ST GERMAIN: Onze Nieuwe Wereld

ST GERMAIN: Liefde, Rechtvaardigheid en onze Nieuwe Wereld
1 juli 2014

2014 07 01 oever zon

foto: Miriadna.com

St. Germain:

Ik wil het met de wereld hebben over Waarheid en Rechtvaardigheid.

Er hebben een aantal bijzonder wrede aanvallen plaatsgevonden op de goede mensen in deze wereld, en het doet me pijn dat degenen waar ik veel van hou, in de media en op het internet worden verguisd. Hier in de Hogere Dimensies volgen wij niet op de voet elke misstap en elke kleine uitglijder op weg naar een microfoon. Wij houden van u allemaal, wij steunen u allemaal en wij beschouwen het als een gigantische overwinning, wanneer een mens in staat is om een leven te leiden waarin hij niet alleen overleeft, maar ook in staat is om tegelijkertijd iets te volbrengen wat een aantal mensen verheft.

Wij zien nu het ontmantelen van de Cabal. De meest machtige leiders ervan worden nu gedwongen om zich te voegen naar het feit dat er nu onderzoeken gaande zijn, om bewijs te verzamelen dat de meeste van de meest machtige rijke mensen op de planeet in beschuldiging zal stellen. Alle betrokkenen zijn zich bewust van deze ontwikkeling en beginnen te beseffen dat zij niet langer zullen kunnen wegkomen met verschrikkelijke misdaden tegen de mensheid. Het heeft lang geduurd, maar de molens van de rechtspraak malen toch echt. Voor de eerste keer in honderden jaren winnen de Goeden aan macht over de duisteren. De kansen zijn gekeerd – en wij gaan niet terug.

Helaas doet de media geen verslag van deze ontwikkelingen. Heel soms worden er hele kleine berichtjes geplaatst op pagina 9, met betrekking tot een onderzoek of een arrestatie en dan begint de rechtszaak, maar zonder er enig gerucht aan te geven – dus weet niemand echt wat er onderzocht wordt en waarom. Ironisch genoeg gebeurt dit het meest in de VS, waar spreken allesbehalve vrij is.

Intussen worden de mensen op de grond – aan wie een beter leven werd beloofd – ongeduldig. En tegen wie keren zij zich dan om kritiek op te hebben, over te roddelen en te beschuldigen? Precies die mensen die uit alle macht achter de schermen proberen om veranderingen te brengen – de Lichtwerkers: de hardwerkende politieke leiders die ondanks alles vechten om de dikbetaalde dwingelanden van de hebzucht tegen te houden; het toegewijde spirituele channel die haar leven heeft gegeven, met als enige doel het helpen van anderen om te ascenderen; de kracht voor vrijheid in de economische wereld, die uiterst belangrijke kennis (en daarmee macht) heeft gebracht aan duizenden mensen; de gewetensvolle financiële ‘raadgever’, die zijn tijd en energie heeft gegeven om de mensen op de hoogte te houden van de komende kansen op rijkdom – allemaal zijn zij beledigd, beschuldigd en opgejaagd geworden door de minder opgeleide, minder toegewijde, minder ontwaakte toeschouwers, die niet de moeizaam bevochten kennis, moed en integriteit hebben om te doen wat deze Lichtwerkers gedaan hebben.

Ieder van u die heeft deelgenomen in de karaktermoord-campagnes – of die ze heeft toegestaan door te zwijgen – kijk in uw hart. Welk duister plezier geeft het u om te zien hoe iemand door de modder wordt gehaald, wanneer zij door oprechte inspanning iets bereikt hebben op hoog niveau? Wat voelt u wanneer u hoort hoe een lasteraar zijn persoonlijke mening opsomt en beschrijft, over de handelingen of bijdragen van die bepaalde persoon? Waarom moeten Lichtwerkers gestraft worden voor de liefde die hen ertoe brengt, om hun armen uit te strekken naar diegenen die zij willen omhelzen?

Hier is een betrouwbare manier om u te helpen bij het bepalen van het verschil tussen het ‘weergeven van feiten’ en ‘belasteren’:

Gebruikt de aanklager emotionele bewoordingen zoals ‘beangstigend’, ‘schokkend’ en ‘verontrustend’?

Bevat het verslag ongegronde en onbewezen theorieën of meningen, zoals in het volgende:

“Aangezien de aarde plat is, was het verontrustend om te ontdekken dat van de heer C het voorstel werd gehoord tot een levensbedreigende reis, die zijn onschuldige familie en bemanning in levensgevaar kon brengen. Wij waren geschokt toen wij vernamen dat de heer C. vervallen is in irrationele- en duistere denkbeelden, die ongetwijfeld het resultaat zijn van zijn recente samenwerking met de heer B, die een berucht lid is van een geheime genootschap van moordenaars en verkrachters.

Wij zijn sterk verontrust bij deze ontdekking, dat onze geliefde heer C. zo ‘diep gevallen is’ – net als Lucifer – en dat hij nu duidelijk werkzaam is voor de Cabal. Wij kunnen hem enkel maar liefde sturen en God smeken om hem helderheid te geven, ter wille van al de mensen die hij in het verleden heeft beïnvloed. Wij vertellen u dit met groot verdriet en bezorgdheid, want de heer C. werd door ons bijzonder geliefd en het spijt ons dat wij u moeten waarschuwen tegen elke verbintenis met hem, vanwege de duistere energieën waarbij hij betrokken is geraakt en die een groot gevaar vormen voor nietsvermoedende slachtoffers.”

U ziet hoe eenvoudig het is om een campagne van leugens op te zetten, om iemand in diskrediet te brengen die zijn nek heeft uitgestoken voor het Hoger Goed. Waarom zou iemand dat doen? Het is een eeuwenoud verhaal van concurrentie, angst voor financiële verliezen, angst voor verlies van aanzien, angst om vrienden kwijt te raken, jaloezie en soms gewoon een kwestie van het oude vertrouwde ‘gelijk willen hebben’.

Hoe kunt u nu zogeheten ‘complottheorieën’ herkennen, die gebaseerd zijn op waarheid?

Kijk eerst naar het motief achter de onthulling. Wat heeft die persoon erbij te winnen? Klokkenluiders – die vaak verfoeid worden door hun onthullingen van corruptie – behalen zelden persoonlijk voordeel door wat zij naar buiten brengen, en worden vaak financieel ten gronde gericht door de mensen die zij uitdagen. Uitgerekend aan diegenen die het meeste te verliezen hebben, zou u ‘dank u wel’ moeten zeggen.

Mensen die video’s op het internet hebben geplaatst, waarin getoond wordt hoe een tekening gebruikt werd om bewegende beelden te maken van een vliegtuig dat de Twin Towers raakt, hebben dat onderbouwd met de getuigenis van deskundigen uit de metaalindustrie, de architectuur en de bouwwereld, om zo de veel te eenvoudige – en daardoor onjuiste – afbeeldingen te weerleggen, die gebruikt werden om de gebouwen te beschrijven. Om het gebruik te verklaren van explosieven op basis van chemicaliën heb je opgeleide chemici en fysici nodig – niet een Tv-persoonlijkheid of een panel of politici of propaganda-experts.

Kijk dan eens naar de resultaten. Brengen de aantijgingen van foutief handelen het karakter van die persoon in diskrediet of zijn ze bedacht om bepaalde handelingen, illegale activiteiten of harde uitspraken aan te duiden, die kunnen worden ondersteund door getuigen en geschreven bewijs – of is het afkomstig van ‘horen zeggen’ of verklaringen door derden? Bijvoorbeeld: persoon A zei dat persoon B zei … en ik – persoon C – herhaal hier het ‘belastende bewijs’ van hun gesprek. Of ook nog: ik – persoon A – had een privégesprek met persoon C en hier is mijn interpretatie van dat gesprek, dat ik gebruik om te bewijzen dat persoon C … krankzinnig of oneerlijk of schuldig is of leidt aan waanvoorstellingen … enzovoort.

Geen enkele van deze werkwijzen zou men ernstig moeten nemen, noch zouden zij toegelaten worden als bewijs in een eerlijke rechtbank. Wij staan nu op het punt om de NESARA-wet doorheen het hele land door te voeren en wij moedigen u aan om te gaan denken in termen van 5D. U zult al spoedig de taak krijgen om te helpen bij het scheppen van een eerlijk en rechtvaardig systeem, gebaseerd op Universele Wetten. Om dat te doen moet u leren uw onderscheidingsvermogen te gebruiken, om ‘echt’ bewijs te kunnen onderscheiden van ‘gemaakt bewijs’. Dit zal u op alle gebieden helpen – van uw persoonlijke relaties tot het beslissen over wie uw leiders moeten zijn – en het zal u helpen om uzelf te bevrijden van de ingesleten, duistere ideeën en gedachten, die u kunnen afhouden van het verhogen van uw trilling tot het hoogste niveau.

Wij bevinden ons nu in een periode van onvoorstelbare verandering met betrekking tot het helder zien en het diep graven naar nieuwe inspiratie en een nieuw gevoel van evenwicht, gebaseerd op een beter begrijpen van de manier waarop God werkt. Hij/zij brengt het onderricht naar buiten, waarvan de Hemelse Schare is overeengekomen dat die het beste is voor u persoonlijk en als groep.

Ieder van u wordt uitgedaagd om dieper te graven, om zielenkwesties te ontdekken en op te lossen die al duizenden jaren gaande zijn, sinds Atlantis en Lemurië en nog eerder. Het is een tijd van spirituele reiniging en dit leidt tot iets wat u wellicht als sensationeel kunt ervaren. Wees open, Geliefden, om te kijken voorbij dit huidige moment. Kijk diep in uzelf om alle oude gevoelens van tegenstand of verwarring op te ruimen. Het is nu tijd voor u om u te verankeren in de Universele Waarheid, waar u geen verwarring of twijfel zult voelen – alleen maar Liefde.

Dit is de meest uitdagende tijd van alle incarnaties die u ooit ervaren heeft, omdat het het einde is van een lange en uitputtende reis, die vele littekens en vele gevoelens van verdriet en wanhoop heeft achtergelaten en het is het begin van een volledig nieuwe tijd. Hoe zult u de overgang maken van de voorbije atmosfeer van concurrentie en conflict, om te wennen aan het ademen van frisse lucht en het indrinken van de energie die u omringt en die smaakt, ruikt en voelt als nooit-eindigende vreugde en liefde? Hoe zult u leren het instinct te onderdrukken om te vluchten, wanneer iemand een hand opheft of om paniek te voelen wanneer u een kamer met allemaal vreemden binnengaat?

Zult u werkelijk in uw hart de mogelijkheid vinden om vergeving en vriendelijkheid te voelen naar de mensen die u onrecht aandeden? Misschien zult u echt gaan zien dat die voorvallen – waarbij u misbruikt werd door anderen – een verborgen zegening waren, omdat zij u leerden hoe sterk u kon zijn en hoe doortastend u kunt zijn, wanneer u voor uzelf beslist dat u het achter u laat en uw hoofd hoog houdt, uw hart vervuld met de liefde van God en rustig van geest.

Wij gebruiken deze berichten, Geliefden, om u te bemoedigen en u aan te moedigen tot steeds hogere dimensies. Dit is niet mogelijk wanneer u nog vastzit in het oude raamwerk van 3D-denken, waarbij gevoelens van tekort, angst en aarzeling vertrouwd en overal aanwezig zijn.

Begin met eenvoudige stappen. Zweer dat u nooit nog iets zult zeggen of doen tegen iemand waar u van houdt, dat hen ertoe kan brengen om ‘terug te vechten’ om hun waardigheid of integriteit te herstellen. Hiermee bedoel ik niet, dat u zich niet mag uitspreken wanneer uw mening afwijkt van die van anderen of dat u niet mag spreken vanuit de waarheid in uw hart. Nee, wij stellen voor dat u eerst aanvoelt waar die persoon staat in zijn persoonlijke ontwikkeling en dat u uw woorden daaraan aanpast.

Benader mensen waar u van houdt niet alsof u een advocaat bent, die hen ervan wil overtuigen dat zij ergens schuldig aan zijn. Begrijpt u dat? Agressieve beschuldigingen zijn niet liefdevol. Beschuldigingen van gelijk welke aard zijn ongepast in een wereld waarin mededogen de belangrijkste wet is. Temper uw vragen en uw aantijgingen, om die andere persoon de kans te geven zijn diepste gevoelens en behoeften aan bod te laten komen, ook al denkt u dat ze misschien niet terecht zijn.

Dit is een ingewikkeld en netelig dilemma voor ieder van u, die is opgegroeid met programma’s als CSI en de eindeloze vertoning van rechtbankdrama’s, waarin de slimste en meest vasthoudende advocaat een sterrenstatus bereikt, omdat hij in staat is om rede, logica en gezond verstand te verslaan, zodat zijn – op zijn minst verdachte – cliënt niet hoeft te boeten voor zijn misdaden. De boodschap van het leven op televisie was altijd dat de meest berekenende, uitgekookte en slimme manipulator van feiten, de held van de dag is. Hoe kunt u daarmee wedijveren?

Het antwoord is eenvoudig – en moeilijk uit te voeren. Overstijg het allemaal, lieve Kostbare Geliefden. Laat het allemaal achter – de beelden, de gesprekken, de geloofspatronen, de zorgen en de angst. Laat het achter en verhef u tot de eindeloze mogelijkheid van de Liefde.

Ik nodig u uit, lieve Vrienden, voeg u bij mij in de grootste vlammenzee van Liefde die de Aarde ooit gekend heeft. Wij zullen alle oude, versleten ideeën wegbranden die voortkwamen uit angst – die de tegenpool van Liefde is – en we zullen wegvliegen naar een nieuwe en stralende dag, waarin de Liefde echt de alleenheerschappij zal hebben.

Voeg u bij mij, Dierbaren van mijn hart. Voeg u bij mij in Liefde en gejubel en vreugde. Het is een nieuwe dag en wij zullen samenkomen op een manier die nieuw is en zoals u zich nooit had kunnen voorstellen, zelfs niet in uw mooiste dromen.

Het Paradijs wacht op ons, mijn vrienden. Laat het niet gebeuren dat u diegene bent die de rug toekeert aan die mogelijkheid, vanwege oude angsten en overtuigingen. Open uw hart. Voel de wind op uw gezicht. Vlieg met mij, lieve Vrienden.

Vandaag is een nieuwe dag – en er hangt Liefde in de lucht.

Ik ben uw St. Germain en ik stuur Liefde van het centrum van mijn hart naar het uwe. Namaste.

Genoteerd door Kathryn E. May PsyD, met liefde, op 1 juli 2014, 11 pm, New York
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

 

 

 

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.