NAN 54: De Raad vraagt uw inbreng

NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD
Het vrijwel dagelijkse nieuws van Who Needs Light

EDITIE 54

Vaste Columnisten: Moeder Vader God, Sananda, Ashtar,
Gabriel en Arcturische Teamleider
Met bijdragen van de Hemelse Schare
Channels: Kathryn en Christine
Eindredactie: Aartsengel Michael

Vrijdag 20 februari 2016
Aanmelden: GRATIS of door Donatie, klik HIER

* * * * *

De Raad vraagt uw inbreng
door Sananda via Kathryn

NAN 54 licht wezen 600x600foto: onbekend

Sananda:

Dierbare familie van Licht, wij werken allemaal harder dan ooit, om onze geliefde Planeet Aarde te verheffen uit de duistere energieën van het verleden naar haar schitterende Gouden toekomst. Het pad is duidelijk. We zijn helder, vastberaden en toegewijd om iedereen doorheen deze laatste ogenblikken te brengen, en het laatste stukje te volbrengen waarvan we allemaal in ons hart weten dat het onvermijdelijk, voorbestemd en beslist succesvol zal zijn – en we hebben nu méér dan ooit uw medewerking nodig.

Sommigen van u hebben wellicht het idee dat Spirituele bezigheden onmogelijk konden gaan over politiek of geld en dat Jezus nooit bij dergelijke dingen betrokken zou zijn. Mijn lieve broeders en zusters, toen ik naar de Aarde kwam in dat leven, draaide het allemaal om politiek! Natuurlijk hadden wij toen nog niet de ingewikkelde economische systemen die u nu in slavernij houden, maar wij kenden ook de rijken die anderen tot slaaf wilden maken – zelfs ook de Joodse familie waartoe ik behoorde. Wij voerden toen ook al deze zelfde ‘kruistocht’ om de slaven te bevrijden van hun onderdrukking, hoewel we meestal heel stilletjes over die dingen spraken. Dit was toen voor ons de meest praktische manier om te werk te gaan; wij werkten achter de schermen met betrouwbare familie en vrienden, tot de tijd dat ons toenemende Licht voldoende zou zijn.

Nu brengen wij deze langdurige inspanning tot bloei. Sommigen op de grond die al hun hele leven werken om dit tot stand te brengen hebben van tijd tot tijd het proces vertraagd, uit bezorgdheid dat het weer zou mislukken (zoals het deed tijdens het leven van Jezus en sindsdien nog heel vaak), als er te snel werd gegaan. Op dit punt is het – naar onze mening – misschien overmatig voorzichtig, zij het volledig begrijpelijk.

Een dringende opdracht aan de Raad
Afgelopen nacht zijn Christine en Kathryn naar de Raad gekomen om ons hun inzichten te geven aangaande de gevoelens en de energieën op de Oppervlakte Aarde. Als leider van het Transmutatie Team was Christine onvermurwbaar. Ze zei dat vele Lichtwerkers, hoewel ze bereid zijn om alles te doen wat nodig is, uitgeput zijn – net als zij dat is. Ze heeft in alle ernst gevraagd wat de prijs zou zijn, mocht het komende momentum wéér worden bemoeilijkt en er wéér vertragingen zouden volgen. U heeft allemaal van ons de belofte gekregen via onze vertrouwde channels en via de intel-deskundigen die op de grond voor u werkzaam zijn, dat de Welvaart-Programma’s duidelijk en aantoonbaar openbaar zouden worden voor het einde van deze maand.

Christine heeft bij ons gepleit om u allen de waarheid te vertellen als er ook maar enige schijn van is dat deze deadline niet kan worden gehaald. Ze vond dat er heel veel voor nodig zou zijn om een dergelijke klap te boven te komen, en weer de energetische drempel te bereiken waar u allen zozeer uw best voor heeft gedaan om hem stevig en hoog te houden. Kathryn vertelde ons dat het haar hart zou breken als het doel dit keer niet bereikt zou worden en dat velen dit hartzeer met haar zouden delen. De stijgende verwachtingen hebben inderdaad een hoogtepunt bereikt. Iedereen die in deze dagen als opdracht heeft om vol te houden – wat er ook komt en ondanks ongemakken, ziekte en uitputting – heeft de grens van zijn incasseringsvermogen bereikt. Christine en Kathryn hebben er bij de Raad op aangedrongen om u te waarschuwen, om u door onze vele Lichtwerker-channels en toegewijde Dinarland Intel-bronnen heel nauwgezet te laten weten wat u verder nog kunt doen om er dit keer voor te zorgen dat succes verzekerd is, in plaats van wéér een cyclus van vertragingen en teleurstellingen te moeten doormaken.

Wij weten dat u moedig de uitdaging bent aangegaan om deze marathon te lopen. U heeft er keihard voor getraind en u heeft beter gepresteerd dan wij allemaal ooit gedacht hadden dat nodig zou zijn. Wij begrijpen dat u niet precies wist hoeveel kilometers het parcours zou tellen en u kunt de eindstreep niet zien. Wij kunnen méér zien dan u, maar ook wij kunnen niet voorspellen wat ieder van u zal doen, dus kunnen wij nu niet precies zeggen wanneer u over de streep zult gaan die u zich als doel heeft gesteld. Zoals wij u al eerder hebben uitgelegd, werken wij binnen belangrijke overeenkomsten om u te steunen, zonder de grenzen van ingrijpen te overschrijden, hetgeen op korte termijn zou zorgen voor meer ontwrichting dan dat het goed zou doen. Wat een interessante en uitdagende inspanning voor ons allemaal!

De Raad reageert
Wij willen niet geheimzinnig doen en wij zullen geen informatie verzwijgen die u kan helpen. Dit is wat ik, Sananda, u op dit ogenblik kan vertellen – vroeg in de morgen van zaterdag 20 februari (in NL en B is dat zaterdagvoormiddag – V). Alle programma’s die wij samen gepland hebben zijn in werking. De aflevering van grote hoeveelheden goud en andere activa zijn verzekerd en zijn op hun plaats gebracht, hetgeen betekent dat digitale valuta met activa als basis voltooid zijn. Alle deelnemers die voor het Licht werken zijn het er helemaal mee eens dat het nu tijd is. De onderhandelingen zijn afgerond, de overeenkomsten zijn klaar, financiële systemen en hun computers werken nu eindelijk betrouwbaar en miljoenen mensen zijn opgeleid en voorbereid voor dit ogenblik.

Veel grondiger dan u zich kunt voorstellen, begrijpen wij uw gevoelens met betrekking tot het behoefte hebben aan de troost van tastbaar bewijs en het vrijgeven van de langverwachte Vrijheid-Programma’s – en wij verzekeren u dat de Raad de vurige oproep van onze Grondtroepen heel serieus heeft genomen. Gisteren – in de vroege uren – heeft Christine een oproep laten uitgaan naar het Hoger Zelf van elke geïncarneerde mensenziel op Aarde. Ze heeft hen gevraagd om hun stem uit te brengen, dat de Welvaart- Programma’s NU op tastbaar, fysiek niveau moeten worden vrijgegeven voor het Hoogste Goed van Allen – hetgeen betekent dat gelijk welke mogelijke verstoring ten onder zal gaan in het aanzwellen van energieën van Lichtwerkers die beginnen met het vervullen van de volgende fase van Vrijheid op Aarde.

De Raad wil aangaande deze kwestie ook van ieder van u horen. Om te stemmen kunt u uw verlangen naar de Raad uitspreken door ons te roepen – gelijk welke Verheven Meester waarmee u wilt spreken – of door gewoon de Raad te aanroepen met uw intentie in gedachten. Stemt u ervoor dat het vrijgeven van de Welvaart-Fondsen in gang wordt gezet nog vóór het einde van deze maand. Wij begrijpen dat iedereen het zo snel mogelijk wilt, maar wij willen dat u zorgvuldig de opties overweegt en ons uw gedachten en gevoelens overbrengt over wat u denkt dat het beste is voor het Hoogste Goed.

Ik zal dit verder toelichten. Tot op heden is de beweging uitzonderlijk methodisch geweest over het vrijgeven van de fondsen, vanwege de aanhoudende complicaties die mogelijk gevaar konden opleveren, zoals diefstal en sabotage. Met onze oppervlakte-teams hebben wij de Cabal moeten omzeilen en overtroeven in omstandigheden waarbij zij grote hoeveelheden van de fondsen hadden kunnen wegsluizen of voor chaos hadden kunnen zorgen door terroristische activiteiten op te zetten, zoals zij dat geprobeerd hebben met IS. Deze problemen zijn eindelijk grotendeels onder controle. De mogelijkheden van de Cabal om de computersystemen te verstoren en te misleiden zijn nu geblokkeerd, hun criminele handelingen zijn aangetoond en hun geldstromen drogen op. Hiervoor danken wij onze vele dappere vertegenwoordigers, die letterlijk in de slangenkuil zijn gestapt om te doen wat nodig was om de Zege van het Licht tot stand te brengen.

Tegelijkertijd hebben pas Verlicht geworden wereldinstellingen en pas opgerichte vennootschappen van landen samengewerkt om de vrede te verzekeren, zodat de komende Welvaart veilig gevestigd zou zijn en beschikbaar voor iedereen, zodra ze eenmaal wordt vrijgegeven overal ter wereld. Dit is een enorme inspanning geweest, het vergde het opnieuw instellen en opzetten van correcte stelsels van wetgeving, financiën en bestuur en het in werking stellen daarvan. Wij moesten dit in alle stilte doen en deze nieuwe en eerlijke instellingen opbouwen vlak achter en onder de bestaande, oude systemen. Een voorbeeld: diegenen onder u die nauwgezet de vooruitgang in Irak hebben gevolg, hebben de ingewikkelde langzame opgang gezien vanuit corruptie en verwarring naar een bestuursvorm die werkelijk het volk zal beschermen en voordeel zal brengen. Gelijkaardige werkzaamheden hebben er plaatsgevonden in landen over de hele wereld – zonder dat uw grote nieuwsmedia er verslag over deden.

Dit alles is gebeurd in zorgvuldige samenwerking met St. Germain, Vrouwe Kwan Yin en de oude families en gemeenschappen die eeuwenlang de onmetelijke opslagplaatsen van rijkdom hebben bewaakt, in afwachting van deze tijd waarin alles veilig kon worden vrijgegeven voor het hoogste goed van allen. Zij hebben in de voorbije weken gezorgd voor de middelen om de wereldmarkten te stabiliseren, omdat we beslist een totale ineenstorting van de financiële systemen wilden vermijden en er geen chaos zou ontstaat in de voorzieningen van voedsel en levensbehoeften. Wij wilden zo snel als mogelijk te werk gaan en dat is ons gelukt – met uiterst zorgvuldige zorg om het evenwicht te behouden, terwijl u uzelf steeds hoger verhief. Doorheen dit hele proces hebben Moeder en Vader steeds grotere hoeveelheden Licht naar de Aarde gestuurd. Het is een delicate dans geweest, waarbij wij van ogenblik tot ogenblik reageerden op wat u deed, onze inspanningen volledig afwegend en afstemmend op de uwe, zoals u reageerde op Moeder en Vader.

Wij kunnen u geen wereldwijd overzicht geven zoals wij dat zien, behalve dan dat wij u onze beelden, woorden, berichten en de gevoelens van ons hart kunnen sturen om u te helpen voor uw eigen geestesoog te zien wat er komt kijken bij het nemen van de beslissing over het beste tijdstip, om de fondsen en de vele Programma’s die daar op zullen volgen, vrij te geven. Wij vragen u om samen met ons de risico’s en de voordelen af te wegen van het nu doorzetten. Gebruik uw intuïtie en uw grote zorg voor het goed van ieder mens. Werk met ons op een meer directe en bewuste manier. Vertel ons uw verlangen en uw inzichten. Wat denkt u van de toestand in uw wereld? Wij luisteren.

Wij zijn al voorbij het vorige uiterste van de Schepping
Nu dat u gegroeid bent en met ons in de Raad zit, heeft u een beter zicht op een aantal van de uitdagingen, nietwaar? Zelfs met onze duizenden jaren van voorbereiding (en daartoe reken ik ieder van u, ook al herinnert u zich uw opleiding misschien niet) zijn wij nu beland op de plek voorbij het uiterste van de vorige Schepping, dus scheppen wij nu weer opnieuw gezamenlijk. Zulk een veelzijdige, soms gevaarlijke en absoluut prachtige inspanning werd nooit eerder geprobeerd in het Universum. Moeder en Vader God stuwen de energieën voorwaarts, ze vormen voor ons een pad van Licht, terwijl wij de handen ineenslaan en al onze intenties en ons hart-verlangen samenbrengen om onze schitterende Nieuwe Wereld te scheppen. Méér dan ooit voorheen moeten wij in volledige harmonie zijn met u. Wij komen samen in het heldere Beeld dat wij hebben van datgene wat wij tezamen scheppen.

Wij vragen u, Geliefde Broeders en Zusters van de Aarde, om ons uw grootste verlangen te tonen … niet alleen dat u de Welvaart-Programma’s en de valuta-herwaardering wilt zien plaatsvinden, maar wij vragen u ook om nu met ons mee te doen om de volgende fase van de Grote Verschuiving voor te bereiden. Nu we deze eerste fase van de enorme nieuwe Programma’s gaan afronden, vragen wij u om met ons te werken bij elke volgende stap … en de daarop volgende. Voeg uw hart en uw geest als één samen met de onze, om te helpen bij het afzwakken van de ontwrichting die toch nog kan worden gevoeld wanneer de storm van duistere energieën nog één keer een hoogtepunt wil bereiken. Het is uw taak om alles binnen in u op te nemen en over te geven aan het Licht. Dat is het, waardoor uiteindelijk alles op de planeet verheven zal worden.

De Transmutatie Teams krijgen de volle laag
U bent er zich misschien niet helemaal van bewust, Geliefden, maar om de energieën van Licht te vestigen en ze in te stellen als de nieuwe standaard, moeten de oude en ingewortelde energieën van giftig afval, giftige gedachtevormen, vergiften allerhande – spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek – worden opgeruimd van de Oppervlakte Aarde, om de stralende, zuivere, gezonde en van vreugde vervulde Nieuwe Wereld tevoorschijn te laten komen. Anders zouden de resterende energieën van overheersing, onderdrukking en ziekte hun gif overbrengen naar onze pogingen om alles nieuw te maken.

Terwijl u dit leest verwerken onze geliefde Christine – en miljoenen anderen tezamen met haar – gehaltes aan toxines die normaal gesproken dodelijk zouden zijn voor een mens, terwijl Kathryn – en miljoenen andere Lichtdragers op de grond (tezamen met ons in de Hogere Dimensies) deze transmuteerders vasthouden in onze Liefde. Leden van de Transmuterende Teams overal ter wereld leveren intense inspanningen om met hun eigen menselijke lichamen een gedeelte van de vergiften en toxines te verwerken die in de voorbije duizend jaren op Aarde zijn geproduceerd. Zij doen dit door zich dag en nacht te richten op het in zichzelf ontdekken van gelijk welke ervaringen op Aarde die pijn, giftige gevoelens, angst, schaamte en zo meer hebben achtergelaten. Er is geen manier om dit proces te bekorten. Al het transmuteren vindt plaats door toe te staan dat de schade die binnenin zit, wordt losgelaten en geheald. Zij werken allemaal op de toppen van wat zij aankunnen en daar nog voorbij, terwijl duizenden Meesters en miljoenen Ondersteuningsteams van Engelen werken om hen te steunen en de heftige energieën op te ruimen wanneer deze worden losgelaten.

Ieder van u heeft in verschillende mate deelgenomen aan deze opruiming en u heeft waarschijnlijk in de voorbije dagen en maanden ook de gevolgen daarvan gevoeld. Adem, Geliefden, roep ons om u vast te houden en rust te geven terwijl u doorheen deze moeilijke transformatie gaat. U zou hier niet voor gevraagd zijn als u zich daar niet lang geleden vrijwillig voor had aangemeld en u niet onvermoeibaar geoefend had voor dit ogenblik.

Het moment is NU aangebroken
Dit kan ik u vertellen: vanwaar wij zijn kunnen wij zien dat het nodig is dat u uw heldhaftige inspanningen doorzet en dat ieder uur ons dichter brengt bij de opwindende vervulling van onze gedeelde droom. Wij komen u tegemoet, ademteug na ademteug. De afstand die we nu nog moeten gaan is minimaal, niet meer dan een flakkering. Ik kan u niet vertellen welke bijdrage ieder van u precies moet leveren … datgene wat u ‘over de top’ zal brengen. U weet het. Volg uw hart. Reik uw hand. Wees vriendelijk. Heb lief.

U kent in het diepst van uw hart al het goede dat komen gaat voor u en voor de Aarde. U heeft een intuïtieve wijsheid over wat wij allemaal doen om de laatste ronde van deze estafette af te ronden. We geven de stok door, heen en terug, en hoe méér we op elkaar zijn afgestemd, des te sneller en gracieuzer komen we over de eindstreep. Wij doen dit samen! Lichtdragers, houd uw Licht hoog! Alle hens aan dek!

Stuur ons uw Liefde, uw gebeden en spreek uw intenties uit met heel uw hart, geliefde Broeders en Zusters. Wij horen het verlangen van uw hart en wij zien uw helderste dromen, als u ze met ons deelt. Wanneer uw intenties en uw diepste verlangens zich voegen bij die van ons, dan gebeuren er wonderen. In deze intense ogenblikken, wanneer wij onze levenskracht voegen bij het verlangen van Moeder en Vader – ZIJN wij de Schepping!

Wij scheppen onze Nieuwe Wereld tezamen. Wij zullen niet falen, dat is onmogelijk want ons pad is duizenden jaren geleden al uitgestippeld. Het was een kwestie van het allemaal tot bloei te brengen in één grootse golf van Liefde en Licht. Wij zijn er! Kijk niet terug, verval niet in twijfel. Wandel met mij de glorieuze dag tegemoet die wij reeds geschapen hebben. Het is de uwe, het is de onze, en de vreugde en het feestvieren zal gedeeld worden in het Universum. Kijk in het diepst van uw hart. Daar staat het geschreven en is het geweten. Het is volbracht!

Ik ben uw Sananda en ik hou van u met heel mijn hart.

Kathryn: Net toen ik dit bericht voltooid had, kneep Vader God in mijn teen – en hard!

Vader God spreekt:

Mijn Kinderen, ik zal niet toestaan dat dit proces langer duurt dan u aankunt. Uw veerkracht is groot en u bent altijd op uw best wanneer hoop, waarheid en bewijs samenkomen. Niets zal de Overvloed kunnen tegenhouden die u verlangt – of de nieuwe wereld die u schept. Ik beloof het u. U bent Meesters en u heeft uw leven toegewijd aan deze Opdracht. U heeft gezegevierd. Wees in vrede en bereid uzelf erop voor om u te verheugen.

Wij houden voor eeuwig van u. Uw Vader God.

Gechanneld en uitgeschreven door Dr. Kathryn E. May, 20 februari 2016
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.