SANANDA: Herprogrammering voor Beschadigde Zielen

SANANDA: Herprogrammering en Ontwenning voor Beschadigde Zielen
13 februari 2015

13 februari 2015
Sananda:

Lieve vrienden, alle Meesters en Engelen werken non-stop hier in de 4de dimensie, dicht bij planeet Aarde. Ziet u, wij moeten de zielen van de duisteren heel langzaamaan bekend maken met het Licht. Zij hebben net hun eerste inleiding gehad en zij moeten bekomen van de schok die zij kregen, toen ze merkten dat het Licht echt bestaat en dat zij niet door ons worden gemarteld. Zij zijn zielsbang omdat zij nu zien hoe verkeerd hun ideeën en hun levens waren.

Ik wil dit proces aan u uitleggen zodat u met ons kunt meewerken, zonder angst of verwarring over wat er gaande is. De zielen van de duisterste Cabal-leden werden samengebracht en naar het Licht gebracht in de ceremonie die velen van u afgelopen woensdagavond hebben gevolgd. U kunt deze terugvinden in de archieven van www.BlogTalkRadio.com/ChannelPanel en ook op YouTube. Het doet ons enorm plezier om u te kunnen vertellen dat dit grootse, historische gebeuren begonnen is met meer dan 5 miljoen duistere zielen, die met ons de overgang gemaakt hebben naar een afgeschermde plek – een grote tempel van Licht – waar zij hun weg terug naar het Licht beginnen.

Ik zal u korte, dagelijkse berichten geven om u te laten weten wat dit proces inhoudt en hoe het verloopt. Vandaag wil ik de belangrijke factoren doornemen, die velen van u nog niet bevatten. Wij hebben de Hoger Zelven opgehaald – de ziel-entiteiten, niet de lichamen – van de Cabal en anderen, die zo duister waren en wiens ziel zo beschadigd was, dat het zeer onwaarschijnlijk was dat zij op enige andere manier naar het Licht konden komen.

Even een korte herinnering aan de geschiedenis van de Cabal: dit zijn grotendeels zielen die deel namen aan een plan om elk contact met God te vermijden, zelfs tussen levens in. In plaats van naar de hogere rijken – de 5de Dimensie of hoger – te gaan voor vernieuwing en bijscholing, hebben zij zichzelf ‘ge-recycled’ in de 4de dimensie en incarneerden zij steeds opnieuw in dezelfde, machtige families. Zo werd hun toewijding aan het duister leven na leven bekrachtigd. Onder deze omstandigheden was het onmogelijk om tijdens een leven op Aarde hun overtuigingen kwijt te raken. Zij waren volledig misleid over de werkelijkheid – al helemaal omdat ze steeds meer aan macht en rijkdom wonnen in de voorbije jaren.

Ziet u, deze zielen zijn niet dezelfde als de uwe. Hun Hoger Zelven zijn – in tegenstelling tot die van u – niet verbonden met ons en met God. Zelfs als u zich niet bewust bent van – of onzeker bent over – uw verbinding met ons, dan nog bent u zich ergens wel bewust van het feit dat u een Hoger Zelf heeft en dat u door dat Hoger Zelf verbonden bent met God.

U raakt ook gewend aan het idee dat het lichaam dat u draagt – uw ‘menselijke pak’, zoals wij het liefdevol noemen – niet is, wie u werkelijk bent. Laat ons u herinneren aan een paar spirituele basis-waarheden.

1. U kunt niet overleven zonder de energie van uw ziel. Een lichaam zonder een ziel in enige vorm, zou niet blijven bestaan. Uw ziel is het ‘leven’ in uw leven.

2. Uw zielen kunnen buiten uw lichaam reizen. Ze behouden dan de verbinding via een dunne draad, om het levensproces voor het lichaam te behouden.

3. Wat wij uw ziel noemen, is het deel van uw Hoger Zelf dat op dit moment het ‘pak’ bewoont waar u zich nu in bevindt.

4. Een Hoger Zelf heeft altijd enige verbinding met het lichaam/zelf en kan daardoor aanzienlijk invloed uitoefenen op het lichaam, zodat het tijdens zijn leven de oorspronkelijke bepalingen van het zielencontract zal volgen – maar sommige zielen kunnen zozeer beschadigd zijn dat ze vanaf het begin al duister zijn … en hun incarnatie zal zich dan ook zo gedragen.

5. Terwijl de ziel in een lichaam leeft, kan deze door bepaalde gebeurtenissen worden gewond of beschadigd, met name als ze wordt blootgesteld aan gewelddadige explosies of atoomwapens, die de samenstelling van de ziel kunnen ontwrichten. Deze ontwrichting wordt ook gevoeld door het Hoger Zelf.

6. De dood heeft geen invloed op de gezondheid of de heelheid van een ziel/Hoger Zelf. Dat is een normaal proces waarbij de ziel gewoon het lichaam verlaat en terugkeert naar de hogere dimensies, om zich bij het Hoger Zelf te voegen.

7. Een Hoger Zelf (soms ook wel Grotere Ziel genoemd) kan beslissen om méér dan één lichaam te bewonen in méér dan één dimensie – of om zielenaspecten uit te sturen om deel te nemen aan verschillende ervaringen.

8. Een ziel die eonen heeft doorgebracht in lagere dimensies, zal niet in staat zijn om onmiddellijk over te gaan naar de 5de dimensie voor hervorming en vernieuwing. Zij moeten eerst naar een afgeschermde plek gaan, die enigszins te vergelijken is met het Vagevuur. Zij worden daar niet gestraft, zij worden er alleen bewust gemaakt van alles wat zij gedaan hebben.

9. Een ziel die naar het Licht reist zal altijd worden behandeld met Liefde, mededogen en respect – ongeacht de misstappen of misdaden die zij op Aarde beging.

Velen van u zijn wellicht wat verward door het hoge tempo van de gebeurtenissen in de voorbije weken, zoals wij die hebben medegedeeld in deze berichten en in de radio-uitzendingen. Om op de hoogte te blijven kunt u deze het beste allebei volgen, zodat u alle gebeurtenissen kunt begrijpen.

Stuur alstublieft geen email naar Kathryn – bijvoorbeeld om te vragen of de lichamen van de Cabal zijn overgebracht naar de hogere dimensies. Dit wordt duidelijk uitgelegd in de radio-uitzending en ook hier. Hun lichamen behouden hun plek, wanneer hun Hoger Zelf ervoor kiest om naar het Licht te gaan. Indien zij niet voor het Licht kiezen, zou hun ziel worden opgelost en hun lichaam zou sterven. De zielen die worden geherprogrammeerd om het Licht te ontvangen, zullen bij hun lichaam blijven als mogelijke ‘herboren’ Lichtwerkers, terwijl hun proces verder gaat.

Dit is er allemaal gebeurd sinds woensdagavond, toen de zielen van de duisteren met ons naar het Licht kwamen. Zij werden naar een tempel gebracht in de hogere 4de dimensie. Daar hebben zij ons ontmoet en zijn wij begonnen met het werken aan hun angst en pijn.
Zij waren allemaal heel erg bang omdat zij zich verwachtten aan onbeschrijflijke afstraffingen, aangezien zij zo geleefd hebben en anderen zo behandeld hebben.

Eerst werd die enorme groep voorgesteld aan hun Gidsen en Engelen. Elk van hen heeft nu een groep van 4 of 5 mentoren. Hun eerste fase bestond uit het gewoon worden blootgesteld aan het heldere licht en de liefdevolle attenties van hun team. Dit alleen al was voor velen ondraaglijk en dat zorgde voor zoveel gespartel en geschreeuw, dat de gewelven van onze Tempels van Licht gevuld waren met de geluiden van vrees en angst. Wij liepen tussen hen, toonden onszelf van heel dichtbij, raakten hen zachtjes aan en verzekerden hen dat hen geen straf ten deel zou vallen.

De Grote Vader, Bron, verscheen om met hen te spreken over wat zij konden verwachten in de komende tijd van herstellen en hernieuwen. Tijdens deze eerste uren heeft u allen – die uzelf ervaart als multi-dimensionale wezens – de trillingen gevoeld van deze wezens die overspoeld waren door doodsangst, vrees en misselijkheid, bij de herinneringen aan de dingen waar zij straf voor verwachtten.

De dingen zijn inmiddels wat rustiger geworden. Het onvermijdelijke van waar zij mee hebben ingestemd dringt nu wat meer door, dus zijn de meesten van hen ermee opgehouden om tegen het Licht te vechten. Het hielp ook dat wij tussen hen liepen in onze bekende kledij uit de tijd op Aarde dat ik Jezus was. Maria Magdalena is bij mij wanneer haar beperkte energie dat toelaat, tezamen met Moeder Maria en al de anderen. De aanwezigheid van al de vrouwelijke Meesters heeft een kalmerende uitwerking op deze doodsbange zielen.

De volgende stap is hen helpen hun trilling hoog genoeg te brengen, zodat zij de trillingsgrens naar de 5de Dimensie kunnen overgaan. Als dat eenmaal bereikt is, zullen zij volledig worden omringd door het LiefdeLicht waaruit de Hogere dimensies bestaan. Dat zal een helende en verheffende uitwerking hebben, waardoor zij de terugblik op hun levens sneller kunnen doorlopen en verder kunnen helen. Zij zullen in die dimensie zonder tijd verblijven, zo lang zij nodig hebben om te transformeren. Intussen zullen hun lichamen ook worden hervormd en aangepast, om de toenemende hoeveelheid Licht te kunnen bevatten welke zij nu in zich opnemen.

Laat mij nu even mijn opmerking toelichten over Maria Magdalena en haar zielenenergie. Tijdens mijn leven als Jezus was zij de incarnatie van mijn Tweeling Vlam (Tweelingziel), Lady Nada. Of liever: onze zielen namen het lichaam aan van die wezens, gedurende dat leven. Toen wij eenmaal terugkeerden naar de hogere dimensies na onze dood in dat leven (waarbij wij allebei ons lichaam met ons meenamen tijdens het Ascentieproces, net zoals u dat nu ook leert) versmolten wij uiteindelijk weer met onze Hogere Zelven. Er bestaat geen Jezus als aparte ziel en ook geen Maria Magdalena als apart zielenwezen – maar wij beiden, Sananda en Nada luisteren nog wel naar die namen, omdat zij één van onze levens waren en nog steeds een deel zijn van ons geheugen als zielen in hogere dimensies.

Mijn Nada, de andere helft van mijn wezen, staat mij zo na en wij zijn zozeer verbonden, dat wij denken en voelen als één. Er is geen gevoel van ‘ander’ voor ons, maar enkel de vreugde van te Leven en in Liefde te zijn. Het was Nada die vóór mij sprong in de straal van het verschrikkelijke Cabalwapen, dat bedoeld was om mij – of ons beiden – te vernietigen. Zij zag het gevaar op het laatste moment en handelde in een reflex om mij te redden – ook al riskeerde zij daardoor haar eigen dood.

Sinds toen – de nacht van 1 februari 2015 – staat onze beminde Nada onder de intensieve zorgen van de grote helers – de Arcturiërs – onder de leiding van AE Rafaël en mijzelf en degene die u Moeder Maria noemt. Zij is de Tweeling Vlam van Rafaël en degene die samen met mij geïncarneerd was als mijn moeder in dat leven. Ziet u, wij incarneren met de zielen die al eonen lang onze geliefden en familie zijn.

Nada is herstellende en zal uiteindelijk weer volledig gezond worden, maar in de tussentijd is het moeilijk geweest voor haar geïncarneerde personage Kathryn, die u deze berichten brengt. Het was haar zielendoel om de rol van schrijfster te vervullen, om het hoogste niveau aan onderricht te brengen aan de mensheid. Dat is een behoorlijke uitdaging geweest, vanwege de kronkels en zijsprongen op planeet Aarde in de voorbije jaren, maar zij is trouw haar opdracht blijven vervullen om deze berichten vrijelijk aan de wereld te bieden.

Het was een schok voor ons allemaal, dat deze vreselijke aanval mij had kunnen beroven van mijn geliefde zielenhelft – en de wereld van haar onmisbare dienstbaarheid. Ziet u, als de ziel van Nada gestorven was, zou Kathryn ook niet langer bestaan. We zijn onmiddellijk in actie gekomen. Nada werd weggenomen als Kathryns belangrijkste ziel – op een dunne energiedraad na – en ik verbond mij met Kathryn om haar belangrijkste bron van zielenenergie te worden, totdat Nada weer beter is. Soms springen ook Gabriella en anderen bij ter ondersteuning van haar ziel. Dit is een gemakkelijke overgang, die binnen een paar ogenblikken kan worden doorgevoerd tussen zielen die nauw verbonden zijn – vergelijkbaar met uw levensreddende, medische ingrepen.

Al de zielenfragmenten die Nada geïnvesteerd had in andere dimensies en andere incarnaties werden teruggetrokken, om elke belasting op haar energie weg te nemen. Kathryn blijft nu op een kleine hoeveelheid van mijn zielenenergie, terwijl ik verder ga met het uitdagende werk bij het helpen genezen van de belaagde zielen. Het is voor haar heel ongemakkelijk dat zij moet werken met maar zo weinig energie, maar zij redt zich door voornamelijk in bed te blijven en te rusten, totdat Nada volledig hersteld zal zijn als haar Hoger Zelf. Ik hoop dat deze beschrijving u helpt begrijpen hoe het delen van een ziel en incarnatie werken. Het is een veel soepeler proces dan de meesten van u wisten.

Ik weet dat velen van u in verwarring zijn over de identiteit van Kathryn, omdat wij ooit hebben onthuld dat zij Lady Portia was, later ook nog Opperste Schepper – beiden zijn rollen die zij kon vervullen. Het was een opzettelijk stukje foute informatie, voor haar eigen veiligheid. Ik hoop dat u dit de Hemelse Schare zult vergeven, maar u zult inzien dat haar openlijke aanwezigheid als ons channel haar tot een doelwit van de Cabal zou hebben gemaakt, als zij zeker waren geweest van haar identiteit. Wij voelen dat we nu wel meer open kunnen zijn over heel veel dingen – nu de zielen van de Cabal ‘gevangen’ zijn.

Het was zulk een vreselijke overtreding van de Universele Wet, dat alles nu veranderd is. Ziet u, het was volledig onverwacht en in geen enkel opzicht behoorde het tot ons contract. Dus nu bevinden wij ons in een nieuwe fase van verandering en zien wij hoe de meest verbazingwekkende gebeurtenis in de geschiedenis zich ontvouwt.

Heb geduld, Geliefden. Wees er zeker van dat de verschrikkelijke, verontrustende gevoelens die u de voorbije dagen ervaren heeft, niet de uwe waren. Ze behoorden aan de gemartelde zielen die nu ontwaken tot hun eigen dag van afrekening. Wij willen hen helpen om te genezen en volledig hervormd te worden.

Wij hebben nu uw hulp nodig, lieve grondtroepen. Stuur uw helende energieën om de angst en de pijn van die verloren zielen weg te nemen en doe met ons mee om hen te begeleiden met Liefde en mededogen.

Hoe sneller we hen kunnen overbrengen naar hun 5 dimensionale ‘ontwenning’, des te sneller zal de Aarde gezegend worden met 5 miljoen nieuwe Lichtwerkers. De kracht van uw grote Licht zal ons enorm helpen. Stuur nu alstublieft uw gebeden en uw Licht en voeg ze bij de onze.

Wij houden van u zonder einde, Geliefde wezens van de Aarde. Elke dag komen wij dichter bij u en verheugen wij ons over onze nauwere samenwerking en uw gezelschap.

In Vrede en Liefde, ik ben uw Sananda.

Kathryn E. May, 13 februari 2015, 6 pm EST, New York
http://www.whoneedslight.org/cm-english/?month=february-2015&view=calendar

Luister naar onze radio-uitzending van afgelopen woensdag! De Duistere Zielen zijn Voorgoed vertrokken!

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.