NAN 23: Stel u voor

NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD
Het vrijwel dagelijkse nieuws van Who Needs Light

EDITIE 23

Vaste Columnisten: Moeder Vader God, Sananda, Ashtar,
Gabriel en Arcturische Teamleider
Met bijdragen van de Hemelse Schare
Channels: Kathryn en Christine
Eindredactie: Aartsengel Michael

Maandag 24 augustus 2015
Aanmelden: GRATIS of door Donatie, klik HIER

* * * * *

Stel u voor,
door Sananda

editie 23 blad met druppel

Wij zijn hier zo opgewonden en ik wil u echt alles vertellen wat ik maar kan, over alles wat we doen en alles wat wij u zien volbrengen. Tezamen veranderen wij de wereld, geliefde Broeders en Zusters. U kunt de spanning voelen, nietwaar? Laat ons eens onze aantekeningen vergelijken. Ik zal u iets vertellen over de hoogtepunten die wij zien en dan kunt u diep in uzelf kijken om te zien of u voelt wat ik beschrijf.

Zoals u weet zijn de dingen in beroering in de financiële systemen. U hoort over de enorme val van de beurzen in de wereld. De meeste Lichtwerkers zijn geen grote investeerders, maar het is een aanwijzing dat er iets groots gaande is in de wereld, denkt u niet? Nu dan, als u een grote investeerder was, dan zou u zich nu handenwringend lopen afvragen of u alles moet verkopen voordat er niets anders overblijft dan armoede en tekorten.

Maar uiteraard zijn wij Lichtwerkers, dus wij denken in termen van transformatie en evenwicht. Wanneer iemand al zijn aandelen verkoopt, dan verkopen zij dat aan iemand die koopt. Bij eerlijke markten waar echte goederen worden verhandeld in plaats van ‘denkbeeldig geld’, zal iedereen dan uiteindelijk iets in handen hebben wat hij echt wou.

Alle markten zijn energetische uitwisselingen. Waar echte transacties plaatsvinden, daar ontmoeten de mensen elkaar. In het recente verleden werden de transacties op de wereldmarkten dusdanig opgezet dat ze enorme rijkdommen – in de vorm van denkbeeldig geld – doorsluisden naar een paar machtige families, maar dit systeem brokkelt nu af. Totdat we het moment bereiken waarop geld niet langer nodig is, zal het dienst doen als een middel om energetische uitwisselingen met elkaar te vergemakkelijken. We zullen uiteindelijk overgaan naar een wereld waarin Liefde de energie is die gevoeld wordt bij elke transactie. Waar het Licht zegeviert, daar is geen andere valuta nodig.

Echte voorspoed steunt op vrijgevigheid en vertrouwen, niet op een uitgekookt, gemanipuleerd uitwisselingssysteem. Deze laatste ‘ramp’ op de beurzen biedt meer dan één kans voor Lichtwerkers om het grote potentieel te zien dat tot stand kan worden gebracht. De komende welvaartsprogramma’s werden bedacht in de geest van vrijgevigheid en goede wil, niet een slimme manipulatie of hebzucht of zelfs maar ‘vermogensbeheer’. Die dagen lopen ten einde en ik zeg: ‘opgeruimd staat netjes’. In het stralende Licht van de binnenkomende uitbarstingen van Liefde-energie van Moeder en Vader zijn scherpzinnigheid, sluwheid en graaien niet langer meer deugden.

Ik moedig u aan, Geliefden, om al de beroering om u heen te beschouwen als het begin van een prachtig nieuw gelijktrekken van het speelveld. Bedenk dat geld slechts een middel ter uitwisseling is, niet een ‘ding’ op zich. Zij die eerlijk uitwisselen, met de intentie om welvaart te brengen voor iedereen, zullen diegenen zijn die hogerop komen, net zoals de room op de spreekwoordelijke melk. U, mijn dierbare en lieve vrienden, zult niet worden uitgesloten wanneer de golven van voorspoed en overvloed aanspoelen. Dat is het plan van de Hemelse Schare.

Het zal u misschien verbazen om te weten, dat de opkomst van het communisme op Aarde een kans was voor de mensheid, tot het ervaren van het soort van barmhartige verdeling van rijkdommen en gul mentorschap waarop wij in de Hogere Dimensies gedijen. Helaas werd het ingepikt door de Cabal in een poging om te bewijzen dat mensen niet in staat zijn tot vrijgevigheid.

Het communisme werd naar de planeet gebracht als een economische strategie: ‘Van elkeen overeenkomstig zijn mogelijkheden, naar elkeen overeenkomstig zijn behoeften.’ Het moest in beginsel een afspiegeling zijn van de manier waarop wij werken in de Hogere Dimensies, maar de Aarde was niet klaar voor een dergelijke vrijgevigheid en dus werd het plan volledig gesaboteerd door de sadistische en egoïstische Cabal, die liever wilde overheersen dan dat iedereen voorspoed zou kennen. Zo werd het communisme (en als gevolg daarvan ook het socialisme) een symbool voor tirannie, in plaats van een weg naar vrijheid. Wanneer u de oorspronkelijke opzet bekijkt in de context van een wereld waarin voorspoed en overvloed een vaste waarde zijn, dan herwint het principe van ‘elkeen overeenkomstig zijn/haar behoefte’ zijn oorspronkelijke bedoeling en kan er aan de ware behoeften van de mensheid worden tegemoet gekomen. Dat is wat er nu gaande is.

Wanneer iedereen alles heeft wat ze economisch gezien nodig hebben – een aangename plek om te wonen, voldoende te eten, onderwijs voor iedereen, goede reis- en communicatiemiddelen tussen vrienden en collega’s … dan pas kunnen we beginnen met het vervullen van de spirituele- en emotionele menselijke behoeften, die gedurende eonen werden genegeerd. Het betekent werkelijk dat iedereen voor de volle 1000% zal krijgen wat ze nodig hebben – en wat iedereen écht nodig heeft, is het vervullen van hun honger naar een verbinding met elkaar en met God.

Waardoor wordt een ziel gevoed? Wat brengt gemoedsrust? Liefde – en het innerlijke weten dat vrede zal zegevieren in alle dorpen en landen over de hele wereld.

Uw vrienden van de Hemelse Schare zien de stroom van Licht – de tijdlijn die u nu volgt naar uw stralende toekomst – als het pad naar verlichting voor iedereen, een einde aan hebzucht en tekort en een einde aan het lijden waarvoor planeet Aarde bekend staat. De Welvaartspakketten (en wij kunnen bevestigen dat het er véél zijn) worden gaandeweg vrijgegeven om ervoor te zorgen dat de fondsen beschermd zullen worden voor het gebruik waarvoor ze bedoeld zijn – het Hoogste Goed van Alles. U heeft de Hoge Frequentie ervan voelen komen, de golf die voorafgaat aan het grote schip dat ons allemaal hoger zal brengen, naar nieuwe gevoelens, een nieuw bewustzijn en nieuwe ervaringen van Liefde en nabij zijn met onze medemensen.

Ik zeg ‘ons’, omdat wij van de Hemelse Schare hier met u op planeet Aarde hebben gewoond, doorheen de jaren van strijd en duisternis. Ik, Sananda – tezamen met mijn Tweeling Vlam – kwamen tot u als Jezus en Maria Magdalena en in vele andere, meer recente incarnaties. Wij zijn nu hier bij u. Sommigen van ons zijn hier als enkelvoudige incarnaties, sommigen worden vertegenwoordigd door hun Tweeling Vlam, maar allemaal zullen we heel binnenkort terugkeren via ‘Landingen’, om samen te zijn en in levende lijve bij u te zijn. Wij wachten enkel nog op het einde van het rijk van duisternis, het systeem dat u de Matrix heeft genoemd – en het uitgekiende geweld dat het voortbrengt. Wij willen uw familie en vrienden niet in gevaar brengen door hier met toeters en bellen te komen aanzetten, enkel om opnieuw de aanslagen te doen herleven die wij eerder al zo vaak te verduren kregen.

Dit keer moet het anders worden. Wij zullen waarlijk in vrede komen, want dit zijn de energieën die u nu om u heen voelt op onze prachtige Terra. Overal zijn er groepen mensen die bijeenkomen om een groter en breder bewustzijn te brengen in hun dagelijks leven. Hiervan zijn voorbeelden te vinden in elk aspect van het leven. Elke groep die bijeenkomt om plastic flessen uit het water te halen, zodat hun gifstoffen niet in het water komen om het leven in de oceaan te vernietigen, iedereen die troost brengt aan een ouder iemand, iedereen die voedsel brengt aan de hongerigen, elke groep die een uitstervende soort beschermt, iedereen die zich uitspreekt tegen sociaal en politiek onrecht, iedereen die vol vreugde een kind leert lezen en elke vriend die met Liefde luistert naar iemand die langzaam ontwaakt – zij allen brengen het Licht.

Misschien dacht u in het verleden dat uw eigen innerlijk werk enkel uzelf voordeel zou brengen richting uw Ascentie, maar uw persoonlijke vooruitgang heeft een enorme invloed gehad op het geheel. Al het werk dat u heeft gedaan om oude gedachtepatronen en gevoelens in uzelf op te ruimen, hebben méér Licht ingebracht – de energie van Lichthartigheid en hoop. Zoals u heeft kunnen merken, heeft deze oprechte inspanning om uw eigen innerlijke trilling te verheffen een verschil gemaakt in uw persoonlijk leven. De rimpelingen ervan gaan nu nog verder, nog sneller en nog ingrijpender omdat de energieën verhogen. Uw Liefdevolle intenties versmelten met het hart en het verlangen van Moeder en Vader God en stromen van daaruit verder, om verheffende energieën te brengen ten voordele van de Universa.

U, geliefde Mensheid, bent de Broeders en Zusters van mijn hart. Wij hebben al eerder samen geleefd en dat zullen we weer doen, in vreugde en blijdschap. Dit keer zal alles gemakkelijker gaan. De tijden van lijden en duisternis komen tot een einde. Sla uw ogen op naar de hemel en voeg uw hart bij het onze in vreugde, hoop en Liefde, terwijl we samen verder gaan naar de droom die ons zo dierbaar is. Wij zijn hier om de wijsheid en het mededogen van Moeder en Vader God te brengen. Wij zijn de boodschappers, de woordvoerders die de Nieuwe Gouden Tijd scheppen.

Tezamen zullen we dit tot stand brengen. Niet één enkel mens of één organisatie kan onze droom waar laten worden. We moeten allemaal onze harten samenvoegen, de diepte voelen van ons verlangen naar vrede en vriendschap in onze wereld – en tezamen zullen wij scheppen wat wij ons zo vurig voorstellen. Zoals Moeder ons gisteren vertelde in dit Nieuwsblad, heeft de mensheid het vermogen en het verlangen om te scheppen. Laat ons die grootse energie en dat verlangen bundelen, om datgene tot stand te brengen waarvan wij in ons hart weten dat het mogelijk en écht is.

Ik ben hier bij u op ieder ogenblik, samen met u en de voltallige Hemelse Schare bouw ik mee aan de droom. Wij zegevieren. Wij zijn het Licht.

Ik hou van u allemaal, mijn familie. Ik ben uw Sananda.

Genoteerd door Dr. Kathryn E. May, New York, 24 augustus 2015
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.