NAN 54: Transmutatie Tips

Zoals gepubliceerd in NAN 54:

Zo kunt u nog méér helpen!
Transmutatie Tips
door AE Michael via Christine

NAN 54 - Christine - indiaanfoto: onbekend

Een heel warm welkom, familie! Ik ben het, uw broeder AE Michael, ik kom u geven wat u gevraagd heeft … een betere manier om te helpen de Welvaart- en Vrijheid-Programma’s van de Aarde nog sneller en vlotter in uw wereld vrij te geven, nu meteen!

U kunt nu meteen helpen door de hoeveelheid die u transmuteert te verhogen. Transmutatie is het innerlijk van het weer tot Licht transformeren van energie, die foutief geladen werd door angstige of traumatische ervaringen in de lagere dimensies. Iedereen aan de Oppervlakte Aarde transmuteert nu al, in wisselende gradaties. Als Moeder en Vader God méér Licht naar de Aarde sturen dan zorgt dat Licht ervoor dat het duister in uw wezen, zelfs in uw cellen, plaats moet maken voor hun Liefde. In het begin voelt dat vaak vreselijk onaangenaam omdat u daardoor de duistere energieën voelt, tot uiting brengt en ervaart, welke in uw lichaam verbleven.

Uiteindelijk bewijst dit proces van zichzelf al dat het een prachtig geschenk is, omdat het leidt tot de healing, het begrijpen, het loslaten en de transformatie van deze voorheen duistere en misplaatste energieën. Terwijl de innerlijke transmutatie plaatsvindt, wordt alles onvermijdelijk hersteld tot het Licht. Dit is het proces van Ascentie. U ondergaat, voelt en laat al uw lagere ervaringen gaan – letterlijk. De energie van die ervaringen kan dan worden hersteld tot het Licht. U wordt echt letterlijk ver-Licht.

Hoe méér u meegaat in het proces van uw eigen innerlijke transmutatie van de dichte en duistere energieën in u, door deze energieën onder ogen te zien, ze te voelen, vrij te laten en te laten healen … des te meer zult u niet alleen uzelf healen, maar u zult ook een opwaartse, krachtige vortex vormen die u in staat stelt om voor de Aarde een nog grotere hoeveelheid te transmuteren van de zware energieën. Alle transmutatie vindt plaats doordat u bereid bent om al de pijn, schaamte, angst, boosheid en schade in uzelf onder ogen te zien. Het doel is zuiver Licht.

Er zijn teams van Transmuteerders. U hoeft niet te weten of u bij één van die teams behoort om te geloven dat het wáár is. Het blijft een feit dat iedereen bijdraagt. Iedereen transmuteert. Hier zijn een aantal tips om nog méér te kunnen helpen …

AE Michaels 10 Transmutatie Tips

1. Besef dat u nu reeds de zware energieën transmuteert tot Licht. Telkens als u ervoor kiest om vriendelijk, geduldig, tolerant of vreedzaam te zijn wanneer u te maken krijgt met tegenstand, dan transmuteert u. Dit gaat vanzelf en u bent er al zeer bedreven in.

2. Duik erin en ga er volledig voor! Zodra u zich gespannen, ongemakkelijk, verveeld, verdrietig, gestresst, bang, boos, onwaardig, rechtvaardig, gerechtigd, ongeduldig, gefrustreerd en zo meer voelt, slaak dan uw innerlijke Strijdkreet van het Licht: ‘Aha! Dit biedt mij een geweldige kans om te transmuteren!’ Negeer alle andere reacties.

3. Nieuwsgierig en vasthoudend: onderzoek, voel, laat los en ontspan u. Zie in dat het uw taak is om alle ervaringen te zien, te voelen en te transformeren welke u in uzelf ervaart en die niet zuiver vreugdevol zijn. Overal waar u geen ontspannen gemoedsrust en gemakkelijke vreugde ervaart, daar wacht u een portie om te transmuteren.

4. Wees heel eerlijk tegen uzelf. Weet dat alles waarvan u de schuld legt bij een ander, eigenlijk een aanwijzing is dat er bij u iets naar boven komt om te worden geheald en getransmuteerd naar het Licht – voor eens en ALTIJD!

5. Lach … véél.

6. Vraag om hulp. Wij wachten tot u het ons vraagt! Wij willen graag dicht bij u zijn wanneer u de diep begraven pijn en droefenis onder ogen ziet. Er zijn Teams van Engelen die wachten om u te helpen bij het dragen van die dichte energieën naar de Zee van Licht, om hersteld te worden. U hoeft het niet allemaal alléén te doen. Er zijn gulle dispensaties beschikbaar die u kunnen helpen bij alles wat u aanpakt.

7. Hoe méér bewust u de transmutatie wilt uitvoeren van uw diep ingebedde, zware herinneringen, gevoelens, ervaringen en energieën, des te méér zult u bereiken – op persoonlijk niveau en op grotere schaal! Dit is Ascentie.

8. Richt u op het Licht. Richt u niet op wat er wordt schoongemaakt. Wees bereid om het intens te voelen en het loooossss te laten. Houd uw ogen op de beloning: uw herstel tot volledig bewustzijn en het Licht van Thuis.

9. Verbind u altijd met het hart van onze lieve Terra, onze Moeder Aarde en met de Liefde en het Bewustzijn van onze Moeder Vader God. Dit is de enige leiding, bescherming en hulp die u nodig heeft om ervoor te zorgen dat uw transmutatie gaat zoals het moet en resultaat heeft.

10. Vertrouw erop en wéét dat uw inspanningen om bewust zware energieën te transmuteren naar het Licht door eerlijkheid en liefde, een dappere en krachtige daad is, die enorm bijdraagt aan uw eigen Ascentie en die een onbeschrijflijk grote dienst betoont aan uw wereld. Ontvang onze liefde, steun en dank.

Oké Transmuteerders! U bent nu allemaal toegewezen aan het uitvoerend team. Laat ons deze Welvaart-Programma’s doorvoeren!

Wij zullen hier bij u zijn, wij dragen u terwijl u erin duikt. Wees onbevreesd in wat u doet. Wij houden van u.

Ik ben Michael.

Gechanneld en uitgeschreven door Christine Burk, 20 februari 2016
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.