NAN 41: De Plek voorbij Alles

NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD
Het vrijwel dagelijkse nieuws van Who Needs Light

EDITIE 41

Vaste Columnisten: Moeder Vader God, Sananda, Ashtar,
Gabriel en Arcturische Teamleider
Met bijdragen van de Hemelse Schare
Channels: Kathryn en Christine
Eindredactie: Aartsengel Michael

Dinsdag 1 december 2015
Aanmelden: GRATIS of door Donatie, klik HIER

* * * * *

Vanuit de Plek voorbij Alles
door Moeder en Vader God

NAN 41: De Plek voorbij Alles, Gardar Jonsson noorderlicht

foto: Gardar Jonsson

Moeder God:

Lieve Kinderen, ik ben het, Moeder God die tot u spreekt. Zowel Vader als ik willen vandaag met u praten.

Wij zijn heel blij met het meesterschap dat u heeft verworven de voorbije dagen; zoals u weet zijn we eraan gewend om te zien hoe onze kinderen zich doorheen de eeuwen – en zelfs eonen – ontwikkelen, maar deze recente, schitterende Lichtshow op Aarde heeft ons méér betoverd dan wij hadden verwacht. In Galactische termen is uw stijging in Lichtquotiënt de voorbije weken echt ‘de pan uit gerezen’, zoals u dat zou zeggen. Uw reacties op de sporadische ‘terroristische’ bedreigingen waren volwassen, realistisch en gematigd. U heeft geleerd om deze oprispingen te zien als tijdelijke bliepjes op de radar, niet meer dan kleine verstoringen in de grote stroom van Licht en Hoop, die nu over de planeet spoelt.

Wij verhogen deze Lichtstroom nog dagelijks, vanwege de overeenkomst die wij met u hadden sinds dit grote project – het Aarde Ascentie-Project – begon. U, de mensheid, heeft ons lang geleden gevraagd om u aan uw overeenkomsten en uw persoonlijke contracten te houden, om trouw te blijven aan uw avontuurlijke geest en aan uw vertrouwen in uw vermogen om u te verheffen wanneer de tijd daarvoor was gekomen, om alle duisternis te ontstijgen en Thuis te komen in ons Licht. In de tussentijd zijn er veel problemen geweest die niet helemaal voorzien waren, omdat wij uiteraard niet alle kleine details van uw leven kunnen voorzien.

Wij moeten een paar van de overtuigingen aanpassen welke u heeft aangaande onze vermogens om uw lot te bepalen, Geliefden. Wij hadden niet de omstandigheden kunnen bieden voor uw vrije wil en tegelijkertijd ook alles vooraf bepalen … en dus kregen ook wij te maken met de verrassingen die miljarden mensen kunnen voortbrengen. Soms kunnen we echt glimlachen als we zien hoe u allen soms lijkt op de flipperkasten in jullie speelhallen – met elkaar botsend en op elkaar afketsend. Maar natuurlijk biedt elk botsen, afketsen en koprollen u de kans om méér te leren en te ervaren. Wij moeten ook uw Hoger Zelf helpen om heel dicht bij de basisvoorwaarden te blijven, die u voor uzelf heeft bepaald voordat u hierheen kwam – daarom heeft ieder van u een groot team nodig dat u kan helpen.

De meesten van u zijn zich er nooit van bewust geweest dat er altijd een toegewijd Medisch Team en een Team van Overstralende Engelen is geweest naast uw altijd-aandachtige Hoger Zelf en het Hoger Zelf van uw Tweeling Vlam, en dat elk van hen het ingewikkelde traject van uw huidige leven coördineerde. Het leven in dit menselijk lichaam is niet het eenzame of afgezonderde bestaan dat u zich soms heeft voorgesteld. U bent nooit alleen. U zou nooit alleen kunnen worden achtergelaten, om doorheen dit leven te struikelen zonder de hulp van uw geliefde Gidsen. Hoe zouden wij anders ooit al de belangrijke gebeurtenissen kunnen coördineren, die zich nu afspelen op Aarde?

Ieder van u is een onlosmakelijk deel geweest van het grote tapijt dat het leven in dit Universum is. Ik wou zeggen ‘het leven op Aarde’, maar ik besloot om er het element van ‘Universele energie’ aan toe te voegen, omdat u nog leert om groter te denken, nietwaar? Ja, u bent een onlosmakelijk deel van uw Zonnestelsel, uw Sterrenstelsel en het gehele Universum. Iets anders is niet mogelijk, mijn Kinderen. U bent niet zoals de zandkorrel waarmee u wel eens wordt vergeleken. U bent beweeglijk, intelligent, u belichaamt grote Levenskracht en uw energieën reiken heel ver vanwege uw vermogen om mede te scheppen – uw vermogen om uw dromen waar te maken.

Dit is wat wij voor u wilden, ons geschenk aan u als het Schepper Ras. U draagt in u de vonk van uw Schepper, nietwaar? U groeit op elk moment en u wordt groter terwijl u die vonk aanwakkert tot een grote Vlam van vastberadenheid, vastbeslotenheid, hoop en grote Liefde. Eindelijk begint u de betekenis te leren van op de eerste plaats uzelf lief te hebben … en de grote voordelen die dat met zich meebrengt. Wanneer u echt naar uzelf kijkt met genegenheid en tolerantie, mededogen en humor, dan bent u in staat om te groeien als een zaadje in de lente, u reikt naar het Licht, u strekt uzelf uit naar nieuwe richtingen met elke ademhaling – en met elke ademteug bent u in staat om méér lief te hebben en méér te begrijpen van onze onderlinge verbondenheid en ons glorieuze potentieel.

In zeker opzicht bent u pas begonnen, mijn Geliefden. Velen van u zijn echt zoals wel eens gezegd wordt ‘zo oud als de heuvels’, maar in dit mensenlichaam is alles nieuw. U bent natuurlijk in de eerste plaats zielen, maar dit lichaam dat u nu bewoont biedt u unieke kansen om diep te voelen, creatief te onderzoeken en uw geest te verbreden. Omwille daarvan zijn zowel Vader God als ikzelf meerdere malen geïncarneerd op Aarde, waarbij wij de energie van ons Zelf rechtstreeks stuurden in een menselijk lichaam of in andere schepselen. (Ja, de inheemse volkeren hebben gelijk met hun verhalen over arenden en beren, die bezoekers zouden zijn uit Hogere Dimensies). Gisteren nog stuurde ik mijn energie om een kleine vlieg te vergezellen, die op mysterieuze wijze in het verkeerde seizoen in Kathryns kamer verscheen, om heel dicht bij haar te zitten, haar gezicht te strelen en haar eraan te herinneren dat we hier bij haar zijn, terwijl zij gestaag haar Aardse taken afwerkt.

Nu zijn velen van u zich ervan bewust dat u multi-dimensionale Wezens bent, maar heeft u ook een beeld van wat die andere dimensionale aspecten van uzelf – uw ziel – precies doen? Natuurlijk hangt dat af van de ontwikkeling van uw ziel, uw evolutie en uw eigen voorkeuren en gaven, maar ik kan u verzekeren dat ieder van u die dit leest, héél erg druk is geweest in de voorbije maanden, nu dit Aarde-Project echt op gang is gekomen.

Bent u ooit ’s morgens wakker geworden – na wat een hele diepe slaap leek – met een uitgeput gevoel, alsof u de hele nacht had gewerkt? Dat komt omdat dit ook zo is. Velen van u werken aan dit Project aan beide kanten van de Sluier, ze komen bijeen in de Raden, plannen uw ‘tussenkomsten’ met diegenen op de grond, spreken met hun Hoger Zelf over de meest effectieve aanpak om te bereiken wat u bereiken moet, en helpen hun Tweeling Vlam en de Hogere Zelven van anderen om ook hun opdracht te vervullen. Zoals de kunstenaar of de liedjesschrijver ontwaakt met een nieuw beeld of een nieuwe melodie in zijn hoofd, zo schept u uw leven tezamen met uw liefhebbende Zielenfamilie in andere Dimensies, zelfs terwijl u nog hier op de Oppervlakte Aarde leeft.

Wij zijn hier bij u, wij luisteren naar uw waarnemingen en uw voorstellen, wij doen verslag van uw gevoelens en slaan die op, en wij bewonderen uw inzicht en uw fantasierijke aanpak van alles terwijl wij allemaal – het ene opwindende ogenblik na het andere – op de tast doorheen dit labyrint onze weg zoeken naar het ‘Glorie, Glorie Halleluja’-feest dat we gezamenlijk plannen.

Nu raak ik uw gezicht aan en kus u met mijn liefdevolle adem en ik blijf nog even om u te bewonderen en van u te houden, terwijl ik luister naar hoe uw liefste Vader God u zijn bericht geeft.

Ik ben uw Moeder God, in dienstbaarheid aan de Ascentie van alle Wezens op Aarde.

Vader God:

Hallo, mijn lieve Kinderen. Weet u, luisterend naar hoe Moeder God met u spreekt stroomt mijn hart over van tederheid voor allen die daar zo hard werken, velen van u zelfs tot in de late uurtjes om de taken te vervullen die u voor uzelf heeft gesteld. Wij zijn hier ook met onze geliefde Hemelse Schare en elk van hen werkt op vol vermogen. Ja, dat bestaat ook voor hen. Zij zijn in geen enkel opzicht begrensd zoals u dat kent, aangezien hun energie onvoorstelbaar groot is en kan worden uitgestuurd via oneindig vele kanalen tegelijk, maar toch concentreren zij zich zoals u zich zou concentreren en richten zij zich ook op het meest uitdagende, laatste examen. Het is voor hen even intens, deze onderneming die zij samen met u delen.

En wij, Moeder en ik, zitten daar ook middenin, weet u. Hier ben ik dan, ik geef een bericht door via onze geliefde Kathryn, terwijl wij tegelijk ook de bijenkorf aan activiteiten over uw hele Planeet overzien – natuurlijk is het in de gebieden met daglicht wat drukker, terwijl wij al de energielijnen volgen die uitgaan met dit bericht naar diegenen die het morgen, volgende week of volgend jaar zullen ontvangen. Daarom hebben wij zoveel ‘rechterhanden’ – Verheven Meesters en Engelen – om werkelijk alles in de gaten te houden wat er gaande is in dit Universum en daarbuiten. U zou kunnen zeggen dat Moeder en ik tezamen met ons fantastische Team het communicatiecentrum zijn – de hartslag in het hoofdkwartier – en dat op dit ogenblik alle ogen gericht zijn op planeet Aarde.

Het is opwindend, nietwaar, om in deze bijzondere tijd op zulk een belangrijke plek te zijn? U zult zich altijd met veel plezier deze relaties blijven herinneren, de diepe vriendschappen die u in dit leven heeft opgebouwd. Kijk diep in de ogen en het hart van uw geliefden, zoals ook wij dat doen. U zult gefascineerd zijn door wat u ziet, want de veelzijdigheid van de mensen weerspiegelen al de levens, de strijd en de overwinningen, de hoop en de dromen die zij hebben vervuld – of achtergelaten. Zij zijn allemaal zoals u, mijn Geliefden, méér dan u ooit heeft toegegeven en méér zoals Wij dan u ooit heeft geweten. Wij zijn Éen, mijn zonen en dochters, want wij hebben u geweven uit dezelfde draden – de levende energie van onze Bron.

Ik zeg u dit nu omdat ik wil dat u weet wat ik weet, dat u voelt wat ik voel voor ieder van u, elke mens en elk dier, elke steen en elke struik. Kijk om u heen en ZIE hoe kostbaar elk levend wezen is; elk ervan een schepping van ons.

Als mensheid heeft u bijzondere voorrechten en bijzondere verantwoordelijkheden gekregen. Het was uw wens om uzelf te beschouwen als onafhankelijk, vrij om uw leven zo dicht bij ons te leven als u maar wenste – of zo ver en afgescheiden als u zich voorstelde. Natuurlijk kunnen we nooit afgescheiden zijn, want u bent ons. Onze levenskracht – onze essentie – woont in u, ongeacht of u dat al dan niet erkent. Dit was de reden waarom u allemaal geloofde dat u onmogelijk ver zou kunnen afdwalen – of uw verbinding met ons kon ontkennen – maar u had niet de vreselijke invloed voorzien die het kwade en andere duistere energieën konden uitoefenen op uw psyche.

Om die reden hebben uw Moeder en ik in de voorbereidende Raden aanbevolen dat we een onaantastbaar eindpunt zouden instellen, een tijdstip waarna geen verdere experimenten met het kwade meer zouden worden toegestaan op planeet Aarde. Onze geliefde Terra, de machtige ziel van uw prachtige Blauwe Planeet, wist dat dit eindpunt nabij was en het heeft haar geholpen om de aanvallen van giftige chemicaliën, atoomproeven en diepe boringen te doorstaan, welke zij de voorbije eeuw heeft ondergaan. Zonder onze tussenkomst – waarvan velen van u zich niet bewust zijn – zou het leven op uw planeet niet meer hebben bestaan. Dit – het overleven van uw planeet – werd ook voorspeld in onze profetieën voor deze Aarde-ervaring met dualiteit en duisternis.

Er was een diepe hoop in ieder van u die deze Ervaring mede heeft bedacht, dat het iedereen zou verheffen, uw diepgaande gevoelens van verbondenheid met elkaar en met ons zou versterken, en iedereen de kans zou geven om dichter te komen bij het zijn van de God-wezens die u bent. Het is de diepste aandrang van elke ziel om te ascenderen, mede te Scheppen, vooruitgang te boeken in de groei van uw ziel. Dit is niet anders dan de wens van elk mensenkind, om wanneer ze groot zijn te lijken op de ouders van wie ze houden, zelfs als die ouders wreed waren of hen mishandeld hebben. Dit was geen deel van ons plan – noch van het uwe – maar het was een onvermijdelijk resultaat van het ‘vrij-voor-iedereen’ (let goed op die woorden) dat het leven op Aarde was.

Ik, uw Vader God, vertel u nu onomwonden: ik heb nooit om welke reden ook mijn kinderen opzettelijk lijden toegebracht; ik heb nooit opzettelijk een zoon of dochter in enig opzicht gestraft of getuchtigd om te proberen hen ‘een les te leren’ of pijn te doen – wat ook hun gedrag naar mij toe was. Er zijn tijden in uw geschiedenis geweest waarin uw Moeder en ik steun moesten geven aan Terra bij bepaalde inspanningen, om zelfs nog erger lijden en onheil te voorkomen wanneer dat gepland was door de duisteren, om de gehele planeet te onderwerpen in slavernij. Dit is nu zulk een tijd en het is ook de tijd van het door ons voorspelde einde van de Duistere Tijden op Aarde.

U heeft de foutieve interpretaties van onze Eindtijden gehoord, waarin ze worden voorgesteld alsof ze het einde betekenen van de Aarde en al haar bewoners – of een enorme invasie van buiten uw Zonnestelsel. Is het niet ironisch, hoe het veranderen van slechts een paar woorden de volledige betekenis kan verstoren van wat wij bedoelden als bevrijding, voorspoed, overvloed en vrijheid voor allen? Er zal hulp komen van buiten uw Planeet, maar niet in de vorm van een invasie. Zoiets zou ingaan tegen de Universele Wet en het zou nooit worden toegestaan, tenzij de Planeet in kwestie ermee had ingestemd via haar eigen Raad.

Alles wat er op Aarde heeft plaatsgevonden – ook de komst van de Annunaki en hun volgelingen die u nu de Cabal noemt, was in eerste instantie goedgekeurd als onderdeel van de ervaring van vrije wil op Terra. Natuurlijk – zoals met zovele mooie plannen – bleek het veel moeilijker om uzelf eraan te onttrekken, dan u zich voordien had voorgesteld.

Wij hebben van u gehouden doorheen deze turbulente eonen, terwijl u vocht om terug te krijgen wat u uit handen glipte – het Licht en de Liefde van Broederschap, tolerantie en mededogen voor elkaar. Terwijl sommigen van u dieper en dieper afgleden in duisternis – vaak door goedbedoelde inspanningen om uw geliefden te bevrijden van het kwade – veranderde uw definitie van dualiteit in een schijnbaar harde en botte uiting van ‘Wij tegen Hen’.

Ik vraag u nu, Geliefde Kinderen, om de moed te hebben om de waarheid te zien. Keer u af van alle gedachten aan bestraffing, boosheid en wraak. Er is nooit een ‘Hen’ geweest, net zomin als er een boze God was die u strafte. Degenen die nu bekend staan als de voorvechters van het kwade waren ooit uw bondgenoten, uw Broeders en Zusters, die verstrikt raakten in de trauma’s en verwondingen en die zich tot het duister keerden als alternatief voor hun eigen lijden.

Er is er onder u niet één – van de grootste Lichtwerker tot de jongste ziel – die nooit in de val is getrapt van het zich naar het duister keren in plaats van naar het Licht, tijdens uw zoektocht naar vrijheid en een verlichting van pijn. Wraak, genoegdoening voor beledigingen en de waanzin van het verscheurd zijn tussen uw eigen geest en hart – dit alles heeft zich in dit leven of andere levens samengevoegd om u over de rand te duwen, tot het soort bitterheid en terrorisme dat u nu ziet bij de gewelddadigen onder u. Indien het experiment beëindigd was terwijl u nog in één van die levens was, dan zou ook u nu gevangen zijn in het spotlicht, vechtend om te overleven en te verdedigen van wat u dacht dat uw enige hoop op ‘redding’ was.

Dit is mijn bede aan u, Dierbaren, hier en nu op de drempel van uw Nieuwe Aarde. Ga doelbewust vooruit met vurig enthousiasme, maar laat u altijd leiden door mededogen – want u bent niet de rechters, noch zult u berecht worden. U bent allen gelijk in onze ogen, of u nu op de rechter- of de linkeroever staat van de rivier waar u toevallig bij staat.

Alles is een deel van het Hemelse Rijk, en al de zielen die nu in menselijke lichamen wonen moeten gered worden. Dit is onze overeenkomst, onze plechtige belofte aan u en de eed die u aan elkaar deed voordat u gezamenlijk aan deze reis begon. Er zijn geen insluipers, geen buitenaardsen en geen vreemden onder u. Voordat u hieraan begon was u allen Broeders en Zusters, de Kinderen van God … en dat bent u nog steeds.

Open uw hart en verbreed uw geest om deze grote Waarheden nu in uw bewustzijn binnen te laten: diegenen die deze pijnlijke frequenties hebben uitgezonden om uw denken te beïnvloeden en uw vrede te verstoren, zijn ook onze kinderen. Diegenen die de atoomkoppen hebben ontworpen om uw steden te vernietigen zijn uw familieleden, en diegenen die de chemtrails, de pesticiden, het kankerverwekkend voedsel, de farmaceutische gifstoffen en de duivelse mind control-technieken hebben bedacht, zijn de broeders en zusters die in vroegere oorlogen eervol naast u hebben gevochten.

De cirkel is nu helemaal rond, lieve Mensheid. U zult eindelijk overvloed en vrede op Aarde bekomen, maar de gemoedsrust die u werkelijk verlangt zal pas komen op de plek voorbij vergeving, zelfs voorbij mededogen en Liefde. Die komt pas op de plek in uw hart waar u uw diepste weten-voorbij-het-weten draagt: namelijk dat WIJ ÉÉN ZIJN.

Ik ben uw Vader God, vanuit de plek voorbij alles, waar Moeder en ik met uitgestrekte armen wachten op u allen. Kom.

Genoteerd door Dr. Kathryn E. May, 1 december 2015
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

FacebookTwitterGoogle+Delen

2 comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.