NAN 43: Zegeningen en Blijdschap

NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD
Het vrijwel dagelijkse nieuws van Who Needs Light

EDITIE 43

Vaste Columnisten: Moeder Vader God, Sananda, Ashtar,
Gabriel en Arcturische Teamleider
Met bijdragen van de Hemelse Schare
Channels: Kathryn en Christine
Eindredactie: Aartsengel Michael

Dinsdag 22 december 2015
Aanmelden: GRATIS of door Donatie, klik HIER

* * * * *

Zegeningen en Blijdschap van de Hemelse Schare
door Sananda

NAN 43: Zegeningen en Blijdschap 600x00

Sananda:

Lieve broeders en zusters, ik breng u groeten van de gehele Hemelse Schare in deze feestdagen. Natuurlijk weten velen van u dat mijn geboortedag eigenlijk in de lente was, maar dat doet er niet toe. Iedereen viert hem in deze tijd van het jaar. Deze feestelijkheden gaan veel verder terug in de tijd dan mijn komst naar de Aarde, in mijn leven als Jezus. Wij beschouwen het graag als een tijd om de opkomst te vieren van het Christusbewustzijn op planeet Aarde.

Het Christusbewustzijn is het Verlangen, de Geest en de Liefde van God

Voor hen die vanuit hun religie hebben geleerd dat de naam ‘Christus’ enkel aan mij toebehoort, wil ik het uitleggen. Het Christusbewustzijn is de uiting en de totstandkoming van de geest, het verlangen en het hart van God. Het is het weten in uzelf dat wij hier zijn om Gods liefde te vertegenwoordigen. Ik kwam in dat leven met mijn echtgenote Maria Magdalena die net als ik het Christusbewustzijn in zich droeg, en wij waren omringd door een liefdevolle familie die allen de Boodschap steunden en droegen, om de volkeren van de Aarde te verheffen en aan te zetten om te ascenderen. Wij hadden gehoopt dat de grote inspanning van toen een golf zou opwekken van mededogen, goede wil en een diepere verbinding met God.

De Hemelse Schare had gehoopt dat wij konden beginnen met het verhogen van het bewustzijn, zodat het Nieuwe Gouden Tijdperk toen al zou doorzetten. Helaas, de tegenwerking van onze lering door degenen die hun macht over anderen niet wilden opgeven, leidde tot de verstoring en de vervalsing van de eenvoudige en rechtlijnige boodschap van Liefde die wij brachten.

Zodoende zijn wij – sinds dat éne leven – steeds weer blijven incarneren met dezelfde bedoeling, namelijk het brengen van Vrede op Aarde en al haar bewoners. Ja, ieder van u die dit bericht leest is een deel geweest van de Opdracht – op één of andere wijze – en wij zijn nu wéér hier om het werk te voltooien dat wij begonnen zijn ten tijde van het Heilig Land. Dit keer hebben wij de hulp van zovelen van onze Galactische vrienden en eens te meer de toewijding van de gehele Hemelse Schare. Wij zijn nu beter bekend met hoe de duisteren werken en wij hebben gestaag gewerkt om hun invloed als 4D-overheersers weg te nemen, want zij hadden graag weer geprobeerd om ons te doen ophouden.

Dit keer zal niets ons doen ophouden

Vandaag, 22 december 2015, is het begin van een nieuw Tijdperk. Het zal de Nieuwe Gouden Tijd – die u al zo lang verwacht – aankondigen op een bijzondere … wel, duidelijke manier. De programma’s waaraan wij allemaal zo hard hebben gewerkt om ze tot stand te brengen zullen schijnbaar ‘plotseling’ zichtbaar worden in uw dagelijks leven. De volgende paar dagen zullen veranderingen brengen die het bewustzijn van de mensheid zullen binnenkomen … eerst gaandeweg en stilletjes, zonder veel toeters en bellen. U die bij ons bent geweest tijdens het bouwen en scheppen van nieuwe economische-, politieke- en sociale systemen achter de schermen zullen niet overweldigd worden, en u zult de veranderingen ook niet beschouwen als angstwekkend.

U, geliefde broeders en zusters, zult diegenen zijn die troost en rust zullen bieden aan hen die nu pas ontwaken. Het zal een nieuwe fase zijn van onze gezamenlijke Opdracht om het Licht over te brengen naar de Nieuwe Aarde, om onze medemensen te onderwijzen en te verheffen zodat ze in staat zijn om de goedheid en de vrijheid te aanvaarden die wij nu invoeren. Ja, het zal voor sommigen beangstigend zijn omdat zij zich hebben vastgeklampt aan de overtuiging dat men altijd moet voorbereid zijn op het ergste – en dat heeft hen wantrouwig gemaakt voor het beste wat het leven hen te bieden heeft.

De Nieuwe Dag aanbrengen via Geschenken van Vriendelijkheid

Het verrast misschien degenen die zo hard gewerkt hebben en in hun geest en hart met name het geloof hebben vastgehouden, dat uw medemensen enigszins terughoudend zijn om de grote zegeningen te aanvaarden welke wij nu naar buiten brengen. Voor hen is het vanzelfsprekend om wantrouwig en bang te zijn voor verandering, zelfs als die verandering hen overvloed en vrijheid brengt van alles wat hen in het verleden tot slaven maakte. Het is nu onze taak om hen te leren wennen aan de betere tijden. Wat zal het een plezier zijn om uw vrienden en buren te verrassen met geschenken van uw hart, oprechte gebaren van vriendelijkheid – enkel omdat het goed voelt – en het zal uw eigen visie verbreden als u ziet hoe anderen opluchting en vrijheid ervaren.

Wees niet ontmoedigd door hen die het Licht van uw vrijgevigheid in vraag stellen of kleineren. U kunt zich eraan verwachten dat er mensen zullen zijn die niet meteen de goedheid begrijpen van wat wij brengen. Er zal mededogen nodig zijn en een intens gevoel voor het lange termijn-doel dat wij nastreven: om de hele mensheid te verheffen, om allemaal tezamen te ascenderen tot een Hoger Dimensionaal leven. Boven alles, geliefde Partners, wees geduldig, doe zachtjesaan, verspreid het Licht met evenredige delen Vreugde en Vergeving … want niet iedereen zal onze Opdracht begrijpen in die eerste dagen van onze grootse viering.

Sommigen zullen niet geloven – of er niet op vertrouwen – dat de zegeningen die wij brengen werkelijk afkomstig zijn van Moeder en Vader God. Het zal voor hen onmogelijk lijken dat zulk een grootse verschuiving in hun dagelijks leven voort kan komen uit een Hemelse tussenkomst – aangezien zij zovele dagen geleefd hebben in de greep van duisternis, slavernij en pijn. Wij moeten hen door ons Licht en onze aanwezigheid tonen dat een dergelijke genade niet alleen mogelijk is, maar dat zij nu het vanzelfsprekende gevolg is van hun eigen diepe verlangen naar vrijheid en Vrede op Aarde. Deze grote toestroom van Licht is geen mysterie, noch is het een verrassing voor diegenen die de wetenschap achter ‘quantum-energie’ begrijpen.

Wij zijn Eén Blije Familie

Wij hebben dit geschapen, Geliefden, door de gezamenlijke energie van ons hart en ons verlangen. Wij hebben de eenvoudige regels van fysica bewezen – de eenvoudige Wetten van Energie en Materie. Wij kunnen niet geschapen worden … tenzij door het liefdevolle verlangen van onze Schepping. Wij kunnen onze energie bundelen op een manier die schept zoals onze geliefde Schepper het bedoelde. Wij kunnen niet genegeerd worden en dat leidt tot een prachtige, Kosmische totstandkoming van de Waarheid: Wij zijn Éen – en wij doorstaan. Wij zijn de Kinderen van God en wij overwinnen omdat wij het Licht zijn.

Doe vandaag mee met mij en de rest van uw familie in de Hemelse Schare, Geliefden, wanneer wij elkaar ontmoeten als Éen, bouwers van de Regenboogbrug, degenen die deze nieuwe dag zullen aankondigen en die de meest prachtige viering zullen scheppen die onze lieve planeet Aarde ooit heeft gezien. Wij zullen lachen en huilen en elkaar omarmen – en wij zullen nooit de Vreugde vergeten van deze kostbare tijd die wij samen hebben gedeeld.

Ik ben uw broeder, Sananda. Ik hou van u voor eeuwig.

Genoteerd door Dr. Kathryn E. May, 22 december 2015
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.