NAN 15: Het wordt tijd!

NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD
Het vrijwel dagelijkse nieuws van Who Needs Light

EDITIE 15

Vaste Columnisten: Moeder Vader God, Sananda, Ashtar,
Gabriel en Arcturische Teamleider
Met bijdragen van de Hemelse Schare
Channels: Kathryn en Christine
Eindredactie: Aartsengel Michael

Woensdag 6 augustus 2015
Aanmelden: GRATIS of door Donatie, klik HIER

* * * * *

Het wordt tijd dat u uw wereld ziet, zoals wij dat doen,
door Sananda

editie 15 waterput

Gisteravond tijdens de BTR-uitzending, hebben we met u gesproken over de toenemende energieën nu we de Leeuwenpoort naderen. De tijd tussen 4 juli en 8 augustus 2015 zal een glorieus hoogtepunt kennen in de komende twee dagen. Houd vol, geliefde Broeders en Zusters, u zult nieuwe hoogten van hulp op trillingsniveau gaan ervaren, welke u zullen helpen om steeds maar verder te komen in uw persoonlijke Ascentie. (link naar uitzending (in het Engels – V) onderaan).

Het is een tijd geweest van intensieve opleiding voor diegenen onder u die gevraagd hebben om al de oude patronen los te laten. Zoals Moeder God u verteld heeft, hebben uw Hoger Dimensionale Teams – in overleg met uw Hoger Zelf – onvermoeibaar gewerkt om de meest zinvolle en bruikbare omstandigheden te regelen, om u te helpen de hardnekkige houdingen en patronen te onthullen die u nog meedroeg vanuit uw kindertijd. Het was in de voorbije jaren onmogelijk om op planeet Aarde te leven zonder te vervallen in overlevingsstrategieën, gebaseerd op de welbepaalde vormen van bedreiging en onevenwicht, waartussen u uw weg moest zoeken in uw vroegste levensjaren en ook later nog.

Elke stijl is anders, gebaseerd op persoonlijke gevoelens van tekortschieten, angst om te worden afgewezen, vernietigd, gestraft, vernederd en zo verder – afhankelijk van de ernst van het geweld en het gevaar dat u heeft ervaren. Dan kan het een grote hulp zijn om het boek Who Needs Light? van Kathryn te lezen. Het werd geschreven om u voor te bereiden op precies deze tijd. Het is zorgvuldig samengesteld met aanwijzingen van Moeder en Vader God, om u doorheen uw kindertijd tot het heden te begeleiden en alle overblijvende gevoelens en gedachten te onderzoeken die u nog binden aan de lager dimensionale Matrix. Zij die het gelezen hebben en de persoonlijke zoektocht hebben gedaan die erin beschreven staat, zullen deze huidige uitdagingen een vertrouwd verlengstuk vinden van hun eerdere opleiding – en u zult ze op een aangename manier kunnen doorstaan.

De toenemende frequenties hebben een veelzijdige uitwerking op uw brein en uw lichaam. Hoewel misschien de dramatische verschuiving binnen in u aanvoelt als verontrustend en zelfs vervelend, kan ik u verzekeren dat het niet alleen ‘voor uw eigen bestwil’ is – het is zelfs noodzakelijk voor uw Ascentie. Uw Arcturische medische Teams werken met ieder van u om u te helpen de veranderingen in u op te nemen, maar het zal uw pad bijzonder vergemakkelijken als u hen bewust uitnodigt om met u te werken aan uw healing en uw overgang naar uw prachtige kristallijnen lichaam. Zij staan klaar, op afroep, om u de maximale steun te geven – maar zoals elk succesvol project van healing, brengt juist uw eigen deelname aan het gezamenlijk scheppen van uw eigen groei u het grootste voordeel – en mag ik daaraan toevoegen: het brengt uw Team de grootste vreugde.

Nu wil ik met u spreken over iets wat u ons gevraagd heeft. U heeft zowel in de Cabal-media als in kringen van channelers gehoord, dat er in september een belangrijke economische gebeurtenis zal zijn. Afhankelijk van de bron, wordt dit soms aangekondigd als een ‘ramp die het einde van de wereld zal betekenen’ of als de grote verschuiving waar u allemaal zo naar verlangt. Ik kan u geruststellen – het zal beiden zijn.

Voor hen die al hun energie en tijd hebben gestoken in het zelfzuchtig vergaren van al de grondstoffen en wereldse goederen waar zij de hand op konden leggen, zal het onvermijdelijk een enorme ramp lijken. Het enige wat hen zekerheid verschaft is hun greep op anderen, in de vorm van enorme rijkdom – en het behoud van een brede kloof tussen henzelf en de anderen die zij beschouwen als ‘het gepeupel’. Aan de andere kant, diegenen onder u die al zo lang wachten op de RV, GCR (wereldwijde valuta herwaardering – V), NESARA, een einde aan de schuldslavernij en het vestigen van een werkelijk ‘het volk vertegenwoordigende’ grondwettelijke regering … voor hen zal het de grootst denkbare zege zijn.

Lieve vrienden, stel de bron van het ‘nieuws’ in vraag. Wie zou er in de media-wereld – die in handen is van de Cabal – blij zijn met het ineenstorten van het internationale banksysteem, dat de rijkdom van de wereld rechtstreeks in hun zakken stort? Voor hen is het uitschakelen van de Federal Reserve Bank van Amerika – hun persoonlijke koekjestrommel – een ramp … en ondenkbaar. Natuurlijk verwerpen zij het einde van de politieke systemen, waarin zij vertegenwoordigers konden omkopen om te stemmen vóór gelijk welke wet die zij indienen (GMO oogsten? Gezondheidszorg afschaffen?? Minder regelingen voor voedsel, de banken en de geneesmiddelenindustrie???). Welk liefdevol mens zou een nog giftiger en meer gevaarlijke wereld voorstaan voor zijn buren en zijn kleinkinderen – ongeacht hoeveel winst dat zou opleveren? Als het geld in uw schatkisten niet volledig zou zijn overgeheveld naar de kluizen van de geheime regeringen, dan zou u niet hoeven kiezen tussen steun geven aan uw scholen of het bieden van medische zorg voor wie dat nodig heeft.

Dit, Geliefden, is de ‘ramp’ die u wacht: Overvloed voor iedereen. Vrijheid om te leven zoals u dat altijd heeft gedroomd – zonder schulden en zonder dienstbaarheid aan een veeleisende en competitieve baan, die uw ziel laat hunkeren naar echte voeding. In plaats van steeds méér uren achter uw bureau kunt u zich dit eens voorstellen: muziek maken, schilderen, dansen en elke vorm van ontspannende bezigheden die u zich kunt voorstellen zullen beschikbaar zijn voor u … als schepper, toeschouwer en voorganger – wat het ook is dat overeenstemt met uw talenten en verlangens. U zult zich verheugen in de nieuwe energie en de levenskracht die u zult ervaren wanneer u volledig en intens tevreden bent.

Velen van u worden ongeduldig of raken ontmoedigd, omdat u de veranderingen waarop u hoopte nog niet tot stand heeft ‘zien’ komen in de voorbije maanden. Maar eigenlijk is de enige grote verandering die nog niet heeft plaatsgevonden, de toename van uw bankrekening. Al het andere evolueert en verschuift precies zoals het moet, als deel van een gestage opbouw (of de afbraak) van bestaande systemen. Dit was uiterst belangrijk voor een soepele overgang. Ziet u, dezelfde mensen die erover klagen dat ‘er niets gebeurd is’ zijn ook diegenen die het idee verspreiden van de komende apocalyps (dramatische ondergang van de wereld). Zoals u dat altijd zegt: je kunt niet alles hebben.

Kijk met mij – vanuit ons hogere standpunt – om te zien hoe alles vooruitgaat … en zelfs nog vlotter dan wij ons hadden voorgesteld. Onze grootste hoop is nu dat wij zullen overgaan van de starre en strikte systemen van de Matrix, naar de vrijheid en vreugden van het Paradijs op Aarde – zonder chaos en trauma en met vermijding van elk onnodig lijden en beroering. Boven alles wensen wij ieder mens de kans te geven om te groeien, om het levensdoel te vervullen van de zielengroei die zij hier kwamen beleven.

Ziet u, lieve Vrienden, u bent niet in de eerste plaats naar de Aarde gekomen om rijkdom of een verandering in de politieke systemen te ervaren. U kwam hierheen om nog intenser te leren liefhebben, om uw verbinding met God nog sterker te ervaren, om uw vastbeslotenheid te versterken en om dienstbaar te zijn aan de mensheid, tijdens haar langverwachte Ascentie. Nu blijkt, dat – met betrekking tot de ontwikkeling van uw ziel – het uitstel waarvan u dacht dat het uw ‘Voorspoed’ vertraagde, juist geschenken waren die ervoor hebben gezorgd dat u nog beter voorbereid, nog evenwichtiger en nog verder gevorderd bent in uw Meesterschap. Kijk eens hoe u gegroeid bent in rijpheid, wijsheid, tolerantie en nieuwsgierigheid – in plaats van angst naar het onbekende. Maar boven alles is het ontluiken van uw Verenigde Bewustzijn gaandeweg ook opengebloeid.

Kijk eens naar het boeiende verschijnsel van het toenemende aantal channelers, die in de voorbije maanden gelijkluidende berichten hebben overgebracht. Sommigen van u stelden zich vaak vragen bij de ‘tegenstellingen’ en de afwijkingen in de berichten die zij aan u overbrachten. Dit kwam vooral door het ‘zes blinden beschrijven een olifant’-effect. De kennis die wij u willen meedelen is zo onmetelijk en zo onbekend in uw cultuur, dat wij u stukjes moesten geven om te worden onderzocht en gewogen; pas als u er een tijdje over had kunnen nadenken, gaven wij u het volgende stukje. Sommige mensen slurpen informatie op, anderen hebben tijd nodig om alle interpretaties te overwegen. Het is voor ons heel waardevol geweest om schrijvers te hebben met elk hun verschillende persoonlijke stijl en verschillende soorten publiek op verschillende niveaus van Ascentie.

Het proces van het aanbieden van telkens een beetje méér informatie heeft ons nu tot dit punt van samenkomen gebracht. Daarom zult u meer Eenheid gaan opmerken in de berichten die wij aan u overbrengen – diegenen onder u die klaar zijn om de Gouden Draden te zien die zich verenigen in de Waarheid. Om de vergelijking met het verhaal over de olifant door te trekken: vele standpunten komen nu samen en breiden zich uit door de voedende energieën van de Leeuwenpoort om een beeld te vormen van een geheel, iets wonderbaarlijks en Goddelijk geïnspireerd. Alles verloopt echt volgens plan, met toegevoegde momenten van onverwachte vreugde en feestelijkheden, wanneer wij de wonderbaarlijke veranderingen zien in onze geliefde incarnaties op Aarde.

U begint nu de synchronisatie te zien die mogelijk is tussen u en ons, wanneer wij in rechtstreeks en nauw contact staan. Wij allen groeien en breiden uit in bewustzijn als gevolg van deze nieuwe, nauwere banden. Ziet u, wij zijn verbonden door de Gouden Draden van ons multidimensionale Netwerk, dat wij in de Hogere Dimensies gebruiken om telepathisch met elkaar in contact te komen. Wij delen vrijelijk onze gedachten, ideeën en gevoelens, omdat wij dat willen. Wij vinden het ook fijn om te overleggen met onze Raden om samen te werken, en onze beslissingen af te stemmen en te stroomlijnen – omdat wij genieten van het gevoel van vreugde en kameraadschap wanneer wij elkaar na zijn.

Wij kunnen u nu steeds meer betrekken bij het proces van Samen-Scheppen, omdat u ons betrekt bij uw dagelijks leven. Wanneer we dat doen – reiken om elkaar te ontmoeten doorheen de dunner wordende Sluier, versterken wij de energetische Draden die ons verbinden over en doorheen de dimensies. Ons kristallijnen Netwerk – ‘de verbindende factor’ – gloeit op bij het doorkomen van de gedeelde energie, toenemende communicatie en groter wordend Licht.

U voelt onze aanwezigheid zoals wij de uwe voelen, even duidelijk als u het energiepatroon herkent van uw naaste vriend of uw partner. Dat doet ons niet alleen stralen van blijdschap, maar het verlicht ook het Netwerk dat wij Samen hebben geschapen – u, ik, onze Engelen en Meesters, Galactische Vrienden en Moeder en Vader God. Elk van ons heeft een bijdrage geleverd en voor altijd onze stempel gedrukt op het grote, multidimensionale communicatie-systeem, dat het Licht van onze gedeelde Liefde draagt tijdens onze steeds meer toenemende momenten van overwinning.

Tezamen met Moeder en Vader God en mijn geliefde vrienden van de Hemelse Schare stuur ik dit naar u uit, via ons levende Netwerk. Ik stuur mijn golven van Liefde, respect en bewondering terwijl we samen vooruitgaan. Pas uw stap aan aan de onze, geliefde Broeders en Zusters. Wij zijn graag in uw boeiende gezelschap.

Ik ben uw Sananda.

Link naar de radio uitzending: Tonight Mother and Father God Kick off the New Series

Genoteerd door Dr. Kathryn E. May, New York, 6 augustus 2015
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

FacebookTwitterGoogle+Delen

One comment

  1. Wij worden echt wel bij de hand gehouden op onze weg, HEERLIJK!

    Het voelt zo goed en zo echt, een hemel op Aarde …

    Er wordt zo goed voor ons gezorgd!
    Dat ontvangen en uitstralen!

    meest dankbare, lia

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.