RA: Licht of Duisternis

RA: Licht of Duisternis – Welke manifesteert u?
30 augustus 2014

2014 08 30 sterrennacht

foto: Starry Night – Janto

Geliefden,

Het gehele Universum is op dit moment in beweging. De energieën van de Centrale Zon spoelen over de planeet in steeds krachtiger wordende golven en zij dragen de elektromagnetische polsslag mee, die uw op koolstof gebaseerde DNA zal veranderen naar kristallijn. Zodra deze eerste fase van het proces voltooid is, zult u merken dat uw paranormale gaven sterker zijn, dat u creatiever en meer vastbesloten bent om de vreugde te ervaren van het deel uitmaken van deze glorieuze, historische en diepgaande Verschuiving doorheen de Sterrenstelsels, de Multidimensies – en de gehele Kosmos.

Is het verrassend, dat u zich uit evenwicht en prikkelbaar voelt en tegelijk open en hoopvol? Dit zijn natuurlijke gevoelens, gezien het verlies van datgene, wat u ooit beschouwde als uw fundament. In uw botten, uw spieren en uw hart voelt u de toestand van uw eigen DNA. U kent die zoals u – wel, zoals uw broekzak, zoals ze zeggen – maar het is een nog veel diepgaander kennen omdat het van binnen zit, het is niet iets wat u kunt zien. Het is begrijpelijk dat u zich voelt, alsof de grond onder uw voeten is verdwenen. In zekere zin is dat ook zo. De vertrouwde trilling van uw diepste wezen – uw menselijk lichaam zoals u dat gedurende duizenden jaren heeft gekend – verandert … terwijl u er nog in leeft. Natuurlijk brengt dit onrust met zich mee. Er is geen toepasselijke analogie om het u te helpen begrijpen, behalve misschien als u zich probeert voor te stellen hoe een rups zich voelt tijdens het proces om een vlinder te worden.

Verplaats uzelf eens in de gedachten van de rups die sluimert in zijn cocon, maar tussendoor wakker wordt en vreemde en onbekende gevoelens ervaart, die hem er voortdurend aan herinneren dat hij niet langer is zoals hij zichzelf kende. Wat betekent ‘niet langer’? Wanneer hij die gevoelens heeft van oprekken en groei, vertrouwt hij er dan op dat er iets prachtigs aan het gebeuren is – of denkt hij dat hij doodgaat? De rups heeft dan nog een voordeel dat de mensheid niet heeft: hij is altijd intens verbonden met de liefdevolle energie van Schepper en daarom heeft hij geen angst voor wat er met hem gebeurt. U echter, u moet vechten tegen uw eigen opgelegde meningen en geloofssystemen over wat het leven zou moeten zijn, over wat dingen betekenen en over hoe u ermee moet omgaan.

U zult om u heen de vele manieren zien, waarop de mensen proberen om te gaan met de vreemde veranderingen. Sommigen zullen trachten er doorheen te slapen; anderen zullen gaan drinken of drugs nemen, anderen zullen trachten eraan te ontkomen door intens bezig te zijn of ze klampen zich vast aan de mensen om hen heen, voor steun en evenwicht. Er is geen ‘juiste’ manier, maar de snelste manier naar de andere kant van deze beukende golf is, om hem te berijden met een bewust en opzettelijk gevoel van meesterschap en beheersing. U bent niet overgeleverd aan deze energieën. Zij zijn een deel van het contract dat u heeft afgesloten toen u besloot om hierheen te komen. Morren en mokken zal het niet sneller doen gaan, het zal juist uw aanpassing vertragen. Dus: raap uzelf bijeen, hou uw rug recht en neem uw sterkste ‘Laat maar komen!’-houding aan – en ga er dan gewoon doorheen.

Zoals met alles in het Universum is verandering de enige zekerheid en dat geldt hier ook. De golven zullen komen en gaan en u in verbazing achterlaten, met tijd om uw nieuwe vaardigheden te oefenen. Als het allemaal voorbij is, zult u terugkijken met waardering en het weten dat dit de meest genadige manier is om de beloofde verandering teweeg te brengen: door het toe te laten, eerder dan u ertoe te dwingen.

Laten we het nu eens hebben over een paar van de tegengestelde gevoelens en gebeurtenissen die u nu ervaart op Planeet Aarde. Aan de ene kant lijkt het alsof de vereiste gebeurtenissen die vrede en welvaart moeten brengen, snel gaan. Aan de andere kant lijkt het, alsof er niets is veranderd of erger nog: dat de dingen verslechteren tot een donkere en beklemmende verwarring, waarin de duisternis heerst. Wees gerust, Geliefden, dat het Licht de overhand heeft. Wij werken hard met onze mensen op de grond, om de ontelbare verzamelingen van duistere gedachten op te ruimen en wij vragen u, om ons daarbij te helpen.

Wanneer u informatie krijgt – bijvoorbeeld een nieuwsverslag van gruwelijk geweld en strijd – dan willen wij dat u het volgende doet. Let op de details van het verslag, om te bepalen of die naar waarheid zijn weergegeven, of het actuele gebeurtenissen zijn en of er misschien een oorlogsagenda achter zit. Is het verslag opgesteld om boosheid op te roepen die bij u het verlangen opwekken om wraak te nemen of wordt u geïnspireerd om rechtbanken en rechtszaken te steunen, die een einde zullen maken aan deze gruwelen? Biedt de manier van verslag doen een mogelijkheid op één van de Lichtoplossingen die nu beschikbaar zijn of blijft u achter met een gevoel van frustratie en onmacht? Die manier van verslag uitbrengen is een manipulatie, bedacht om angst op te roepen en uiteindelijk tot meer geweld te leiden. Misschien ziet u de mogelijke motieven erachter niet, maar uw gevoel vertelt u dat er nog andere motieven zijn.

Dan Stap Twee. Keer u af van de beelden en klanken van geweld. Onthou alleen de waarheid die u zojuist heeft ontdekt: dat deze ‘feiten’ op zichzelf niet waar zijn en dat er meer informatie voor nodig zal zijn, voordat u ze als waarheid kunt aanvaarden. In de tussentijd kunt u dus ‘ervan weglopen’, door uzelf opnieuw en bewust te richten op het Licht om u heen, terwijl u uw toewijding bevestigt door zorgvuldig alle kwesties te onderzoeken, voordat u reageert met boosheid of verdriet of angst. Zelfs in gevallen waarbij u heeft vastgesteld dat er daadwerkelijk een gruweldaad is verricht, dan nog moet u altijd uw aandacht verschuiven naar het vóór u zien van een creatieve oplossing, waarbij het Licht zegeviert over de duisternis. Enkel door vast te houden aan uw creativiteit, uw aanpassingsvermogen en de krachtige intentie om Licht te brengen in elke toestand, zult u in staat zijn om actie te ondernemen en een invloed te hebben, die werkelijk gelijk welke toestand kan omzetten van duisternis naar Licht.

Uw emotionele reacties, zijn acties. Let erop dat u elke keer wanneer u angst voelt, u de duisternis rondom u voedt. Elke keer dat u in paniek raakt of u zich ongerust maakt of in een depressie geraakt die u omlaag trekt, blokkeert u het Licht in uzelf en in uw omgeving. Ideeën in stand houden over waardeloos zijn of uzelf haten, staan bovenaan het lijstje van manieren waarop u uzelf ‘buitenspel zet’ als Lichtwerker. Elke keer wanneer u met anderen spreekt over een ‘nieuws’-bericht of een Bijbelverhaal of een geschiedkundige interpretatie – die focust op het kwade en de duisternis en op diegenen die de misdaden begingen en diegenen die eronder leden – haalt u die herinneringen terug en brengt u ze weer tot leven in het heden.

Zoals wij u getoond hebben in het boek ‘Who Needs Light?’, wordt de bedrading van uw brein bepaald door de gedachten en gevoelens waar u zich op richt. Als u drama, angst en tragedie wilt ervaren, hoeft u alleen maar aan die dingen te denken, de ‘vlucht-of-vechtreactie’ op te wekken die zij oproepen en u daarin te wentelen. Uw brein zal overeenkomstig worden ingericht, om duistere ideeën, gevoelens en gedachten te vinden en ertoe aangetrokken te worden, en vervolgens ook tot andere mensen die ook het duister vertegenwoordigen. U zult merken dat u voortdurend ondergedompeld bent in ongelukkige relaties en gebeurtenissen in uw leven – en u zou kunnen klagen dat de wereld (of God) u slechte kaarten heeft toebedeeld. Uiteraard zou u dan voorbij gaan aan de Wet van Aantrekking. Heel simpel gezegd, voorspelt die dat u zult aantrekken wat u verwacht en wat u verwacht (door u erop te richten) is duisternis.

Wij hebben u dit beeld gegeven om u te helpen in te zien, dat hetgeen waar u zich op richt echt belangrijk is. Velen van u hebben deze beginselen aanvaard om u in uw persoonlijke leven te leiden, maar u vergeet ze toe te passen wanneer u kijkt naar het wereldtoneel en de dingen die u daarop ziet gebeuren. Ik zal het nog sterker stellen: u kunt uzelf geen Lichtwerker noemen zolang u uw aandacht richt op de duisternis of wanneer u blijft stilstaan bij onrecht, armoede en lijden en anderen aanmoedigt om hetzelfde te doen.

Beoefen in plaats daarvan Stap 2 zoals hierboven vermeld, hou vast aan uw intenties om dingen recht te zetten, zie voor u uw aandeel in het tot stand brengen van eerlijke programma’s, om de moeilijkheden rondom u te herstellen. Draag oplossingen aan, zet feestelijkheden van delen en herbouwen in gang en zie uzelf in het midden daarvan, succesvol uw Nieuwe Gouden Tijd scheppend. U zult het Licht inbrengen. Op die manier zullen wij samen al de duisternis verslaan.

Merk op, dat ik nergens gezegd heb dat het kijken naar de duisternis en die zien voor wat ze is, vermeden zou moeten worden. U moet er recht naar kijken, voor uzelf onthouden wat u ziet en dan elk gevoel daarover loslaten. U hoeft het niet te voeden (emotie) zodra u eenmaal de Waarheid heeft gezien over een duistere entiteit of gebeurtenis. U heeft uw informatie opgeslagen, evenals de betekenis van wat u gezien heeft. Er is geen enkele intense emotie nodig om uw reactie te versterken. Uw vastbeslotenheid en uw moed, dat is alles wat nodig is. Spaar uw gevoelens/gedachten voor het manifesteren van Licht. Nu bent u klaar om intelligent te handelen – naar een oordeel dat gebaseerd is op de realiteit – om waarlijk de wereld te veranderen.

Ziet u, Geliefden, hoe het manifesteren van het Licht een heel ander proces is dan het manifesteren van duisternis – en hoe het verslaan van de duisternis eenzelfde proces is als het manifesteren van Licht? Een kleine herinnering: enkel het manifesteren van duisternis roept heftige gevoelens en gedachten op van ‘vluchten of vechten’ – als u die dus voelt, dan voedt u de duisternis. Nu kunt u dus – in deze nieuwe era van bewust bewustzijn en de volledige beheersing van uw gedachten – uw eigen proces richting uw Ascentie evalueren, door te kijken naar de mate van angst, onrust, frustratie of depressie die u bij uzelf waarneemt. Er is een eerlijke benadering nodig om de waarheid te zien van wat u werkelijk doet. Op die manier zult u voor het Licht de kracht worden, die u van plan was te zijn toen u ermee instemde om hierheen te komen.

Wij zijn de hele weg bij u, wij moedigen u aan en steunen u op uw pad omhoog. Ik ben uw Ra, in dienst aan onze Grote Schepper en ik hou van u zonder einde.

Genoteerd door Kathryn E. May, 30 augustus 2014, 3 pm, New York
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

 

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.