Zaden van Kennis

SaLuSa – 7 augustus 2015

SaLuSa-new3 600x600

Geliefden,

Op Aarde begint alles nu dusdanig vorm te krijgen, dat het niet lang meer zal duren voordat u gaat zien in welke richting de mensheid zich begeeft. Uit verwarring en onzekerheid zullen positieve tekenen ontstaan, dat de veranderingen zich voordoen om het voor u beter te maken. U zult beseffen dat er een ‘reiniging’ plaatsvindt en dat u nu al kunt merken dat veel van het oude keurslijf wordt veranderd of verwijderd. Dit wordt nog versterkt door de vele zielen die ontwaakt zijn tot de waarheid en nu eisen om te worden bevrijd uit de ketenen van de Duisteren. Uw levens zijn teruggebracht tot slavernij, omdat uw geboorterecht u onthouden werd. U kreeg van God uw vrijheid en die zal worden hersteld, zodat de Nieuwe Tijd de vervulling kan brengen van de beloften die u werden gedaan. Tegelijkertijd zijn er duidelijke tekenen dat zovelen van u de waarheid gaan bevatten van uw bestaan – en van de glorieuze tijd die u te wachten staat. Het zal wat tijd vragen om volledig tot stand te komen en wij geven u duidelijke aanwijzingen van de richting die u dient te volgen, zodat u zich kunt richten op een positief doel. Achter de schermen zullen er vele groepen zijn die uw inspanningen steunen en die u zullen helpen om daar ook in te slagen.

Wij overzien alles wat er gebeurt op en rondom de Aarde en wij blijven ervoor zorgen dat uw vooruitgang niet wordt verstoord. Dat doen wij door toezicht te houden op alle bezoekers die u willen observeren of contact met u willen maken. Wat dat precies inhoudt is afhankelijk van het karma dat voortkomt uit uw eerdere handelingen en de regel van ‘gelijken trekken gelijken aan’, welke wij moeten volgen. Wij kunnen ons niet boven de Universele Wet stellen – tenzij we daar de gevolgen van willen ondergaan. Ja, wij kunnen adviezen geven, maar de uiteindelijke beslissing is aan u. Gedurende lange tijd heeft u de vrije wil gekregen van de Schepper en juist dat gegeven heeft uw Ras zo bijzonder interessant gemaakt voor anderen. Wij hebben in het verleden al aangegeven dat de ervaring die u allemaal heeft opgedaan u in de toekomst enorm voordeel zal brengen bij uw werk. Wanneer u die ervaring kunt delen, zal dat zelfs kunnen voorkomen dat andere zielen diezelfde ervaring moeten doormaken. U zult merken dat ‘delen’ een eigenschap is van alle ontwikkelde Rassen en dat het samengaat met de hulp die u krijgt op uw pad van evolutie.

Op dit ogenblik is veel van wat wij u aan informatie hebben gegeven nog te hoog gegrepen voor het bevattingsvermogen van de meeste zielen, maar u moet die zaden van kennis met u meedragen en klaar houden voor wanneer u evolutionaire groei doormaakt. Velen van u beginnen al de waarheid in te zien en dit heeft u de ogen geopend voor uw ware potentieel. Tot nu toe heeft men u opzettelijk tegengehouden, maar nu wordt er zoveel informatie vrijgegeven dat die niet langer kan worden achtergehouden. U bent veel groter dan u zich kunt voorstellen, maar dat zal in de nabije toekomst gaan veranderen – wanneer uw bewustzijn toeneemt. De Duisteren hadden gehoopt dat ze u konden tegenhouden tot ze u volledig in slavernij hadden gebracht, maar nu is het te laat en kunnen zij dit onmogelijk nog rechtzetten. Misschien blijven ze nog een tijdje als ‘een luis in de pels’, maar hun invloed neemt af en zal uiteindelijk verdwijnen.

Er vinden nog steeds geheime operaties plaats op Aarde, maar zij zullen niet meer van invloed mogen zijn op uw vooruitgang en ze zijn vooral van karmische aard. Uw grootste bedreiging nu, is de druk die wordt gelegd op uw valuta en de oproer die altijd op de loer ligt. Wij kunnen trachten u te helpen in het maken van uw overwegingen, maar uiteindelijk telt alleen uw beslissing. Natuurlijk moeten er veranderingen komen – het is immers duidelijk dat uw oude geldsysteem maar één kant op werkt en eigenlijk alleen maar voordeel brengt aan de top van de bankwereld. Er zal een eerlijke manier van verdelen komen en de banken zullen worden hervormd tot meer overzichtelijke afmetingen, die rekenschap moeten afleggen aan het volk. Vele van de broodnodige veranderingen zitten als het ware ‘in de pijplijn’, aangezien wij al heel lang geleden de oorzaak hebben gezien van uw problemen. Wees ervan verzekerd, dat bij de uiteindelijke afrekening er niemand buiten de boot zal vallen, wanneer het er op aankomt om uw geld te herverdelen. Niettemin dient dit alles om u gaandeweg te brengen tot een nieuwe manier van leven, waarbij geld helemaal niet meer nodig zal zijn – maar maak u geen zorgen, dat ligt nog in de verdere toekomst.

Wij weten dat velen van u begrijpen dat feitelijk alles zich in het NU bevindt, en dat – zodra u eenmaal een bepaald niveau van denkvermogen bereikt – u in staat zult zijn om zowel vooruit als achteruit in de tijd te gaan. De Duisteren beschikken ook over mensen die op dat niveau kunnen werken, en als u er even over nadenkt is het niet moeilijk om u voor te stellen waarom dat voor hen van belang zou zijn. Maar dan nog … het is hen niet toegestaan om maar overal heen te gaan waar zij dat willen en alles wat zij doen wordt voortdurend in de gaten gehouden – zij hebben beslist niet de vrijheid die zij denken te hebben om te doen wat zij willen. Aangezien wij de technologieën hebben die doorheen dichte materie kunnen kijken, zult u begrijpen dat wij er het volste vertrouwen in hebben dat zij zich nergens kunnen verschuilen.

U moet voorzichtig zijn met uw conclusies, wanneer u luchtschepen ziet. De Duisteren hebben nu namelijk veel van hun eigen ruimtetuigen, die echter niet als dusdanig te herkennen zijn. Dit betekent dat de schuld voor mogelijke incidenten bij ons kan worden gelegd – en dat is niet juist. U weet natuurlijk al langer dat er in de vele jaren waarin wij ons in uw luchtruim bevinden, er nooit iets is gebeurd dat kan worden beschouwd als bedreigend of schadelijk voor u. Wij hebben u nooit reden gegeven om ons te vrezen en wij zorgen er heel zorgvuldig voor dat wij niets doen wat u zou kunnen verontrusten. Wij zijn wel gedurende enige tijd in actie gekomen om u te helpen bij een probleem – voor zover dat geen deel uitmaakte van uw karma. Op een dag in de – niet zo verre – toekomst zult u ons zien en ons ontmoeten als de vrienden die wij zijn en wij zullen samen verder gaan naar een toekomst die ons wenkt met zovele beloften.

Ik ben SaLuSa van Sirius en zoals altijd ben ik blij om met u te spreken en kijk ik uit naar het onthullen van de spannende tijden die voor ons liggen. Ik wil u helpen bij de voorbereidingen voor uw toekomst, die voor de meesten van u in het verschiet ligt. Op een dag – niet lang meer – zullen wij elkaar openlijk ontmoeten en dan kunnen wij rechtstreeks samenwerken, wanneer u zult terugkeren naar uw vroegere werkniveau. Zo lang reeds heeft u geploeterd en hard gewerkt om uw weg naar het Licht terug te vinden. Nu bent u op die weg en niets kan nu nog uw vervulling voorkomen – en wij van de Galactische Federatie zullen bij u zijn.

Dank u SaLuSa.

Mike Quinsey

Engelstalig bericht:
http://www.galacticchannelings.com/english/mike07-08-15.html

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

FacebookTwitterGoogle+Delen

2 comments

    • Lieve Lia, jou wil ik bedanken voor je positieve reacties, voor je méé-leven met wat er gebeurt op de website maar vooral ook voor je Liefde … die voel ik elke dag, ook al zien we mekaar maanden lang niet! Ik hou van je!! Veerle

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.