NAN 53: St. Germains bevel vandaag

Zoals gepubliceerd in NAN 53:

Verrassende Zegeningen: Bijdragen van de Familie
Saint Germains Bevel vandaag!
door Saint Germain via Marcia

NAN 53 - Marciafoto: onbekend

Zie het voor u en spreek luidop! (Ademhaling en klank zijn krachtige energie)

‘Ik ben de Violette Vlam van zuiverende Kracht!

Mijn lichaam is de Violette Vlam van zuiverende Kracht!

De Aarde en haar Koninkrijken zijn de Violette Vlam van zuiverende Kracht!

Alle Elementalen zijn de Violette Vlam van zuiverende Kracht!

De Mensheid is de Violette Vlam van zuiverende Kracht!

Ik ben de Violette Vlam die oude overtuigingen, leringen, handelswijzen en gedragingen

transmuteert tot het Goddelijk Christuslicht in elk hart.

Dank u! Het is Volbracht! En het is VOOR ALTIJD!!!!

 

Liefde, Vreugde en véél!! verrassende Zegeningen voor Iedereen ~ St. Germain & Marcia

origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.