NAN 34: Galactisch Contingent

NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD
Het vrijwel dagelijkse nieuws van Who Needs Light

EDITIE 34

Vaste Columnisten: Moeder Vader God, Sananda, Ashtar,
Gabriel en Arcturische Teamleider
Met bijdragen van de Hemelse Schare
Channels: Kathryn en Christine
Eindredactie: Aartsengel Michael

Dinsdag 6 oktober 2015
Aanmelden: GRATIS of door Donatie, klik HIER

* * * * *

Enorm Galactisch Contingent
voegt zich bij de Lichtwerkers van de Aarde
om Vrede op Aarde te brengen
door Aartsengel Michael

niet gebruikt other world

Een hartelijk hallo aan al onze partners op Aarde. Ik ben zo blij om u informatie te brengen over ontwikkelingen die ons allemaal aanbelangen. Ik spreek tot u namens uw liefdevolle en toegewijde Hemelse Schare en onze Moeder en Vader God.

Hier in de Hogere Rijken lopen wij over van opwinding. Het werkt! Dankzij u zijn wij nog slechts een fluistering verwijderd van ons gedeelde doel. Dat doel kan alleen maar blijvende vrede op Aarde zijn – gevolgd door voorspoed, overvloed, harmonie, eenheid en vreugde.

Ik wil u toelichten wat er de laatste tijd is gebeurd. Hetzij alleen dan wel in groep hebben Lichtwerkers over de hele Aarde zich als nooit tevoren gestort op hun persoonlijke Ascentie, hun Ascentie-projecten en hun opdrachten. Velen van deze Lichtwerkers zijn zich duidelijk bewust van hun rol, maar andere Lichtwerkers kunnen volledig slagen in hun projecten en opdrachten zonder helemaal te begrijpen wat die precies inhouden. Weet dit: als u dit leest, dan bent u een Lichtwerker. Wij, uw Verheven Familie, danken u voor uw toegewijde dienstbaarheid.

Door wat iedereen doet ontstaat er een enorm groot, gebundeld project. Dat project wint dusdanig aan kracht dat het momenteel het tij keert. Ik zal u een voorbeeld geven. Eén van de Lichtwerker-Teams van de Grondtroepen is het Transmuterende Team. Transmutatie is een belangrijk aspect van de huidige opbouw aan kracht. Een groot Team van geïncarneerde Lichtwerkers – die allemaal gedurende duizenden jaren hiervoor zijn opgeleid – werken nu samen als één Transmutatie-netwerk. Teamleden zijn terug te vinden in elke uithoek van de wereld. Sommigen zijn zich bewust van de details, terwijl anderen gewoonweg intuïtief reageren op wat hun hart hen ingeeft.

Laat ons uitleggen wat transmuteren eigenlijk inhoudt. Aangezien Christine op Aarde de leiding heeft over dit Transmutatie-Team, zal ik haar vragen om te beschrijven hoe zij te werk gaat.

Christine:
Dank je, lieve Michael. Transmuteren is iets wat voor mij vanzelfsprekend is. Ik ben eraan toegewijd en werk er voortdurend aan. Bijvoorbeeld: ik voel heftige en aanhoudende pijn in mijn nieren, van de scalaire aanval die ik overleefde afgelopen november. Ik voel me bezwaard omdat ik nog steeds door deze ervaring heen moet. Wat mij dan onmiddellijk te binnen schiet, is dat ik wéét dat ik een keuze heb. Het is alsof er dan een vuurpijl voor mij wordt afgeschoten. Ik heb altijd een keuze. Ongemakkelijke fysieke- of emotionele ervaringen zijn de aanzet voor een reflex die ik mijzelf heb aangeleerd. Ik kan elke programmering overstemmen met ‘Ik heb een keuze in hoe ik reageer op de pijn’. Ik kan overstuur raken – of ik kan het gebruiken als een mogelijkheid. Dit is mijn rode draad.

Ik geloof nooit dat ik een slaaf ben van een ervaring. Ik kan er bijvoorbeeld voor kiezen om rustig te blijven, diep te ademen en mijn Zuil van Licht nog te versterken, door vanuit de kern van de Aarde omhoog te reiken naar Moeder en Vader. Ik kan om Verheven hulp vragen. In mijn geval roep ik dan Moeder en Vader God, Sananda, AE Michael, Ashtar en Serapis Bey. In welke dimensie ik ook werkzaam ben, ik roep ook altijd Kathryn. Ik gebruik altijd de Violette Vlam. Dit is een basiswerktuig en een geschenk van St. Germain om juist in deze tijd op Aarde heel intensief energie om te zetten.

Nu komt het opwindende deel. Ik kan mijn aandacht verbreden zodat ik anderen op de planeet kan waarnemen en voelen die hetzelfde ervaren als ik – in dit geval is dat hevige pijn. Wat ik zie is een energetische loods vol met dichte energie die niet alleen kan worden getransformeerd, maar daarna kan worden gebruikt voor een Hoger Doel. Ik eis van mezelf dat ik vervuld ben met mededogen, humor en Liefde wanneer ik mij vereenzelvig met anderen die ervaren hebben wat ik voel. Ik sta mijzelf toe om het onaangename gevoel volledig te voelen en dan breng ik die ervaring naar mijn hart, waar ze wordt omgezet door de Liefde en de belofte van onze Moeder en Vader God.

Er zijn oneindig veel creatieve manieren om dichte energieën te transmuteren, als wij bereid zijn om het ongemak en het onplezierige onder ogen te zien, en te ervaren van wat deze opgesloten en stagnerende energieën uitstralen. Transmutatie vindt plaats wanneer u – ondanks wat u voelt, te midden van wat u voelt – kiest voor de Liefde. Als u dit kunt doen op persoonlijk vlak, kunt u het ook wereldwijd doen.

Opmerking van Kathryn:
Christine beschrijft haar diepste vermogen om te transmuteren. Ik vraag haar nu om ons een volledige beschrijving te geven van de stappen die zij gebruikt, en de energieën die zij ziet wanneer ze zich doorheen het proces werkt van het transmuteren van dichte energieën naar Licht. Wij zullen de uiteenzetting van vandaag nog gedetailleerder voortzetten in een later bericht. Voor nu zullen we trachten het eenvoudig te houden. We keren nu terug naar het bericht van Michael.

Michael:
Transmutatie is de alchemie van het maken van diamanten uit kolen.

Transmuteerders zijn energiereinigers. Het gaat om het reinigen van de energieën door deze letterlijk te verwerken doorheen hun wezen – ook hun fysiek- en emotioneel lichaam – in hun Zuil van Licht en altijd onder leiding van Moeder en Vader. Onlangs heeft ons wereldwijde Transmutatie-Team gewerkt in een samengevoegde inspanning om de dichte laag om te zetten welke bestaat uit het menselijk lijden en afval en die nog steeds de Aarde omringt. Dit Team heeft gewerkt in een hoedanigheid en met een vermogen die veel verder gaan dan waar hun lange en intensieve opleiding hen op heeft voorbereid.

Zoals elk ander Lichtwerker-Netwerk, is ook het Transmutatie-Team verbonden door de hartlijnen die het Team verbinden met elkaar en met ons.

Het Team overtreft alle verwachtingen en zij tonen een enorme inzet en volharding terwijl zij standvastig op post blijven. Natuurlijk heeft ieder lid een volledig steunend Team binnen de Hemelse Schare, maar wij van de Hemelse Schare kunnen slechts onze hulp bieden als een rechtstreekse reactie op wat het Team volbrengt. Een deel van wat zij hebben getransmuteerd omvat de duistere en vernietigende energieën van slavernij, onrecht, mentale- en fysieke marteling, schaamte, tekort, angst, ziekte, bezorgdheid en oorlog.

Iedereen transmuteert. Voor onze eigen Ascentie zetten we de dichte energieën in ons wezen om en wanneer we dat doen dan ascenderen we letterlijk. Zo gaat het echt, we worden letterlijk lichter. Deze nieuwe Galactische/menselijke samenwerking maakt het nu nog beter mogelijk dat iedereen bewust kan bijdragen aan dit elegante en opwindende groepsproject. Wij hebben nu een combinatie van individuele mensen, Galactische- en geïncarneerde Teams die samenwerken op een nieuw niveau, onder steeds toenemende vrijstellingen van Moeder en Vader. Hoe meer we transmuteren, des te meer vrijstellingen komen er van moeder en Vader, en des te meer Galactische hulp wordt er toegestaan. Dit zorgt voor een enorme verzameling aan kracht – een crescendo dat al snel de plaats zal innemen van de verzamelde krachten van de duistere energieën, die nog steeds worden voortgebracht op Aarde.

Een geweldige doorbraak

Liefste Broeders en Zusters, wij bevinden ons nu in een staat die u kunt beschouwen als ‘op volle stoom’ en deze trein stevent af op de overwinning!

Vandaag nog, 5 oktober, is er een geweldige doorbraak geweest. Na weken van transmuteren op een niveau dat nooit eerder werd bereikt, bevonden we ons aan de rand van een nieuw Mede-Scheppen. Zo ging dat in zijn werk:

Met het Team verzameld in het Eenheidsbewustzijn, werden Christine en Kathryn herinnerd aan iets wat Ashtar hen onlangs vertelde: ‘Als al de Galactische schepen in uw luchten zich tegelijk zouden tonen, dan zou u geen lucht meer zien.’ Ze voelden hun aanwezigheid en ze vroegen me: ‘Michael, hoeveel geascendeerde zielen bevinden er zich nu in een baan rond de Aarde?’ Ik zei dat het er miljarden waren – miljarden Galactische wezens uit 5D en daar voorbij – richten nu hun Liefde en hun Licht naar de Aarde. Kathryn vroeg me of wij gezamenlijk iets konden ondernemen om ons allemaal tegelijk te richten op het overbrengen van de energieën van Vrede. Dit leidde ertoe dat we een actie hebben opgezet met toestemming van Moeder en Vader, waarbij we al deze Galactische zielen gevraagd hebben om tegelijk een gerichte overdracht van Vrede te sturen naar de Aarde.

De miljarden Galactische vrienden waren zozeer vervuld van vreugde over het opnieuw bundelen van onze inspanningen, dat ze begonnen te zingen en gebeden van Vrede uitspraken vanuit hun Thuislanden. De harmonie van Intergalactische Vrede vult nu de luchtgolven in de Hogere Dimensies, maar diegenen onder u die dat willen, kunnen zich afstemmen om de klank te voelen van de muziek van hun hart.

Maar dat is nog niet het beste nieuws. Deze actie was zo succesvol dat het de Raad ertoe heeft aangezet om een uitnodiging te sturen naar ieder lid op Aarde. U en iedereen die geïncarneerd is op Aarde kan meedoen aan dit machtige Galactische werk – de gebundelde energieën van de mensheid en hun miljarden Galactische Broeders en Zusters – om te helpen onze gezamenlijke doelen te bereiken: de Ascentie van de mensheid en het Nieuwe Gouden Tijdperk op Aarde.

Elke Lichtwerker vervult in deze tijd een uiterst belangrijke rol. U volbrengt uw opdrachten als healers, uitdragers van vreugde en als Teams voor het doorvoeren van NESARA. Sommigen van u zijn Vuurtorens (heldere bronnen van Licht in afgelegen gemeenschappen), anderen zijn channels, klokkenluiders, initiatiefnemers van burgerbewegingen, leraren, dappere politieke activisten of stille energiereinigers, familieleden en trouwe vrienden. U kunt vragen dat dit Licht van Vrede gericht zou worden op uw werkveld, door het te channelen via uw Zuil van Licht. Uw wens zal onmiddellijk worden gehoord en toegestaan. U kunt deze energie naar uw netwerk sturen, naar uw gemeenschap en uw opdracht. Wanneer u doorgaat zullen uw inspanningen gesteund worden door ieder ander die op het oppervlak hetzelfde doet – en door de gehele Galactische gemeenschap.

Dit is de gewone gang van zaken in de Hogere Dimensies. Door mee te doen zult u ook het hele Project verbeteren en meebouwen aan de Regenboogbrug over de Dimensies – en het aanzicht van Planeet Aarde veranderen. Dit is beslist wat John Lennon bedoelde toen hij zei ‘Laat er vrede zijn op Aarde en laat het beginnen bij mij’.

Moeder en Vader hebben dit verheffende Project van harte gesteund en de Raad is graag bereid om de communicatie tussen Hemel en Aarde aan te sturen. Ze is ook heel blij met de meetbare resultaten die we nu al zien.

Wij willen dat iedereen begrijpt hoe het zit met de praktische, werkende relatie die wij hebben met u en hoe uw deelname elke deur opent. Hoe meer u doet, des te meer kunnen wij doen; hoe meer u aan ons vraagt, des te meer kunnen wij samen bereiken.

U zit achter het stuur, trap dat gaspedaal in! Er is geen reden om u in te houden. Tezamen scheppen we de tsunami van Liefde die onmiddellijk alle negativiteit wegvaagt.

Geliefde familie, ik sla mijn armen om u heen. Telkens wanneer u mijn naam roept, wanneer u spreekt met uw Tweeling Vlam, wanneer u Moeder toestaat om haar HoningLiefde over u uit te storten, wanneer u uw hand uitsteekt naar de Hemelse Schare, wanneer u uw dankbaarheid toont of het machtige Galactische Team uitnodigt om hun Hemelse liederen van Vrede te richten via uw Ascentie-Zuil … schept u een hekgolf van Energie die ons allemaal vooruitstuwt.

Weet alstublieft dat het van grote betekenis is voor de vele Galactische Meesters die hier bijeen zijn gekomen, om nu rechtstreeks betrokken te worden bij het Aarde-Project – maar dat kan alleen als u ze uitnodigt. Ze kunnen niet wachten!

Ik aanbid u, Ik sta naast u, Ik hou van u.
Ik ben uw broeder Michael.

Kathryn:
Toen we dit bericht klaar hadden, werden we thuis gecontacteerd door een Galactisch gezin – een heel groot, slank, mannelijk wezen, een vrouw en twee kinderen, die rustig en bescheiden met ons communiceerden door een aangename uitwisseling van energie en een paar handgebaren. Hun houding was statig maar warm, en hun eerste begroeting was een soort van saluut. Zij vertelden ons met beelden en een paar woorden dat zij met een moederschip hadden gereisd vanuit een verafgelegen Sterrenstelsel aan de rand van ons Universum. Het deed hen plezier dat wij gekozen hadden om onze speciale actie met hen te doen in naam van de Vrede. Het was schijnbaar iets wat hen aan het hart lag en zij toonden veel respect en vonden het fijn om ons te ontmoeten. De twee kinderen verstopten zich nog achter de moeder, maar ze glimlachten en lachten toen ik wuifde en naar hen keek. Ze bogen allen heel beleefd en vertrokken weer met een glimlach.

… En toen voelden we vreemde energieën. De hond blafte hysterisch en de kat begon zo luid als ze kon te janken. Christine vond haar in de badkamer waar ze zich verstopte achter het toilet, haar ogen stonden doodsbang en ze krijste om te waarschuwen. Terwijl we de dieren troostten eisten we dat diegene die zich in ons huis ophield zich zou tonen, omdat we weten dat gelijk wie die naar ons toekomt, daar altijd maar één reden voor heeft: ze willen terugkeren naar Huis, in het Licht.

Een verlegen jongeman kwam naar voren en zei ‘Het spijt me zo’. Hij vertelde ons dat hij bij het team hoorde dat ondergronds werkte en dat hij degene was die verantwoordelijk was geweest voor het uitzenden van de pijnlijke frequenties, die bedoeld waren om ons te martelen door ons aanhoudende pijn te bezorgen. Hij wist hoe pijnlijk dit met name voor Christine was geweest, en hij wou ons zeggen hoezeer hem dat speet.

De jongeman vertelde ons dat hij één van de werkers was met wie wij gesproken hadden toen we hen rechtstreeks hebben benaderd om hen te vertellen dat ze naar het Licht konden komen en dat Moeder en Vader hen ‘welkom thuis’ zouden heten. Hij zei dat hij eerst niet kon geloven wat wij vertelden, maar na weken van luisteren hoe wij met hen en met elkaar spraken – met zoveel vriendelijkheid en mededogen – besloot hij om asiel te vragen, maar hij wilde toch het risico nemen om eerst naar ons te komen om ‘dank je wel’ te zeggen en zich te verontschuldigen voor de schade die hij had toegebracht.

Ashtar kwam er toen bij en vertelde ons dat hij geweten had dat er indringers waren, maar dat hij wilde dat wij rechtstreeks zouden vernemen dat onze weken van het ondergaan van de frequenties en het praten met de teams die ze uitstuurden, ook werkelijk resultaat hadden. Hij beloofde dat hij ze zou overbrengen naar een afgeschermde plek waar ze beschermd zouden zijn – en dat ze nooit meer hoefden terug te gaan.

De jongeman zei dat hij Gary heette en dat hij als kind was ontvoerd en opgevoed om het ondergrondse werk te doen van het richten van de frequentie-aanvallen. Hij zei dat hij vrienden had die ook wilden overlopen – vijftien waren er bij hem, en er zouden er nog meer volgen zodra hij via het netwerk liet weten dat hij veilig was. Hij sprak met ons door gebruik te maken van zijn training door de Cabal – een vaardigheid waardoor hij op twee plaatsen tegelijk kon zijn (bi-locatie genoemd) en dat hij zich bij Pebbles in de badkamer had verstopt tot het Galactische gezin vertrok.

Toen de groep werd weggevoerd door Ashtar – ze waren het erover eens dat hij ‘echt een toffe vent’ was – schudden wij ons hoofd in dankbaarheid, we lachten met elkaar en zegden nog maar eens: ‘dit kun je toch niet verzinnen’.

Verdere Historische Ontwikkelingen

… en vandaag, 6 oktober, krijgen we weer berichten die ons bereiken in de vorm van liedjes zoals het ‘Man in the Mirror’ van Michael Jackson, waarin hij verklaart dat hij zal ‘VERANDEREN’; of de ‘Earth Song’ dat uitschreeuwt ‘Wat dan met het zonlicht, wat met de regen … wat met ons …’ Dit is de code geworden om ons te laten weten dat we gecontacteerd worden door iemand die een veilige doorgang nodig heeft om hun leven van slavernij bij de Cabal achter te laten, om terug te keren naar Huis bij Moeder en Vader God. Wij krijgen vrijwel ieder uur wel een verzoek om amnestie en bescherming van honderden – en nu zelfs duizenden mensen die slaaf zijn geweest onder onnoemelijke omstandigheden. Zij worden vaak vertegenwoordigd door een dappere woordvoerder die opgeleid is in de telepathie en daarom in staat is om onze hulp in te roepen. Ashtar en Teams van Engelen brengen hen naar Lichtwerkers die een geheim Netwerk van vluchtwegen hebben opgezet om hen te beschermen. Baby’s, kinderen, tieners, en vrouwen die seksslaven zijn geweest, zij die de frequenties hebben uitgestuurd en – nog het meest hartverscheurend – Ouderen van de indianenstammen die ontvoerd werden en gevangen zaten in ondergrondse, donkere grotten. De Ouderen werden eindelijk in veiligheid gebracht … ze straalden heldere waardigheid en kracht uit, ondanks hun broosheid. De trommels roffelen, ze brengen het nieuws van de vrijheid – en ze weerklinken over de hele wereld. Wij zijn aangedaan door de smart en het lijden dat het leven op Aarde is geweest.

Vandaag vragen wij aan Moeder en Vader en de Raad van de Hemel – wij spreken voor allen die vreselijke vervolging hebben doorstaan en daartoe behoren ook al de Lichtwerkers die zo gruwelijk gemarteld zijn vanwege hun Licht en hun dienstbaarheid – wij vragen dat alle Wezens, alle rassen, Galactisch, menselijk en alle andere Rijken, nu naar voren treden om samen met ons de ware Vrede en Rechtvaardigheid op Aarde af te kondigen. Laat alle opzettelijk toegebrachte pijn, ziekte en lijden nu tot een einde komen, in de naam van Vrede, Liefde en ware Rechtvaardigheid – welke de fundering vormen van het Nieuwe Gouden Tijdperk.

Genoteerd door Dr. Kathryn E. May & Christine Burk 6 oktober 2015
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

FacebookTwitterGoogle+Delen

One comment

  1. Zoveel dankbaarheid aan de HEMELSE SCHARE en ons geliefde team dat het grote nieuws steeds weer zo prachtig in onze taal aanreikt !

    Ik stuur u LIEFDE IN OVERVLOED !!!

    lia

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.