NAN 56: Hoog tempo

Zoals gepubliceerd in NAN 55:

Alles gebeurt nog steeds in hoog tempo
door Mike Quinsey die zijn Hoger Zelf channelt

NAN 56: Hoog tempo 600x60026 februari 2016

Alles gaat nog steeds in een hoog tempo en de mogelijkheid dat we gehinderd worden wordt steeds kleiner, nu de macht van de Duisteren steeds verder afneemt. Veel is afhankelijk van hun vermogen om fondsen te vinden voor hun behoeften, en stilaan wordt dat steeds moeilijker omdat hun daadkracht te lijden heeft onder een tekort aan fondsen. De Hogere machten zullen de activiteiten van de duisteren blijven inperken, zoals ze dat al vele jaren hebben gedaan. Nu worden hun opties echter nog méér beperkt en ze hebben problemen met het doorzetten van hun activiteiten. Heel vaak hebben ze al getracht om de hen opgelegde beperkingen te omzeilen. Het helpt hen echter niet en ze zijn niet in staat om hun plan uit te voeren en een Wereldoorlog III te beginnen – er is hen bovendien met even zoveel woorden duidelijk gemaakt dat hen dat ook onder geen enkele omstandigheid zal worden toegestaan.

Intussen zijn de stappen om ‘Disclosure’ mogelijk te maken al behoorlijk gevorderd en niets zal de aankondiging ervan nog mogen of kunnen voorkomen. Andere kwesties die ook op de planning staan om de Waarheid bekend te maken, vorderen ook goed. Op vele fronten vinden mensen de moed om hun waarheid te vertellen en zij ontvangen bescherming. De leugens worden niet langer aanvaard en de doofpotten worden onthuld. De tijd voor het vrijgeven van de Waarheid is nu aangebroken en wanneer de geschiedenis her-schreven zal worden, zal deze tijd herdacht worden als de ‘Tijd van de Openbaringen’. De waarheid is zo verschillend dan wat men u heeft doen geloven. Velen zullen het ongelooflijk vinden dat u zo lang misleid bent geworden.

Het vreedzame leven waar u naar verlangd heeft zal spoedig binnen bereik komen en de veranderingen zullen uiteindelijk wereldwijd plaatsvinden. Alles wat u heeft weerhouden van het genieten van waar u recht op heeft zal overwonnen worden en niets van de oude, onaanvaardbare leefwijzen zal mogen blijven bestaan. Aan uw behoeften zal worden voldaan, zodat u uiteindelijk in staat zult zijn om ten volle van het leven te genieten. De ‘boze droom’ waar u net uitkomt zal eindigen, en u zult veel hulp krijgen zodat de noodzakelijke veranderingen tot stand komen. Daarvoor is natuurlijk uw hulp nodig, tezamen met uw buitenaardse vrienden die u op uw reis hebben begeleid. Zelfs tijdens uw levens waren er meerdere kansen waarbij zij grote catastrofes hebben voorkomen.

Er is een tijd op komst waarin u een nauwe band zult hebben met de Wezens die binnen in uw Aarde hebben gewoond. Zij zien dat u voldoende geëvolueerd bent zodat zij zich nu aan u kunnen bekend maken. Er zullen ook anderen zijn van buiten de Aarde, die u zullen helpen om uw overgang te maken om een Galactisch Wezen te worden, hoewel dat wel nog enige tijd zal duren. Er wacht u een prachtige toekomst, die alle levens die u in de lagere dimensies heeft gehad méér dan goed zal maken. U heeft zoveel geleerd tijdens deze lange periode en dat zal u aanzienlijk helpen bij uw toekomstige ervaringen. Zoals u nu al merkt is het leven een hele reeks van ervaringen, welke u hebben voorbereid op grotere dingen.

Neem de levenslessen ernstig, want zij hebben u veel te leren wat u in staat zal stellen om u te verheffen boven de noodzaak om nog verdere levens op Aarde door te brengen. Niemand is groter of minder dan een ander, aangezien het gewoon een kwestie is van waar u staat op de ladder van Evolutie. Help uw medereizigers waar u maar kunt, aangezien een vriendelijk woord of een helpende hand enorm verheffend kunnen zijn. Karma is niet ‘goed’ of ‘slecht’ – het is meer zo, dat het gewoonweg de lessen biedt die moeten worden geleerd om te kunnen blijven evolueren. Ongeacht welke ervaringen u meemaakt, wees ervan verzekerd dat ze nodig zijn, hoewel sommigen vrijwillig zijn en voortkomen uit een verlangen om een andere ziel te helpen evolueren. Tracht dus uw best te doen in alle omstandigheden en wéét dat het helpen van anderen u zoveel kan brengen.

De Duisteren hebben u aangemoedigd om anderen te zien als ‘losstaand van u’, terwijl u feitelijk allen Eén bent. Kijk dus voorbij die buitenkant, aangezien u allemaal afkomstig bent uit de Bron van Alles Dat Is. Herinner u ook dat een ziel vele levens leeft en alle rassen ervaart. Aangezien dit het einde is van een Zonne-cyclus, is dit een tijd waarin veel zielen Ascenderen, ze zijn dus uitgestegen boven de lagere trillingen. Zij die geen hoog niveau hebben bereikt, zullen zoals altijd verder gaan met een nieuwe cyclus die hen wéér de kans biedt om vooruit te komen. Niemand blijft achter zonder hulp en die wordt graag gegeven als ernaar gevraagd wordt, hoewel die een andere vorm kan hebben dan verwacht werd. In de lagere trillingen kunt u groot geluk ervaren, maar ook verdriet – en beiden zullen zij uw evolutie bevorderen.

De eindtijden brengen ingrijpende veranderingen, die al behoorlijk ver gevorderd zijn. Moeder Aarde is er natuurlijk bij betrokken en begint al met de noodzakelijke veranderingen door te voeren. Zij heeft toegestaan dat haar ‘lichaam’ gebruikt werd op zoveel negatieve manieren, om u te helpen bij uw evolutie. Toch heeft zij besloten dat nu de tijd is gekomen om zich te richten op haar eigen behoeften – zodoende is de reiniging van de Aarde begonnen. De veranderingen zullen ervoor zorgen dat de mensen vertrekken naar veilige plekken en er zal tijdig gewaarschuwd worden – maar uiteindelijk zal de Aarde worden getransformeerd. Op de Hogere Niveaus zal zij worden teruggebracht tot de tijd waarin zij de ‘Hof van Eden’ werd genoemd. Het zal een vreugde en een plezier zijn om deel uit te maken van dergelijke veranderingen en opnieuw in vrede en harmonie te leven.

Teveel zielen op Aarde bevinden zich in een schijnbaar hopeloze positie omdat het duister de macht lijkt te hebben en te machtig lijkt om verdreven te kunnen worden. Toch is dat helemaal niet hoe het ècht is, en ik heb al heel vaak aangegeven hoeveel goed werk er achter de schermen verricht wordt. Deze toestand duurt inderdaad al een behoorlijk lange tijd en om het succesvolle niveau te bereiken waarop u zich nu bevindt, heeft het heel veel geduld en zorgvuldig werken gevergd. De Duisteren hebben zichzelf uitgeroepen boven alle anderen, zij geloofden dat ze de meesters van de wereld waren. Nu beseffen ze dat het Licht steeds sterker is geworden op Aarde. Dit heeft de hulp aangetrokken van de Hogere Machten en de weegschaal is omgeslagen, waardoor het Licht nu de overhand heeft. Er is geen mogelijkheid voor de Duisteren om hun doelen nu nog te bereiken, hoewel ze er tot het laatste voor zullen vechten.

Doe verder uw werk in het volste vertrouwen dat over niet al te lange tijd de beloofde veranderingen zullen plaatsvinden. Sommigen zijn nu al heel dichtbij en u krijgt hints van wat er komen gaat in uw nieuwsberichten. De Waarheid die zo lang verborgen werd gehouden zal niet lang meer verborgen blijven, omdat ze heel binnenkort aan het licht moet komen zodat de mensen hun aandacht in de juiste richting gaan sturen. Het probleem was altijd dat de Duisteren op grote schaal uw pers hebben gecontroleerd en niet toestonden dat het echte nieuws aan u werd gebracht. Die situatie zal spoedig veranderen en dan zal het echte nieuws u verlichten, en de berichten over de Duisteren zullen een schok zijn voor de vele mensen die weinig of geen benul hadden van hun activiteiten. Het is niet langer nodig om bang te zijn voor hen, aangezien ze onder dusdanig nauwgezet toezicht staan dat niets wat zij doen of waar zij plannen voor maken ooit nog geheim kan zijn. Zij zien zichzelf klem gezet in precies die situaties die zij gepland hadden voor het Mensenras en kunnen nu niet meer ontkomen aan rechtszaken voor de misdaden die zij begaan hebben.

Dit bericht komt via mijn Hoger Zelf. Ik laat u met liefde en zegeningen en moge het Licht stralen over uw dagen en uw pad naar voltooiing.

In Liefde en Licht.
Mike Quinsey.

http://michealquinsey@pobroadband.co.uk

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.