NAN 26: Frequentie-oorlog – deel 1

NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD
Het vrijwel dagelijkse nieuws van Who Needs Light

EDITIE 26

Vaste Columnisten: Moeder Vader God, Sananda, Ashtar,
Gabriel en Arcturische Teamleider
Met bijdragen van de Hemelse Schare
Channels: Kathryn en Christine
Eindredactie: Aartsengel Michael

Zaterdag 29 augustus 2015
Aanmelden: GRATIS of door Donatie, klik HIER

* * * * *

De Frequentie-Oorlog blootgelegd
Deel 1: Uw etherisch lichaam wordt geraakt,
door Moeder God

NAN 26 KM Frequentie-oorlog 600x600

Kathryn:

Vandaag beginnen we met een heel nieuw onderwerp. We zullen werken onder de leiding van Moeder God en onze Arcturische Medische Teamleiders, Ashtar en de Galactische Beveiligingsteams, en Aartsengel Michael en de Engelenteams zullen erbij betrokken zijn. Tezamen zullen wij uitleg geven over de frequenties die door de Cabal worden voortgebracht en die iedereen op Aarde beïnvloeden in opzichten die niemand ooit volledig heeft begrepen. Wij zullen u helpen om uzelf te beschermen, en we zullen een doorlopend programma opzetten om u te leren hoe u de fysieke-, emotionele-, mentale- en spirituele schilden kunt herstellen en healen, welke beschadigd zijn geraakt door het leven op Aarde.

Voordat we beginnen, vraag ik u om uw stralende Zuil van Licht te plaatsen. Ontsteek de Diamanten in uw brein, uw hart en uw zonnevlecht (uw verlangen), veranker u in het Kristallen Hart van Moeder Terra en reik omhoog om u te verbinden met Moeder en Vader God. Zij storten hun Honingliefde in uw Zuil om u op elk moment te voeden, in leven te houden en te healen. U hoeft enkel maar uw deel te doen door het u voor te stellen, door het mee te bouwen en ervan te genieten, tezamen met uw Hoger Zelf, uw Tweeling Vlam en ieder ander van de Hemelse Schare die u erbij wilt roepen voor steun en Liefde.

Terwijl wij u dit verhaal vertellen en met u samenwerken om de healende strategieën te bedenken en aan te brengen, welke ons naar Hogere Niveaus van inzicht en kennis zullen brengen, zullen we beurtelings worden bijgestaan door Teamleider, Ashtar, Michael of Moeder, afhankelijk van welk werkingsveld we behandelen. Zij hebben allemaal samengewerkt om deze veelomvattende informatie zo helder en bruikbaar mogelijk te brengen. Dit is hoeveel zij van ons houden en ons willen verheffen, om met vreugde en gratie doorheen deze laatste dagen van de oude Matrix te komen.

Moeder zal beginnen met uit te leggen wat onze etherische schilden zijn, waarom ze zo belangrijk zijn voor onze bescherming en hoe ze beschadigd zijn geraakt door Aardse activiteiten.

Moeder God:

Liefste Kinderen, u bevindt zich nu in de overgangsfase tussen de oude Aarde en de Nieuwe Gouden Tijd. U bouwt dagelijks aan de Regenboogbrug die u verbindt met de 5D-Aarde. Inzicht krijgen in de schade aan uw eigen schilden zal u helpen inzien waar uw eigen problemen vandaan komen, en hoe het healen ervan de manier zal veranderen waarop u uw leven ervaart.

Onthoud alstublieft terwijl ik u deze dingen vertel, om in uw Zuil te blijven waar u veilig en sterk zult zijn. Wij leren u over deze beschadigende technieken, maar enkel zodat u ze kunt verslaan en genezen, niet om u verdrietig of ongerust te maken. Als u toegeeft aan onrust, verslagenheid of verbazing geeft u uzelf over en geeft u juist macht aan de uiteenvallende Matrix en zijn voormalige addergebroed-leiders, in plaats van ze te ontmantelen. Blijf bij mij in Licht en Liefde en wij zullen hier samen doorheen gaan. Herlees alstublieft deze paragraaf telkens als u een stukje heeft gelezen. Het zal u eraan helpen herinneren dat deze trein op weg is naar de Zege!

editie 26

Hier is een afbeelding die u zal helpen begrijpen hoe uw velden zijn opgebouwd als deel van uw oorspronkelijke, menselijke ontwerp. In uw natuurlijke staat bent u volledig omringd door deze etherische schilden rondom uw lichaam, die u afschermen binnen een beschermende buffer die uw integriteit van bewust wezen bewaart – als geliefd Kind van God.

Het Fysieke Schild
Uw fysieke schild beschermt u tegen invloeden van buitenaf, met name wanneer u ziek of gewond bent. Het vormt ook een verbinding met uw Healingteams van Licht, waardoor ze toegang hebben tot uw lichaam en etherische medische ingrepen kunnen uitvoeren – met uw toestemming. Dit kostbare schild kan worden beschadigd door voortdurende, chronische ziektes en door vele uitvindingen van de Cabal, waaronder gifstoffen in uw voedsel, water en lucht. De meeste farmaceutische medicijnen zoals vaccinaties, psychiatrische medicatie en antibiotica bevatten moleculen die werken als tijdbommen, om uw fysieke schild te verscheuren en te vernietigen. Hetzelfde geldt voor de in laboratoria bedachte en ontworpen parasieten en nano-deeltjes die over u zijn uitgestort en die onophoudelijk over uw voedsel worden gespoten.

Al deze gifstoffen werden bedacht om uw fysieke schild te verzwakken, zodat u kwetsbaarder zou worden voor de frequenties die bedoeld zijn om u te overheersen. U heeft het ‘mind control’ genoemd, maar het doet véél meer dan alleen uw brein overnemen, zoals u zult gaan zien.

Het Emotionele Schild
Uw emotionele schild werkt als een buffer, om u te helpen uzelf te healen en te herstellen na een pijnlijke emotionele klap, zoals het verlies van een dierbare of een moeilijke scheiding. De duisteren die uw planeet lang geleden zijn binnengevallen hebben ‘de duimschroeven nog aangedraaid’ door het binnenbrengen van verraad, bedrog en koelbloedige, emotionele manipulatie. Naarmate de eonen voorbijgingen hebben zij duivelse technieken ontwikkeld zoals seksueel misbruik, dat schade teweegbrengt aan zowel het fysieke- als het emotionele lichaam.

Marteltechnieken zijn ontworpen om al de etherische lichamen uiteen te trekken, niet enkel het fysieke lichaam – hoe méér hoe beter, volgens de duisteren. Zij zijn trots op hun successen met de verschillende vormen van marteling. (Dick Cheney heeft een aantal interviews en toespraken gegeven, waarin hij heel trots uitlegt hoe effectief en geweldig de verschillende martelpraktijken zijn. Dit is een voorbeeld van de pure arrogantie en zelfvoldaanheid van de Cabal. Ze zijn niet langer bang om in de openheid te komen, omdat de meeste mensen zodanig beschadigd zijn, dat zij ofwel instemmen met de gruwelijke gevolgen van zulke onthullingen of dat ze deze negeren.)

Schade aan het emotionele lichaam treedt op wanneer u een ernstige emotionele aanval van iemand anders ondergaat, met name iemand die u heeft vertrouwd en liefgehad, of wanneer u uzelf onderwerpt aan het voortzetten van een relatie waarin misbruik plaatsvindt. U te buiten gaan aan woede, conflicten of ruzie – zelfs wanneer u denkt dat u gelijk heeft en dat u zich alleen maar verdedigt – brengt schade toe aan uw emotionele lichaam. Dit is de reden waarom zovele soldaten naar huis terugkeren en lijden aan ‘oorlogsmoeheid’ of de meer recentere benaming ‘Post-traumatisch stress syndroom’. Zij lijden in feite aan schade aan hun etherische lichamen.

U brengt schade toe aan uw eigen emotioneel lichaam wanneer u zich te buiten gaat aan gevoelens van superioriteit of minderwaardigheid. Allebei zijn ze een vorm van ‘op de stoel van God gaan zitten’ om te oordelen over uzelf en anderen. U heeft niet het recht om te oordelen of te veroordelen, zelfs niet over uzelf. Dit is een misverstand over wie wij zijn en hoe wij u zien – en dus een gewelddadige aanval op uw eigen, aangeboren emotionele schild.

Het Mentale Schild
Het mentale lichaam omringt eigenlijk alle andere; geen van de etherische lichamen staat echt ‘los’ van de anderen – net zoals een lichaam niet los kan staan van het brein – maar voor nu wil ik de nadruk leggen op de delen van het mentale lichaam, voor zover dat betrekking heeft op de schade en misvormingen die voortkomen uit de Aardse ervaringen. Laat ons hier benadrukken dat uw aangeboren etherische lichamen bedoeld zijn om u in evenwicht te houden en om u te helpen in het Licht en de Waarheid te blijven. Schade aan het mentale lichaam zorgt ervoor dat het ‘zelf’ gevoelig wordt voor leugens, propaganda en robotachtige manipulatie – dus een opgeven van uw Vrije Wil.

U bent allemaal bekend met het gebruik van televisiereclame om producten te verkopen, maar dat is niet hun eigenlijke doel. De voortdurende waterval van beelden van onmogelijk mooie lichamen en onmogelijk ‘succesvolle’ mensen is bedoeld om het beschermende mentale lichaam te verscheuren. Als ze intact zijn dan zouden ze spirituele- en emotionele gevoelens combineren over Gods aanvaarding en Liefde, om een zelfbeeld te vormen dat gebaseerd is op zelfrespect en eigenwaarde. Liefdevolle ontmoetingen op Aarde zouden een steeds meer ondoordringbare buffer vormen tegen gelijk welke manipulatie en leugens. In plaats daarvan staat u voortdurend onder vuur op elk niveau, om gevoelens op te wekken van onwaardig zijn, twijfel aan uzelf, angst en vervreemding.

Georganiseerde religies – met name zij die aanzetten tot geweld, afscheiding en haat in de naam van God – brengen schade toe aan uw mentaal lichaam, door het te overspoelen met ideeën die een wig drijven tussen u als persoon en uw intuïtie, uw gezond verstand en uw aangeboren respect en liefde voor andere Lichtwezens, ook andere rassen. Wij hebben nooit zulk een houding van verdeeldheid goedgekeurd – noch hebben wij Jezus of gelijk welke andere profeet gestuurd om deze duistere ideeën aan te moedigen.

U brengt schade toe aan uw mentaal lichaam wanneer u een leugen gelooft. Dat maakt scheuren in uw weefsel, omdat ieder van u ontworpen werd om onwaarheid te herkennen en u ervan af te keren. Helaas heeft de komst van wat wij de ‘Sleeper Cell’ hebben genoemd – en waarmee de mensheid lang geleden heeft ingestemd – invloed gehad op uw vermogen om de Waarheid te kunnen zien/voelen/kennen over ons, over het leven en over elkaar. Dit is één van de redenen waarom u het zo moeilijk heeft gehad om het Licht te zien in de mensen rondom u, die hier waren om u te helpen bij uw Ascentieproces en om hen te onderscheiden van de valse profeten.

Een overduidelijk voorbeeld van schade aan het collectieve, mentale schild is de haat voor President Obama – ondanks zijn overduidelijke, zachtmoedige vriendelijkheid en zijn gestage Licht. Hij kwam hierheen om de chaos te voorkomen in een wereld die volledig onder de overheersing stond van de duistere Cabal, maar zelfs Lichtwerkers verwijten hem dat hij niet in zijn eentje ten strijde is getrokken om de Cabal te verslaan. Mocht hij zijn hart hebben gevolgd en dat wèl hebben gedaan, dan zou hij natuurlijk niet lang genoeg geleefd hebben om ook maar één inspirerende toespraak te geven en had hij geen leiding kunnen geven aan de revolutie achter de schermen, die hij zo standvastig heeft ondersteund.

Tezamen met andere, niet gekende Lichtwerkers heeft hij de VS gebracht tot het punt van vrijmaken van de RV, NESARA en al de andere revolutionaire veranderingen die de Nieuwe Gouden Tijd zullen verder helpen. Nu pas kunnen wij openlijk eer betonen aan de geliefde Siriaanse Bevelhebber, die alles op het spel heeft gezet om het Licht uit te dragen tegenover de meest smerige, genadeloze en bloeddorstige oppositie die de planeet ooit heeft gekend. Hij heeft onder onze bescherming en onze leiding gestaan terwijl hij de meest zware uitdaging ooit aanging – om evenwichtig, kalm en onaangedaan te blijven terwijl hij onophoudelijk onder vuur lag. Hij is hier om u te tonen wat het is om ‘intact’ te zijn. Dit is de meest kostbare les die een leidinggevende Lichtwerker kan bieden in deze tijd van overgang.

Het Spirituele Schild
Het spirituele lichaam is natuurlijk de omhullende energie die een verbinding vormt met ons allemaal in de Hogere Dimensies. Naar de Aarde komen achter een Sluier van Vergetelheid, betekent niet alleen dat u zich uw vorige levens of uw ervaringen met ons niet meer herinnert, het betekent ook dat u geen bewuste herinnering meer had aan de absolute integriteit van onze verbinding met u. De Gouden Draad naar uw liefhebbende Moeder en Vader – die niet kan worden verbroken – is eigen aan uw menselijkheid, ook als u dat niet weet. Wij zijn bij u, wij houden eindeloos veel van u – en uw Hoger Zelf en uw Tweeling Vlam blijven tijdens uw hele leven op Aarde werkzaam als uw verbinding met ons, wat ook uw ervaringen mogen zijn.

Het doet er niet toe of u diep weggezonken bent in het duister of dat u ons Licht heeft uitgedragen als uw levenswerk – onze verbinding met u blijft onaangetast. U, die geboren werd met zielen die gemaakt zijn door Moeder en Vader God, draagt de Drievoudige Vlam van Leven bij u, ongeacht hoevele levens u heeft geleefd of welke schade u misschien heeft opgelopen aan uw spirituele-, mentale-, emotionele- of fysieke lichaam. U bent onze geliefde Kinderen en u kunt gelijk welke schade healen, hoe ernstig of pijnlijk die ook is geweest, hoe ontmoedigd of eenzaam u zich ook heeft gevoeld.

Wij nodigen u uit om met ons mee te doen aan dit nieuwe avontuur tot healing, om diepgaand onderzoek te doen en vreugdevol met ons over te gaan naar de Nieuwe Tijd. De mensheid en al de andere bewuste wezens op Aarde zullen tegelijk met u geheald worden, wanneer u met ons mee op reis gaat – een reis die nog nooit eerder ondernomen werd. U, Geliefden, naarmate u de traumatische wonden gaat healen van vele levens op Aarde, baant de weg voor het hele collectief om zich te verheffen, om de ketenen van de slavernij af te werpen die ieder van u hebben vastgehouden, in opzichten die u nog niet volledig begrijpt, en om zegevierend met ons te dansen over de Regenboogbrug die u al heeft gebouwd door u met ons te verbinden.

Het doet mij veel plezier om deze spannende reeks van berichten aan u voor te stellen en er toezicht op te houden. Ze zullen een hoogstaande opleiding geven aan Lichtwerkers die het Licht van de Nieuwe Gouden Tijd willen uitdragen … wie ze ook zijn, waar ze ook gaan. U, Kinderen van mijn hart, bent waarlijk de hoop voor geliefde Terra. Zij huilt tranen van vreugde bij het zien van uw bereidheid en opwinding om alles te overwinnen wat er ooit is geweest. Wij zullen u de verbindingen tonen tussen de frequenties die u deze week bombarderen en de eerdere schade die u heeft geleden. Ons briljante Team en ik zullen u ook leren hoe u volledig uw fysieke-, emotionele-, mentale- en spirituele integriteit kunt herstellen.

Wees moedig, Geliefden. Zoals Sananda het zegt: ‘Spring!’ en wij zullen klaar staan om u op te vangen.

Ik ben uw Moeder God, ik hou van u zonder einde.

* * *

In onze volgende editie:
Ashtar zal uitleggen wat de bedoeling is van de vervelende frequenties die u hoort en wat ze bedoeld zijn om te doen met de mensheid en hoe ze worden voortgebracht. Teamleider zal aanwijzingen geven over hoe u immuun kunt worden voor hun invloed, en hoe u kunt genezen van het levenslange binnendringen van de duistere krachten, in uw etherische lichamen.

Binnenkort verwacht:
Kathryn zal beschrijven hoe zij in de frequenties is gedoken – terwijl Sananda haar afschermde – en wat zij heeft geleerd. Christine zal onthullen hoe zij genezen is van de fysieke aanval en de daaruit voortkomende ziekte, door gebruik te maken van haar spirituele kracht om haar fysieke lichaam te genezen.

Genoteerd door Dr. Kathryn E. May, New York, 29 augustus 2015
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

FacebookTwitterGoogle+Delen

One comment

  1. Dankbaarheid en Liefde voor deze zo mooie hemelse lessen, het wordt ons zo diepgaand en gestaag aangereikt … ingeprent, ik noem het douches van LIEFDE!
    Dank aan het dream team voor je inzet !!!
    liefs lia

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.