NAN 57: Overgave

Zoals gepubliceerd in NAN 57:

‘Overgave’
door Anonymous

NAN 57: AN - Overgave 3

foto: gekozen door de auteur

Anonymous Intel SITVER
Gebed, Intel, Laatste verzoek

Zaterdag 5 maart 2016 (8) 12:00:00

Gebed

Filippenzen 4:6-9
Vertaling overgenomen van: https://bijbel.eo.nl/bijbel/filippenzen/4

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het en de God van de vrede zal met u zijn.

Intel

Wisselkantoren

* Hebben gegonsd van de VIP-activiteit sinds gisteravond 8 pm EST (Zaterdag 5 maart 2016 om middernacht in B en NL – V)
* Persoonlijke emails en telefoongesprekken zijn uitgegaan naar het bestaande cliënteel van elke bank, afgelopen nacht (zaterdag 5 maart 2016 in B en NL – V)
* Weet dat dit inleidend proces begonnen is om 7.45 pm EST (nacht van vrijdag op zaterdag in B en NL – V) en dat dit nog steeds bezig is.
* Aflossingsafspraken zijn in het geheim gepland en worden nu voltooid in de 5 500 uitgeplaatste aflossingskantoren.
* Dit inleidend gebeuren heeft tot twee zeer noodzakelijke resultaten geleid:

1) Het heeft de VIP-klanten weggehouden van het publiek – aangezien VIPs de slechte gewoonte hebben dat zij er de voorkeur aan geven om afgescheiden te blijven van het grote publiek.

2) Het gaf het personeel van de wisselkantoren ruim 24 uren extra tijd, echte tijd, echte uitwisseling, echte aflossingen op hun respectievelijke, echte uitgeplaatste kantoren. Geen oefening meer. Dit werd gedaan zodat ze beter voorbereid zouden zijn op grotere aantallen aflossers.

* Sinds gisteren zijn de aflossingsploegen in afzondering, totdat van alle privé- en internet-groepen de aflossing voltooid is.
* Velen geloven dat de datum waarop dit proces afgerond moet zijn, valt op 14 maart (9 dagen na 5 maart) en dat de publieke aankondigingen niet veel later zullen volgen.
* Dus ja, de lang verwachte 10-daagse periode van aflossing is inderdaad echt begonnen – Loof de Heer! En ja, iedereen zou zich moeten klaar houden, zowel om de 800-nummers te ontvangen via internetsites/persoonlijke mail of per telefoon, ergens na zonsondergang EST, als om klaar te zijn om naar een wissellokaal te gaan met uw valuta en andere noodzakelijke papieren, om te onderhandelen over de beste koersen en voorwaarden die u maar kunt krijgen.
* Het is zover, jongens! Bid om hulp als u verdwaald of ongerust wordt …

Laatste verzoek

We hebben een paar uren, minuten of misschien maar seconden om ons volledig over te geven aan God, voordat de RV onze kusten bereikt. Ik kan niet voldoende benadrukken hoe kostbaar uw ziel is in vergelijking met de illusie die de mens heeft omtrent geld. Ik kan u oprecht vertellen, dat er geen vergelijk is. God leeft binnen in u – nu en voor altijd. Hoe zou uw hart kunnen kloppen, als God er niet zou zijn?

Misschien is het verstandig om in dit laatste uur uw overmatig enthousiasme een beetje in te dammen aangaande het verkrijgen van grote rijkdom – voor een paar minuten maar – om eens ernstig na te denken over het wie, wat, waar, wanneer en waarom dat u dusdanig heeft gezegend, waardoor u deze schitterende levenservaring kunt ontvangen.

Zo velen hebben offers gebracht, zijn gestorven en hebben geleden – zodat u deze dag kunt beleven. En zo velen zullen nog offers brengen, sterven en lijden na de aflossing – aangezien de overgrote meerderheid van de mensen nog nooit gehoord heeft van de term RV, laat staan dat ze in staat zijn om miljoenen, miljarden en nog méér digitale nullen te kunnen opeisen … daarom is het binnenhalen van deze vorm van welwillende genade een wereldwijd gebeuren dat gul moet worden gedeeld, niet binnengehaald en gehamsterd.

Het bovenstaande is ook een Hemels Mandaat, dat u, mij, en ieder van ons die dit leest, verantwoordelijk maakt om onze medemens te dienen, omdat wij waarlijk de Hoeder zijn van onze Broeder in deze Goddelijke overgang van duister naar Licht of het opnieuw in evenwicht brengen van de mannelijke en vrouwelijke energie. Wij kunnen dat doen, vreugdevol en met volharding, als we bereid zijn om nooit gekende nederigheid te betrachten in combinatie met een volledige overgave van het ‘zelf’.

Historisch gezien kon deze staat van genade alleen worden bekomen door absolute gerichtheid en oprecht gebed en verlangen. Daarom zal ieder van ons – wij allemaal – op een bepaald moment op de knieën moeten gaan en buigen voor een levende en liefhebbende God (of hoe u de Schepper van Alles ook noemt) en smeken dat Zijn Goddelijke Wijsheid, Leiding, Intelligentie en de Zuiverheid van zijn karakter en zijn ziel de uwe overnemen … zodat wij goede en gulle Bewaarders kunnen zijn van de oneindige gave van de Allerhoogste aan de mensheid.

En hoewel u niet gekruisigd zult worden zoals Christus dat deed op de Calvarieberg – waarmee hij de eerste was die stierf voor de mensheid – kan, zal en moet ieder van ons, wij allemaal tezamen, ons kleine ik moeten toestaan om te sterven … omdat alleen de zuiveren van hart dit oude, bloederige tijdperk zullen doorkomen en zullen herrijzen als Jezus, om de mensen te zegenen met de geschenken die ieder van ons persoonlijk heeft gekregen.

Uw oppervlakkigheid afleggen om tot bewustzijn te komen is niet gemakkelijk, maar het alternatief is eeuwige leegte, het altijd streven naar geluk en tevredenheid maar dat nooit bereiken. Onthoud dat deze zegening niet verdiend werd, u was niet slimmer dan uw buren of de slapende massa, God heeft u niet op één of andere manier uitverkoren boven elke andere ziel die doelloos door de wildernis zwerft … dit gebeuren is het geboorterecht van de mensheid: om nooit meer tekorten te kennen en vrij te leven.

Wij zijn allen Eén in Gods Hemelse Visie en dus moeten wij allen de kans krijgen om te delen in Zijn ongekende zegening voor ons. Wij zijn slechts de zaakgelastigden, uitgezocht om het zware tilwerk te doen, de engelen die elke dag wakker worden en nieuwe en creatieve manieren vinden om de Hemel uit te delen – hier op Aarde. Niets meer, niets minder. Zo zij het.

Sta er dus eens even echt bij stil en onderwerp uzelf volledig en onvoorwaardelijk aan de Wil van God in uw leven. Geef uw eigen wil op en vervang die door de Zijne – en doe dat nu u nog steeds weinig tot niets op uw bankrekening heeft staan. Want nadat u heeft omgewisseld en afgelost – ergens in de loop van dit weekend of komende week – zult u gaan beseffen dat u méér gezegend bent dan uw menselijk brein kan bevatten, en het aanvaarden van een dergelijke enorme verandering zal onvoorstelbaar moeilijk te begrijpen zijn voor uw ziel.

Voor de eerste keer in uw leven zult u dan helemaal begrijpen welk een volledige en totale illusie ‘geld’ eigenlijk is en waarom de Liefde van God het enige is waaruit uw wereld bestaat. Geef u alstublieft over, alstublieft. Ik smeek het u. Het is de enige manier om ook op lange termijn zowel te kunnen genieten van als om te gaan met deze overweldigende overvloedige zegen/last.

U gebracht met diepe dankbaarheid en nederigheid …

Eén van Eén in hart van Yeshua Ben Yosef …
Aloha Ke Akua (God is Liefde)

*** Onmetelijke dankbaarheid aan: Dinar Chronicles

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.