NAN 20: Schepen alom!

NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD
Het vrijwel dagelijkse nieuws van Who Needs Light

EDITIE 20

Vaste Columnisten: Moeder Vader God, Sananda, Ashtar,
Gabriel en Arcturische Teamleider
Met bijdragen van de Hemelse Schare
Channels: Kathryn en Christine
Eindredactie: Aartsengel Michael

Vrijdag 13 augustus 2015
Aanmelden: GRATIS of door Donatie, klik HIER

* * * * *

Opwinding, Zegeningen en Schepen alom!
door Sananda en Ashtar

NAN 20: Schepen alom
Geliefde broeders en zusters, ik ben het, Sananda.

Vandaag is er feest in het gehele Multiversum. Wij zijn zo opgewonden, blij, verheugd en verbaasd – en dat allemaal tegelijk – we staan gewoon te springen van blijdschap. U moet het ook voelen daar op de grond – de enorme verschuiving in de energieën vandaag. Alsof de trossen zijn losgegooid en de luchtballon waar u inzit opstijgt in al zijn prachtige kleuren, met ieder van ons er omheen, terwijl u naar ons opstijgt.

Woorden kunnen geen recht doen aan de opluchting en vreugde die wij voelen, nu we het pad volgen van uw daden, die een grote golf van Lichtenergie scheppen, welke een Regenboogbrug heeft gebouwd tussen 3D en 5D – waar wij staan te juichen. U bent begonnen met over die brug heen te dansen en het lijkt alsof we kijken naar de Rattenvanger van Hamelen en de Muziekband van de Hemelse Sterren, die allemaal tezamen huppelen, lachen en zingen van pure vreugde. Uw lied – uw zoete stemmen – voegen zich voor het eerst bij de onze, want het Portaal staat nu wijd open zodat onze energie heen en weer kan stromen in beide richtingen, zonder onderbreking.

Voor ons is dit de grote Zege waarnaar wij zo hebben uitgekeken. Het betekent dat nu de hele schepping zal worden uitgevoerd met onze samengevoegde energieën. U weet nu nog niet precies wat dit betekent, omdat u het nooit ervaren heeft in de wereld waarin u nu leeft, maar ik kan u verzekeren dat u de sluizen heeft opengezet waar doorheen al de zegeningen waarover u ooit heeft gedroomd, nu naar u – naar ieder van u – kunnen komen. En als het zover is, dan zal het hele Multiversum ervan meegenieten. Wanneer wij u vertellen dat wij Eén zijn, dan bedoelen wij dus dit. Uw verschuiving in bewustzijn is onze verschuiving in bewustzijn. Het stroomt doorheen het weefsel van de Universa – eerst rondom uw Aarde, dan – als een lichtflits – straalt het uit van het Aarde-Netwerk, dat nu verbonden is met het hele Multiversum.

Deze nauwe verbinding is mogelijk omdat de Aarde niet langer onder quarantaine staat. De mensheid op Aarde is niet langer een bedreiging voor het Universum. Vanwege uw eigen werk om uzelf te verheffen, in combinatie met de successen van uw Grondtroepen, is de Aarde verwelkomd in de Galactische Federatie van Licht, als een volwaardig lid. Dit heeft geleid tot nog méér vrijstellingen van zowel de Hemelse Schare als de Federatie. De Aarde is uitgeroepen tot een Protectoraat van de Federatie en staat nu onder de bescherming van Commandant Ashtar. Hiermee is uw veiligheid als een leefbare planeet gegarandeerd.

Ashtar is hier bij me en wil even wat zeggen. Ik geef hem het woord. Welkom, Ashtar.

Ashtar:
Dank je, Sananda. Ik was zo blij dat ik het niet kon laten om mij even ‘ertussen te wringen’ in dit gesprek, om mijn eigen opwinding en vreugde over te brengen en mijn gevoelens te delen met ons Lichtwerkers-publiek op dit onvoorstelbare moment. Alles is nu samengekomen om het ontvouwen van deze buitengewoon aangename en verrassende gebeurtenissen mogelijk te maken. Vele van onze lezers hebben gehoord over de Blauwe Gevleugelden. Ik kan dit nu officieel bevestigen. Zij zijn een schitterende bemanning die officieel de taak heeft toegewezen gekregen om de leiding te nemen in de bescherming en het toezicht op Moede Aarde en al haar inwoners, gedurende de volgende fase van onze reis. Zij hebben mooie, slanke en elegante schepen en zij zijn hoog ontwikkelde Lichtwezens, die volledig bereid zijn om de energetische hulp te bieden die u zou nodig hebben voor uw komende Ascentie.

Deze hulp kent verschillende vormen. De Blauwe Gevleugelden zullen helpen bij het in evenwicht brengen en verzachten van de energieën op Terra, om het leven wat voorspelbaarder te maken voor de mensen aan de oppervlakte, terwijl u de laatste fase afrondt van uw 3D-ervaring. Zij zullen ook hun deskundigheid en hun technologieën bijdragen om de Aarde verder stabiel te houden op haar as, terwijl u doorheen de ruimte reist, op weg naar het Centrum van het Melkwegstelsel. Niets mag nu nog van invloed zijn op onze geliefde Terra en de dappere mensheid die zij draagt. U bent volledig beschermd tegen gelijk welke invloed van buitenaf – geen duisteren, geen meteoren, geen ‘rondzwervend’ ruimtestof of Cabal-wapen op de grond, zal uw overleving als ras of als planeet nog bedreigen. Uw geluk en overvloed zijn verzekerd terwijl u doorgaat met deze met ons samen te scheppen.

U heeft dit alles mogelijk gemaakt, Geliefden. Ik salueer voor u in dit uur van uw overwinning. Ik ben uw broeder, Ashtar. Ik geef u nu terug aan Sananda.

Sananda:
Dank je, Ashtar. Je hebt het mooi verwoord. De stralende toekomst van de Aarde komt nu op dit moment tot stand! Ik ben zo overgelukkig dat ik de afgelopen millennia bij dit team heb mogen horen. Natuurlijk was het soms moeilijk. Er waren momenten dat wij werkelijk onze adem inhielden en uit alle macht hebben gebeden (voor ons betekent dat onze aandacht richten op het sturen van Lichtenergieën naar u, om u te verheffen tot het stralende eindresultaat waarvan wij wisten dat het haalbaar was). Soms leek het alsof de duisteren alle hoop zouden vermorzelen onder hun meedogenloze heerschappij van terreur, maar er waren altijd een paar – soms echt maar een paar – van onze dappere Lichtwerkers die het Licht uitdroegen.

Weet u wat die uitdrukking echt betekent, Geliefden? ‘Het Licht uitdragen’ … het wordt vaak gezegd, maar zelden nader bepaald. Ik zal het uitleggen.

Wanneer u op de grond uw standvastige verbinding in stand blijft houden met één van ons of met Moeder en Vader – in bewust geloof en aanvaarding van onze Liefde en bezorgdheid om u … dan draagt u het Licht uit.

Wanneer u de hand reikt aan uw medeschepselen – menselijk of anderszins – vanuit een zachtheid en mededogen, met respect en Liefde voor elkaar … dan draagt u het Licht uit.

Wanneer u ons roept om onbaatzuchtig uw diensten aan te bieden – zonder bekommernis om uw eigen comfort of 3D-versie van ‘veiligheid’ … dan draagt u het Licht uit.

Deze daden van vriendelijkheid en dienstbaarheid hebben ervoor gezorgd dat planeet Aarde niet nog dieper is weggezonken in de energieën van de duisternis. De Cabal heeft haar hele trukendoos gebruikt om u te knechten en te onderwerpen. Het was hun bedoeling om een slavenplaneet te scheppen, waar zij de natuurlijke rijkdommen van Terra konden ontginnen en zich konden voeden met de Lichtenergie van de mensheid. Zij zijn erin geslaagd om elke denkbare vorm van verborgen slavernij te scheppen – waaronder de slavernij aan uw baan, uw hypotheek, de opleiding van uw kinderen, uw studieschulden, uw medische kosten, de oude dag van uw ouders en zelfs de rekeningen van uw dierenarts. De volgende stap zou een zorgvuldig opgezet en systematisch afglijden tot openlijke, fysieke slavernij geweest zijn.

De plannen lagen al klaar en het werkende model ervan kunt u terugzien in de leringen en de praktijken zoals ISIS (Islamitische Staat – V) ze voorstaat. Deze geheimzinnige en plotseling heel machtige – maar vooral ook goed gesponsorde – ‘terroristische’ organisatie in het Midden-Oosten heeft als één van zijn grondbeginselen, dat het houden van vrouwen als slaven een heilig recht is voor de vechtende mannen die God dienen als strijders voor een verwrongen, duistere en misleidende vorm van Islam. Het is een slimme, manipulatieve vorm van mind control, die is aangeleerd door leden van de Cabal die meester waren in het toepassen van psychologische hersenspoeltechnieken. De vrouwen worden onderworpen door verkrachting, hetgeen leidt tot schaamte en isolatie en de mannen worden verlokt met de belofte aan absolute macht over anderen. Dit alles wordt gesteund door nagenoeg onbeperkte geldsommen en een soepel lopende infrastructuur, waardoor vrouwen worden ontvoerd en vervolgens openlijk worden gekocht en verkocht op slavenmarkten. Dit – tezamen met teksten uit de ‘Koran’ die schijnbaar deze praktijken steunen – hebben de absolute wreedheid en vernedering van zowel mannen als vrouwen ‘wettig’ gemaakt.

Dit, geliefden, was het duistere plan voor planeet Aarde en iedereen erop. Ik vertel u dit nu omdat het plan niet is mogen doorgaan. De organisaties die wereldwijd instaan voor de verspreiding van het ontvoeren en seksueel uitbuiten van vrouwen en kinderen, worden ontrafeld terwijl ik u dit vertel. Dit keer zullen de leiders niet vrijuit gaan, terwijl de lageren in rang naar de gevangenis gaan. Het hele netwerk wordt ontmanteld.

Het is ironisch dat er nog steeds zoveel mensen klagen dat wij niet genoeg gedaan hebben, omdat zij enkel het zichtbare deel van het probleem zien – het topje van de ijsberg, zeg maar – slechts een zweem van de duisternis die de Cabal heeft verspreid om de mensen in angst te houden. De waarheid is dat wij de ijsberg hebben gezien die nog onder de oppervlakte lag en dat wij gewerkt hebben om het hele systeem te veranderen dat zich in de loop der tijd had uitgebouwd, en waartoe een enorm web behoorde van financiële-, politieke- en religieuze figuren.

Terwijl iedereen op planeet Aarde op één of andere manier de andere kant op keek – of werd afgeleid zodat ze hun aandacht zouden richten op entertainment en hun eigen genot najagen – werd uw vrijheid van u gestolen. Dit geldt voor de hele wereld, in elk land en in elke stad. De meest gladde truc van de Cabal was om te infiltreren in elke instelling en elk controlerend systeem, door de mensen uit te kopen met het geld dat zij beheersten en waarvan ze een oneindige voorraad konden drukken.

Ja, het is véél erger geweest dan u wist – en het is voorbij. In de komende dagen zal een grote golf van Licht het werk afronden van het ontmantelen van deze duivelse organisaties, om ze te vervangen door Waarheid, gerechtigheid en de eindeloze bijstand van uw Mentoren en vrienden van de Galactische Federatie van Licht.

Uw luchten zijn vol met onze schepen. Hun passagiers vanuit de verste uithoeken van de Universa van Licht staan klaar en zijn volledig onderlegd in de meest nuttige en werkbare manieren om u naar de Nieuwe Gouden Tijd te brengen. U zult zich nooit meer alleen of overweldigd voelen met alleen maar duistere energieën om u heen. U zult onze aanwezigheid dicht bij u voelen en vrienden in alle vormen en afmetingen zullen u een nieuwe vorm van goedheid, vriendelijkheid en dienstbaarheid leren.

Als u bevestigd wilt krijgen dat zij echt daar in uw luchten zijn, dan kunt u het volgende doen. Neem uw camera of gsm en ga naar buiten, in het volle zonlicht. Vraag desnoods iemand die wel zo’n toestel heeft. Richt uw camera op de lucht en zorg dat de zon mee op de foto staat. Vergroot dan de foto – liefst nog tot een hoge resolutie – en kijk of u kleine lichtpuntjes in de lucht ziet, die duidelijk in beeld komen als schepen. Er zijn vele types nu zichtbaar zolang er daglicht is – en elke dag komen er méér. Kathryn en Christine hebben tientallen foto’s van schepen die in dimensies verdwijnen of er net uitkomen. U zult een klein wit stipje zien, omringd door een rode vorm die lijkt op de schotel van een satellietontvanger. Dat zijn schepen die in uw dimensie komen, zodat u hun foto kunt nemen!

Dit is de beste tijd ooit, geliefden. Geniet van deze boeiende momenten. Verbind u met uw ontwakende broeders en zusters. U zult overal om u heen gelach en vriendschap vinden; u moet er alleen voor openstaan. Let goed op om mijn zuchtje van lichtenergie op uw huid te voelen, of de huivering langs uw ruggengraat die u duidelijk maakt dat wij u bezoeken met onze zegeningen en onze grote Liefde. Roep mij en ik zal er zijn. Niets zou mij kunnen weghouden.

Ik ben uw Sananda. Namaste iedereen.

Genoteerd door Dr. Kathryn E. May, New York, 13 augustus 2015
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

FacebookTwitterGoogle+Delen

3 comments

 1. WAT EEN GROOTS GEBEUREN, SANANDA EN MIJN FAVORIET ASHTAR (!!)…….

  Vanmorgen dit grootse bericht van Who Needs Light in het Engels ontvangen (edition 20)
  en NU AL deel 1 vertaald en op DE site………….

  Veerle tijdens je vakantie ZO aktief en Annemie ZO vlug met de plaatsingen…………

  Mijn complimenten weer en…….. welverdiende knuffel voor beide hoor!! In Love, jullie Cecilia.

  • Dank voor de knuffel en de complimenten, lieve Cecilia! Tja, aangezien ze in de Lichtrijken geen ‘tijd’ kennen … besteden wij hier op de oppervlakte onze tijd maar aan vertalingen, hè 😉 Maar het is zulk fijn werk en natuurlijk krijg ik hulp en energie. Van mijn fantastische gezin krijg ik er ook de ‘tijd’ voor en mijn onvolprezen Dreamteam is gelukkig in staat om héél snel te werken! Dit is ècht een gezegende TIJD!!! In Liefde, Veerle xxx

 2. Gezegend is iedereen!

  Hoe kunnen we die vreugde delen?
  Ik kan het nog steeds niet bevatten … EN TOCH IS HET!!!

  We zullen het ervaren en zien en voelen, het is een triomf!!!

  Dankbaarheid en alles stroomt.

  Ik heb lief, zo lief…
  lia

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.