NAN 57: Harmonie en Respect

Zoals gepubliceerd in NAN 57:

De meerderheid van de mensheid
wil een wereld van harmonieuze en respectvolle oplossingen
Hilarion via Marlene Swetlishoff / Tsu-tana

NAN 57: MS - Harmonie en Respect
6-13 maart 2016

Geliefden,

De transformaties gaan door, nu elke cel in uw lichaam wordt geüpdate en herijkt. Hierdoor komen ook uw emoties naar boven om te worden beoordeeld en erkend, omdat vroegere frustraties en onrecht dat zich voordeed in het verleden in deze dagen juist volop onder uw aandacht komen. Het is belangrijk om een nieuwe manier te vinden om deze onopgeloste kwesties in uw leven te bekijken. Vraag uw spirituele gidsen om u een meer verlichte manier te tonen, om deze omstandigheden te bekijken vanuit een hoger perspectief. Het is tijd om standpunten te overwegen die meer overeenkomen met de hogere versie van uzelf welke u nu binnentreedt en waar u zich op afstemt.

Weet dat afleidingen nog steeds een heel grote plaats innemen in alle aspecten van het menselijk leven. Tegelijkertijd zijn er veel veranderingen die worden overwogen en doorgevoerd. Er worden nieuwe regels geschreven en toegepast. De raderen van vooruitgang draaien langzaam maar onvermijdelijk en zullen verbeteringen blijven aanbrengen in alle aspecten van het menselijk bestaan.

Er worden nu veel creatieve en geweldige ideeën naar voren gebracht door de vooruitstrevende denkers van deze tijden. Elke dag brengt nieuwe openbaringen die de mensen betrokken houden bij de aanhoudende drama’s die zich ontvouwen in deze tijden, nu deze prachtige nieuwe dingen zich gaan ontvouwen.

De mensheid krijgt te maken met het goede, het slechte en het lelijke en wordt elke dag opnieuw uitgedaagd om dit alles lief te hebben tot het weer geheald is. Hiervoor moet elke ziel zijn integriteit en hoogstaande normen bewaren, terwijl ze kijken hoe anderen op het wereldtoneel het bewijs leveren van de ondergang van de aanvaarde normen van menselijk handelen in de huidige maatschappij. Het toepassen van de oefening om voortdurend alle mensen en omstandigheden te zegenen, welke iemands geduld zozeer op de proef stellen, is een prachtige manier om te werken aan het bereiken van uw meesterschap over de lagere trillingen, die tekeergaan in de wereldse toestanden tijdens deze tijden van transformatie.

Liefde in al zijn vormen blijft de antwoorden bieden op de vele overdonderende uitdagingen waar de mensheid mee te maken krijgt. Wij blijven zeggen dat er voor elke daad met een lage trilling, minstens wel tien mensen zijn die handelen vanuit Liefde en het verlangen naar vrede en goede wil. De meerderheid van de mensheid verlangt in het diepst van haar hart naar een wereld met harmonieuze en respectvolle oplossingen voor de uitdagingen waar de gehele mensheid dagelijks mee te maken heeft.

Blijf de liefdevolle, bewuste en meedogende personen die de hogere visie voor uw wereld voor ogen houden. Het is uw liefde die de hogere oplossingen en beslissingen oproept. Zij die deelnamen aan de meditatie van James Twyman voor vrede in Syrië, zien nu een wapenstilstand in dat gebied. Dit is een krachtig en schitterend voorbeeld van de macht van een verenigd volk en wat daardoor bereikt kan worden. U wordt krachtig aangemoedigd om uw energie en uw aandacht te richten op de komende meditatie voor het Planetaire Hart, op 11, 12 en 13 maart. U, in éénheid met miljoenen anderen, KUNT de wereld liefhebben tot zij weer héél is. Laat het ons samen doen!

Tot volgende week,
Ik Ben Hilarion

2009-2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

The Hilarion Connection©, Book One available here

* * *

Opmerking: het maken van videos door anderen dan de auteur/channel/schrijver van gelijk welke berichten van deze auteur/channel/schrijver is verboden, tenzij met haar toestemming. U heeft toestemming om dit geschreven bericht op andere blogs en websites te delen, mits de tekst wordt weergegeven in zijn geheel en zonder veranderingen of aanpassingen in welke zin dan ook en met de toevoeging van de auteur/channel/schrijver, het copyright en werkende website links als bronvermelding.

http://www.therainbowscribe.com
http://www.movingintoluminosity.com

Dank u voor het toevoegen van bovenstaande weblinks als u dit bericht plaatst. Dank u en vele zegeningen!

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.