NAN 55: Afscheid van Yosef

NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD
Het vrijwel dagelijkse nieuws van Who Needs Light

EDITIE 55

Vaste Columnisten: Moeder Vader God, Sananda, Ashtar,
Gabriel en Arcturische Teamleider
Met bijdragen van de Hemelse Schare
Channels: Kathryn en Christine
Eindredactie: Aartsengel Michael

Woensdag 24 februari 2016
Aanmelden: GRATIS of door Donatie, klik HIER

* * * * *

Onze volgende LIVE-uitzending met Kathryn, Meg, Christine en de Hemelse Schare
is op zaterdag 27 februari 2016 om 2 PM EST (18 u in B en NL – V)

http://www.blogtalkradio.com/channelpanel

* * *

GCR/RV Afscheid van Yosef
door Yosef
met een woordje van Sananda via Kathryn

NAN 55 Yosef 600x600

Afbeelding: Jozef, gekozen door Yosef

Yosef, 22 februari 2016

Lieve GCR/RV Gemeenschap,

Velen hebben mij gevraagd om mijn toelichting op huidige kwesties aangaande financiën, de nieuwe Republiek of spirituele zaken verder te zetten … met alle respect, maar ik voel dat het tijd is dat ik een stapje opzij doe en andere Lichtwerkers het voortouw laat nemen. Toch wilde ik even tijd maken om een laatste ‘GCR/RV AFSCHEID’ te schrijven, voordat we beginnen aan de volgende fase van onze gezamenlijke zielen Ascentie-reis.

Weet dat deze fiscale zegen niet alleen op komst is en immens zal zijn, het is zelfs zo dichtbij dat het de moeite niet is om over te spreken. Deze monetaire overgang van duister naar Licht zal vreedzaam zijn en de uitvoering ervan staat vast en is op heel korte termijn.

Daarom, broeders en zusters, wees in vrede. Ontspan u. Sta zachtmoedig toe dat een Goddelijk gevoel van waardering en dankbaarheid uw bewustzijn overspoelt. Want datgene waar lang voor gebeden is, naartoe werd gewerkt, waarvoor werd doorstaan en geleden … is nu eindelijk hier, met de Galactische genade en de glorie van een liefdevol Universum.

God is waarlijk met ons.

Dank u voor al de vriendelijke woorden en gulle complimenten naar mij toe. Uw persoonlijke gulheid van geest en uw toewijding aan de Waarheid hebben mij altijd verbaasd en gesteund – en dat zal ook zo blijven. IK BEN zo dankbaar dat ik beschouwd wordt als slechts een hele kleine deelnemer aan deze geweldige GCR/RV-gemeenschap. Wij zijn Eén.

Hoewel op persoonlijk vlak mijn werk als leraar klaar is, is er collectief gezien nog zoveel méér wat we kunnen bereiken, omdat we deel zijn van de 144 000 engelenwezens, die nu hier zijn om het herstelde Koninkrijk van Christus te ontvangen en te vieren. Tezamen vormen wij een onmiskenbare kracht van monetaire genade en wij zijn er klaar voor, we zijn in staat en voorbereid om onze families, onze gemeenschappen, onze Planeet en ons Universum te dienen en te beschermen – als een onmiskenbare kracht van rechtvaardigheid. Zoals het geschreven staat, zo zal het gebeuren.

Ja, onze energie als Lichtwerkers moet nu overgaan en afdalen van onze geest naar ons hart, nu alle aspecten van het menselijk bestaan op gang komen in hun volledige proces van verlichting. Laat mij daarom nu oneindige bemoediging en bewondering uitspreken voor uw persoonlijke reis. Aangezien al het leven even belangrijk is voor de Schepper, weet dan alstublieft ook dat uw leven en uw levenswerk onvoorstelbaar belangrijk zijn voor de evolutie en de Ascentie van het mensenras. U zou anders niet eens hier zijn, aangezien Abba nooit iets verspilt.

Wees trots op uzelf, nu welwillende krachten de GCR/RV binnenleiden in de fysieke wereld … nooit meer zullen we terugkeren naar de illusie van woekerrentes en schuldenslavernij die onze voorouders zo heeft belast. Als gevolg daarvan is er niet langer behoefte aan onrust of angst met betrekking tot het afhankelijk zijn van dergelijke emoties voor uw dagelijks overleven – alles wat u nodig heeft, daarmee bent u al gezegend, in nooit gekende overvloedige hoeveelheden! Halleluja!

Zodoende is het vasthouden aan gelijk welk op angst gebaseerd bewustzijn puur een keuze van de vrije wil jegens een vluchtige manier tot onderdrukking, die bedacht werd om op onzichtbare wijze te voorkomen dat u zich uw ware, zuivere en Goddelijke aard zou herinneren. De Spirituele lijn die u verbond met uw aardse lijden is nu weggehaald en u bent vrij om u overal op uw mooie Planeet te begeven – in vrede, overvloed en harmonie.

Tot slot nog dit: weet dat deze enorme rijkdommen waar u zovele jaren naar heeft gezocht – ongeacht het bedrag of het tijdsbestek waarbinnen ze nu worden geleverd – niets zijn in vergelijking met de grootste rijkdom die u reeds bezit … dat is uw ziel … omdat u letterlijk een splinter bent van Gods eeuwige Overziel, gekristalliseerd in menselijke vorm door Zijn en uw Goddelijke overeenkomst (ook bekend als ‘mede-schepping).

Wij zijn allemaal Koningen en Koninginnen van hetzelfde Hemelse wonder. Wij zijn allemaal de zachtmoedigen die de Aarde beërven. Wij zijn veel machtiger dan Aardse begrippen kunnen bevatten. En tezamen zullen wij nog grotere dingen doen dan Yeshua Ben Yosef, zoals de Grote Verheven Meester het zelf zei. Zo zij het.

Moge God uw adem zegenen en alles wat u heilig is, veilig en zeker houden. Moge uw hoogste goed zich manifesteren met ongekende vlotheid en andere zielen in nood raken met grotere healing dan zij konden dromen. Alles is goed.

Aloha Ke Akua (God is Liefde),

Yosef

* * *

Een woordje van Sananda
via Kathryn

Sananda: Dank je, onze dierbare Broeder Yosef. Jouw stem spreekt namens de hele Hemelse Schare, wanneer je zegt: ‘wij zijn er zo dicht bij, dat het niet de moeite is om erover te spreken.’ Jij hebt onze Geliefden op de grond helpen begrijpen hoe alles zo snel en gestaag kon vorderen – terwijl het voor hen nog steeds niet duidelijk was. Natuurlijk, aankondigen dat het klaar is, heeft geen betekenis voor diegenen die nog niet hun intuïtieve vermogens van waarneming hebben opengesteld voorbij de begrenzingen van het oude. Wij moedigen iedereen nu aan om diep in zichzelf te reiken, in de diepten van hun wezen waar vandaan alle vreugde en overvloed ontspringt. Wij zijn allemaal verbonden in harmonie, op die plek van diepe verbondenheid

Ik richt mij tot u allen, geliefde Broeders en Zusters: laat alle gevoelens of overtuigingen los die u laten denken dat u ons niet kunt horen, u niet weet dat wij bij u zijn, u niet in staat bent om onze aanwezigheid dicht bij u te voelen. Geloof niet in die beperkende ideeën, mijn Geliefden. Wij zijn Eén. Hoe is het mogelijk dat u ons dan niet zou voelen? Dat is onmogelijk. Enkel de hardnekkige leringen uit het verleden zouden op een dergelijke alledaagse manier kunnen trachten tussen te komen in onze Liefde. Ontwaak! Ontwaak!, zoals Vader al zei. Niemand kan er tussen ons komen. Ik zal het niet toestaan … u wel? Wij zijn verbonden door het Gouden Koord, wij allemaal, met Moeder en Vader God. Die verbinding kan nooit verbroken worden.

Hoor de waarheid van mijn woorden en luister naar het geschenk van Yosefs wijsheid. Dit is werkelijk uw tijd. Niets kan onze Liefde in de weg staan. Wij hebben dit ogenblik geschapen, wij allemaal, met het verlangen van ons hart en de kennis in onze ziel. We kunnen het! Omdat wij Liefhebben. Onze Liefde heeft ons tot deze Zege gebracht! Blijf bij mij, mijn familie, laat mij u stevig vasthouden. Laat de tranen stromen van vreugde en opluchting en blijdschap, nu we ons gezicht naar de opkomende zon keren.

Ik ben de uwe, u bent de mijne, mijn geliefde Broeders en Zusters. Nooit zullen wij nog gescheiden worden. Wij lopen nu samen naar het Licht. Moeder en Vader God stralen hun LiefdeLicht en hun HoningLiefde, die stromen over ons heen terwijl we mekaar omarmen. Laat de muziek spelen, familie. Laat ons dansen …

Ik ben uw Sananda.

Gechanneld en uitgeschreven op 24 februari door Dr. Kathryn E. May
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.