NAN 56: Vlieg vrij!

NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD
Het vrijwel dagelijkse nieuws van Who Needs Light

EDITIE 56

Vaste Columnisten: Moeder Vader God, Sananda, Ashtar,
Gabriel en Arcturische Teamleider
Met bijdragen van de Hemelse Schare
Channels: Kathryn en Christine
Eindredactie: Aartsengel Michael

Zaterdag 27 februari 2016
Aanmelden: GRATIS of door Donatie, klik HIER

* * * * *

Onze gezamenlijke taak

Lieve Familie, een warm hallo! Ik ben uw broeder Michael en ik schrijf om u vandaag mijn liefde te geven. In antwoord op uw vragen … wil ik u geruststellen. Alles vordert onomkeerbaar naar het Licht op oppervlakte Aarde!

Gezamenlijk volbrengen we onze enorme taak van Wederopstanding, Herstel, Voorspoed en Vrede. Met dat doel blijf ik – tezamen met onze Familie in de Hemelse Schare – u vele overdrachten en berichten brengen van onze channels hier en van ontelbare anderen over de hele wereld.

Daarom kies ik persoonlijk alles uit wat in dit Nieuwsblad komt, in overleg met Moeder Vader God en de Hemelse Schare. Saint Germain houdt toezicht op de bijdragen over de komende Welvaart, waaronder het juiste en gepaste RV/GCR, NESARA, GESARA (en meer!) nieuws. Dit zijn de praktische en spirituele gebeurtenissen in uw dagelijks leven, die helpen om de Aarde naar haar voorbestemde Nieuwe Gouden Tijdperk te brengen.

Wij zijn bij u … met elke ademteug! Elke gebeurtenis! Wij zeggen tegen u, zoals u tegen ons zegt: ‘Draag het Licht uit! Blijf verbonden!’

Altijd aan uw zijde, ben ik uw broeder, AE Michael

Genoteerd door Christine 18 februari 2016
origineel bericht: klik HIER

* * *

Vlieg Vrij!
door Sananda via Kathryn

NAN 56: Vlieg vrij
Photo Art: Gilbert Williams

Sananda:

We zijn echt op weg, lieve Broeders en Zusters. Het uitrollen is begonnen. Operatie Chinese Sunrise (Chinese Zonsopkomst – V) is onderweg, even zeker als u de zon kunt zien opkomen boven uw Aarde en de hele wereld zal ontwaken tot een nieuw tijdperk. Of u het – zoals het grootste deel van de mensheid – langzaam en stapsgewijs ontdekt of dat u één van de mensen bent die de intel volgen in verband met de ‘Afschrijving’ zoals wij het genoemd hebben … allen zullen zijn verzachtende warmte voelen.

De enorme veranderingen in uw wereld vloeien gracieus en stilletjes, met alle systemen zorgvuldig op elkaar afgestemd en uitgelijnd. Er zullen geen grote uitvallen of rampen zijn, omdat de financiële systemen waarmee u vroeger vertrouwd was, zoals bijvoorbeeld de Federal Reserve of de SWIFT-systemen, schijnbaar enkel maar van naam veranderen naar AIIB, Wells Fargo, BRICS, CIPS, valuta uit activa in plaats van het oude fiat-geld … en zo meer. Zo lang het nodig is zullen de internationale- en nationale beurzensystemen hun functie blijven vervullen, maar ze zullen nu transparant zijn, beschermd tegen diefstal door de Cabal en zullen geen gebruik maken van de kosten, woekerkoersen en schuldenslavernij van vroeger.

Maar de veranderingen betreffen niet alleen het economische. Zoals de meesten van u wel weten bereiden wij ons voor op Disclosure en Landingen, wanneer uw Galactische vrienden naar ons toe zullen komen. Velen van hen zijn al hier, maar zij lijken zoveel op u dat u nog niet beseft wie ze zijn, en zij hebben zich niet bekend gemaakt omwille van hun eigen veiligheid. Uw noodzenders zijn al getest ter voorbereiding op onze aankondigingen, dus zult u heel binnenkort al méér gaan ontdekken over de volgende fasen van veranderingen die elkaar snel zullen opvolgen.

Wij hebben allemaal méér dan ons uiterste best gedaan om deze monumentale planetaire verschuiving voor te bereiden. Wees ervan verzekerd dat wij geen enkele overweging of detail buiten beschouwing hebben gelaten. U zult verbaasd staan als u verneemt hoe nauwgezet ons plan is geweest en hoe zorgvuldig we hebben gewerkt met elk van uw teams, om rekening te houden met elk en ieder wezen op Aarde. Dit is een wereldwijd gebeuren, maar het is ook een monumentale gebeurtenis in het leven van ieder van u. Wij begrijpen maar al te goed hoe dit van invloed zal zijn op u en uw familie en we hebben zorgvuldig overlegd met uw Hogere Zelven, uw Hoger Dimensionale Teams en met onze Teams op de grond, om dit voor ieder van u tot een vreugde te maken.

De rest is nu aan u. U kunt uw zegeningen ontvangen – hetzij op het gebied van financiën, bestuur, gezondheidszorg of energie – met achterdocht, onrust, ongeduld of bezorgheid … of u kunt gracieus uw nieuwe leven binnendansen met het geloof dat dit werkelijk een van God gegeven recht is en dat daarom iedereen er baat bij zal hebben – en daar hoort U ook bij. Hoe méér vreugde u in het avontuur inbrengt, des te groter zullen uw geschenken zijn – dit is een kwestie van Universeel energetisch evenwicht. Door uw Licht hoog te houden zult u niet alleen uw eigen dag verlichten, maar ook die van de mensen rondom u.

Wij hebben in de Raden lang overlegd over hoe wij ieder van u kunnen helpen om de overgang te maken van door de Matrix geprogrammeerde gedachtepatronen naar Hoger Dimensionale gedragingen en overtuigingen, omdat wij zien dat de koppigaards niet noodzakelijk degenen zijn die u zou betitelen als ‘Cabal’, maar eerder als mensen die behoren tot de grote gemeenschap van mensen die zo diepgeworteld zijn in de Matrix, dat het voor hen bijna onmogelijk is om de sprong te maken naar het geloven dat er echt iets kan bestaan als een eenvoudige transactie, of een echt plezierige dag, of een leven zonder lijden en pijn. De meest belangrijke vraag wordt dan niet: ‘wat zullen we doen met de Cabal’, maar ‘waar is de Cabal in mij?’.

Het is na duizenden jaren en vele levens hier op Aarde zodanig diep geworteld dat u zich aangevallen voelt, dat het als het ware ‘vanzelfsprekend’ is geworden om in staat van oorlog te leven – oorlog met uw partner, uw kinderen, uw vrienden, uw gemeenschap, uw nationale regering, andere landen of religies, uzelf en met God. U bent daar zo aan gewend, dat u waarschijnlijk moet lachen bij de gedachte dat uw dagelijks leven een oorlog is … maar wij zien het zo duidelijk. Wij voelen de energie die wij kennen als defensief, of vechtlustig, of angstig … en ons hart gaat uit naar ieder van u, die er zo aan gewend bent om te leven in een staat van onrust, dat u er zelfs een naam voor heeft bedacht: stress.

Bent u er nu klaar voor om doorheen de doorgang te stappen naar een nieuwe wereld waarin geen stress bestaat? Kunt u echt inzien dat u geliefd bent … heel innig en voortdurend … door uw Tweeling Vlam en uw zielenfamilie, en dat u onlosmakelijk en o zo nauw verbonden bent met het hart van Moeder en Vader God? Kunt u helpen om uw vrienden en familie te leren dat er echt geen gevaar is in het leven, omdat u eeuwige wezens bent – hier beneden in een mensenlichaam – en dat u niet langer in gevaar bent omdat u niet kunt sterven? Natuurlijk willen wij het liefst de contracten en taken vervullen die we zijn overeengekomen voordat we kwamen, maar als dat niet zou lukken dan pikken we gewoon op waar we gebleven waren in de veel meer uitgebreide en verrukkelijke ervaring van Thuis, met Moeder en Vader God, onze zielenfamilie en vrienden aan deze kant.

Zodra we eenmaal de overgang maken van het lagere Aardse plan naar de Hogere Dimensies, laten wij onze geliefden niet achter om het maar alleen uit te zoeken. Wij waken voortdurend over hen, werken samen met hun Hoger Zelf en het Hogere Zelf van hun geïncarneerde zielsverwanten, kinderen, vrienden en kennissen om hen te helpen bij het volbrengen van de opdrachten waarvoor ze hierheen zijn gekomen. Ziet u, wij zijn in een voortdurende stroom van leven, van hier naar daar en weer terug. Wij zijn niet anders dan u, zoals u ook niet anders bent dan wij.

Ik zal u niet voor de gek houden over het feit dat het voor ons even hartverscheurend kan zijn als voor u, wanneer wij onze dierbaren fysiek zien pijn lijden of hen in gevaar weten, ook al is dat onderdeel van hun levenscontract. Wij houden als het ware óók onze adem in, net als uw Hoger Zelf dat doet, wanneer wij zien dat u te maken heeft met angst of een compromis sluit dat van invloed is op uw zielengroei of dat uw Ascentie vertraagt. Wij weten hoe moeilijk dat is omdat we het zelf ook hebben gedaan toen we daar waren. Elke ziel die in dit tijdperk geïncarneerd is op Aarde kent de extreme gevaren die ieder van u bedreigen, waardoor het onmogelijk is om altijd trouw te blijven aan uzelf, om altijd het Licht te zijn dat u beloofd had te zijn en om altijd ernaar te streven om vreugde en harmonie te brengen in uw eigen leven.

Wij willen nu alleen maar met u meedoen, om de bevrijding uit het duister te bereiken waarnaar we allemaal zozeer verlangd hebben. Laat ons van u houden, lieve Broeders en Zusters. Laat ons uw doorgang vergemakkelijken en uw geest verheffen wanneer u de neiging voelt om terug te vallen op uw planning, uw schema’s, uw zorgen, vergelijken en uw ‘in praktisch opzicht’ ongerust zijn over de uitdagingen en de keuzes in uw leven. U staat niet alleen en u hoeft ook niet terug te vallen op de strategieën die u heeft aangeleerd om u te beschermen tegen dodelijke gevaren in een wereld die overheerst werd door de Cabal. Wij hebben de springplank al gebouwd en de zachte landing al voorbereid, zodat u kunt vliegen naar de veiligheid van een Hoger Licht.

Kent u de oefening in vertrouwen, waarbij iemand zich achterwaarts laat vallen en wordt opgevangen en veilig vastgehouden door anderen? Of het dramatische gebaar waarbij iemand vanaf een podium duikt om te worden opgevangen door een juichende menigte, veilig en gezond … door ‘vreemden’? Dit is uw moment, geliefde Vrienden. Wij zijn hier, wij houden van u en wij zullen u niet laten vallen. Sta uzelf toe om te hopen en te dromen, met heel uw hart. Als u naar een nieuwe soort van vreugde springt – de vreugde die voortkomt uit het weten dat we vrij zijn in de Liefde van Moeder en Vader – dan zullen wij u opvangen. Dat is onze eed, ons plezier en onze oprechte toewijding.

Ik beloof het u.

Ik ben uw Sananda.

Gechanneled en uitgeschreven door Dr. Kathryn E. May, 27 februari 2016
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.