje of die verdraaide bril, dan zeggen de Star Elders dat wij er klaar voor zijn om te gaan spelen met deze kleine oefening. Wanneer u op het punt staat om te gaan schakelen en u omdraait om de hond zijn voer te geven of dat raam open te maken, enz … op het moment dat u zich draait denkt u aan een beeld of een plek of een tijd waar u in zou willen terechtkomen, dan draait u zich en richt u zich op die andere wereld. Maar er zit een ‘maar’ bij! U kunt dit niet PROBEREN. Het moet even gemakkelijk gaan als ademen, want anders zult u uw bril gaan zoeken! Als u dit PROBEERT, dan drukt u het weg. Het moet vanzelf gaan. Uiteindelijk is dit een natuurlijk vermogen, dat wij ons nu weer herinneren.

Weet gewoon dat elke keer als u een hoek omslaat of door een deuropening stapt, u wordt opgeleid tot meesterschap. Ontspan u en sta het beeld toe er gewoon te zijn. Meestal – in elk geval voorlopig – zult u zich omdraaien en gewoon terechtkomen in die verbaasde, oude leegte waar u zich afvraagt ‘wat ging ik ook alweer doen?’. Maar blijf volhouden. Oefen. Als u het dan eenmaal een keer lukt, zult u waarschijnlijk al binnen een paar seconden teruggesmeten worden naar deze wereld. U kunt u ontzettend moe, verward en uit evenwicht voelen. Uw ogen zullen zich weer moeten aanpassen (wazig zicht) en uw gehoor zal korte tijd raar doen (echo). Terugkomen naar deze wereld zal zwaarder en zelfs eventjes deprimerend voelen. Het moeilijkste symptoom is nog, dat u ‘niet uit uw woorden geraakt’, dat we onze naamwoorden kwijt zijn als we terugkomen. Dit komt door het heen en weer flitsen tussen werelden – en daar geen herinnering aan hebben. Deze kwestie zal nog een tijdlang verergeren. Juist op die momenten moeten we onmiddellijk overgaan op het toepassen van methodes die ons aarden. Dit is heel belangrijk voor uw psychologische- en spirituele gezondheid. Hoe méér u uittreedt, des te langer zult u in staat zijn om in de door u verlangde andere wereld te blijven.

Deze andere werelden kennen minder natuurwetten. Daarom zal het manifesteren en scheppen veel sneller en krachtiger worden. Ondanks alles wat ik hier zeg, kunt u zich niet voorbereiden op wat u daar gaat ervaren, of hoe het zal voelen als u weer terugkeert naar deze wereld. Hier is nog een ‘maar’ … Wij zijn bezig met deze werelden samen te voegen; niet ze achter te laten. Wij zullen het niet meemaken dat een groot deel van de mensheid vertrekt en nooit meer terugkeert. Wij worden een brug tussen de werelden. Wij brengen werelden samen en al doende verhogen wij de frequentie van onze gehele wereld.

Het is een feit dat wij nu reeds beslist al meesters zijn in het vermogen om onze korte termijn-wereld los te laten. Joepie! Fase één van de lessen in dimensionaal reizen is voltooid! We zijn dus afgestudeerd in dit deel van het proces. Het enige wat we nu nog moeten leren, is hoe we iets in de plaats kunnen zetten van die lege plek. We weten dat het heel eenvoudig klinkt! Maar zeg dat eens tegen een baby die zijn eerste stapjes zet!

Waarschuwing ….. begin alstublieft aan deze oefening met het duidelijk besef dat u verantwoordelijk bent voor wat er gebeurt in de andere wereld of in de wereld waar u naar terugkeert. Dit zal uw vermogens vergroten en uw trillingen veranderen en verhogen. Maar net als met onze nieuwe puppy, zal u zich in het begin ook verloren voelen in de enorme leegte van een onbeperkte wereld.

Het zijn niet alleen dimensies die wij ons herinneren, die wij overbruggen en samenvoegen, maar ook de wijsheid in de overblijfselen van onze voorouders en de stenen van hun oude tempels. Maar dat is een ander onderwerp dat we binnenkort zullen behandelen.

De Sluier is nu zo dun en de frustrerende leegte (het herstarten na een enorme verschuiving van een tijdperk) die we in 2013 betraden, ligt bijna achter ons. We kunnen het Licht voelen en zien aan het einde van deze tunnel waarin we ons bevonden. We hebben hard moeten werken. En als u er nog steeds bent en mij nog steeds volgt, dan heeft u héél hard gewerkt. Daarom willen de Star Elders u erkennen en eren voor uw harde werk, ook al denkt u dat u enkel maar de raderen draaiende heeft gehouden. Wij zijn uiteindelijk geen hamsters in een looprad! Wij zijn de wedergeboren Afstammelingen van Licht en de Architecten van een Nieuwe Wereld.

Reageer alstublieft uitsluitend op dit artikel op de FACEBOOK-link en bespaar mij twee dagen werk, Alstublieft. Ik kan gewoonweg niet al uw mails beantwoorden … maar dat wil ik wèl 😉

Origineel bericht: http://www.alunajoy.com/2016-feb-22.html
fb: https://www.facebook.com/alunajoyyaxkin

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.