NAN 57: Herwaardering Valuta van start

Zoals gepubliceerd in NAN 57:

De herwaardering van de valuta
is feitelijk klaar om van start te gaan
Mike Quinsey channelt zijn Hoger Zelf

NAN 57: MQ - Herwaardering ValutaAfbeelding: Art of Blue Avian Feeling, Courtesy of ART HOUSE

 

4 maart 2016

De mensen die in staat zijn om Ascentie zoveel dichterbij te brengen zijn nu heel druk bezig, maar ze hebben voorlopig nog steeds te maken met de daden van de duisteren die zich bezig houden met vertragingstactieken. Maar hun pogingen om het onvermijdelijke uit te stellen zijn nutteloos en ze kunnen weinig uitrichten tegen het doorvoeren van Disclosure binnen een redelijk tijdsbestek.

Door de hogere krachten is afgekondigd dat de nodige stappen moeten worden gezet om ervoor te zorgen dat de afronding verloopt zoals gepland. Zij die voor het Licht werken worden beschermd en krijgen hulp om hun taken uit te voeren. De Blauwe Gevleugelden blijven toezicht houden op wat er gaande is, maar zij zullen niet tussenkomen in onze vrije wil, mochten wij ervoor kiezen om een ander pad te gaan volgen dan dat van het Licht.

Er ligt echter een plan klaar, dat ons steeds verder zal brengen tot een geslaagde Ascentie. Dit plan mag en kan niet falen, en de verwachting is dat de volgers van het Licht zullen slagen. Er zijn een aantal machtige invloeden aan het werk, en naar verwachting zullen zij alle obstakels overwinnen die geplaatst worden op het pad van het Licht. Wees dus vertrouwvol en sta de twijfel niet toe om uw gedachten binnen te sluipen.

De Duisteren maken er zich zorgen over dat ze niet langer kunnen dicteren wat er gaat gebeuren, en ze trachten koppig weerstand te bieden aan de macht van de Lichtkrachten die hun succes belemmeren. Zij bedreigen iedereen die hen in de weg staat – zonder resultaat. Hun macht is ernstig verzwakt en zij kunnen niet langer zomaar doen wat zij willen. Hoewel ze nog steeds dreigen met het gebruik van nucleaire wapens, weten ze dat dit nooit zal worden toegestaan.

De Lichtkrachten bieden bescherming, maar sommige zielen zijn al overeengekomen dat zij hun leven zullen geven ten behoeve van anderen. Wees ervan verzekerd dat elk van dergelijke acties voldoende beloond zullen worden, maar uiteraard speelt in sommige situaties ook karma een rol en de afloop daarvan staat al vast. Zoals u ongetwijfeld al weet gebeurt er niets ‘per toeval’, aangezien uw levensplan is uitgestippeld om te voldoen aan uw specifieke behoeften.

Als u niet rechtstreeks diegenen kunt helpen die zich sterk maken voor volledige Disclosure, dan kunt u toch een beetje helpen door het u voor te stellen en het de kracht te geven om te slagen. Dit wordt zeer zeker beschouwd als de meest gewenste afloop en er wordt door heel veel zielen naar toe gewerkt.

Nu het net zich sluit rondom de Duisteren, wordt volledige Disclosure welhaast een zekerheid en vele Lichtwezens helpen bij het verhogen van de trillingen. Kijk om u heen, dan lijkt de Aarde in beroering te zijn, maar weet dat Moeder Aarde – met de hulp van uw ruimtefamilie – in staat is om dit heel snel te reinigen en er zal geen onnodige vertraging zijn, wanneer de tijd aanbreekt om daartoe over te gaan. U moet onthouden dat u geholpen wordt door Wezens die duizenden jaren voorsprong hebben op u. De problemen waar u tegenop ziet kunnen zij gemakkelijk en vlot aanpakken.

Overal om u heen ontwaken er zielen tot het besef dat de Mensen Eén Ras zijn. Ieder van u is uw Broeders Hoeder en u bent al veel te lang gescheiden geweest. De Aarde heeft u vele verschillende ervaringen geboden, terwijl u van het ene Ras naar het andere bent gegaan, maar nu is de tijd gekomen om ze allemaal als Eén te gaan zien. Leven na leven bent u opzettelijk misleid geworden totdat u geloofde dat u allemaal verschillend bent en dat heeft geleid tot vele oorlogen en problemen. De mensen moeten eraan herinnerd worden dat er maar één Ras is op Aarde en het is nu tijd om samen te komen. Help elkaar, want velen zullen lijden onder oorlogen en tekorten, welke grotendeels te wijten zijn aan de Cabal.

Er nadert een tijd waarin de Cabal niet langer meer op Aarde zal kunnen blijven, omdat hun trillingen te laag zijn om te Ascenderen. Vanaf dat moment zal er grote vreugde zijn, omdat het Licht zal hebben gezegevierd.

Ieder van u heeft een lange weg afgelegd om te komen tot waar u nu bent en u heeft alle reden om u tevreden te voelen. Uiteraard zult u mettertijd méér gaan vernemen over uw ervaringen. U heeft vele levens geleid en ontelbare ervaringen opgedaan, waardoor u snel kon evolueren. Het is een deel van uw reis terug naar volledig bewustzijn, dat u in staat stelt om de lagere trillingen achter u te laten.

Van dan af zult u opnieuw de waarheid gaan vernemen over uw reizen doorheen de verschillende niveaus, hoewel u meer zult bezig zijn met uw nieuwe leven in de Hogere Trillingen. U zult werkelijk veel méér te vertellen hebben over waar u heen wilt en hoe u uw evolutie wilt verder zetten.

Aangezien u nu in de laatste fase bent van uw huidige leven, begrijpt u ook dat Moeder Aarde zich opmaakt voor haar Ascentie. Zij heeft volgehouden zo lang ze kon, om elke ziel zoveel mogelijk kansen te bieden om zich te verheffen. Richt u dus op uw dringende taken en houd uw blik daarop gericht. Laat u niet afleiden door wat er allemaal om u heen
gebeurt.

Velen zijn overweldigd door alles wat er gaande is en zij zijn zich niet bewust van hun ware aard, maar zij zullen de hulp krijgen van hun Gidsen die hen een zo groot mogelijk voordeel zullen brengen. Het is heel goed mogelijk dat u deel uitmaakt van een familie die zeer waarschijnlijk gezamenlijk zal evolueren, maar dat is niet altijd het geval, aangezien sommige leden een ander levensplan kunnen hebben.

Om te kunnen blijven evolueren, heeft u in elk van uw levens gekozen voor ervaringen die uw specifieke behoeften tevreden stelden – en de kans is groot dat dat niet dezelfde waren als die van uw partners. U zult dus uw pad vervolgen, zoals u anderen zult toestaan het hunne te volgen.

Op Aarde is er nu zoveel aan de hand en van het meeste daarvan bent u zich niet bewust, maar binnenkort zullen de details daarvan duidelijk gaan worden. Als deze periode eenmaal echt goed op gang is zal het leven echt heel snel gaan, en u zult alle tijd gaan inhalen die verloren ging omdat u niet de beschikking had over de voordelen van de nieuwe ontdekkingen. U zult geen fosiele brandstoffen meer gebruiken en in plaats daarvan gratis, schone energie hebben die voldoet aan al uw behoeften.

Binnen de kortste keren zal dit een enorm verschil gaan betekenen in uw leven en het maakt u zelf-voorzienend. U zult onafhankelijker zijn en nooit meer te lijden hebben onder een tekort aan warmte of degelijke schoon watervoorzieningen. Zo zal er nog veel méér komen, als de mensen eenmaal in hun basisbehoeften voorzien zijn.

Eén van de dingen die nooit als vaststaand kan worden gegeven, is de precieze timing van de gebeurtenissen waarvan hier sprake is. Toch wordt er alles aan gedaan om ze te laten plaatsvinden, maar soms doen zich onvoorziene omstandigheden voor die leiden tot vertragingen.

Van één ding kunt u echter heel zeker zijn: belangrijke gebeurtenissen zullen plaatsvinden – ook al is het met enige vertraging – en de herwaardering van de valuta is feitelijk klaar om te worden doorgevoerd.

Er zijn zoals altijd betrokken partijen die de boel ophouden, maar als zij opzettelijk of onnodig voor vertraging zorgen zullen zij aan de kant worden geschoven en achtergelaten. De heersende machten hebben bepaald dat er van start wordt gegaan bij de eerstvolgende mogelijkheid. U krijgt misschien geen regelmatige updates over al dit soort zaken, maar er wordt altijd wel enige vooruitgang geboekt.

Dit bericht komt via mijn Hoger Zelf. Ik laat u met liefde en zegeningen. Moge het Licht stralen over uw dagen en uw weg naar voltooiing.

In Liefde en Licht.

Mike Quinsey.

Meer van Mike Quinsey: HIER
The Tree of Golden Light

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.