NAN 17: Toename van Goedheid

NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD
Het vrijwel dagelijkse nieuws van Who Needs Light

EDITIE 17

Vaste Columnisten: Moeder Vader God, Sananda, Ashtar,
Gabriel en Arcturische Teamleider
Met bijdragen van de Hemelse Schare
Channels: Kathryn en Christine
Eindredactie: Aartsengel Michael

Zondag 9 augustus 2015
Aanmelden: GRATIS of door Donatie, klik HIER

* * * * *

Wereldgebeurtenissen:
De versterkte toename van Goedheid is niet te stoppen,
door Vader God

editie 17 goudgele sterren
Geliefden, ik ben het, uw Vader God.

Ik wil u bijpraten over de dingen in uw wereld die van invloed zullen zijn op u en uw dierbaren in de komende dagen. Zoals u weet werd de Leeuwenpoort opengegooid en de intense energieën die wij naar u hebben gestuurd in de periode van 4 juli tot 8 augustus zullen niet afnemen, zoals dat in de voorbije jaren gebruikelijk was. Wij zullen doorgaan met u de verheffende energieën te sturen die u doorheen de komende tijden zullen helpen – en zij zullen gaandeweg nog toenemen, totdat de hele mensheid geascendeerd is.

Een paar van de grote veranderingen in de wereld beginnen door te sijpelen in de grote (door de Cabal geleide) media. Ze glippen langs het circus in de VS, dat de bespottelijke naam ‘politiek debat’ draagt. Het is eigenlijk een wedstrijd om te zien hoeveel potsenmakerij, onbeschaamdheid, arrogantie, geweld en misbruik het Amerikaanse volk nog zal toestaan – en wat hun reactie zal zijn op de karikatuur van tweedracht en afscheiding die nu vertoond wordt op het wereldtoneel. Natuurlijk is dit een beschamende vertoning voor iedereen die gelooft dat zijn leiders eerzaam, kalm en principieel moeten zijn, maar vrees niet, Geliefden, dit is slechts een overduidelijke laatste stuiptrekking van de Cabal-volgelingen. Hun openlijke slechtheid en arrogantie is nu voor iedereen zichtbaar.

Het bedrog dat nu de ethergolven overspoelt en de afzonderlijke (maar met elkaar in verband staande) voorvallen van moorddadig geweld die steeds weer worden aangehaald in de media – ze zijn allemaal bedacht om een beeld te tonen van een wereld die losgeslagen, gevaarlijk en onvoorspelbaar is. Niets is minder waar. Wij – uw Moeder en ik en onze geliefde Hemelse Schare – moedigen nu juist deze publieke toename aan van ‘nieuws’ over dergelijk misplaatst gedrag, omdat het achtergrondverhaal al doende ook onvermijdelijk zal worden onthuld.

Ziet u, de grootste zwakheid van de Cabal is hun slecht verborgen te houden weerzin voor elkaar. Zij zijn niet in staat tot echte samenwerking; dat doen ze alleen als het in hun eigen persoonlijk voordeel is. Voor de rest zijn ze vechtlustig, achterbaks en bedrieglijk. Zij zullen elkaar vrolijk aangeven en daarmee zullen ze de waarheid onthullen over hoe misleidend hun strategieën van machtsopbouw werkelijk waren. Kijk goed hoe het zich ontvouwt. Het is een geweldige tijd om op de eerste rang te zitten en te kijken hoe de Matrix als een langzaam uitbollend treinwrak uit elkaar valt.

Intussen werken in Irak oprechte Lichtwerkers in de nieuwe regering onvermoeibaar om het land te bevrijden van de corrupte Oude Garde, waaronder Maliki en zijn strijders. Het is heel belangrijk dat het land zich verheft boven de oude systemen van corruptie en onverbloemde diefstal, als zij hun entree willen maken als een betrouwbare deelnemer in de opkomende wereldmarkten. Ze hebben in de voorbije week enorme vooruitgang geboekt. Ze hebben vruchtbare grond voorbereid voor voorspoed en overvloed – van een niveau dat de ‘Wieg van de Beschaving’ in geen eonen meer heeft gekend. Het lijdende volk van Irak verdient niets minder dan dat.

Het is voor ons niet gemakkelijk geweest om voor dit Project de handen ineen te slaan met u. U heeft geleerd om God – en iedereen in de Hogere Rijken die met ons in verband wordt gebracht – te wantrouwen. Gedurende duizenden jaren heeft de mensheid geleden onder de overtuiging dat wij overheersend en wraakzuchtig, nalatig en onverschillig zijn over uw aanhoudende uitdagingen en de pijn die u dagelijks lijdt. Wij komen naar u via onze geliefde channels om u gerust te stellen en u ervan te overtuigen dat geen van die oude leringen waar zijn. Ze zijn bedacht om gebruik te maken van de Sluier, om u dingen te vertellen ten voordele van de duisteren – en hun voornaamste doelstelling was de volledige overheersing van de Aarde, waarmee zij ons Woord trotseerden.

Er wordt al heel lang voorspeld dat er een ‘Eindtijd’ zou komen op planeet Aarde. De oorspronkelijke voorspelling kwam van Moeder en mij en werd aan de mensheid gebracht door AE Michael. Wij voorspelden niet het einde van het leven op Aarde of het einde van de planeet als dusdanig. Het zal een einde worden van het leven zoals u het kent – een overwegend martelende en lage dichtheid-ervaring van te worden overheerst door duistere krachten die u niet kunt zien.

De duisteren, onder leiding van de Annunaki, hebben heel handig uw aandacht afgeleid van henzelf, zodat u zou denken dat Ik het was die zorgde voor al die chaos en dat lijden. Dat is nooit het geval geweest. Zij overtuigden zelfs vrijwel iedereen op de planeet ervan, dat God een eenzame, mannelijke bron van duistere macht was, die bliksems gooit en ziekten maakt zoals de pest, om zijn kinderen te straffen. Wat een beeld! Op die manier hebben zij Moeder uit het beeld verwijderd, net als Maria Magdalena en al de andere sterke en liefdevolle vrouwen die hun duistere interpretaties bedreigden.

Moeder en ik, wij zijn Eén – de Bron van Schepping. Wij scheppen enkel met Liefde; er is geen andere manier om levende wezens met een ziel te scheppen. Geen enkel laboratorium-experiment – hoe verfijnd ook – kan ooit in de buurt komen van ware Schepping … want zonder onze medewerking kan een Levensvonk – de levende ziel – niet worden verbonden met gelijk welk fysiek lichaam, hoe volmaakt dat ook ontworpen is. Al het andere is een gruwel, een robotachtige imitatie van het Leven.

Dit soort praktijken worden stopgezet in deze ‘Eindtijden’. Wij zullen dergelijke experimenten niet meer toestaan, zodra eenmaal onze dappere grondtroepen erin geslaagd zijn om een aantal van de overtreders te vervolgen. Het is uiterst belangrijk dat er een einde wordt gemaakt aan deze misdadige praktijken, omdat ze het evenwicht van het leven bedreigen, waardoor alles kan vervallen in duisternis. Bijvoorbeeld: elke genetisch aangepaste plant of dier straalt alleen maar duisternis uit. Het brengt ook duisternis in uw lichaam, wanneer u het opeet.

Werk met ons geliefde Kinderen, naar uw beste vermogen, om ons te helpen al die dingen uit uw omgeving te verwijderen. Hoewel wij inderdaad het vermogen hebben om bliksems uit te sturen, zouden wij dat nooit doen. Dit is uw planeet, mensheid. Wij hebben haar geschapen en in leven gehouden voor u. Nu moet u beginnen met hetzelfde te doen, want elk gebaar van uw kant biedt ons de mogelijkheid om u ‘rugdekking te geven’. Hiermee bedoelen wij dat wij dan – tot het maximale wat uw vrije wil-contract toestaat – kunnen ingrijpen in uw leven. Als u bijvoorbeeld eraan blijft vasthouden om giftig voedsel te eten, dan zullen wij dat niet van u wegnemen … maar het vertraagt wel de vooruitgang van ons gezamenlijke werk voor de Ascentie van u en van iedereen. Wanneer u zich op ons gaat richten voor samenwerking, dan kunnen wij op het hoogst mogelijke niveau met u werken.

Neem mijn hand, geliefde Kind van mij, en laat mij mijn Liefde doen instromen doorheen uw Zuil van Licht, rechtstreeks in uw gekwetste en uitgeputte hart. Ik zal u voeden en herstellen voor deze laatste ronde – de Zegeronde, zeg maar, na millennia van hard werken. Wij zullen zegevieren in het Licht, tezamen, u en ik.

Moeder en ik omarmen u zoals wij dat doen bij onze geliefde Hemelse Schare. Wij houden de Poorten open voor u, u kunt over onze Lichtbrug lopen naar de Eenheid waarnaar u gezocht heeft. Zoek niet langer, lieve Kinderen. Wij zijn daar, gewoon in uw hart.

Ik ben uw Vader God.

Genoteerd door Dr. Kathryn E. May, New York, 9 augustus 2015
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.