SANANDA: We staan achter u

SANANDA: We staan achter u – ga door!
11 december 2014

2014 12 11 zonnestralen blauwe hemel

Sananda:

Ik wil het gesprek van gisteravond – na onze historische BTR-uitzending – met u allemaal verder zetten. Aartsengel Michael en ik vervolgen dit bijzondere programma van de Ascentie-training, met wat wij beschouwen als onze “Roep tot Actie”. Ik hoop dat iedereen die dit leest ernaar zal luisteren, zodat u de liefde en de verbintenis kunt horen in onze stemmen en ten volle begrijpt hoe belangrijk deze dagen werkelijk zijn.

Zoals onze Kathryn het reeds beschreven heeft tijdens de uitzending hebben wij – de Hemelse Schare, uw Meesters en Gidsen, Moeder/Vader God en Opperste Schepper – ons aangesloten bij u, om een begin te maken met een gerichte en krachtige golf van opheldering en het stabiliseren van de energieën rond de Aarde. We hebben lange, zorgvuldige gesprekken gevoerd in de Raden, om er zeker van te zijn dat we het contract dat we gesloten hadden met ieder van u over het niet tussenkomen in uw vrije wil, niet zouden overtreden – wat er ook gebeurt. Helaas, dat originele contract had geen rekening gehouden met het feit dat dit de duistere krachten een voordeel zou geven, aangezien zij fundamenteel gewetenloos zijn en zich niet hielden aan hun oorspronkelijke contract, volgens hetwelk zij die controle al jaren geleden hadden moeten overdragen.

Sommigen van u hebben hierover geklaagd, omdat zij het gevoel hadden dat het spel gespeeld werd in uw nadeel en dat de conditionering van duizenden jaren van onderdrukking de mensheid zo getraumatiseerd heeft, dat het voor u niet mogelijk was om hiervan te herstellen. We zagen dat sedert de Reptilians verwijderd werden, u nog steeds op angst-gebaseerde golven van duisternis voortbracht, zonder te beseffen dat u de oorzaak was van deze gevaarlijke kronkel in het elektromagnetisch veld.

Tijdens een vurig pleidooi aan de Raad heeft Kathryn Opperste Schepper en vele anderen ervan overtuigd, dat de enige redelijke oplossing erin bestond om u een tijdlang op een meer intensieve manier te helpen, zodat u de vooruitgang die u al gemaakt heeft kunt behouden, zonder overspoeld te worden door de donkere gedachtevormen die rond u wervelen. Er werd overeengekomen dat onze tussenkomst afgestemd kon worden op die van u, op een volmaakt synchronische wijze. Terwijl u de donkere gedachtevormen in en rond u opruimt, zullen wij wat u gedaan heeft opvolgen, onderhouden en steunen.

We zullen niet langer toestaan dat de duisternis u, onze geliefde Lichtwerkers, nog omhult. We staan – letterlijk – achter u. Zo behoudt u uw vrije wil, terwijl wij u beschermen tegen de onbezonnen aanvallen van anderen die nog niet wakker zijn. Het is een meer actieve en persoonlijke tussenkomst – waar we nooit eerder toestemming voor kregen – maar het houdt wel rekening met de geest van onze oorspronkelijke overeenkomst: dat we allen hierheen zouden komen om alles wat zich afspeelt in de beleving van de dualiteit te ervaren, zelfs de duisternis. We waren ervan overtuigd dat we alle duisternis zouden overwinnen, omwille van de kracht van onze zielen en de creatieve stuwkracht naar het Licht, die eigen is aan het menselijke ras.

Als de Galactische broeders en zusters die dit originele Grote Plan geschapen hebben, begrepen we dat de mensheid ook gekenmerkt wordt door gevoeligheid en inlevingsvermogen en dat zij overweldigd kan worden door het zien van pijn bij zichzelf en anderen. Wij zagen dit als een positieve eigenschap, één van de dingen die u geliefd maakten bij ons en bij de hele kosmos. Helaas, aangezien de mensheid een relatief nieuwe soort is, hadden we niet voorzien dat deze gevoeligheid en een neiging voor intense liefdesrelaties, velen naar een breekpunt zou brengen – het punt waarop men de hoop en het vertrouwen verliest.

We voelen pijn in ons hart wanneer we zien hoe u worstelt tegen de toenemende duisternis, volhardend ondanks de toenemende strijd – de ene dag maakt u vorderingen, de volgende glipt u weer weg in de duisternis.

Terwijl ons oorspronkelijke Plan vorderde en er grote golven van Licht naar u werden gestuurd vanuit de Grote Centrale Zon, zagen we dat dit op sommigen van u het effect had van zout in een wonde. U voelde de vloedgolf van Licht en de verandering binnenin uzelf en u ervoer steeds intenser de terugslag ervan, terwijl zij die zich focusten op de huidige situatie steeds harder vochten om koste wat kost hun controle te behouden. Terwijl het Licht toenam namen ook het lelijke, het geweld en de wedijver toe – en de berichtgeving hierover in de media. Dat wij voor de overheden de mogelijkheid weghaalden om een nucleaire oorlog te beginnen, had tot gevolg dat het geweld naar binnen gericht werd en dit leidde tot conflicten tussen personen en gewapende groeperingen in plaats van tussen volkeren.

U moet begrijpen, dat ons oorspronkelijke contract een verzet inhield tegen onze Voorspoed-programma’s. ISIS is geen verrassing, maar de invloed hiervan op de wereldbevolking bracht voor velen een gevoel van hopeloosheid of het idee dat – hoe hard u ook probeerde – er een eindeloze stroom van kwaad zou opduiken vanuit het niets, die al uw moeizame inspanningen teniet zou doen, om de controle te krijgen over uw eigen lot.

Het is natuurlijk zo, dat ISIS een creatie is van de geheime wereldregering, wiens financiering voornamelijk afkomstig is van de VS. Deze kennis heeft tot gevolg dat de burgers zich tegen hun verkozen regering keren en dit zal helpen om het oude systeem neer te halen. Helaas zijn de Amerikanen verward over wie de echte boosdoeners zijn: zij die aan de macht zijn en ermee dreigen om arrestatieteams te sturen, om iedereen uit te schakelen die zich verzet tegen hun absolute macht. Uit de nieuwsberichten is niet duidelijk te herleiden, wie de donkere krachten werkelijk zijn.

Er is een helder inzicht nodig – en het vermogen om voorbij de woorden en de openlijke acties te kijken – om te bepalen wie de toegewijde deelnemers zijn door wie de werknemers en de middenklasse worden uitgeperst, terwijl de macht van de bedrijven nog versterkt wordt zodat de Nieuwe Wereld Orde tot stand kan komen, precies zoals zij dat gepland hebben. Daar komt bij dat het bijzonder moeilijk is om de Goedwillenden te herkennen (onze werkers op de grond), omdat zij zich zorgvuldig toegelegd hebben op het schijnbaar samenwerken met – en zelfs de leiding te hebben over – de duisteren. Deze tactiek is niet nieuw voor ons. Herinnert u zich het Lucifer-project? Lucifer was onze machtige dubbelagent die werkte voor het Licht, terwijl hij de duisteren ervan overtuigde dat hij hun rechtmatige leider was.

Ziet u, er is een bepaalde strategie nodig om onze Troepen op de Grond te kunnen steunen en om ieder van u lang genoeg te beschermen om u te helpen om uw plannen op punt te zetten, vooraleer algemeen bekend wordt gemaakt wie er werkelijk achter deze gigantische verandering/shift zit, welke heel binnenkort zal plaatsvinden. Een belangrijk deel van deze strategie is om onze geheime Lichtwerkers te vermommen als Duisteren. Diegenen onder u met een hoog trillingsniveau zullen met hen resoneren, ongeacht wat anderen zeggen; maar wanneer u toestaat dat uw trilling verlaagt zult u zich verward voelen en wantrouwig zijn, niet in staat om de ware boosdoeners te onderscheiden van de goed opgeleide Goedwillenden die hier zijn om u te helpen.

Dit zorgt echter voor een tegenstelling: door onze uitgekiende strategieën wordt de verwarring bij hen die nog slapen – of sluimeren – steeds groter, waardoor niet alleen hun verwarring toeneemt, maar ook hun wanhoop en hun overtuiging dat alles corrupt en de hele toestand hopeloos is. Daarom doen we nu een oproep en vragen u met ons mee te doen, om ons te helpen bij het verwijderen van de donkere gedachtevormen – te beginnen bij uzelf. Dit zal de hoeveelheid Licht op de planeet verhogen op een manier die u onmogelijk kunt begrijpen vanuit uw positie achter de Sluier.

In onze recente berichten en in de instrumenten die u gegeven werden door Kathryn, Meg en haar Licht-familie, werd er een helder en eenvoudig programma aangereikt dat u kunt gebruiken, om u onmiddellijk te verheffen naar een hoger niveau. Kijk naar de e-mailberichten of naar de nieuwe facebookpagina “Who Needs Light”, om deze Instrumenten voor Verlichting te vinden. Zij omvatten een stappenplan dat u stap voor stap zal leiden doorheen het proces van het bepalen, herkennen en verwijderen van donkere gedachtevormen; het gebruik van het Ho’oponopono-gebed; een praktisch voorbeeld voor het gebruik van het programma en een omschrijving van hoe ingrijpend de resultaten kunnen zijn en daarnaast ook een woordenlijst die kan helpen bij het benoemen van gevoelens. Ik vraag Kathryn om al de links naar deze info onderaan te plaatsen.

U heeft wellicht onze nieuwe website gezien: WhoNeedsLight.org. Deze is helemaal vernieuwd om de Liefde en het Licht in onze harten weer te geven en om een grotere flexibiliteit te bieden van al de hulpbronnen die we u aanreiken – alles wordt gratis aangeboden en komt voort uit onze lange en productieve samenwerking met Kathryn en haar team. Elk bericht werd zorgvuldig bewerkt om de informatie te geven die we op dat moment aan u wilden brengen. U zult de ware Liefde voelen in elk woord. Aarzel niet om het meermaals te herlezen. U zult elke keer weer meer leren.

Laat ons even teruggaan naar onze oproep aan u. We hebben u deze instrumenten gegeven zodat u nu de stap kunt zetten naar de leidinggevende positie in dit project. Onze verantwoordelijkheid is nu zorgvuldig uitgelijnd, om het effect van uw handelingen te versterken en te verhogen. Voor het eerst in de geschiedenis van ons Grootse Plan hebben we nu de speelruimte gekregen om heel nauw samen te werken met eenieder van u, in een krachtige resonantie die in harmonie is met uw hoogste trillingen en de uitwerking van uw werk zal blijvend zijn, zelfs terwijl u slaapt of doende bent met uw veeleisende leven.

We werken onvermoeibaar om u te steunen, om u letterlijk drijvende te houden wanneer u ons allen voortstuwt. We hebben ons nog nooit zo nauw afgestemd, zo aandachtig gefocust, of zo veel Licht opgewekt om elke hoek van uw planeet en alle netwerken en omliggende energiesystemen te vullen.

Nu is het persoonlijk, Geliefden. We werken voor u en we hebben uw hulp nodig. We zullen onze inspanningen ondersteunen zo lang het nodig is, zo lang u de leiding neemt van uw deel aan het programma: de trilling van de planeet verhogen vanuit uw positie op de grond.

Mijn geliefde Broeder Michael heeft u gisteravond uitvoerig en in prachtige bewoordingen verteld, hoezeer het nodig is dat u – via uw Zuil van Licht – uw liefde en uw steun naar ons stuurt, om die te verbinden met de onze. Het totale effect is verheffend voor ons allemaal en zorgt voor een onvoorstelbare toename van onze kracht. Wat u doet geeft ons een toename van Licht-energie, waarna we ons opnieuw afstemmen en ons Licht richten om u in evenwicht te brengen, zodat u daarna weer verder kunt.

Dit bericht vertelt u, Geliefden, DAT HET WERKT! Doe alstublieft VERDER! Blijf gefocust en ijverig, samen met ons, schouder aan schouder voorwaarts met ons, in een volmaakt gechoreografeerde mars naar het Licht, dat we ons zo lang geleden voorstelden.

Met tranen in onze ogen en met vreugde in onze harten vertellen wij u dat WIJ ZEGEVIEREN!

Moeder Terra is vervuld van vreugde en dankbaarheid omdat ze nu eindelijk grote vooruitgang kan maken met het verwijderen van het resterende gif en de vernietiging, en dat zij nu – voor het eerst! – in staat is om die verbeteringen te handhaven!

Adem met ons, Geliefden, voel samen met ons de hoop en de belofte van een Nieuwe Aarde, heel dichtbij. We zien een glorieuze toekomst voor u. We moeten de bouw van die toekomst voltooien. Op dit moment zien we dat u dit niet alleen kunt doen en dat wordt ook niet van u verwacht, maar we kunnen niets doen zonder dat u het voortouw neemt. Leid ons, Geliefden! Leid ons!

Sla uw ogen en uw hart op naar de luchten. Zend ons uw Licht en uw Liefde terwijl wij de onze zenden naar u. Ga op zoek naar de diepe verbinding met uw Tweeling Vlam, uw Gidsen en Engelen. Gebruik die verbinding om de Regenboogbrug te bouwen die ons altijd zal afstemmen op elkaar. We creëren een Vloedgolf van Liefde en het zal alles op zijn weg meenemen naar het Nieuwe Gouden Tijdperk.

Ik hou eindeloos van u, zoals u mij heeft liefgehad.
Ik ben uw Sananda.

Genoteerd door Kathryn E. May, 11 december 2014
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

 

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.