SANAT KUMARA: De Cabal Vertrekt – deel 2

Sanat Kumara en Sananda/Jezus – De Cabal Vertrekt – en LET OP Wie U de Schuld geeft voor de Problemen op Aarde!
9 februari 2015

9 februari 2015Sanat:

Ik benader u vanuit mijn functie als deelnemend waarnemer bij wat er op Aarde gebeurt. Ik ben in Binnen Aarde, bij een vergadering van de Intergalactische Raad van Eén. Het is een grote samenkomst van vertegenwoordigers uit de hele kosmos, die nauw betrokken zijn bij de voorbereidingen voor het uiteindelijke verwijderen van de Cabal van Planeet Aarde. Deze plechtige ceremonie zal plaatsvinden aanstaande woensdagavond om 8 pm EST (donderdagochtend om 2 uur in NL en B – V). Dan zullen alle resterende duistere Cabal-machten verwijderd worden van de planeet, om te worden heropgevoed of opgelost in het niets, naargelang hun keuze.

Sananda is aan het woord. Hij roept op tot een zorgvuldig opgezette inspanning uit alle delen van het Nebadon Universum (dat is uw Universum), om de acties te coördineren die zullen volgen als eenmaal het verwijderen van de Cabal een feit is. Wij willen geen herhaling van wat er gebeurde na het verwijderen van de Reptilians, toen zoveel duistere volgelingen in hordes tegelijk de vrijgekomen plekken innamen.

Wij hebben een limiet ingesteld voor een gemiddelde, in de verhouding tussen Licht en Duister. Die verhouding mag dan in een persoon aanwezig zijn; bij overschrijding daarvan wordt hij automatisch verwijderd van het leven op Planeet Aarde. Indien echter meer mensen zich afkeren van het Licht om de plaats in te nemen van de vertrekkende duisteren, dan zou dat leiden tot chaos en een terugval van vele jaren – zelfs als ze niet zo moordzuchtig en laaghartig zouden worden als de vertrekkende zielen. Mochten zij komen tot nieuwe niveaus van duisternis – zoals hun voorgangers dat deden – zullen zij onmiddellijk worden weggenomen. Dit besluit van Bron zal voor eeuwig van kracht blijven.

Dit is een belangrijke tijd in de ontwikkeling van de Nieuwe Gouden Tijd. De bedoeling is om iedereen voorspoed te brengen, te bevrijden van onderdrukking en de troost te bieden van het weten dat iedereen veilig is om zijn leven in vrede te leven. Wij kunnen geen toename toestaan van kleine criminelen en schoolpleinpestkoppen, die de geweldige gebeurtenissen willen tegenwerken welke wij voor u allen in petto hebben.

Wij hebben veel spannende gebeurtenissen in petto voor u, de komende maanden. Uw Intergalactische Federatie is in beweging; zij coördineren een voorzichtige benadering van de Aarde. Er komt veel bij kijken om een grootschalige operatie als deze uit te voeren, waaronder (om het in Aardse termen te plaatsen) het kosmische equivalent van het weer, turbulente energiepatronen, zwaartekracht en vliegroutes die goedkeuring moeten krijgen van de luchtverkeersleiding. Afzonderlijke bijeenkomsten onder leiding van Commandant Ashtar zullen in de komende dagen plaatsvinden.

Tegelijk is de aandacht van uw Verheven Meesters gericht op de omstandigheden op de grond, en op wat wij kunnen verwachten dat er zal gebeuren in de nasleep van het verwijderen van de leiders van de meeste wereldbanken, grote bedrijven, media-organisaties en politieke figuren. In de VS zal het meest opvallende zijn, dat alle activiteiten van de geheime regering ophouden – vooropgesteld dat u die op de grond werkzaam bent, een hoog niveau van Lichtenergie kunt vasthouden.

Ik zal uitleggen hoe belangrijk uw rol nu is – en waarom. Na het weghalen van de leiders – de meest duistere van de duistere leiders – zal er toch nog een schaduwstructuur overblijven van de organisaties die zij hebben opgericht. Dit zal gevoeld worden op een gelijkaardige manier als u ervaren heeft met het verwijderen van de duistere, slapende cel. De cel is weg, maar de herinnering aan zijn trilling is nog steeds aanwezig in uw brein en uw lichaam. Ook die moeten worden verwijderd, door zorgvuldige aandacht en vastbeslotenheid.

We staan nu weer op een vergelijkbaar punt in de evolutie van de planeet. Na het verwijderen van de ‘duistere cel’ van de leiders, blijven de duistere gedachtevormen achter waaraan u zo gewend bent – evenals velen van hun aanhangers. Deze wezens worden – net als u – voorlopig nog gespaard, omdat zij in zich een beloftevolle hoeveelheid Licht meedragen, ondanks hun voorbije betrokkenheid bij het duister.

God is genadig, zoals wij u al verteld hebben … en hij zal tot het uiterste gaan om diegenen te helpen die zichzelf willen helpen. Dit is geen vrijkaart, dat verzeker ik u – en ook geen voorkeursbehandeling voor hen die vernietigende levens hebben geleid. Velen van deze wezens die zich op de grens van de duisternis bevinden zijn uw buren, minnaars, familie en vrienden. Velen van u die dit bericht lezen hebben ook in hun leven periodes doorgemaakt, waarin zij werden aangetrokken tot voorstellen die rijkdom en macht beloofden – of tot verslavende stoffen die een verzachting van de pijn beloofden. Zoals Jezus u geleerd heeft: ‘Laat hij die zonder zonden is, de eerste steen gooien’.

Uiteraard denken wij niet in termen van ‘zonde’, maar de mensheid gebruikt deze uitdrukking om vernietigend gedrag aan te duiden. Wij kijken liever naar het menselijk gedrag binnen een gamma van duister tot Licht. Op dit moment is er nog een groot aantal mensen die vallen binnen een schaal van 60-70% duisternis. Zij zijn de vervuilers, de onwetende racisten, de dierenmisbruikers, de arrogante bazen, de straffende ouders, de wrede leerkrachten en de extremisten binnen alle religies. Velen van deze enorme groep hebben zich aan de kant van de duisternis geschaard, omdat zij zich machteloos voelden of omdat zij anders zichzelf en hun familie economisch niet in stand hadden kunnen houden.

Veroordelen wij iemand die vergiftigde hamburgers staat te bakken om zijn brood te verdienen? Natuurlijk niet. Wij verwijderen de burger-meesters. (Dit kleine grapje kon ik niet weerstaan). Vervolgens moeten we op zoek naar een manier om diegenen die hun baan kwijtraken weer op een productieve manier hun dag te laten doorkomen – en we onderwijzen mededogen en vergevingsgezindheid voor diegenen die zijn afgegleden, door te moeten leven in een onmogelijk en moeilijk wereldsysteem.

Iedereen is op één of andere manier slaaf geweest, moet u weten. Niemand is gespaard gebleven van de dwang om zich ‘aan te passen’, aan een omgeving die gedrag aanmoedigde waardoor zielen vernietigd werden, terwijl u dagelijks te maken kreeg met stoffen die u werden toegediend om uw geest onder controle te houden. Daarom zijn er nu zoveel Meesters aanwezig – omdat een jonge ziel nooit de verbinding met haar hart had kunnen in stand houden bij zulk een zwaar psychologisch- en fysiek misbruik. U weet zelf – omdat u de strijd heeft geleverd om de duisternis uit uw eigen wezen te verwijderen – hoe moeilijk dat proces is.

Weet dat ik u deze dingen niet vertel om u bang te maken of te ontmoedigen. Neen, wij willen u juist aanmoedigen en inspireren om nu met ons mee te doen, uw plekje te vinden in het Leger van het Licht en ons te helpen deze wereld nieuw te maken! Iedereen is nodig!

Wanneer u zich afstemt op onze intenties om de trillingen op Planeet Aarde tot rust te brengen en te verschuiven, dan zullen wij het wonder tot stand brengen waardoor de atmosfeer opklaart en het Licht doorbreekt over de gehele planeet. U heeft reeds de heldhaftige verheffing van de energieën tot stand gebracht waardoor deze hele, huidige overgang mogelijk werd; ieder van u moet zich bewust zijn van de onvoorstelbare verandering in de afstemming van de energieën, sinds december 2012. Misschien is het niet wat u ervan verwacht had, maar er is een duidelijke scheiding tussen Licht en duister, een enorme kloof die nu heel duidelijk laat zien wat Licht is – en wat niet.

Wat ooit een vage scheidslijn was tussen – zoals u het noemt – ‘goed en kwaad’ wordt nu met de dag meer en meer duidelijk voor steeds meer mensen. Zo is bijvoorbeeld een bekende nieuwslezer in ongenade gevallen omdat hij gezegd heeft dat zijn helikopter aangevallen was in Irak, terwijl dat niet waar was. Een paar maanden geleden zou dit verhaal nog zijn afgeschoven als onbelangrijk, het zou een ‘verspreking’ zijn genoemd of een begrijpelijke overdrijving van iemand die op dat moment nerveus was. Neen! Het publiek herkent nu een opgezet stukje propaganda, zodra het hen wordt voorgehouden. Een journalist is geen komiek. Van hem wordt verwacht dat hij zich beperkt tot het vertellen van de waarheid en dat hij niet op zoek gaat naar sensatie of – erger nog – zich laat gebruiken als marionet, door zijn oversten bij de Cabal.

Diezelfde standaard van vasthouden aan het vertellen van de waarheid is nu ook van toepassing op uw politieke leiders, sportlui en alle andere publieke figuren, maar ook op ons: uw overstralende Meesters van de Hogere Dimensies. U heeft gevraagd om meer informatie, om het hele verhaal, in plaats van de kleine beetjes die wij u in het verleden hebben gegeven, om u langzaam te laten wennen aan de geestverruimende waarheden over het leven in de kosmos. Ik heb u in het verleden verzekerd dat wij echt niet tegen u gelogen hebben, toen wij dachten dat de welvaartsprogramma’s zouden worden vrijgegeven. Wij waren van plan het te laten plaatsvinden en zoals wij zagen wat er op de grond gebeurde, dachten wij dat alles volgens plan zou verlopen.

Ik zal u nog een stukje waarheid geven dat u misschien zal verrassen. Wij – uw Verheven Meesters – lijken sterk op u. Wij zijn niet omniscient (alwetend) en wij zijn niet almachtig. Wij zijn Goden, ja … door ons vermogen om te scheppen en uit te breiden – maar wij hebben geen absolute controle over wat er gebeurt op Aarde of in ons Universum. Zelfs Opperste Schepper kan niet eenzijdig een beslissing nemen over wat hij zal scheppen of vernietigen – toch niet op grote schaal. Net zoals ik aan u onthuld heb dat ik – Sanat Kumara – de functie vervuld heb van ‘Vader God’, de Schepper van uw Melkwegstelsel, zo was Opperste Schepper één van onze koppels van Aartsengelen – Tweeling Vlammen die gewoonlijk samenwerken om deze belangrijke functies te vervullen.

In de Hogere Dimensies werken wij allemaal samen en soms begeven we ons hogerop of omlaag binnen de Hiërarchie, om functies te vervullen die op dat moment nodig zijn. Op dit ogenblik in het Nu breidt het Multiversum zich heel snel uit, omdat Bron nieuwe Universa heeft geschapen – omdat hij nu eenmaal doet wat hij doet: Scheppen. Wanneer de grootse kosmos groter wordt, zou u kunnen stellen dat die dan ook in gelijke mate meer complex wordt. Wij bevinden ons nu in een tijd van grote groei – en de verantwoordelijkheden zijn evenredig toegenomen.

Waar de ‘laat maar waaien’-aanpak eerder juist gepast was – gezien de Universele Wet van non-interventie (niet ingrijpen – V) – is het nu meer dan ooit belangrijk dat wij in voortdurend overleg staan met elkaar en met Bron. Enkel Bron bepaalt wat er zal gebeuren in de eindronde, maar hij vertrouwt op ons – zijn/haar ‘grondtroepen’ – om alle programma’s door te voeren en alle betrokkenen op de hoogte te houden van alle complicaties of problemen, zowel in hun eigen omgeving als daarbuiten.

Ik vertegenwoordig op dit moment de Hemelse Schare, wanneer ik u de volgende verontschuldiging aanbied. Zij komt vanuit het diepste van ons hart tot het uwe. Het spijt ons dat wij – in de periode die volgde op het verwijderen van de Reptilians in augustus 2013 – onze aandacht hebben gericht op het ontwikkelen van het Nieuwe Universum en de kansen die dat voor ons allen zou bieden … omdat wij oprecht geloofden dat de mensheid de leegte die de Reptilian-heersers hadden nagelaten, zouden vullen met Licht. In plaats daarvan nam de Cabal – wier menselijkheid aangetast is door eonen van samenwerking met de duisteren – brutaal en massaal die plaatsen in.

Het is niet zo dat wij volledig onwetend waren van hun macht en vastbeslotenheid, maar wij waren overrompeld door de snelheid waarmee zij de macht overnamen. Tegelijkertijd nam natuurlijk wel de hoeveelheid Licht heel sterk toe, vanwege de inspanning van de dappere Lichtwerkers. Dat was het moment waarop de grote verwijdering tussen Licht en duisternis ineens zo toenam. In kosmische termen vergde die verschuiving slechts één ogenblik, maar het was enorm, als we het afmeten aan de uitwerking die het had op u, onze geliefde kinderen.

Deze voorbije maanden van strijd en conflicten hadden niet zo plotseling zo erg uit de hand mogen lopen. Voor ons was er het bijkomende probleem, dat die plotse verschuiving een enorme deuk had geslagen in het elektromagnetische veld rondom de Aarde, waardoor ons vermogen om te zien wat er gebeurde vertroebeld werd. In één oogopslag veranderde de toestand van ‘erg’ naar ‘heel ernstig’.

Misschien herinnert u zich dat dit samenviel met het tijdstip waarop wij Kathryn gevraagd hebben om onze berichten dagelijks uit te sturen, in de hoop dat meer Lichtwerkers zouden ontwaken, zodat de hardwerkenden steun zouden krijgen. Helaas hielp dat niet, aangezien een deel van onze informatie onjuist bleek te zijn, vanwege de toen geldende tijdlijn die dagelijks veranderde. Wij kunnen u nu vertellen dat wij intens verdrietig waren toen we zagen hoe weinig effect onze inspanningen hadden – en hoe ontmoedigd en boos velen van u waren.

Wij stonden óók voor een dilemma: Bron wil dat wij leren, dat wij uitgroeien tot de kundige uitvoerend-managers die nodig zullen zijn op elk niveau in het huidige – en alle komende – universa. Hij zal ons niet komen redden – of we nu geïncarneerd zijn of in ons Lichtlichaam – tenzij ons handelen een bedreiging wordt voor anderen in het Universum. Het lijden dat werd teweeggebracht door die recente complicaties was bedroevend en spijtig, maar het was onderdeel van het oorspronkelijke besef van hoe moeilijk deze incarnatie zou zijn. Wij moeten nu zelf onze eigen rommel opruimen, met zijn innige Liefde en leiding. Dat is de Ware Weg. Zo groeien wij en op lange termijn zijn we altijd blij met de kans om onszelf te verbeteren.

Dit falen van onze kant werkte ook voor ons als een enorme wekker. Gelukkig waren wij ondanks de dichte energieën wel in staat om het contact te behouden met sommige van onze Lichtwerkers en channels op de grond, en zo kon de lange klim naar het herstel van orde en rust toch voortgaan, onder een ander leiderschap en met hernieuwde aandacht. Wij erkennen dat wij – net als u – vermoeid waren, terwijl we trachtten om te gaan met het verschuivende fenomeen dat wij nauwelijks konden zien door de dikke mist van kolkende, chaotische energieën rond uw planeet. Wij hielden op met plannen te bedenken en in plaats daarvan begonnen we te vertrouwen op onze menselijke wederhelften om ons door het moeras te leiden.

Wij erkennen met grote nederigheid en dankbaarheid dat het te danken is aan de kennis en de grote vastbeslotenheid van onze Tweeling Vlammen en onze ziele-incarnaties, dat de koers van de gebeurtenissen hier op Aarde verlegd werd. De energie van Bron – onze Centrale Zon zoals wij hem soms noemen – heeft de verbeelding en het creatieve genie doen ontvlammen bij hen, die wisten welke stappen er nodig waren om dit zinkende schip – deze Titanic, zoals u het lachend noemde – te doen keren. Uw heldere eis voor eerlijkheid en waarheid en uw bereidheid om verantwoording te nemen voor het ‘opruimen’ van het probleem op de grond, heeft het verschil gemaakt.

Naarmate u won aan kracht en Licht – met name na het verwijderen van de duistere cel in uw brein, is uw verbinding met ons nog verstevigd en wij kunnen nu als een goed geoliede machine samenwerken met u, onze geliefde Aardegebonden zielen die de leiding hebben. U bent geweldige managers en uitvoerders, en uw diepe begrip van de steeds schommelende gevoelens van uw medemensen gaan veel verder dan de onze. Wij reiken heel nederig over de grote kloof heen die ons gescheiden heeft, om uw uitgestoken hand te grijpen … en wij delen met u de kracht van het Licht van onze Grootse Ene. Wij eren u met heel ons hart, geliefde Mensen. Tezamen zijn wij geweldig – en tezamen zullen wij dit werk volbrengen.

Dit is de tijd van de opkomst van het Goddelijk Vrouwelijke. U heeft gemerkt hoeveel van de meest krachtige Lichtwerkers er vrouw zijn. Zelfs op machtsposities in politiek-, financieel- en spiritueel leiderschap zijn er vrouwen naar voren getreden, ondanks de tegenstand. Kijk naar uw vrouwen, geliefde Mensheid, want zij zijn de eersten om de grote kristallijnen kracht – die u naar het Licht zal leiden – in zich op te nemen en haar toe te passen.

Mijn beminde broeder Sananda is hier. Ze hebben zojuist de Raadsvergadering opgeschort voor vandaag. Laten we hem zijn nieuws laten delen met u.

Sananda:

Dank u, Sanat, je bent echt overal om ons allen te helpen. Wij zijn dankbaar, beminde Broeder.

Geliefden, wij zijn vastbesloten om onze energie in te zetten om vooruit te gaan, onmiddellijk na het verwijderen van de laatste leden van de Aardse Cabal. Wij zullen ‘er bovenop zitten’ zoals u dat zegt, om te voorkomen dat wie dan ook kan binnenstormen om de leegte te vullen namens de lagere dienaren, die zich nu bevinden langs de randen van de Grote Kloof tussen Licht en duister.

Nu, deze week, vandaag is het belangrijke moment waarop u allen klaar moet zijn om uw geest open te stellen, om de waarheid van de geschiedenis van Planeet Aarde te bevatten en uw hart open te stellen om het te laten vullen met vergeving, genade en mededogen.

Er mag geen wraak zijn, geen heksenjachten, geen bestraffende of bittere beschuldigingen. De gevolgen van eenieders gedrag terwijl ze op Aarde zijn wordt grondig onderzocht en begrepen, wanneer een ziel terugkeert naar de hogere dimensies voor een ontmoeting met zijn Schepper en zijn Gidsen. Dit is een proces dat de leden van de Cabal gedurende vele eeuwen vermeden hebben en dat zal hen niet langer worden toegestaan. Hun vrije teugel is volledig aangetrokken en zij zullen nooit meer – ik zeg NOOIT MEER – worden losgelaten.

U moet echt uw best doen om het te begrijpen, Geliefden. Vergeving betekent niet ‘toestemming geven’ of ‘zwakheid’. Dat zijn begrippen van de Cabal. De gevolgen van elke handeling – vernietigend of vervuld van Licht – worden meegeteld wanneer er een terugblik van de ziel plaatsvindt. In het geval van de leden van de Cabal – wiens Hoger Zelf beschadigd is – zal dit bijkomende heling vragen, maar dat betekent niet dat zij niet verantwoordelijk worden gehouden voor hun duistere daden. Ik herinner u eraan – voordat hun terugblik klaar is, moeten zij aan den lijve ondervinden welke gruwelen en wreedheden zij anderen hebben aangedaan. Zij zullen die gruwelen – even echt en even lang – zèlf ervaren, vanuit de positie van diegenen die zij mishandeld hebben.

Ziet u, met elk leven winnen we aan kennis en – belangrijker nog – aan inlevingsvermogen. Dat zal het proces van heropvoeding zijn dat deze beschadigde zielen moeten doorlopen, als zij willen terugkeren in hun lichaam. Wanneer zij naar hogere dimensies gaan is er geen tijdsbeperking aan hoeveel werk zij moeten doen of hoe lang dat zal duren, omdat daar geen tijd bestaat. Zij zullen pas terugkeren als zij klaar zijn en niet eerder, en zoals u gezien heeft in de film ‘Interstellar’ kan dat in Aardse tijd binnen slechts één hartslag zijn.

Nu zal het uw taak zijn, Geliefden, om de overgang voor anderen gemakkelijker te maken, om de lat hoog te houden, om een nieuw soort vergeving te onderwijzen, gebaseerd op kennis en wijsheid. Het is van levensbelang voor ons Grootse Plan, dat de Aarde niet afglijdt naar een fase van verontwaardigde woede, wraakzucht en wreedheden in naam van Gerechtigheid. Dit zou alles teniet doen waar wij voor gewerkt hebben.

Begin met de doodstraf. Niemand moet gedood worden voor een misdaad die hij in het verleden heeft begaan. Dat zorgt alleen maar voor nog meer duisternis. U moet leren om een overtuigend pleidooi te houden voor het belang van het hoog houden van ethische normen, waaronder ook het toestaan dat iemand zijn straf voor begane misdaden ‘afbetaalt’, als dat beter is voor het hoogste goed van de mensheid. Gemeenschapsdienst is een eeuwenoude manier om te zorgen voor zowel genoegdoening als schadevergoeding – en herstel aan de maatschappij.

Waarheid en Verzoening moeten in Goddelijk evenwicht worden gehouden de komende maanden. Laat u niet meeslepen door demagogisch- en propaganda-gepraat – van geen enkele zijde. Dat was de werkwijze van de Cabal en die moet niet opnieuw de normale gang van zaken worden als zij eenmaal vertrokken zijn. Dit is niet de tijd voor lynchpartijen of karaktermoord. Het grootste gevaar ligt erin dat de verkeerde mensen vervolgd zouden kunnen worden, als resultaat van de passionele- en foutief geïnformeerde meningen van ‘deskundigen’, over wie er gelijk had en wie fout zat in het ingewikkelde web van het verleden.

U heeft deze week gehoord dat Lucifer een personage was van Aartsengel Gabriel. Dat betekent niet dat Gabriel ‘viel’ of duister is geworden. Hij speelde Lucifer – de Duistere – om te kunnen doordringen in de duistere krachten. Het idee van de ‘gevallen engel’ was het verhaal waarmee hij toegang kreeg tot de binnenste kringen van de Archon-duisternis (4D). Zij zagen hen als hun leider Satan, ook al voerde hij tegelijkertijd de undercover- operaties uit voor de Grote Ene. Gezien de huidige misverstanden zou Gabriel naar de guillotine of de elektrische stoel worden gebracht vanwege zijn misdaden tegen de mensheid, terwijl hij juist uw grootste ‘aanwinst’ was. Hetzelfde kan worden gezegd van Barack Obama.

WEES VOORZICHTIG MET WIE U DE SCHULD GEEFT voor de gebeurtenissen uit het verleden. Tracht in plaats daarvan om verder te kijken – en dan nog wat verder. De Waarheid zal zich in golven aandienen, wanneer u vertrouwt op uw intuïtie, uw Hoger Zelf raadpleegt en uitgebreid met ons overlegt over elke kwestie. Gebruik onze uitnodiging om met u te spreken tijdens de radio-uitzending op BlogTalkRadio.com/ChannelPanel elke woensdagavond. Wij zullen uw vragen beantwoorden en u graag hulp bieden. Klik op ‘follow’ naast de foto van Kathryn op de BlogTalk Internetpagina, om op de hoogte te worden gebracht van komende uitzendingen.

Alstublieft, wij bidden u om deze informatie nu te verspreiden. We moeten grote aantallen mensen bereiken en we moeten het verwijderen van de duistere, slapende cel aanleren, om iedereen te helpen om het nieuwe tijdperk te betreden met genade en in een staat van innerlijke vrede. Wees vindingrijk en gedurfd. Reik uit naar anderen die nog slapen. Verbind u met elkaar en blijf in evenwicht wanneer u uw leidende posities aanvaardt, in voorbereiding op de uitdagingen die gaan komen.

Namens de Hemelse Schare ben ik uw Sananda/Jezus. Ik hou oneindig van u en ik zal bij u zijn tot het einde van deze weg.

Genoteerd door Kathryn E. May, 9 februari 2015, New York
http://www.whoneedslight.org/cm-english/?month=february-2015&view=calendar

(Luister naar onze Engelstalige BTR-uitzending aanstaande woensdag!
De Duisteren Verlaten Voorgoed de Aarde! http://tobtr.com/s/7336959)

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.