NAN 6: De polarisatie healen

Zoals gepubliceerd in NAN 6:

Uitspraak van de dag:

De polarisatie healen
Patricia Cota-Robles

NAN 6 - PCR

Dag na dag ontwaken er steeds meer mensen. Dit inspireert hen tot het verheffen van hun hart en hun geest – waardoor dan weer het bewustzijn verhoogt en het Licht van God kan toenemen op Aarde. Wanneer ons bewustzijn wordt verhoogd en het Licht van God toeneemt in ons leven, gaan wij ‘zien met nieuwe ogen en horen met nieuwe oren’. Dit fenomeen heeft als prachtig gevolg dat wij heel duidelijk de Eenheid van het Leven en ook de Goddelijke Waarheid kunnen waarnemen: dat al het Leven onderling verbonden, samenhangt en afhankelijk is van elkaar. Dan weten wij zonder de minste twijfel dat wij allen Eén zijn en dat er niet zoiets bestaat als ‘zij en wij’.

Wanneer die waarheid doorklinkt in het diepst van ons hart, dan wordt het onmogelijk en zelfs ondraaglijk om de geldigheid van oorlog nog te aanvaarden – evenmin als de beginselen van armoede, hebzucht, corruptie, geweld, machtsmisbruik, onderdrukking, haat, egoïsme, vooroordeel, vervuiling, ziekte, onwetendheid en elke andere weergave van ons geloof in afscheiding.

Vaak hebben wij – vanuit onze nieuw ontwaakte bewustzijnsstaat – de automatische reactie om op te komen tegen deze negatieve toestanden en gedragspatronen. Helaas zorgt dit er vaak voor, dat wij ons opstellen tegenover de betrokkenen. Telkens wanneer we ons opstellen tegenover een persoon of een groep, zetten we hen ertoe aan om terug te vechten. Dit vergroot alleen maar de kloof tussen ons en zorgt voor nog méér afscheiding. We trachten dit probleem op te lossen door onze zaak te verdedigen en te trachten de mensen tegenover wie wij ons hebben opgesteld, over te halen om het op onze manier te zien. We delen al onze nieuw verworven inzichten en trachten hen ervan te overtuigen dat hun manier van denken en voelen niet juist is. Op hun beurt zullen zij vanuit hun standpunt zeggen dat onze manier van denken zweverig is en dat we ten prooi zijn aan onrealistisch idealisme. Uiteraard is al dat bekvechten nutteloos en kunnen ze alleen maar de tegenstellingen vergroten.

Het is nu tijd voor ieder van ons om het feit te gaan inzien dat MENSEN NIET WETEN WAT ZE NIET WETEN. Wanneer iemand ontwaakt, wordt zijn of haar bewustzijn verhoogd en verandert de manier waarop zij hun wereld waarnemen. Een ontwaakt persoon denkt, voelt, ziet en hoort letterlijk met een groter bewustzijn. Deze verschuiving in bewustzijn maakt het iemand mogelijk om een grotere Waarheid en de Eenheid van het Leven te bevatten op een veel dieper niveau. Dit ontwaken leidt tot een onweerlegbaar innerlijk weten in het hart en de geest van die persoon.

Wanneer iemand die niet ontwaakt is tracht om het innerlijk weten van een ontwaakt iemand te ontkennen of te kleineren, dan is dat nutteloos. Die inspanning is hetzelfde als wanneer iemand die doof en blind is, tracht een ziend en horend iemand ervan te overtuigen dat kleuren en muziek niet bestaan. Het verschil hierbij is dan, dat de horende en ziende persoon volledig zou begrijpen waarom de dove en blinde persoon moeite zou hebben met het idee van kleur en muziek. De horende en ziende persoon zou mededogen hebben met de ander en zou hem of haar benaderen met geduld en begrip.

~ Patricia Cota-Robles, Who Am I? Why Am I Here? Blz. 254-254

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.