NAN 42: Er hangt Magie in de Lucht

NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD
Het vrijwel dagelijkse nieuws van Who Needs Light

EDITIE 42

Vaste Columnisten: Moeder Vader God, Sananda, Ashtar,
Gabriel en Arcturische Teamleider
Met bijdragen van de Hemelse Schare
Channels: Kathryn en Christine
Eindredactie: Aartsengel Michael

Woensdag 9 december 2015
Aanmelden: GRATIS of door Donatie, klik HIER

* * * * *

Er hangt Magie in de lucht …
door Sananda

NAN 42: Magie in de lucht 600x600

foto: eden.com

Sananda:

‘Twas the night before Christmas … (dit is de eerste regel van een oud Engels kerstliedje – V) ’t was de avond voor Kerst … (of hoe u de komende Voorspoed ook wilt noemen) en over de hele wereld waren de mensen aan het lachen en dansen en zij deelden hun zegeningen. Houd dit beeld voor ogen, lieve Broeders en Zusters. U weet dat er een nieuwe dag gaat komen – en u weet dat dit NU is. U heeft uzelf maandenlang of zelfs jarenlang voorbereid op deze mythische tijd, wanneer de overvloed zich zal verspreiden over de Aarde, op zulk een ingrijpende wijze dat niets ooit nog hetzelfde zal zijn. Ja, er hangt Magie in de lucht. Voel de ademloze verwachting, het gevoel van opwinding en verwachting van iets onverklaarbaar wonderbaarlijk, vlakbij … vlak vóór ons.

Ik weet dat omdat ik het zicht heb vanuit de Hogere Dimensies, waardoor ik met zekerheid de gebeurtenissen kan zien welke gaan komen, en met vertrouwen diegenen kan zien die daar vlak vóór liggen, enz. Wij weten dat onze tijd is aangebroken en de Verschuiving der Tijden voor planeet Aarde is vlakbij. Nu is het mijn taak – ik ben immers degene die deze hele tijd bij u is geweest – om u deze beelden te tonen, deze gevoelens en diepgaande inzichten die u in staat zullen stellen om met mij mee te komen, met mij mee te gaan terwijl we tezamen de Nieuwe Aarde Dag binnenwandelen.

Tezamen kijken naar onze Schitterende Toekomst

Kijk met mij door het raam van tijd en ruimte, naar de ogenblikken die vóór u liggen, slechts een ademtocht verwijderd, zo u wil. U moet al de oude angsten loslaten en ook de neiging om voorwaarden te stellen bij elk ogenblik – die keren dat u zegt ‘Als u Jezus bent, bewijs het me dan!’. Ik ben niet terughoudend om u dingen te bewijzen, maar u moet volledig ontwaakt zijn en in synchroniciteit zijn met de Hogere Trilling van Liefde, anders kunt u niet zien wat ik u op dit ogenblik toon.

Wij zijn hier samen in het nieuwe Land. U heeft binnen in u de geest van vrijheid, van avontuur en ontdekking. U heeft al eerder met mij gereisd, doorheen woestijnen, over stormachtige zeeën, over bergen en vlakten – en wij hebben overwonnen, altijd op zoek naar een mooiere plek, een nieuw leven. Nu zullen we dat eindelijk hebben. Wij zullen waarlijk Het Beloofde Land scheppen waar we in vorige levens naar hebben verlangd, want we weten nu wat we daarvoor moeten doen.

Elk van ons moet zijn persoonlijke geest, hart en verlangen samenvoegen en we moeten het doen in harmonie met elkaar. Onze visies moeten versmelten tot één gedachte, één hart en we moeten niet aarzelen of stoppen om te twijfelen. Er is geen tijd meer voor twijfel of voor eender welke van de oude negativiteiten. Nu is het tijd om onszelf met heel ons hart toe te leggen op het Scheppen van ons nieuwe leven op Aarde, het Paradijs waarvoor onze geliefde Terra geschapen werd.

U heeft levens geleefd van dapperheid en grote passie; u bent uitgeschakeld geweest zoals ik dat werd – vanwege uw geloof in Liefde en Licht. Het doet er niet toe hoe we het noemen; we waren altijd op zoek naar het Hoogste Licht, het Hoogste Goed en de vervulling van onze ware bestemming. Die tijd is gekomen, geliefde Broeders en Zusters. Wij zijn het Licht van de wereld en wij zullen zachtjes verdergaan, gelukkig met onze toenemende verrukking, gezamenlijk en in kameraadschap.

Onze is de weg van Vrede, Vreugde, Mededogen en Liefde. Wij hoeven niet langer te vechten voor onze overtuiging, want Moeder en Vader God staan hier naast ons, zij zegenen onze Opdracht en vullen ons hart met HoningLiefde. Laat de kinderen ons pad bestrooien met rozenblaadjes. Onze strijd is gewonnen. Dit is waarlijk een nieuwe dag, want wij zijn het duister ontstegen; de tijd van conflicten en het kwaad op planeet Aarde is voorbij.

Kijk met mij uit over het landschap van onze toekomst. Sla uw ogen op met verbazing en dankbaarheid, terwijl u kijkt naar de pracht die wij ons tezamen hebben voorgesteld.

Dit is slechts een kleine greep uit de wonderen die ons nog wachten. Nieuwe technologieën zullen onbeperkte, schone energie produceren en u zult nooit meer een stinkende schoorsteen zien of bang hoeven te zijn, voor de vernietigende werking op uw gezondheid na een levenslange blootstelling aan giftige dampen, uitstoot die uw water en uw lucht vervuilen en de gezondheid en normale ontwikkeling van uw kinderen bedreigen. U en uw kleinkinderen zullen opnieuw vreugdevol kunnen drinken uit gelijk welke rivier of stroom, baden in schone en zuivere meren en zwemmen in gemoedelijke zeeën, met dolfijnen en walvissen als uw metgezellen.

Extreme weersomstandigheden – die meestal een reactie waren op interventies van de mens in combinatie met Terra’s onbuigzame reactie op de turbulente menselijke emoties – zullen afnemen, aangezien het menselijk ingrijpen niet meer wordt toegestaan en de menselijke emoties eindelijk zullen kunnen overgaan naar een staat van vrede, harmonie en samenwerking met elkaar.

Terra en de Agarthanen zijn bij ons

Terra werkt voortdurend met ons om te bemiddelen, om de druk te verzachten en de stress te verminderen die haar wordt toegebracht, door de aanhoudende aanvallen waaraan de mensheid haar duizenden jaren lang aan heeft onderworpen. Ook zij is overgelukkig om eindelijk samen te komen met haar mensenfamilie, om tezamen over te gaan naar een leven met een Hoger Doel – de reden waarom wij allemaal nu hier zijn. Zij voelt onze voetstappen; zij kent de staat van ons ‘zijn’ – of u in conflict bent of vredig – en zij stuurt altijd haar liefdevolle en ondersteunende energieën om u in leven te houden.

Sommigen van u zijn zich er niet van bewust dat onze geliefde Terra een hoogstaande Meester is, die zich samen met u heeft toegewijd aan dit Aarde-Project. Zij kreeg hulp – in de gezamenlijke onderneming die wij een zielenproject noemen – van mijn Tweeling, degene die u nu kent als Kathryn en van onze geliefde Sanat Kumara. Een dergelijke opdracht die zo uitdagend en moeilijk was als deze die zij op zich hebben genomen, vergde de gezamenlijke inspanningen van grote zielen in harmonie, om de pijn en het lijden te kunnen doorstaan zonder het grootse doel dat wij voor ogen hadden uit het oog te verliezen. Zij vieren samen feest, deze meest innige en dierbaarste vrienden, nu zij hun hart samenvoegen met het uwe en wij gezamenlijk ascenderen.

Uw broeders en zusters uit Agartha – dat verscholen ligt in Terra’s Binnen-Aarde – maken zich klaar voor de grote ceremonie van het samengaan met u allen op de oppervlakte. U was lang van elkaar gescheiden, maar uw bestemming is altijd met elkaar verweven geweest. U bent mensen uit dezelfde familielijn en u zult zich verheugen over de overeenkomsten die u in elkaar gaat zien, ook al hebben uw wegen zich gedurende duizenden jaren gescheiden. Zij hebben het vuur in de haard voor u brandend gehouden, Geliefden, terwijl u uw werk voortzette van u nog dieper onder te dompelen in het duister en uiteindelijk uzelf te redden uit die diepten. Wat zal dat een familiehereniging zijn!

Maar dat zijn niet de grootste veranderingen die we kunnen verwachten. De toename in energie – hetgeen een verhogen betekent van de trilling over de hele aardbol – zal de geest van de mensen, de dieren, het elementale rijk en zelfs de plantenwereld verheffen. De grootste verschuiving zal zich onmiddellijk voordoen, zodra de Vrede werkelijk naar de Aarde komt.

Er heerst eindelijk Vrede op Aarde

Om u een beeld te geven van hoe anders het zal zijn, zal ik u voorbeelden geven uit uw dagelijkse bestaan: er zullen bijvoorbeeld geen wapenwetten meer nodig zijn, en ook de strijd over het recht om een wapen te bezitten zal ophouden, aangezien geen enkel wapen nog zal werken – net zoals alle atoomwapens nu al verwezen zijn naar de schroothoop. Er zal geen activisme meer nodig zijn, zoals u heeft toegepast om hun verspreiding tegen te gaan. Niemand zal nog voor een tank hoeven te gaan staan, omdat er geen tanks meer zullen zijn. Er zijn geen vredesdemonstraties meer nodig, want de oorlogen zullen volledig gestopt zijn.

Dit is geen verre droom. Uw Galactische vrienden zijn bereid om te helpen bij het onschadelijk maken van alle dergelijke vreselijke wapens. Geen enkele vervuiling door giftig afval zal nog mogen blijven bestaan. Nooit meer zal een woonwijk te maken krijgen met de kogels van terroristen, met ontploffende bommen in hun straten of met de gruwelen van ingegraven landmijnen die liggen te wachten om de overlevenden alsnog kwaad te doen.

Stel u de opluchting en de welvaart voor die mogelijk is door alle oorlogen op te heffen! Geen vernietigde infrastructuur meer; geen gebombardeerde huizenblokken; geen bombardementen waarbij duizenden – of honderden duizenden – in één week omkomen. Stel u de rijkdom voor die altijd werd gesluisd naar de productie van wapens en het betalen van legers in elk land ter wereld en die nu zal worden vrijgemaakt om te worden gebruikt voor het opzetten van betere scholen, onderdak, schoon voedsel en echte medische zorg. Het is waar, Geliefden. We hoeven het ons enkel maar tezamen voor te stellen en ons dat beeld voor ogen te houden.

Heel binnenkort zal de media niet langer worden overspoeld door ‘goede doelen’ die het grootste deel van hun geld besteden aan reclame maken. De hele natuur, alle dieren, alle kinderen en de ouderen zullen goed verzorgd worden. Honger zal tot het verleden behoren en armoede zal niet bestaan want overvloed betekent: voldoende te eten, veilig en comfortabel onderdak en niet meer bang hoeven te zijn dat u iets zal worden afgenomen. Wetteloosheid zal een vage herinnering worden, wanneer aan alle basisbehoeften wordt voldaan en elke ziel de kans krijgt om te gedijen en te scheppen – hetgeen veel méér is dan enkel maar overleven.

Dit is geen wilde droom, Geliefden. Wij weten dat dit mogelijk is omdat er veel van dergelijke Planeten zijn in het Hoger Dimensionale Multiversum – Planeten waar vrede heerst en waar mensen en groepen in harmonie leven. Maar uw Aarde is zo uniek, zo complex en zo mooi, dat zij zal herrijzen als iets wat in de Kosmos nooit eerder werd gezien. Met de hulp en het onderricht van uw Galactische mentoren zult u uw menselijke gaven, uw enorme creativiteit en Levenskracht gaan leren waarderen en gebruiken – en u zult eindelijk in harmonie komen met uw omgeving. U zult de ware geschiedenis ontdekken, evenals uw diepgaande verbinding met de rijkelijk bevolkte Aarde waar al de Rijken zo gul vertegenwoordigd zijn – en het leven zal opnieuw beginnen.

De meesten van u konden zich onmogelijk voorstellen dat een dergelijke harmonieuze samenleving kon bestaan, zonder mind control of grootschalige drogering of tirannieke beperkingen. U geloofde het Annunaki-programma dat de mensheid van nature egoïstisch, gewelddadig en losgeslagen is. Dat is niet zo. Mensen werden geschapen door Moeder en Vader God om intens liefdevolle, vreedzame, speelse, creatieve en fantasierijke wezens te zijn. Avontuurlijk … ja. Slecht … helemaal niet.

Ziet u, zodra eenmaal het element van wat wij ‘het kwade’ noemen is uitgeschakeld, kunt u allen in uzelf de waarheid vinden – dat u waarlijk geschapen werd naar het beeld van Moeder en Vader en dat u niet onontkoombaar geplaagd wordt door innerlijke conflicten en vernietigende impulsen. In de eerste plaats zal uw aandacht uitgaan naar het healen, om te zorgen dat alle wezens op Aarde kunnen herstellen van de pijnlijke restanten van boosheid, afkeer en woede die u bent gaan beschouwen als een deel van uzelf. Dit is u niet aangeboren, liefste Broeders en Zusters. Het is slechts een overblijfsel van verwondingen, verdriet en pijn die u heeft doorstaan – hetzij toegebracht dan wel ondergaan – en u kunt het allemaal achterlaten.

U bent de Leiders

Deze maanden van dichtbij zijn, van voortdurend met u spreken over de waarheid van onze opdracht, hebben velen van u er op voorbereid om het voortouw te nemen. U zult diegenen zijn die onverdroten overgaan tot de nieuwe welvaart, zonder bedenkingen of zelfs maar een blik achterom, omdat u er nu klaar voor bent om de leiding te nemen. U heeft een nieuwe betekenis van Geloof geleerd – en dat is niet gewoon maar blindelings geloven in iets wat u werd aangeleerd. Het is geloven in iets waarvan u weet dat u het geschapen heeft in samenwerking met God. Wij zullen gezamenlijk de vruchten plukken van wat wij steen voor steen hebben opgebouwd.

Ons geduld en onze vastbeslotenheid waren de moeite waard, mijn lieve vrienden. Wij hebben tussen onze werelden de Regenboogbrug gebouwd – u daar op het oppervlak en wij hier in de Hogere Dimensies. Wij zijn niet verschillend; wij hebben alleen momenteel verschillende ervaringen, maar wij hebben heel vaak in uw schoenen gestaan – en u in de onze. Wij zijn ook ‘Grondtroepen’ geweest, terwijl u ons aanmoedigde vanuit de Hogere Dimensies. Wij groeien met elke minuut dichter naar elkaar toe en ik, Sananda, kon daar niet gelukkiger om zijn.

Wij zijn eonen geleden begonnen aan deze grote opdracht. Wij wisten altijd al dat er een oplossing zou komen voor de uitdagingen waar we voor stonden. Is het zo verbazend dat wij dat wisten? Wij zijn niet verbaasd over de vooruitgang die u heeft geboekt om alles tot bloei te brengen, maar wij staan in voortdurende bewondering voor de gratie en de vindingrijkheid die u al doende heeft getoond.

Wij houden altijd van u. Wij bewonderen u en verheugen ons op de feestelijkheden en de hernieuwing van oude vriendschappen die we tezamen zullen ervaren, wanneer onze Grote Centrale Zon (het Licht van onze Moeder en Vader God) opkomt om ons nieuwe leven te zegenen, hier op onze geliefde planeet Aarde.

Namaste, Geliefden. Ik ben uw Sananda.

Genoteerd door Dr. Kathryn E. May, 9 december 2015
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

FacebookTwitterGoogle+Delen

2 comments

 1. Hosanna, Hosanna, Hosanna !!!
  De Hemel en de Aarde zei Geprezen! Het Duister IS OVERWONNEN!

  Ik kijk er zo naar uit om onze Geliefden te ontmoeten en SAMEN in de nieuwe WERELD te zijn WAAR ENKEL VOLMAAKTHEID, LIEFDE EN OVERVLOED IS.
  Een wereld van VREDE EN LIEFDE …

  Dank aan VADER MOEDER, AAN DE HEMELSE SCHARE,GAIA, BROEDERS EN ZUSTERS, AAN ALLEN DIE DIT MEDE TOT STAND BRENGEN !!!

  DANK AAN DE VERTALERS VOOR ZOVEEL LIEFDE,
  Er zijn geen woorden voor wat ik echt zeggen wil…

  liefs lia

 2. Zo lees ik hem het liefst, de poëtische Jezus/Sananda: bevlogen, meeslepend. Zo moet hij ook 2000 jaar terug gesproken hebben in ZIJN moedertaal. Prachtig dat ik hem nu kan lezen in MIJN eigen moedertaal dankzij het werk van de vertalers.
  Johan VdB

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.