NAN 48: Onze Heilige Opdracht

Zoals gepubliceerd in NAN 48:

Samenwerkingsverband:
‘Onze Heilige Opdracht’
door Sheldan Nidle
voor de Galactische Federatie van Licht en de Spirituele Hiërarchie

Editie 48 - 3 sheldan sleutel

1 Batz, 4 Yax, 12 Manik                                                                                           

26 januari 2016

Dratzo! Er vindt een grote verschuiving plaats voor het Licht en haar bondgenoten. Deze hernieuwde inspanning zal de mensheid haar vrijheid brengen – en een wonderbaarlijke voorspoed. Momenteel beseft het duister hoe benard haar situatie is. Er zijn speciale opdrachten gegeven om een aantal sleutelprojecten af te ronden vóór het einde van deze eerste Gregoriaanse maand, januari. Dit is van oudsher zowel een tijd van dingen die eindigen als van dingen die beginnen. In navolging hiervan is er een bijzonder project gaande om de losbandige machtswellustelingen van deze wereld uit te schakelen. Dit zal pas worden bekendgemaakt nadat de wereld succesvol bevrijd is van deze gewetenlozen, die dit land nagenoeg geruïneerd hebben in de voorbije 500 jaren. In die tijd gaven de Anunnaki-meesters deze boeven een grote mate van macht over de oppervlakte-mensheid. Dit plotse, nieuwe gevoel van macht heeft geleid tot vele eeuwen van ongekende zedenloosheid. Ongecontroleerde technologieën stuwden uw wereld naar deze hoogte, die uiteindelijk zou worden opgepikt door het Licht. Feitelijk hebben die volgelingen onbewust de weg gebaand naar hun eigen ondergang.

Deze voorbije eeuw heeft de opkomst gezien van omstandigheden die de weg vrijmaakten voor hun gunstige aftocht uit deze wereld. Hun handelingen waren bedoeld om ieder van u te herleiden tot een blijvende slavenstatus, onder deze hersenloze monsters van het duister. In plaats daarvan was elke stap een korte inleiding tot een sonate, waarvan zij niet wisten dat die tot doel had om u uw vrijheid te brengen – en een voorbestemd meesterschap over de duisteren. Terwijl het er op het oppervlak naar uitzag dat er een bepaalde mate van noodzakelijke vooruitgang werd geboekt in hun grote plannen, verloren zij feitelijk langzaam maar zeker hun greep op u. Deze duistere boeven brachten u apparaten die noodzakelijk waren voor de opkomst van het digitale tijdperk en een nieuwe tijd van wereldwijde sociale media. Deze huidige tijd omvat openingen waarlangs de Hemel een versnelling kon doorvoeren in zijn beweging naar steeds Hogere Niveaus van bewustzijn. Dit fenomeen was de sleutel van hun huidige ondergang. Het heeft geleid tot die data waarmee onze aardse bondgenoten het ware verhaal konden achterhalen.

Deze data hebben ertoe geleid dat onze bondgenoten de macht konden samenbrengen, welke nu heel snel uw wereld verandert. Dit is merkbaar door de opkomst van de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China, dit zijn momenteel de landen met een sterke, stabiele en groeiende economie – V) en in de verschillende nieuwe verbonden die bezig zijn met het neerhalen van de kwalijke werkwijzen van een werkelijk duivels financieel systeem. Op dit ogenblik ontstaat er een nieuw en meer transparant systeem in uw wereld. Dit zal helpen bij de wereldwijde verdeling van welvaart- en humanitaire fondsen. Deze nieuwe fondsen zullen een ‘vaste waarde’ valuta gaan scheppen. Deze wereldwijde valuta-herstart zal uw wereld ontdoen van de waardeloze heerschappij van het fiat-geld van de duisteren. Het zal de weg banen voor een nieuw bestuur maar vooral ook voor NESARA! Dit – op dit moment vorm krijgend – nieuwe Tijdperk voor de mensheid, zal het ons mogelijk maken om openlijk naar voren te treden op het wereldpodium. Dit is deze Goddelijke overstroming die deze openingszetten zal voltooien, waardoor u tot volledig bewustzijn zult worden gestuwd. De oude en duistere werkwijzen zullen voor altijd worden afgelegd.

In deze nieuwe tijd zult u zich bijzonder bewust gaan worden van uw herkomst en volledig uw heilige opdracht gaan herontdekken, die u naar deze prachtige wereldbol heeft gebracht, zowat 900 000 jaren geleden! Deze herstelde inzichten zullen u voorwaarts stuwen naar een snelle terugkeer tot volledig bewustzijn. U bent in feite een groots volk dat door de Hemelse Hiërarchieën werd uitgekozen om hierheen te komen, en Gaia en haar zusterwerelden te helpen. U zult zich gaan hervormen tot een Sterrennatie. Deze tot stand komende Sterrennatie zal de Galactische vrede gaan verzekeren en zal ervoor zorgen dat de wonderen van het Licht volledig getoond zullen worden in dit wijdse Sterrenstelsel. U heeft dus een heilige opdracht, waarvan u tijdelijk werd afgeleid door het duister. Wij zijn nu hier om het Goddelijke mandaat van de Hemel te herstellen en het u mogelijk te maken om opnieuw te ontdekken wie en wat u werkelijk bent. Als fysieke engelen heeft u een heilige rol te spelen gekregen, nu de macht van het Licht zich snel verspreidt doorheen dit bijzondere Sterrenstelsel. U bent een voorbeeld van hoe zij die gevangen zijn door het duister, volledig hersteld kunnen worden tot heilige Energieën van het Licht!

Zegeningen! Wij zijn uw Verheven Meesters! Wij zijn behoorlijk trots op de leden van onze diverse heilige gemeenschappen. Het duister heeft lang gedacht dat niemand hen kon uitschakelen. Tijdens de grote financiële neergang in het eerste decennium van deze eeuw, werd geen enkele van de duistere, leidinggevende bankdirecteuren gepakt, ondanks de mate van misdadige fraude waar ze bij betrokken waren. Hun arrogantie behoort nu tot het verleden.

Het Licht heeft een punt bereikt waarop eender welk groot voorval benaderd zal worden met arrestaties, inbeslagname van fondsen en een algehele mate van morele afwijzing. Dit is ook het ogenblik waarop een aantal van de belangrijkste overdrachten van fondsen eindelijk kan plaatsvinden. Daarom vragen wij u om positief gericht te blijven en u klaar te houden, voor het ogenblik waarop het gepast is om aan de slag te gaan en uw dromen te vervullen. De tijd voor onze grote triomf is eindelijk nabij! Vertrouw dus op het simpele feit dat uw tijd gekomen is. De Hemel is met ons en de duistere, verre bondgenoten zijn niet langer een bedreiging voor deze heilige onderneming. Hosanna! Hosanna!

Nu deze bijzonder glorierijke tijd nadert is het heel belangrijk om positief te blijven, zowel in uw verwachtingen als in uw dagelijkse leven. Bereid u erop voor om een baken te zijn voor de verbazingwekkende gebeurtenissen die over dit land zullen spoelen. Het heeft langer geduurd om de talrijke misdadige elementen weg te werken, waaruit het enorme netwerk bestaat dat gevormd wordt door volgelingen van de elite. Deze taak is bijna volbracht en hierdoor konden diegenen die de onmetelijke wereldwijde fondsen bewaren, eindelijk toestemming geven om een begin te maken met het vrijgeven van die fondsen. Dit proces wint momenteel aan snelheid en wij staan op het randje van een Nieuwe Wereld. Wij, Meesters, volgen nauwgezet deze enorme en ingewikkelde operatie. De tijd van de duistere Cabal is voorbij. Zijn laatste plannen lopen mis en zorgen ervoor dat deze nieuwe wereld van bankwezen, financiën en voorspoed kan opduiken uit zijn langdurige geheimhouding.

Deze nieuwe tijd zal een hele reeks van nieuwe verantwoordelijkheden brengen. Deze nieuwe taken maken het nodig dat wij u onderrichten over uw ware geschiedenis. Dit zal grondig gebeuren nadat het nieuwe bestuur wereldwijd gevestigd is. Deze reeks van feiten omtrent uw herkomst en het verhaal van uw levens op deze kostbare Aarde, moet worden gebracht op een manier die u zowel boeit als inspireert. Zo kunnen de leringen en waarnemingen die u heeft overgenomen van het duister worden ontkracht – en kunnen de nieuwe waarheden naar voren worden gebracht. Niemand kan dit groeiende bewustzijn van u nog afremmen. U zult de waarheid gaan eisen en zij zal u worden gegeven door de Hemel. Deze operatie is een natuurlijk gevolg van uw terugkeer tot volledig bewustzijn. Wij zegenen de werkwijze van de Hemel en houden ons klaar om uw dienaren en gidsen te zijn in dit nieuwe Tijdperk van Licht! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Vandaag hebben wij onze opdracht vervolgd, om u te voorzien van een bericht dat uitlegt wat er nu gaande is in uw wereld. In de komende, korte periode zult u de opkomst gaan zien van een paar waarlijk verbazingwekkende operaties, die dit rijk voor altijd zullen veranderen! Weet, Geliefden, dat de onmetelijke Voorraad en de oneindige Welvaart van de Hemel daadwerkelijk de uwe zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!)

Méér van Sheldan Nidle en PAO…
Inclusief de webinar van deze maand “CETACEANS”: http://www.paoweb.com/updates.htm

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.