NAN 49: Stuur uw positieve Visie uit

Zoals gepubliceerd in NAN 49:

‘Stuur uw positieve visie uit’
door Sheldan Nidle
voor de Galactische Federatie van Licht en de Spirituele Hiërarchie

Editie 49 - Hold the vision 600x600

8 Etznab, 11 Yax, 12 Manik 2 februari 2016

Dratzo! Alles loopt nog steeds volgens plan. Dit bijzonder uitgebreide proces wordt zorgvuldig begeleid door een reeks van nieuwe veiligheidsmaatregelen om kwaliteitscontrole mogelijk te maken. Hiertoe is besloten vanwege de onregelmatigheden bij een aantal banken en dergelijke instellingen, die dienen als de aangewezen toezichthouders voor de verschillende oude families en Europese koningshuizen die deelnemen aan deze operatie. Wij verwachten dat dit hele proces van speciale geldzendingen en leveringen niet langer dan een maand zal duren. Wij vragen daarom dat u geduldig zou blijven en u klaar zou houden om uw zegeningen op veilige en beveiligde bankrekeningen te zetten, welke u zelf al heeft geregeld voor dit proces. De huidige regeringen zijn bijna uitgezongen en wij verwachten binnenkort de vereiste aankondigingen. Deze reeks van ontwikkelingen moeten de weg vrijmaken voor onze eerste openbare aankondigingen betreffende grootschalige landingen. Wij willen u eerst een algemeen overzicht geven van wat wij willen gaan doen. Daarna willen we u meer inzicht geven in ons mentor-programma.

Er is een duizenden jaren oude verbintenis tussen de oppervlaktemensheid, Agartha en ons. Dit geheime project bereikt nu een punt waarop het gemakkelijk openbaar bekend kan worden gemaakt. De duistere Cabal beseft wat deze plotse onthulling betekent. Zij brengt de dreiging van het ineenstorten van hun bij elkaar gegraaide rijk, dat zij hebben opgebouwd sinds het einde van uw WO II. In de voorbije zestig jaren is er een geheime wereldregering gevormd, welke van plan was om een blijvende dictatuur te vestigen. Deze grootschalige onderneming wordt op dit ogenblik ontmanteld door uw dappere en toegewijde daden om de plannen van het Licht te steunen. Het opkomende bewustzijn van deze wereld heeft dit alles mogelijk gemaakt. Dit proces wordt ook gesteund door de vele handelingen van de Agarthanen, die ervoor hebben gezorgd dat er een nieuw financieel systeem kon komen dat de voorbode zou zijn voor een nieuw, wereldwijd bestuur. Dit alles toont aan dat wij heel binnenkort eindelijk officieel contact kunnen leggen met u! Onze contactpersonen die werkzaam zijn binnen die groepen die zich hebben toegelegd op uw overwinning, hebben er alle vertrouwen in dat een nieuwe wereld heel snel tot stand kan komen.

In dit nieuwe rijk zult u bevrijd worden uit de ketenen van de schuldslavernij. Het is interessant om op te merken dat dit Nieuwe Tijdperk gebaseerd zal zijn op financiële overvloed. Lang geleden werden de oude families door de Meesters benaderd om op te treden als bewaarders van een deel van de voorbehouden fondsen, die doorheen de eeuwen werden bijeengebracht door de Verheven dienaren van de Hemel. Deze enorme hoeveelheden aan goud en andere kostbare voorwerpen vormen de kern voor een tijd waarin geld niet langer meer de bron van rijkdom zal zijn. Dit Nieuwe Tijdperk zal worden gebaseerd op het beginsel dat uw vermogens de reden zijn voor uw ‘rijkdom’. Er zijn velen onder u die niet in staat waren om zich te bevrijden uit de ketenen die hen zijn opgelegd door de schuldslavernij en de verwrongen verdeling van de rijkdom. Deze nieuwe tijd zal dit veranderen en het voor iedereen mogelijk maken om zich te ontplooien. Dit proces zal een plotse, nooit gekende oogst opleveren van ontdekkingen en vindingrijkheid. Wij kijken er naar uit om hierin een rol te spelen, om u te helpen bij het voltrekken van dit langverwachte wonder!

Nu u de ketenen van uw beperkte verleden losser maakt, herinner u dan diep in uw hart het eerste ontstaan van deze langdurige gevangenschap. U bent bezig aan een reis die u zal terugbrengen tot volledig bewustzijn en u zal toestaan om te zijn wie u werkelijk bent. Het duister verliest zijn vermogen om te beperken hoe u denkt, handelt en voelt. U begint uw onderlinge verbindingen weer op te bouwen welke indertijd verloren gingen, door de plotselinge aard van uw transformatie tot wezens met een beperkt bewustzijn en beperkte vermogens. Deze komende tijd zult u zich gaan herinneren wie u was en waarom u feitelijk hier bent. Het is onze goddelijke taak om dit proces te bevorderen en om onze vermogens te gebruiken om een einde te maken aan uw verborgen angsten en zorgen. U zult terugkeren naar een wereld waarin dood en ouderdom niet langer uw verborgen drijfveer zijn. U zult opnieuw een levenspatroon gaan aanleren dat voor u vanzelfsprekend was, voordat de duistere Atlantiërs u op hele kort tijd veranderden en u in een schijnbaar eindeloos ‘lange nacht van zwaarden’ hebben gestort. U zult weer één worden met het Licht! Hosanna! Hosanna!

Namaste! Wij zijn uw Verheven Meesters! Wij komen hierheen, vervuld van vreugde! Er zullen deze week vele grootse dingen gaan gebeuren! Het proces om de zegeningen af te leveren gaat verder! Het heeft langer geduurd dan eerst verwacht werd door onze vele medestanders. Maar nu bereikt een langdurige leveringsoperatie een bijzonder hoogtepunt. Deze maand belooft niet alleen dat er veel afleveringen zullen plaatsvinden, maar ook de opkomst van een nieuw bestuur en de formele doorvoering van een nieuw financieel systeem. In verband hiermee zal een reeks van laatste overeenkomsten het mogelijk maken, om precies te bepalen hoe het nieuwe wereldwijde financiële systeem zal worden ingevoerd. Onze medestanders bereiden bovendien ook de laatste lijsten en formele aanhoudingsbevelen voor, die de basis zullen vormen voor de dramatische arrestatie van heel veel grote financiële kopstukken over de hele wereld. Dit wereldwijde gebeuren zal er eindelijk voor zorgen dat de duistere Cabal gebroken wordt en op geen enkele wijze nog invloed kan hebben op wat er te gebeuren staat.

Daarom is het van het grootste belang, mijn Gezegende vrienden, dat u aandachtig blijft en u klaar houdt om uw positieve visie uit te sturen van deze nieuwe wereld die zich gaat vormen. Wij komen ook nu al samen om deze goddelijke visie te versterken en samen te voegen met heilige decreten vanuit de Hemel.

Dit Nieuwe Tijdperk zal er in aanvang één zijn die u een verbazingwekkende hoeveelheid aan Waarheid zal leren. Neem deze in u op en bereid u voor om een weg te volgen die u zal leiden tot een goddelijke drempel, hetgeen het begin zal zijn van een volledig bewustzijn. Het is onze taak om onze goddelijke opdracht van gidsen en toezichthouders uit te voeren, zodat u in staat bent om te aanvaarden wat wij u leren. Tijdens de voorbije 13 000 jaren heeft er een geschiedenis plaatsgevonden waarvan u zich totaal niet bewust bent. Dit moet eerst worden rechtgezet en dan heel zorgvuldig steeds weer worden overlopen. De kennis hiervan is de basis voor wat de Hemel en uw ruimtefamilies u gaan vertellen.

Deze nieuwe kennis zal u bevrijden van een reeks van filosofische manipulaties, die de Anunnaki en hun volgelingen hebben gebruikt om u te overheersen. In dit Nieuwe Tijdperk zal de Hemel u voorbereiden op uw terugkeer naar uw oorspronkelijke rol als Hoeder van Gaia en vele eco-systemen. Het leven is kostbaar en u moet gaan leren hoe u er op de juiste wijze zorg voor kunt dragen. U zult ook uw familie van Binnen-Aarde ontmoeten. Samen met hen zult u een nieuwe Sterrennatie gaan vormen, en hand in hand gaan samenwerken om de heilige decreten van de Hemel uit te voeren in dit uitgestrekte Zonnestelsel. Wij zijn opgewonden door onze nieuwe taken en zullen u voorbereiden op een aantal heilige taken. Dit proces zal beginnen nadat de nieuwe besturen op hun plek zijn en u een nieuwe reeks van bepalingen hebben gegeven, die nieuwe verbintenissen zullen smeden tussen u en Gaia! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Vandaag hebben wij u verder op de hoogte gebracht van wat er gaande is. Deze wereld staat nu op de drempel van grote veranderingen, die eindelijk een einde zullen maken aan uw lange reis doorheen duisternis en uitgekookte manipulaties. Neem deze nieuwe wijsheid in u op en gebruik haar om deze wereld te transformeren en uw komende rol te aanvaarden, namelijk het verspreiden van een boodschap van Licht en Liefde doorheen dit Sterrenstelsel!

Weet, Geliefden, dat de onmetelijke Voorraad en de oneindige Welvaart van de Hemel daadwerkelijk de uwe zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!)

Meer van Sheldan Nidle en PAO: http://www.paoweb.com/updates.htm

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.