NAN 16: Duik in de Oceaan van Licht

NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD
Het vrijwel dagelijkse nieuws van Who Needs Light

EDITIE 16

Vaste Columnisten: Moeder Vader God, Sananda, Ashtar,
Gabriel en Arcturische Teamleider
Met bijdragen van de Hemelse Schare
Channels: Kathryn en Christine
Eindredactie: Aartsengel Michael

Vrijdag 7 augustus 2015
Aanmelden: GRATIS of door Donatie, klik HIER

* * * * *

Laat uzelf gaan – duik in de Oceaan van Licht!
door Aartsengel Michael

editie 16 oceaan van licht
Gegroet, lieve Broeders en Zusters! Ik ben Aartsengel Michael.

Waar u tegenwoordig ook om u heen kijkt, overal zijn er achter de schermen vredesonderhandelingen gaande. De duisteren trachten het op een koopje te gooien met hun laatste centen en trachten zo een beetje van hun macht terug te kopen – en wanneer dat niet lukt, proberen ze om amnestie of vrijwaring van vervolging te krijgen. Zij die betrokken zijn geweest in eindeloze oorlogen, zien nu een uitweg via diplomatie. Overal zijn Lichtwerkers aanwezig die de zachte overreding en de bescherming van een mentor bieden, om ervoor te zorgen dat alle partijen het briljante succes kunnen zien, dat het gevolg zal zijn als er eenmaal vrede is gesloten. Net zoals u te maken kreeg met gevoelens van bezitterigheid en angst, zo moeten ook de leiders van de landen hun eigen onverdraagzaamheid en afkeer van anderen – hun voormalige vijanden – overwinnen.

Eén van de grootste angsten voor machthebbers is dat ze zwak zouden lijken. Daarom is het mentor-programma nu zo belangrijk. Zonder Ghandi zou India nooit de onafhankelijkheid hebben verkregen – maar toch was hij nooit verkiesbaar voor een openbaar ambt en is hij nooit verkozen in een regering. Door hem leken de agressieve Britse overheersers brutaal en barbaars – omdat ze dat ook waren. Gandhi, Mandela, Martin Luther King en vele anderen in diverse beschavingen hebben allen dezelfde waarheid aan het Licht gebracht: Geweld is iets voor lafaards.

Wij zijn hier bij u om alle aspecten te voltooien die de fundering zullen vormen voor het Paradijs op Aarde. Economische voorspoed is slechts één hoeksteen van die aanstaande glorie – net als het einde van alle oorlogen. Dit is niet enkel onze hoop voor u op oppervlakte Aarde; het is de vervulling van uw lotsbestemming.

U, geliefde Lichtwerkers, vaart nu op de top van de eerste golf tijdens deze intense energie-instroom die de Leeuwenpoort wordt genoemd en die zijn hoogtepunt zal kennen op 8/8. Toch zal er daarna maar weinig pauze zijn in de steeds hoger wordende frequenties. De energieën zullen blijven verhogen tot een gigantisch crescendo tijdens het Wereldcongres over Verlichting, van 15 tot 20 augustus in Tucson (Arizona – V). Patricia Cota-Robles heeft alle Lichtwerkers opgeroepen om mee te doen – hetzij fysiek dan wel in bewustzijn. In haar eigen woorden:

‘Tijdens deze Lichtactiviteit zullen wij ons hart voegen bij de Hemelse Schare. Tezamen zullen wij een machtige Kelk van Licht vormen, waar doorheen tijdens het gehele Congres het Licht van God zal stromen, om te helpen bij het verhogen van het bewustzijn van het grootste deel van de mensheid. De Goddelijke Intentie van dit aspect van het ontvouwende Goddelijk Plan is, om het bewustzijn van het overgrote deel van de mensheid te verschuiven van afscheiding en dualiteit, naar het bewustzijn van de Omvormende Goddelijke Liefde, Eénheid en Eerbied voor AL het Leven.’

Zelden zijn zoveel Lichtwerkers bijeen op één plek. Naar verwachting zal dit zorgen voor een enorme verschuiving in de energieën van de Aarde en u, mijn lieve Vrienden, wordt elke dag en ieder uur erop voorbereid om uw bewustzijn te zuiveren en te verhogen. U krijgt alle mogelijke kansen om u te helpen bij het loslaten van alle oude gevoelens van pijn, schuld, afkeer en angst. U zou kunnen zeggen dat u beproefd wordt, maar wij herinneren u aan uw enthousiaste deelname bij het ontwerpen en doorvoeren van deze opleidingen. U wordt nu nog intenser gesmeed in het vuur van het leven, en de uitdagingen zijn heel speciaal bedacht om alles te onthullen wat in uw psyche is achtergebleven van de strategieën die u het leven hebben gered tijdens uw kindertijd, maar die overbodig zijn geworden in het Licht en de Liefde van de nieuwe dag, welke nog steeds toenemen.

Let op elke boosheid, elk pijnlijk ogenblik en wéét dat dit uw ogenblik is om te stralen. Bouw uw Zuil van Licht stevig om u heen, verbind u van hart tot hart met ons in de Hogere Dimensies en laat elke neiging langs u heen gaan om anderen de schuld te geven (ook ons), ga voorbij aan elke verleiding om uit te halen of u naar binnen te keren met minachtende opmerkingen of insinuaties van schuld. Die dagen zijn voorbij. U betreedt nu de nieuwe energieën van Vereniging in plaats van verdeeldheid, Eenheid in plaats van afscheiding. Op de Nieuwe Aarde schept u samen met ons dit ogenblik. Er zal geen plaats zijn voor vooroordeel, onverdraagzaamheid of gelijk welke gevoelens van superioriteit of minderwaardigheid.

Er zal nooit meer een zweem zijn van kaste-systemen of slavernij in gelijk welke vorm. Discriminatie zal worden verwezen naar de geschiedenisboeken – een donkere vlek op het verleden van de Aarde, dat door toekomstige generaties met verbazing zal worden bestudeerd. Deze komende generaties zullen samenleven – niet alleen met de zwarte, gele en rode rassen, maar ook met grote blauwe mensen, slanke en vluchtige zachtaardige groene wezens, wezens die op insecten lijken maar met een hoge intelligentie en enorme Liefde … en allen zullen zij samenleven in harmonie en vreugde. Allen zullen de eerbied ervaren voor u en voor elkaar – en een diepgaande verbinding met onze geliefde Scheppers.

Ik weef geen sciencefiction verzinsel om u te amuseren. Ik bereid u voor op wat er binnenkort gaat gebeuren. Dit is de reden voor uw huidige intense opleiding en voorbereiding. U zult klaar moeten zijn om niet alleen deel te nemen aan de eerste golf van Ascentie, maar om diegenen te zijn die kalm, vreugdevol en sereen blijven terwijl uw wereld ‘uiteenvalt’. Wees klaar om omhoog te zweven, liefste mensheid, uw dag in het briljante Licht van Liefde en Eenheid is aangebroken.

Weet dat wij hier zijn voor u. Wij overzien alles wat er zich ontvouwt en wij beschermen u met teams van Engelen en Schepen van de Galactische Federatie, onder het waakzame en liefdevolle oog van Moeder en Vader. Wij zullen niet ingrijpen bij gebeurtenissen uit persoonlijke contracten of bij uitingen van onstuimigheid of strijdlust, die op het laatste nippertje nog ontstaan vanuit uw vrije wil. Dit is te verwachten, gezien de intense energieën van dit moment. Dit is echt een test van uw moed, nietwaar, om die golf te bevaren en dan gracieus aan te komen op nieuwe kusten? U bent de Meesters die zich hiervoor hebben voorbereid gedurende vele levens. Nu de energieën verhogen zult u merken dat u nog dieper reikt naar uw innerlijke kracht, dat u zich op een nieuwe manier met ons verbindt en dat u overgelukkig zult zijn met hoe sterk en bekwaam u werkelijk bent.

U, geliefde Broeders en Zusters, zijn onze grootste hoop en ons bijzonder geliefde Aarde-Team. U bent doorheen duizenden jaren van uiterste beproevingen veel beter opgeleid dan het best opgeleide interventieteam. U bent onze levensgrote superhelden – in menselijke vorm. Treed nu naar voren, sla de handen ineen met mede-Lichtwerkers en ga met ons mee in vreugde en feestelijkheden, terwijl we nieuwe manieren vinden om onszelf te verheffen. Ons doel is het om iedereen op de planeet te verheffen naar 5D. Dit zou een behoorlijk gewicht zijn, als wij niet de voortdurende bijstand kregen van de Hemelse Schare.

Houd u klaar om verbaasd te staan, u soms gedesoriënteerd te voelen, te worden verschroeid in de Violette Vlam en te worden verzacht door het blauw-met-zilveren, Arcturische healende Licht. Dit is het Olympische team waarvoor u getraind heeft. Moeder en Vader lopen voorop. U zult uw mentoren ontmoeten (beschouw hen als uw Olympische coaches) zodra u daarom vraagt – voor gevorderde Lichtwerkers zal dat hun Tweeling Vlam zijn. Voor anderen, die net pas ontwaken, zullen er complete Teams zijn van coaches en mentoren, zoals u die ook altijd heeft gehad.

Bereid u voor op blijdschap, gelach en zachte kriebelingen van liefdevolle energie. Wees erop voorbereid om weer Verliefd te worden – ongeacht hoeveel hechte relaties u heeft in dit huidige leven. Iedereen heeft een Tweeling Vlam, maak u dus geen zorgen over ‘ontrouw’ zijn. In Hogere Dimensies zijn er geen grenzen aan het aantal vriendschappen die u kunt hebben. Er is genoeg Liefde voor iedereen.

Uw gedrevenheid en uw toewijding hebben u tot dit glorierijke moment gebracht. Leg nu dus alle grip af die uw oude leven nog op u heeft en ga ervoor, lieve Broeders en Zusters! Duik in het Licht! Wij zijn hier om u aan te moedigen terwijl u er met heel uw hart inspringt!

Ik ben uw broeder, Aartsengel Michael, uw aanbiddende Coach en Leider van uw fanclub. Namaste iedereen.

Genoteerd door Dr. Kathryn E. May, New York, 7 augustus 2015
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

FacebookTwitterGoogle+Delen

One comment

  1. Nu is het ECHT, ECHT, ECHT AAN HET WORDEN!!!

    Hoe fijnzinnig en volmaakt is alles in voorbereiding …
    Ik ben uitzinnig van vreugde, nu al, wat zal het zijn binnenkort?

    Blijvend in liefde en trouw, dankbaarheid en vreugde!

    verbonden, lia

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.