NAN 56: Bent u er klaar voor?

Zoals gepubliceerd in NAN 56:

Het binnenhalen van de Nieuwe Gouden Tijd:
Aankondigingen en Inzichten
over de zich ontvouwende Vrijheid en Voorspoed van de Aarde

Artikelen die zijn uitgezocht door AE Michael over de volgende onderwerpen: RV/GCR, NESARA, GESARA, Nieuwe Besturen, De Aankondigingen, Gratis Energie, Nieuwe Healende Technologieën, Disclosure, Grootschalige Landingen, Kristallen Kamers en méér!

NAN 56: Bent u er klaar voor

foto: Lady Kwan Yin & Meester Saint Germain,
de Architecten van de Welvaartsprogramma’s voor de Aarde

Saint Germain:

Bent u er KLAAR VOOR??!! Wij in elk geval wel! Zoals onze bijzonder dierbare Tony het zegt: ‘je kunt er maar beter op voorbereid zijn, dan hoef je je er niet op voor te bereiden!’ Tony is heel zeker één van de vele Strijders voor het Licht die deze grootse dag mede mogelijk hebben gemaakt. Heb vertrouwen en weet dat het allemaal bekend zal worden … elke dappere ziel die heeft bijgedragen, zal geëerd worden. U dus ook.

Ik heb aan Christine gevraagd om voor u te zorgen voor een bijgewerkte versie van de Welvaartsbrief. Als u dat wenst kunt u deze brief – of een versie daarvan die u geschikt lijkt – bijvoegen wanneer u Welvaartsfondsen schenkt aan anderen. Ik moedig u aan om heel ontspannen te zijn wanneer u omwisselt. U bent veilig. U heeft zich goed voorbereid, wees dus vriendelijk en gul van geest wanneer u de voorspoed omarmt. Wees niet bang voor het proces, de koersen, hoe u het zult doen, het NDA. Zoals mijn broeder Michael u heeft gezegd: dit is het Begin, niet het einde.

Wij verheugen ons er zozeer op om uw gezichten te zien wanneer u uw uitwisseling/aflossing-afspraken ervaart. Uw onwankelbaar geloof en vastberadenheid hebben geleid tot onze gedeelde overwinning in deze fase van het herstel van de Aarde. Het moment waarop de Lichtwerkers van Dinarland de aflossingscentra binnenstappen voor hun omwisseling, is inderdaad één van de plateaus die uw wereld verheffen naar blijvende vrijheid voor iedereen.

Voor elk detail is gezorgd, geniet er dus van! Wij zullen bij u zijn tijdens uw aflossingsafspraken. Zoals Bruce, Joseph en uw trouwe Dinarland Intel Helden zo gepast hebben voorgesteld: begin nu met feestvieren. Het is allemaal onomkeerbaar in beweging.

Ik ben uw opgewonde! stralende! en voorbereide!

~ St Germain.

* * *

{De volgende brief is geschreven als voorbeeld, dat u kunt gebruiken wanneer u Welvaartfondsen wegschenkt. U kunt deze tekst aanpassen indien u dat wenst. Zorg er wel voor dat u de regels volgt van uw NDA en alle legale en ethische regels van uw land. Ik, Saint Germain, tezamen met Lady Kwan Yin, hebben de inhoud van deze brief voor u gechanneld. ~ St. Germain 27 februari 2016 via Christine}

Een Geschenk van Welvaart voor u

1. Dit financieel geschenk ontvangt u via mij van onze Moeder en Vader God en de Hemelse Schare. Op dit ogenblik verandert de Aarde en zij willen dat u dit begrijpt en deel gaat uitmaken van de Goedheid die nu gaat aanbreken. De wereld ziet er misschien chaotisch en gevaarlijker uit dan ooit, maar de waarheid is dat de Aarde en alles daarop bezig zijn aan een enorme healing. De dingen zijn niet wat ze lijken te zijn. Fondsen zoals deze worden over de hele Aarde verspreid. Het is het begin van de hervorming van ons corrupte, wereldwijde financiële systeem naar een gloednieuwe manier van werken, die zal zorgen voor transparantie, eerlijkheid, Welvaart en Vrijheid voor ALLEN.

Hoe de verdeling van deze overvloed u ook bereikt, de fondsen worden ‘De Welvaart- (of Vrijheid)-fondsen’ genoemd en ze vormen deel van een groter, wereldwijd project dat zich nu ontvouwt onder de naam ‘Het Welvaart-Programma’. Deze fondsen zijn een geschenk van God en ze worden verdeeld in de naam van Saint Germain en Lady Kwan Yin; de Hoger Dimensionale Verheven Meesters die van God de opdracht hebben gekregen om dit door te voeren. Of u al dan niet in staat bent om op dit ogenblik deze informatie te begrijpen of te geloven is niet belangrijk. Wat wel belangrijk is om te onthouden, is dat ongeacht hoe deze reis lijkt te verlopen, dit verhaal zal eindigen in vreugde, vrede, welvaart en zege voor u en voor iedereen – voor altijd!

2. Op elk gebied – financieel, regering, sociaal – wordt het hele wereldsysteem zachtjesaan hervormd – ten goede. In de komende maanden zullen we vele opwindende veranderingen gaan zien en ervaren. Deze veranderingen zijn mogelijk vanwege onze betrokkenheid om ze tot stand te brengen, en omdat God aan ons en aan de Hemelse Schare de opdracht heeft gegeven om de Aarde en alles daarop te helpen bij het healen en de verheffing, met een nooit gekende hoeveelheid aan liefdevolle bijstand dit keer.

Bedenk alstublieft dat het begrijpelijk is wanneer u twijfel of ongeloof voelt over deze informatie. Ongeacht uw huidige bewustzijn bent u nu hier om te helpen bij deze grootse overgang. Al de steun die u zou kunnen nodig hebben is reeds voor u aanwezig. Elk verhaal op internet of in de media – ook al lijkt het nog zo ‘geloofwaardig’ … als het verwarring sticht of een afwijzing bevat van één van deze grootse en ware gebeurtenissen, dan is het bedacht om angst te brengen in uw hart en om de onvermijdelijke opkomst van de Nieuwe Gouden Tijd te vertragen.

3. Stel mij alstublieft geen vragen over hoe ik aan deze fondsen ben gekomen, want ik ben niet in staat dat te bespreken. Ik heb deze fondsen op wettige wijze gekregen, en u noch ikzelf zullen hierdoor in de problemen komen.

4. Gebruik alstublieft uw fondsen ten Goede. Gebruik uw fondsen niet op gelijk welke manier die schade toebrengt aan uzelf of anderen. Gebruik uw fondsen niet voor iets wat onwettig, gevaarlijk of schadelijk is. Geniet alstublieft van uw geschenk op een manier die vreugde, vriendelijkheid, plezier en vrijheid brengt aan uzelf en aan anderen, waaronder ook de dieren en onze planeet.

5. Overweeg alstublieft om ten minste 10-25 % van uw geschenk aan anderen te geven.

6. Zoek onafhankelijke, wettelijke- en financiële bijstand, als dat nodig is.

7. In overeenstemming met alle huidige staats- en federale wetten heb ik dit geschenk dusdanig vorm gegeven dat iedereen er het meeste baat bij heeft. Ik betaal de belastingen voor uw financieel geschenk (tenzij u een trust ontvangt dat dit duidelijk weerlegt, in dat geval zult u bijstand ontvangen van mijn advocaat). Dit betekent dat de financiële gave die u ontvangt voor u vrij en duidelijk is. Ik ben echter geen financieel deskundige of adviseur, dus raad ik u aan om onafhankelijk, professioneel advies en bevestiging te zoeken.

8. Spreek alstublieft niet met anderen over de hoogte van uw financieel geschenk. Ik zal u helpen wanneer u de wettige herkomst van deze fondsen zou moeten verklaren aan een bankier, wettelijk raadgever en dergelijke.

9. Geef alstublieft aan niemand mijn persoonlijke contactinformatie zonder mijn toestemming. Geef ook NOOIT mijn persoonlijk telefoonnummer aan wie dan ook.

10. Vraag mij alstublieft niet om méér geld.

11. Ik moedig u aan om alstublieft de nodige stappen te zetten om uw nieuwe Welvaart veilig te stellen. De Wells Fargo bank staat nu onder de bescherming van de Oude Families, die deze glorieuze inspanningen altijd gesteund hebben, waaronder ook het verstrekken van het goud en de activa die nu de basis vormen voor de Welvaart-Programma’s. Ik gebruik Wells Fargo als mijn bank omdat zij nu voldoen aan Basel 3 en 4, hetgeen betekent dat hun fondsen gedragen worden door activa – zij gebruiken niet langer fiat geld en nemen ook niet deel aan onwettige en onethische praktijken zoals derivaten.

12. Door dit geschenk in geld te aanvaarden stemt u ermee in om u te houden aan de vetgedrukte verklaringen in deze brief, die als volgt luiden:

* Stel mij alstublieft geen vragen over hoe ik aan deze fondsen ben gekomen
* Gebruik alstublieft uw fondsen ten Goede.
* Overweeg alstublieft om te geven …
* Zoek onafhankelijke, wettelijke en financiële bijstand
* Spreek alstublieft niet met anderen over de hoogte van uw financieel geschenk.
* Geef alstublieft aan niemand mijn persoonlijke contactinformatie zonder mijn toestemming.
* Vraag mij alstublieft niet om méér geld.
* Neem de nodige stappen om uw nieuwe Welvaart veilig te stellen.

Dank u dat u in mijn leven bent. Ik hou heel veel van u en ben vereerd dat ik u dit kostbare geschenk kan brengen dat speciaal voor u is, en het begin vormt van het feest van altijddurende voorspoed, vrede en vrijheid op Aarde.

God Zegene u,

plaats hier uw naam of handtekening
datum

Gechanneld en uitgeschreven door Christine Burk, 27 februari 2016
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.