NAN 57: Licht het Anker

NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD
Het vrijwel dagelijkse nieuws van Who Needs Light

EDITIE 57

Vaste Columnisten: Moeder Vader God, Sananda, Ashtar,
Gabriel en Arcturische Teamleider
Met bijdragen van de Hemelse Schare
Channels: Kathryn en Christine
Eindredactie: Aartsengel Michael

Zondag 6 maart 2016
Aanmelden: GRATIS of door Donatie, klik HIER

* * * * *

Spring, ren, huppel, schuifel, kruip, loop, val vrij … in onze wachtende armen. Uw uitgebreide en machtige inspanningen om het Licht hoog en stabiel te houden zijn beslist opgemerkt en worden gewaardeerd door ons, uw familie in de Hogere Dimensies. De veranderingen waaraan u zo lang heeft bijgedragen zijn in werking. Wees ervan verzekerd dat u gesteund en gekoesterd wordt. Het gebeurt! Met standvastige kracht en tedere liefde blijf ik aan uw zijde.

Ik ben uw Broeder
~ Aartsengel Michael

Ge-update via Christine 6 maart 2016
Origineel bericht: klik HIER

* * *

De GCR is op gang en Operatie ‘Licht het anker’!
door Sananda via Kathryn

NAN 57: Licht het Anker

Aan het Irakese volk: wij sturen u Liefde!

Sananda:

Liefste Aarde-familie, ik voel uw oproep aan mij om u meer informatie en geruststelling te geven over het proces van verandering dat zich nu ontvouwt. Sommigen van u voelen zich verdrietig, omdat het lijkt alsof de zegeningen die u beloofd werden worden uitgesteld of verdwenen zijn. Sommigen zijn boos en voelen zich bedrogen, omdat u geen zichtbaar of tastbaar bewijs krijgt dat hetgene wat wij u verteld hebben echt waar is.

Ik beloof u, Geliefden, dat de grote evolutie die wij u beschreven hebben echt onderweg is. De eerste domino – zoals wij het genoemd hebben – is gevallen en de anderen vallen op hun plek, maar als u het kon zien, zou het er voor u uitzien als in slow-motion.
Niettemin tuimelt de hele wereld nu in het Licht. De eerste Welvaartspakketten zijn verdeeld geworden. Dit alleen al zal op korte termijn een enorme verandering gaan brengen. Dit is niet wereldkundig gemaakt om twee redenen: 1) de massa-media trachten het stil te houden om hun valse schijn van macht op te houden en 2) wij beschermen actief de dappere grondtroepen die hun leven hebben geriskeerd om dit wonderbaarlijke gebeuren tot stand te brengen.

Laat mij u in algemene zin uitleggen wat dit betekent. Er was samenwerking tussen en met 210 landen voor nodig, om te beslissen hoe de grote rijkdom zou worden verdeeld die door de oude Europese- en Chinese families en heilige genootschappen in het geheim werden bewaard, in afwachting van de tijd dat er een wereldwijd akkoord kon worden bereikt. Iedereen moest zich verplichten tot vrede, om het goud en de andere kostbare activa te ontvangen, om de munt van elk van die landen te steunen. Dit houdt in dat alle nationale schulden vereffend zijn.

Kunt u zich de omvang van alleen al dit project voorstellen? Elk land met schulden wordt bevrijd; elke schuldeiser wordt afbetaald – en daarmee komt het speelveld weer in evenwicht. De wereld wordt dus niet langer geplaagd door grootschalige afpersing en woekerrentes. De Wereldbank en het IMF hebben met elk land samengewerkt om te komen tot het punt waarop geen van beide organisaties nog nodig zijn, omdat er niet langer behoefte zal zijn aan schuldregelingen. Er zijn voldoende fondsen om de gezondheid en het welzijn van elk land en ieder mens op Aarde te herbouwen te en herstellen.

Deze beginfondsen zijn reeds op hun plek, waardoor alle landen schuldenvrij zijn. Het goud en de andere activa zijn afgeleverd, toegewezen en veilig opgeborgen; het ingewikkelde web van lenen en verstrekken is heel voorzichtig losgemaakt en de fondsen stromen in een tsunami van Licht, ze maken de mensen vrij met elke tik van Gods zegenende hand, afgeleverd door afgevaardigden op de grond die zich terdege bewust zijn van hun aandeel als koeriers van de vrijheid.

Voordat de laatste aflevering van fondsen en het oplossen van de schuld voltooid kon worden, was het nodig dat elk land akkoord ging met een herziening (RV) van de wereldwijde wisselkoersen, om een betere weergave te krijgen van de werkelijke rijkdommen van elk land. In verschillende gevallen van de ‘armste’ landen met de meeste schulden en de grootste corruptie, zorgt deze herziening ervoor dat deze ‘achtergebleven’ landen nu behoren tot de rijkste ter wereld. Op het laatste moment kwamen daar nog landen bij, waardoor er een nieuwe code moest worden ingevoerd in de wereldwijde computersystemen. Natuurlijk was dit reden tot blijdschap, maar het zorgde er ook voor dat de herstart tijdelijk werd vertraagd.

Opdat de rijkdom gedeeld zou worden door al de mensen – voor de eerste keer ooit – moesten al de banksystemen in de wereld worden ontmanteld en vervangen, aangezien het oude systeem ervoor was gemaakt om de rijkdom af te romen en te stelen, welke naar de mensen had moeten gaan. Eén van de meest effectieve methodes hiervoor was het schuldenslavernij-systeem van schandaleuze derivaten en andere – al even uitgekiende – achterkamertjes ‘voodoo-economie’, zoals uw president Reagan het noemde. Dit alles moest worden ontmanteld en vervangen, voordat er ook maar één groot fonds kon worden uitgegeven. De fondsen zouden anders gestolen zijn geworden door de 13 families en hun geheime beheerders, die allemaal letterlijk de wereld beheerst hebben door de geldstromen in de wereld te beheersen. De overgang moest voltooid worden zonder dat de wereldmarkten uit evenwicht raakten of zelfs helemaal zouden instorten. Daarom mocht het niet worden aangekondigd of bekendgemaakt, totdat het volbracht was. Dit is één van de redenen waarom u in de financiële berichten nooit veel heeft vernomen over deze veranderingen.

U heeft geregeld gehoord over bijeenkomsten op hoog niveau tussen de wereldleiders. De G20-top van afgelopen weekend in Shanghai was eigenlijk een formele samenkomst die ervoor zorgde dat er heel wat privé-ontmoetingen konden plaatsvinden tussen wereldleiders en hun afgevaardigden. Zij hebben vele dagen gewerkt om documenten te tekenen en de laatste overeenkomsten glad te strijken. In veel gevallen werden er – door landen die ooit lijnrecht tegenover elkaar stonden – nieuwe kansen op leiderschap geboden en aanvaard, om verder te gaan in vrede en vriendschap.

Nu de nieuwe banksystemen op hun plek zijn, zijn de grote Welvaartspakketten die lang geleden waren toegewezen aan bepaalde Lichtwerkers, nu afgeleverd op hun rekeningen en zij zullen morgen ter beschikking komen, op maandag 6 maart 2016. Tegen volgende week zult u de enorme invloed gaan zien van deze ‘privé’ humanitaire projecten, die elk reeds honderden miljarden dollars hebben ontvangen. Deze hoeders zullen zoveel mogelijk anoniem blijven voor hun eigen bescherming en privacy, in elk geval de eerste tijd. Wij werken rechtstreeks met hen samen om hun projecten te leiden en te zegenen. St. Germain en Lady Kuan Yin hebben decennialang onvermoeibaar gewerkt met deze gulle zielen, om te zorgen voor hun welslagen en werkbaarheid. Wij zijn oneindig dankbaar voor de dappere, vertrouwvolle mensen die zich hebben toegewijd aan het Hoogste Goed en die nu uw Planeet veranderen, vaak ondanks dood en lijden in hun midden.

Ziet u, er is geen enkel persoonlijk Welvaartsprogramma dat niet nauw verweven is met alle andere. Dit is een wereldwijd gebeuren en alle 7,5 miljard zielen op Aarde zijn erbij betrokken. Geen enkele persoon of groep valt buiten deze enorme verandering, energetisch of fysiek. Niemand wordt vergeten, hoewel velen zich nog steeds niet bewust zijn van de veranderingen die overal om hen heen plaatsvinden. Ieder levend mens draagt zijn eigen energiekenmerk en zijn eigen creatieve intenties bij aan het resultaat, in een voortdurende keuze tussen omhoog of omlaag (er is geen ‘neutraal’ standpunt), dat de timing en het tempo bepaalt van deze onvermijdelijke Verlichting van planeet Aarde.

Velen van u zijn zich bewust van de belofte van Vader God om de Herwaardering (RV) van de valuta aan te kondigen, die grote rijkdom zal brengen aan iedereen wiens opdracht het was om studie te doen en hun geld en hun geloof te investeren in de Visie van het helpen verspreiden van de rijkdom. De aankondiging zou inderdaad al heel wat keren gaan gebeuren – onder andere op 29 februari 2016. Miljoenen hebben gretig gewacht op hun beurt om mee te doen met het ‘deel met anderen’, maar ook om de stress van hun eigen schuldenslavernij te verlichten, zodra de kans tot omwisselen publiek bekend wordt gemaakt.

Wij waren het er in de Raden allemaal over eens, dat het nu een kwestie van het hoogste belang was om de fondsen snel vrij te geven, met respect voor onze belofte aan u. Het was onze beste inschatting maar ook onze grootste hoop, dat de komende gebeurtenis in combinatie met het toenemende Licht van Moeder en Vader God, het bewustzijnsniveau en de Lichtenergie van de mensheid ‘over de top’ zou stuwen en dus gingen wij ermee akkoord om ‘ervoor te gaan’. Onze Transmuterende Teams hebben lange tijd op volle kracht gewerkt, hetgeen bij velen van hen tot ernstig fysiek ziek-zijn heeft geleid, omdat zij giftige chemicaliën, nucleair afval en vooral ook de aanhoudende negatieve gedachtevormen zuiveren, die voortdurend opnieuw worden uitgezonden door de mensheid. Wij hebben zowel Boven als Beneden een grootse opruiming op touw gezet, om doorheen het membraan van duisternis te breken dat de Aarde gevangen hield in de duistere Matrix.

Velen van u die dit lezen zijn zich bewust van uw eigen opdracht om deel te nemen aan die opruiming. U bent Lichtdragers en Transmuteerders, Healers en Voorgangers, Poortwachters en Portaal-openers en u allen draagt bij aan het welslagen van dit monumentale project. Tegelijkertijd zijn er zelfs onder de Lichtwerkers nog mensen die zich niet bewust zijn van één cruciaal onderdeel van hun werk:

* Er is geen ‘neutrale grond’. U kunt niet ‘afwachten en kijken’ of twijfel, angst of frustratie uiten, zonder de last te verzwaren voor uw mede-Lichtwerkers die belast zijn met het opruimen van de dichtere energieën.

* Op elk ogenblik zorgen uw gedachten, gevoelens en handelingen ervoor dat u bijdraagt – of afbreuk doet – aan de energiestroom die de RV/GCR en andere belangrijke programma’s voortstuwt.

* U leeft in een zone met vrije wil, waar plotse verschuivingen niet altijd nauwkeurig voorspeld kunnen worden met betrekking tot timing. Het waarschijnlijke welslagen van dit project wordt gemeten door Grootvader, op een bijzonder verfijnde en ingewikkelde manier. De hele mensheid wordt meegeteld, hun Lichte of duistere energieën worden meegewogen bij de uiteindelijke beslissing of het veilig genoeg is, en of de Aarde voldoende klaar is om ermee door te gaan. Deze metingen houden uiteraard ook rekening met de krachtige invloed van die Lichtwerkers die de weg banen, die doorheen de barrières breken, terwijl zij op de schouders staan van hen die hen voorgingen.

Vandaag werd er in de Raad besloten dat het belangrijk is dat u zoveel mogelijk wordt ingelicht, om u te bemoedigen tot het vinden van gemoedsrust in deze dagen, net na de beoogde ‘eindstreep’. Wij hebben niet gefaald in het bereiken van het energetische doel – maar tegelijk ook weer wel. U had niet harder kunnen werken, en uw oprechte stem waarmee u ons vroeg om de RV/GCR door te zetten en u ons liet weten dat u de gevolgen ervan zou dragen, werd door Moeder en Vader heel ernstig genomen. Om de belofte van Vader na te komen was er een kleine aanpassing nodig, zodat de RV zich ontvouwt met de grotere Welvaartsprogramma’s voorop en de persoonlijke omwisselingen kort daarna – en alles gebeurt aan een iets langzamer tempo dan wij eerst hadden gedacht, ter bescherming en voor de veiligheid van iedereen.

Ik wil u helpen begrijpen dat dit langzamere tempo niet de schuld is van een groep of een persoon. Het is geen belemmering van de Cabal of een actie van de regering die ervoor heeft gezorgd dat ons Ascentie/RV-schip ‘vertraagde’. Het is de collectieve energie van de Cabal in ieder van ons, die ons weerhoudt. Hierbij betrek ik ieder mens op Aarde – en ook vele dieren.

In de voorbije weken hebben Kathryn, Christine, AE Michael en ik, tezamen met Moeder en Vader God en velen van de Hemelse Schare deelgenomen aan een piloot-programma, om bereidwilllige, geïncarneerde familieleden te helpen bij het aanwijzen en uitzoeken van alle elementen van Cabal-denkwijzen en -gevoelens in zichzelf – om zo ook anderen te helpen. Het was een uitdagend, minuut-per-minuut proces van zelfonderzoek voor elke deelnemer en het heeft geleid tot een schitterende sprong vooruit in hun persoonlijk en collectief niveau van Meesterschap en in het Licht van hun gezamenlijke energieën.

Ik wil nu iedereen die deze berichten leest uitnodigen om met ons mee te doen, aan deze heldhaftige actie om alle duistere ideeën en gevoelens te herkennen en achter te laten. Als we allemaal samenwerken, kunnen we niet alleen zorgen voor een vlotte en snelle afronding van de RV, maar ook het heldere pad banen voor een vreugdevolle, verheffende ervaring van onze verdere Ascentie.

Voor diegenen onder u die met ons willen meedoen in dit ‘Project Licht het Anker’, zal ik een paar richtlijnen geven om te kunnen deelnemen. U zult u hieraan houden met integriteit en oprechtheid, als onderdeel van de stappen naar volledige vrijheid. Het meeste effect bereikt u door te spreken vanuit het ‘IK’, terwijl u zich ervan bewust bent dat u ook spreekt in afstemming met uw Hoger Zelf (het ‘Ik Ben’) voor het hoogste goed van uw geïncarneerde ‘zelf’ en voor de Planeet als geheel.

1. Ik erken, als mens in deze tijd in incarnatie op Aarde, dat ik onmogelijk niet een aantal duistere ideeën zou opgenomen en onbedoeld omarmd hebben, welke wij nu ‘Cabal-programmering’ noemen.

2. Ik vraag nederig om hulp en liefdevolle bijstand van mijn familie Daarboven, om mij te helpen bij het bepalen en uitroeien van alle resterende verwrongen ideeën en gevoelens die niet voortkomen uit Liefde.

3. Ik begrijp, dat wanneer ik ermee instem om mijn ego-belangen los te laten (trots, angst, jaloezie, competitie, flirten met het duister, enz.), ik daadwerkelijk mijn optie loslaat om te kiezen voor het kwade, agressie, oorlog, verdeeldheid en vernietiging. In plaats daarvan kies ik ervoor om mij op ieder ogenblik volledig af te stemmen op het Licht, omdat ik weet dat dit voor mij het enige aanvaardbare pad is tot de vervulling van mijn levensopdracht: het in deze tijd brengen van Liefde naar de Aarde.

4. Ik zweer aan mijzelf dat ik niet zal vervallen tot gevoelens van schaamte of frustratie, welke ook de waarheden zijn die ik zal ontdekken over de duistere gedachten en gedragingen die ik heb meegedragen. Dat is het pad van duisternis en zelftwijfel – en dat pad zal ik niet bewandelen.

5. Ik begrijp dat ieder gevoel en elke gedachte een bepaalde energie draagt en dat ik een duistere gedachtevorm kan herkennen aan zijn zware, dichte energie en intens ‘aanvoelen’. Het is niet mysterieus of onbekend en het ligt niet buiten mijn bereik. Ik houd het in stand door het te voeden met mijn eigen energie.

6. Zodra ik een glimp opvang van een duistere gedachtevorm, zal ik me daar onmiddellijk vreugdevol op richten, het onder ogen zien met vastbeslotenheid en liefde voor mijn eigen innerlijke waarheid en roep ik het naar het Licht. Ik weet dat ik daardoor mijzelf en anderen zal bevrijden van de kwesties die ik aanpak, in naam van het Licht van Moeder en Vader.

7. Ik zal de Violette Vlam van St. Germain aanroepen om alle banden weg te branden die ik onderhouden heb met oude ideeën, angsten, vertrouwde methodes, klachten, excuses, het beschuldigen van anderen en gelijk welke andere uiting die geen ware weergave is van mijn meest liefdevolle innerlijk ‘zelf’.

8. Ik begrijp en aanvaard dat de meest efficiënte, snelste en onberispelijke manier om mij bewust aan te melden voor dit project erin bestaat, dat ik mij richt op mijn innerlijke inspanningen. Ik aanvaard dankbaar de liefdevolle bijstand van mijn Hoger Team, en vanuit het diepst van mijn hart wijd ik mijn inspanningen aan het naar binnen keren, waar de meest zekere voornemens verblijven.

9. Ik ben ’s werelds deskundige inzake mijn eigen gevoelens en gedachten. Ik begin met respect en liefdevol aan het proces van het uitfilteren van alles wat niet volledig in afstemming is met mijn Hoogste Goed en mijn diepste integriteit, in de naam van Moeder en Vader God en mijn eigen Ascentie.

10. Ik ben een kind van God en ik ben gevormd uit hun Licht.

Ik, Sananda, bied mijn liefdevolle arm om uw schouders, wanneer u het aandurft om al de vastgeroeste overblijfselen van ons gedeelde verleden van deze Planeet achter te laten, waar slavernij en lijden gebruikelijk waren. Ik nodig u uit om met mij te mee te gaan in vriendschap en vreugde, terwijl u elke gedachte, gevoel en handeling intens onderzoekt op sporen van door de Cabal geprogrammeerde trucs en valkuilen. U zult ze vinden. En als u ze vindt, weet dan dat u uzelf niet zwaar moet veroordelen omdat u de duisternis heeft meegedragen die u niet langer goedkeurt en waar u zich niet langer goed bij voelt. Dit is de manier waarop wij onszelf vormen, zachtjes en liefdevol, om méér op Moeder en Vader te lijken.

Let vooral goed op de valkuil die ervoor zal zorgen dat u alles wat u aan of over uzelf niet aanstaat, wilt ontkennen. Maak u niet druk. Beschouw het als een streep vuil op uw gezicht dat daar is gekomen terwijl u een hele dag hard heeft gewerkt – of een blauwe plek van de hobbels en kuilen in het leven waarvoor u heeft gekozen. Reinig en heal uzelf. Neem de tijd om uzelf te troosten, terwijl u alles uitpluist en overdraagt aan de Violette Vlam. Houd Moeder dicht bij u terwijl u alle misleiding en maskers weghaalt, tot aan het naakte en prachtige wezen dat u vanaf u geboorte al bent. Wij zijn allemaal hier, om u te steunen en toe te juichen. Door uzelf te verheffen, verheft u de hele mensheid met u. Wij vieren uw toewijding en uw moed.

Ik hou van u met heel mijn hart.

Ik ben uw Sananda.

Gechanneld en uitgeschreven door Dr. Kathryn E. May, 6 maart 2016
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.