ST GERMAIN: Omzetten van Lucronexia

ST GERMAIN: Ons Tweeling Vlam-Project:
Omzetten van Lucronexia (hebzucht) naar Vrijheid en Licht

9 juli 2014

2014 07 07 zon en menhir

Saint Germain:

Ik breng groeten van Liefde, overvloed en Licht. Dit wordt een week waarin wij u ingewikkelde dingen, puzzels en uitdagingen bieden, om uw geest te prikkelen en uw hart op gang te brengen. De reden waarom wij alle ramen en deuren openzetten en u helpen om uw psyche te luchten, is dat wij vertrekken voor de eerste golf van welvaartspakketten. Met deze enorme verandering zullen er duizelingwekkende verschuivingen komen in de manier waarop u allen moet omgaan met uw leven.

Leven als een rijk iemand is heel anders in deze wereld, dan het leven leiden van een arbeider. Er zijn dagelijks hele andere afwegingen te maken en beslissingen te nemen – en dan bedoel ik niet welke kleur u moet kiezen voor uw Porsche, uw jacht en uw drie landhuizen. Dat zou een echte 3D-benadering zijn van uw rijkdom. Vergeet nooit dat u een opdracht heeft. Het gaat er niet om om rijk te zijn; het gaat erom gul te zijn – en slim.

Uw doelstelling moet nu zijn: hoe kan ik deze zegeningen het best gebruiken om een zo groot mogelijke invloed te hebben op de wereld rondom mij. Welke projecten raken mij echt in mijn hart? Hoe zou ik mijn eigen kennis en enthousiasme willen gebruiken om een blijvende verandering te bekomen? Denk aan het oude Chinese spreekwoord: ‘Geef een man een vis en hij heeft een dag te eten. Leer hem vissen en hij heeft een leven lang te eten.’ Wat kunt u anderen leren, dat een leven lang zal meegaan? Uiteraard hoeft u het hen niet zelf te leren, u zou kunnen meedoen met anderen om een programma op te zetten dat een bepaalde familie, groep of gemeenschap kan helpen.

Misschien heeft u interesse in woningbouw in een stadscentrum. Wie zal uw partner zijn om een programma op te zetten dat niet de mensen met een lager inkomen – die daar al wonen – aan de kant zet, zodat rijkere mensen er een nieuwe woning kunnen bouwen? Hoe zult u verandering bekomen, zonder de fouten uit het verleden te herhalen?

En onderwijs? Heeft u de kennis en de verbeeldingskracht om nieuwe programma’s op te zetten, die afwijken van het huidige veel te dure, bureaucratische- en autoritaire onderwijssysteem (zoals in de VS – maar ook in Europa – V), om de studenten de kans te geven op een zelf-gericht persoonlijk programma, dat de unieke gaven van ieder kind tot hun recht laat komen. Als u zelf geen expert bent in progressief onderwijs, kent u dan de knapste en de beste die het wèl weten?

Wilt u reeds bestaande programma’s of projecten steunen, die recht hebben op erkenning en financiële hulp? Doe zorgvuldig onderzoek, zodat u zeker bent dat u de meest eerlijke en respectabele groepen steunt, met name wanneer u werkt in een land of buurt waar u de reputatie van organisaties en mensen nog niet zo lang kent.

Als u echt wilt begrijpen wat de intenties van een organisatie zijn en hoe zij werken, praat dan eens informeel met een aantal van de lagere werknemers. Zij zullen u het niveau van het Licht en het fatsoen kunnen vertellen, waarop het bedrijf gebouwd is.

Richt uw energie en uw hulpmiddelen op een dusdanige manier, dat u een maximale invloed bereikt met uw bijdrage – maar boven alles: doe uw onderzoek, zodat u zeker weet dat u niet uw geld verspilt aan het stokpaardje van één of andere politieke despoot – die uw zegeningen zal gebruiken om zijn politieke arsenaal aan te vullen – of een oplichter die uw geld in zijn eigen zakken zal laten verdwijnen. Helaas zijn er nog altijd meer dan genoeg volgelingen van de Duisteren, die zich bewust zijn van de zegeningen die gaan komen en die daarop zijn voorbereid.

Wanneer u beslist om een bijdrage te geven aan een goed doel, ga dan persoonlijk kijken hoe zij werken. Het zal uw hart verheffen en een energetische verbinding leggen met de mensen in het veld, die het goede werk uitvoeren. Ziet u, het is uiterst belangrijk dat u niet enkel uw geld geeft maar dat u een nieuwe, opbouwende richting aanwijst in het energetische veld van het geld op zich, om het doel en de intentie te veranderen van waar het geld voor bedoeld is.

Eeuwenlang is het begrip van geld omgeven geweest met dubbele gevoelens van macht en machteloosheid, mateloosheid en tekort, hebzucht en ontbering, overdaad en honger. De moderne consument lijdt aan een emotionele ziekte die geschapen is door de Duisteren, om te voorzien in hun mogelijkheden tot productie en rijkdom. Dit gaat verder dan begeren, verlangen, gierigheid en hebzucht – het is een pathologische toestand die u Lucronexia kunt noemen.

Ziet u, geliefde Strijders voor het Licht, wij zijn nu bezig met het helen van een ziekte die wereldwijd verspreid is. Er is niemand die nog nooit geraakt werd door de ongezonde gevoelens van hebzucht, die een andere naam hebben gekregen om ze sociaal meer aanvaardbaar te maken: ambitie of de drang naar succes – of de meer algemene term: kapitalisme. Aangezien geld van oorsprong bedacht werd als een middel om de massa te onderwerpen, zijn de biljetten en de munten geladen geworden met de energie van die intenties. Daar komt de term ‘vuil geld’ vandaan.

U en ik, Geliefden, lanceren nu een programma om onszelf en de wereld te genezen van Lucronexia. Dit is het onderliggende doel van de Welvaartsfondsen. Het opzetten van een programma dat de wereld zal overspoelen met geld, is uiteraard de remedie voor een ziekte die tekorten nodig heeft om te kunnen gedijen. Wanneer voldaan is aan alle basisbehoeften, dan komt er ruimte en vrijheid voor alle mensen om zelf te beslissen of zij de ‘Almachtige dollar’ willen najagen – of dat zij zich liever wijden aan het vervullen van de dromen van hun hart.

U zult een artiest niet langer horen zeggen dat hij niet de middelen heeft om te schilderen of een muzikant haar droom om muziek te gaan studeren zien opgeven, om ‘een echte baan’ te zoeken. Dat ze kinderen hebben zal niet langer de doodsteek zijn voor de dromen van jonge mensen om te scheppen, te studeren en op persoonlijk vlak te groeien. In zulk een wereld worden kinderen omringd door volwassenen die doen waar zij van houden. Geen enkel kind zal voelen dat het een last is en geen enkele ouder zal nog spijt hebben van het huwelijk en kinderen, omdat die een einde hebben gemaakt aan hun dromen.

De Welvaartsfondsen en Programma’s hebben een hele brede opzet. Wij willen het lijden verhelpen dat veroorzaakt wordt door armoede, dat zeker … maar er komt nog veel meer bij ons plan kijken. Dit is één van de redenen waarom het vrijmaken van de fondsen veel langer duurt dan wij eerst hadden gedacht. Ons lange termijn-doel is het belangrijkste. Als wij de Herwaardering van Valuta eerder hadden vrijgegeven, dan zouden die zijn opgeslorpt door het oude systeem, waardoor het Lucronexia-probleem nog versterkt zou zijn – precies zoals zovele lotto-winnaars uiteindelijk berooider achterblijven dan ze eerst waren. Als de Fondsen zouden zijn gestolen, afgeroomd of verduisterd door de duisteren – die nog steeds de macht hadden binnen de monetaire systemen, zoals zij in de eerste tests hebben aangetoond – dan zou dat voor iedereen verschrikkelijk zijn geweest, omdat de hoop op een echte verandering dan vervlogen zou zijn. Dit zou nooit hebben opgewogen tegen de korte termijn-voordelen voor een klein aantal Lichtwerkers die het beslist wel verdienden.

Wij bevinden ons nu in een betere positie, we hebben overtuigend bewijs gevonden tegen de indringers, die de voordelen voor iedereen hadden willen vernietigen. Wij kunnen nu vooruitkijken naar een nieuwe vorm van overvloed en welvaart, terwijl de wereldwijde herstart zich uitrolt over de hele wereld en alles en iedereen verheft. Wij wilden geen nieuwe miljonairs maken in de oude vorm. Wij wilden daarentegen juist de gevoelens, de denkpatronen en de ingesleten reflexen uitschakelen, die ieder van u ertoe brengen om een sterrenstatus toe te kennen aan iedereen die een grote berg ‘poen’ heeft.

U leert – in de nasleep van de controverse en het conflict over wie Kathryn werkelijk is en wat haar intenties werkelijk zijn – om uw hart te laten ontwaken, u te voegen bij diegenen wiens liefde voor u oprecht is en vanuit het hart komt, en om uzelf te verheffen in het Licht van het gezonde verstand, zoals u het kunt noemen. Hier zal ik een beetje interessante informatie geven voor diegenen onder u die verward, gedesillusioneerd en gedesoriënteerd zijn geweest door de beschuldigingen en onheilspellende waarschuwingen over ons (Kathryn, mijzelf, Sananda en anderen die zij channelt).

Degene die u kent als Kathryn heeft nog een bijzonder omstreden leven geleefd, waarin zij voorvechtster was voor de Vrijheid en ‘het Gezonde Verstand’, als de auteur wiens woorden de inspiratie en de aanzet vormden voor de Amerikaanse- en Franse revoluties – Thomas Paine. In dat leven gaf zij ook vanuit haar middelen, haar Hart en haar streven naar Vrijheid – zeer ten koste van haar aardse gemak. Zij is één van de onbezongen stichters van de Republiek die ontstond uit de Amerikaanse Revolutie. Iedereen die nog niet het genoegen had, raad ik aan om meteen de ‘Rechten van de Mens’ te lezen, één van de basisdocumenten over vrijheid en mensenrechten; het is bijzonder van toepassing op deze huidige tijden.

Terwijl ik dit bericht aan Kathryn doorgeef, word ik ook geroepen om te reageren op het laatste bericht van Sananda ‘Een oproep om onze Kathryn te helpen’. Lichtwerkers over de hele wereld hebben hun gebeden gestuurd en aangeboden om te channelen om ons te helpen. Wij zullen hun gulle aanbod van vriendschap, solidariteit en Liefde aanvaarden. Het is het begin van een nieuwe samenwerking, die de toon zal zetten voor het spannende werk dat ons wacht. De eerste van die berichten is het bericht dat ik gegeven heb aan Aleasha Lewis, een helder en liefdevol channel, die prachtig de essentie heeft weergegeven van mijn gevoelens en mijn boodschap. Het staat op onze FB-pagina en op de homepage van onze website, http://www.whoneedslight.org. Er zullen meer van deze liefdevolle berichten volgen.

Wij willen een helder en betrouwbaar Licht scheppen dat u kunt volgen doorheen deze moeilijke dagen, terwijl u uw weg naar Ascentie vervolgt. We hebben onlangs een hobbel genomen, toen we afgesneden waren van de communicatie met zovelen van onze volgers, die groeien en leren als gevolg van het lezen van onze berichten. Dit was ongelukkig, maar wij weten dat zodra eenmaal het stof is neergedaald en het algemeen bekend wordt dat wij volledig en liefdevol achter onze beminde Kathryn staan, dat de familie die zij heeft helpen vormen, haar weg terug zal vinden naar de eendracht en de Eenheid.

Wij vertellen u met grote hoop en liefde in ons hart, dat er geen grond is voor het ‘opgemaakte’ bewijs dat voortdurend en onophoudelijk aan de wereld wordt getoond, over dat Kathryn ‘in opspraak’ zou zijn. Dit is al even onzinnig als het idee dat ik – St. Germain – zou zijn vervallen in duisternis, ego en trots. Wij zijn één, mijn Tweeling Vlam Lady Portia/Kathryn en ik. Zij is evenzeer van het Licht als ik dat ben en zij is evenzeer deel van dit Welvaarts- en Vrijheid-gebeuren, als ik dat ben.

Verhef uw blik, Geliefden, om verder te zien, om dieper te voelen en uw geest en hart open te stellen voor nieuwe mogelijkheden, voor grotere en meer inspirerende waarheden dan u zich ooit heeft voorgesteld. Dit is een tijd om op te stijgen, om oude gevoelens en ideeën los te laten. Vind uw evenwicht door u te verankeren in het centrum dat uw hart, geest en ziel op één lijn brengt met Alles Dat Is. Reik omhoog. Laat u niet meetrekken in de duistere gevoelens van twijfel en verwarring, die vruchtbare grond waren voor de ziekten van vervreemding, depressie en Lucronexia (het extreme uiterste van hebzucht en materialisme). Onheilspellende waarschuwingen voor het duister zijn ontworpen om u – de onwetenden – te laten struikelen in duistere gevoelens, weg van de Liefde die wij u bieden.

Wij gedijen in Liefde, hetgeen het tegengestelde is van angst. Enkel Liefde zal overeind blijven, nu het ons gelukt is om stand te houden in de stroom van duisternis over het hele land. Lever uw aandeel door anderen te helpen om zichzelf te bevrijden van alle controle – zelfs de controle die zich voordoet als liefde. Luister naar de aandrang van uw hart en doe met ons mee in vreugde en harmonie, want dit is het begin van een schitterende nieuwe dag.

Luister vanavond alstublieft met ons mee op http://www.BlogTalkRadio.com/ChannelPanel. De korte link is http://tobtr.com/s/6546579. Ik zal dan nog een bericht hebben voor u.

Ik wens u harmonie, vreugde, gelach en vriendschap.
Ik ben voor altijd uw dienaar, uw St. Germain.

Genoteerd door Kathryn E. May, PsyD, 9 juli 2014, 6 PM EDT, New York
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.