NAN 54: Niets kan de uitkomst veranderen

Zoals gepubliceerd in NAN 54:

Niets kan de uitkomst veranderen!
door Mike Quinsey die zijn Hoger Zelf channelt

NAN 54 - 18 februariOpen uw hart
Foto: Onbekend

19 februari 2016

De tijd gaat nog steeds sneller en uw bewustzijnsniveaus nemen ook voortdurend toe. U zult een punt bereiken waarop u niet langer meer in de lagere trillingen zult kunnen blijven – dan zult u ascenderen. Het is dat punt waar u naartoe heeft gewerkt sinds u voor het eerst afdaalde. Deze kans wordt geboden aan elke ziel die zich gericht heeft op Ascentie en die stappen heeft gezet om zich daarop voor te bereiden. Als u zich hiervan bewust bent geweest en uw trilling heeft verhoogd, dan is er geen enkele reden waarom u niet zou slagen. Deze mogelijkheden staan altijd open voor elke ziel die zich heeft voorbereid op een dergelijke verheffing en hun Gidsen zullen hen helpen het te bereiken.

Aardse zaken bevinden zich in gevorderde stadia van verandering, en sommige grote beslissingen zijn getroffen welke spoedig publiek bekend zullen worden. Hoewel er weinig publiciteit aan wordt gegeven is de ‘Staat Amerika’ tot stand gebracht en nu worden de legale stappen gezet om dat te bevestigen. Tezamen met het omwisselen van de valuta dat ook al goed gevorderd is, zijn vele landen bezig om niet langer de dollar als geldstandaard te nemen. Bovendien, met de komende herwaardering van de valuta zal niemand hier verlies door lijden, omdat er regelingen zijn die in een dergelijk geval ervoor zorgen dat iedereen geholpen wordt. Het zit ook al heel lang in de planning om fondsen te verspreiden die toegenomen zijn onder de bescherming van St. Germain. Wees ervan verzekerd dat uiteindelijk iedereen het zijne zal krijgen en dat uw levensstandaard enorm zal verbeteren.

De veranderingen voor een succesvolle afronding van deze cyclus zijn reeds hele lange tijd geleden gepland en machtige Lichtkrachten hebben ervoor gezorgd dat er geen inmenging wordt geduld. De vrije wil geldt nog steeds voor personen, maar voor de mensheid als geheel is de bestemming reeds bepaald door de grote Wezens die u al eonenlang begeleiden. Zoals uw geschiedenis aantoont, zijn er aan het einde van elke cyclus altijd grote veranderingen en of die al dan niet in uw voordeel zijn, is afhankelijk van de mate waarin u uw trillingen heeft verhoogd. De verwachting was dat u voldoende vooruitgang zou boeken om te Ascenderen en nu kan niets het resultaat nog veranderen.

Terwijl de veranderingen plaatsvinden kan er een zekere mate van ongemak zijn, want hoe snel ze ook worden uitgevoerd: het is en blijft een taak van enorme omvang. Wees dus geduldig als één en ander op gang komt en weet dat het resultaat naar ieders tevredenheid zal zijn. Er zal maar weinig te betreuren zijn, omdat u de verloren tijd zult inhalen en u veel méér zult krijgen dan u bent kwijtgeraakt. In plaats van uw hele leven dag in dag uit te werken, zult u zoveel méér tijd hebben om uw eigen dromen waar te maken. U zult niet langer vrijwel al uw tijd besteden aan werken voor uw inkomen en méér dan genoeg tijd hebben om uw interesses te volgen.

De Duisteren zijn zich er wel degelijk van bewust dat hun macht behoorlijk ingekort is en dat zij die nooit meer zullen mogen herwinnen, wat ze ook doen. Zij zijn ook vertrouwd met de beloften van hen die tot het Licht behoren en die aan grote snelheid vooruitgaan. De Lichtwezens sturen nu de toekomst aan van de Aarde en haar bevolking. Niets zal nog mogen ingrijpen in de gemaakte vooruitgang en als er al oponthoud is, dan heeft dat niet veel invloed. Lieve mensen van de Aarde, jullie tijd is gekomen om een enorme sprong vooruit te maken en zo de verloren tijd in te halen waarin u werd tegengehouden. Het zal u vreugde en geluk brengen wanneer u bevrijd wordt van de aandacht van de Duisteren. Blijf positief en weet dat alles goed vooruitgaat en de weldoende veranderingen beginnen plaats te vinden.

Vele zielen willen heel graag hun steentje bijdragen in een dergelijke belangrijke tijd, maar heb geduld en weet dat er binnenkort ruim voldoende kansen zijn om het Licht te dienen. Velen leveren al hun bijdrage aan de goede zaak en zijn op verschillende manieren dienstbaar om het tot stand te brengen. Neem gewoon de kans om anderen verder te helpen en draag de waarheid uit aan hen die u daar klaar voor acht. De mensen ontwaken tot de veranderingen, ook al begrijpen zij niet het grotere doel erachter. Dit is een logisch gevolg als de trillingen nog hoger worden en veel mensen nu gaan merken dat hun bewustzijn zich opent. Dit kan zorgen voor verwarring en dan kunnen de Lichtwerkers hen uitleg geven. Het zal nog even duren voordat de pers uit de greep van de Duisteren wordt genomen, dus is tot die tijd het internet uw beste bron voor de Waarheid. Ook daar maken de Duisteren wel nog gebruik van, maar als u uw gevoel volgt zult u in staat zijn om te bepalen welke websites betrouwbaar zijn en welke berichten de Waarheid weergeven.

Weet dat u in een hologram leeft en dat dit geen afspiegeling is van de echte wereld waar u eens vandaan kwam. U heeft hem zelf bedacht en hij heeft u de kans gegeven om een omgeving te scheppen naar uw keuze. Een plek waarin u een 3D-wereld kunt beleven en waar u een snellere evolutie kunt bereiken. Veel aspecten zijn heel aangenaam, maar de zielen met een lage trilling zorgen ervoor dat u negativiteit kunt ervaren, waardoor u ook tekorten kent en ongelukkig bent. Het is een mix van beiden, die voortdurend veranderingen en uitdagingen biedt. Maar u die tot het Licht behoort bent er met vlag en wimpel doorheen gekomen en u bent behoorlijk geëvolueerd als gevolg daarvan. U zult nooit meer zulke gemengde ervaringen moeten ondergaan.

Wat er nu op Aarde gebeurt is heel normaal aan het einde van een cyclus, maar ze eindigen niet allemaal op precies dezelfde manier. U bent geslaagd in het leren van de lessen die een 3D-bestaan u heeft gebracht, terwijl recente beschavingen dat niet gered hebben. U moet gefeliciteerd worden omdat u zoveel méér heeft bereikt dan u nu bevatten kunt. De reis is lang en uitputtend geweest … u bent doorheen de vuren van het materialisme gegaan en daar zegevierend uitgekomen. De ervaring heeft u veel gebracht en zal ervoor zorgen dat u beslagen ten ijs komt bij al uw toekomstige uitdagingen.

Voor vele zielen is de chaos tijdens heel hun leven een metgezel geweest – en dat allemaal voor de noodzakelijke ervaringen. Wees gerust, u hoeft ze nooit meer door te maken. Misschien vraagt u zich af waarom u zich daar vrijwillig voor heeft aangemeld, maar voordat u naar de Aarde kwam heeft men u gewezen op de aard van uw komende ervaringen. U begreep dat u nooit of te nimmer doorheen de lagere dimensies zou reizen zonder de nodige hulp – zelfs als u zich daar niet van bewust was. In elk van uw levens kreeg u hulp, om ervoor te zorgen dat u het levensplan volgde zoals overeengekomen was voordat u incarneerde. Dat is heel belangrijk voor u, want als u daarin faalt zult u het in een ander leven alsnog moeten doen. Heel veel dingen lijken bij toeval te gebeuren, maar wees er zeker van dat alles wat belangrijk is vooraf gepland werd en noodzakelijk was voor uw evolutie.

Dit bericht komt via mijn Hoger Zelf. Ik laat u met Liefde en zegeningen en moge het Licht helder stralen over uw dagen en uw pad naar voleinding.

In Liefde en Licht,
Mike Quinsey

http://michealquinsey@pobroadband.co.uk

meer info: http://www.paoweb.com/

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.