NAN 52: Liefde … Liefde … Liefde …!

NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD
Het vrijwel dagelijkse nieuws van Who Needs Light

EDITIE 52

Vaste Columnisten: Moeder Vader God, Sananda, Ashtar,
Gabriel en Arcturische Teamleider
Met bijdragen van de Hemelse Schare
Channels: Kathryn en Christine
Eindredactie: Aartsengel Michael

Maandag 15 februari 2016
Aanmelden: GRATIS of door Donatie, klik HIER


Liefde … Liefde … Liefde …!

door Sananda via Kathryn

2016 02 15 foto 1 - beatles

Photo Credit: Rolling Stone Magazine

Sananda:

Gegroet, ik wil het met u hebben over de Liefde. Ik praat graag over de Liefde. De uwe, de mijne, de onze. Tijdens deze tijd van onvoorstelbare verandering is het belangrijk om te kunnen leunen op de Liefde, want het is de beste beschermer van het leven die er maar bestaat. De Liefde is onze reddingsboei, ze draagt ons door moeilijke of roerige tijden. Dat is mijn ervaring, is het niet ook de uwe?

Hoe vaak heeft u – als de dingen niet goed gaan – zich niet gewend tot een oude, vertrouwde vriend die van u heeft gehouden in goede en slechte tijden? Het verandert misschien niets aan de omstandigheden, maar het verlicht beslist wel de pijn, nietwaar? En bent u ooit al op een bus of in de metro gestapt aan het einde van een zware dag en dan gekeken naar een kleintje dat om zich heen kijkt en lacht naar de mensen die naar hem glimlachen? Het kan uw hart verwarmen en doet uw zorgen van u afglijden, wanneer u in de nabijheid bent van gelach – met name het gelach van een klein kindje.

Wij stippelen ons eigen Levensplan uit
Ieder van ons wist het … toen wij naar de Aarde kwamen om een leven te leiden … wij wisten dat het in het beste geval moeilijk zou zijn, omdat de omstandigheden op de grond verslechterd waren tot het punt waarom ongemak, pijn en lijden in elk leven kwamen. Ongeacht hoe bevoorrecht een leven aan de buitenkant kan lijken, er zijn echt geen ‘gemakkelijke’ levens geweest op planeet Aarde in de tijdspanne die iedereen omvat die nu hier leeft. Wij kwamen omdat wij wilden helpen, om onszelf en ons geliefde Planeet te verheffen – maar we wisten dat het niet gemakkelijk zou zijn.

Toen we eenmaal ons levenspad hadden uitgestippeld met de hulp van onze liefhebbende Gidsen, Engelen en zielenfamilie, dompelden we onszelf onder in het ervaren van de lager dimensionale Aarde. Wij kwamen altijd met de hoop en het optimisme dat we in staat zouden zijn om die vorm van Liefde hierheen te brengen, welke wij ons herinnerden van onze Thuis. Wij waren realistisch over hoeveel wij hoopten te bereiken, maar boven alles wilden wij Liefde brengen aan degenen met wie wij ons leven zouden delen.

De omstandigheden zoals wij die kenden in de Hogere Dimensies waren sereen, aangenaam, vervuld van vreugde. Hier Thuis waren wij ons ervan bewust dat we omgeven werden door de liefdevolle energieën van Moeder en Vader God, en onze zielenfamilie omringt ons altijd met onvoorwaardelijke Liefde, Licht en fijne humor. Wij werken hard in onze functie als toezichthouders over onze geïncarneerde dierbaren, en wij zijn dienstbaar als leden van de Raden die elke nuance bespreken van hoe wij met u kunnen werken om het lijden te verzachten en de verandering tot stand te brengen. Deze Raden hebben de voorbije jaren ononderbroken gewerkt om de enorme verschuiving door te voeren die u nu meemaakt, maar hier leven wij in het zekere weten dat tijd een illusie is, dat het duister niet echt bestaat en dat het Licht de Thuis is van iedereen. Hierin vinden wij grote troost, ook al hebben wij hartzeer voor u, terwijl u zich nog steeds zo dapper een weg naar de Nieuwe Dag worstelt.

Sommigen van u voelen heel intens het ongemak van de toenemende frequenties, maar dat weerhoudt u er niet van om u te richten op uw gekozen taken – om de duistere energieën te transmuteren en op te ruimen, om het Licht te dragen, om een lach, onderdak, voedsel of inspiratie te bieden aan hen die lijden en zich alleen voelen of ontmoedigd zijn. Wij hebben grote bewondering voor uw inspanningen, omdat wij de mentale- en emotionele hordes kennen die u heeft moeten nemen om uw opdracht te volbrengen.

Zo velen van u daar op de grond hebben een aantal hele strenge en beangstigende dingen geleerd gekregen over God en zijn Engelen, zijn oordeel en zijn straffen. De mensheid als geheel heeft maar weinig gemerkt van de spirituele troost zoals wij die beleven in Hogere Dimensies. Regels, dreigementen van bestraffing en uitsluiting vormen een voortdurende bedreiging in vele beschavingen. Door dogma’s werden mensen verstoten of aangevallen omdat ze zich niet voegden naar het gangbare ‘geloof’. Deze religieuze- en sociale ‘regels’ hebben grenzen geschapen, daar waar anders de Liefde had kunnen opbloeien. Religies in het algemeen hebben een verlammende invloed gehad op vriendschap en liefde, wanneer die trachten om de grenzen te doorbreken. Hoeveel bekende liefdesverhalen hebben niet als thema het dilemma van Romeo en Julia: ware liefde die onderdrukt moet worden omdat families of beschavingen of landen op de eerste plaats moeten komen, vóór de gevoelens van de geliefden. Dit alles, Geliefde Familie, zal binnenkort tot een einde komen.

U bent onze helden
U die dit leest, heeft het heldhaftige werk volbracht van het veranderen van de energetische atmosfeer rondom u. Wij kijken naar u met aanbidding en respect; u bent werkelijk onze helden wij kennen ieder van u als onze broeders en zusters. Wij kennen elkaar hier zo goed en wij kennen de verhalen van de familieleden die wij zo graag weer willen zien, wanneer dit project tot bloei komt. Wij houden de hand van een zuster vast of slaan onze arm om een broeder heen terwijl zij waken over u, hun dierbaren die volop strijd leveren op de grond. Soms doen wij iets wat lijkt op het inhouden van onze adem wanneer we zien hoe u moeilijke en gevaarlijke taken uitvoert, die méér dan het uiterste vergen van uw fysieke-, emotionele- en mentale vaardigheden. Op Aarde zoals in de Hemel hebben wij allemaal méér gedaan dan we konden, daar op die plek voorbij de Schepping, met de oprechte bemoediging van Moeder en Vader en uw gehele, liefhebbende Hemelse Schare.

In Liefde en nauwe verbondenheid gaat ons hart uit naar onze hardwerkende Tweeling Vlammen op de grond, de tweelingvonk van onze ziel, de liefde die heeft standgehouden doorheen een eeuwigheid van samenzijn. Er kan geen afscheiding zijn tussen tweelingzielen. Wij konden eeuwigheden doorbrengen in afzonderlijke Sterrenstelsels waar wij ons Lichtwerk uitvoeren, maar er zou geen gevoel zijn van afscheiding of eenzaamheid want wij zijn voor altijd verbonden met onze gedeelde hartenvlam. Wij zijn net als Moeder en Vader, die in elk opzicht onafscheidelijk zijn. Het kan niet anders zijn.

Er is een misverstand geweest over het verschil tussen een zielenmaatje en een tweelingziel/Tweeling Vlam. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Een tweelingziel/Tweeling Vlam is letterlijk onze tweeling, de andere helft van onze ziel. Maar het is interessant om te begrijpen dat – hoewel wij de essentie van onze ziel delen – geen van beiden daarom minder ‘heel’ is. Een zielenmaatje is precies zoals het in het Australisch klinkt: een nabije en gewaardeerde vriend, minnaar of familielid. Wij hebben verschillende zielenmaatjes en wij koesteren hen; zij delen telkens weer levens met ons en helpen ons om de specifieke ervaringen op te doen en opdrachten uit te voeren, die wij gekozen hebben.

Wij weten zelfs voordat we komen welke rol wij voor elkaar zullen spelen, opdat de voordelen voor ons allemaal zo groot mogelijk zijn. Ze kunnen komen als broer, vader, leraar, minnaar of vriend, als zuster, tante of vertrouweling. Afhankelijk van de vereisten van een bepaald leven kunnen ze zelfs komen als een aartsvijand, een rivaal, een mededinger of een boef. Wij kozen ervoor om deze rollen voor elkaar te vervullen, vanwege het vertrouwen en de vertrouwensband die wij ontwikkeld hebben in al die eonen als familiegroep.

Elke ziel, zelfs zij die in dit leven komen om te leven als kluizenaar, heeft een dergelijke liefhebbende en betrouwbare familie die hen altijd dient – hetzij geïncarneerd dan wel in spirit … deze familie is wijd verspreid en uiteindelijk is zij verweven met elke andere familie en zielengroep. In de Thuis die wij delen in Hogere Dimensies, leven wij in liefdevolle aanvaarding van andere groepen die mogelijk samenwerken met onze familiegroep. Dat is wat er nu gebeurt met de komst van families vanuit het hele Universum, die hierheen zijn gekomen om met ons mee te doen in deze historische Ascentie van planeet Aarde. Allemaal komen zij om te leren en Lief te hebben – allemaal.

Uw luchtruim boven u en de lucht om u heen zijn vervuld van Liefdesfrequentie
De Cabal heeft een programma bedacht om de mensheid te laten denken dat alle bezoekers van andere planeten indringers moesten zijn, overheersers met kwade bedoelingen. Natuurlijk is dat absurd, aangezien alle schepen en hun bewoners uit 5D of nog hoger juist liefdevol zijn. Ik wil u geruststellen: het verhaal over het Ancharon-Bondgenootschap en het gevaar, de vernietiging, het kwade en de verstoring van evenwicht die zij hebben geprogrammeerd en ingekerfd in deze wereld lopen niet enkel ten einde; zij zullen ook niet worden herhaald. Op dit eigenste ogenblik zijn er miljarden goedwillende, Galactische, Hoogdimensionale Wezens in uw luchtruim aanwezig, zij sturen u hun liefde en steun om u te helpen bij uw glorierijke Ascentie.

Dankzij uw onvermoeibare inspanningen om het Licht uit te dragen op het oppervlak en de ongelooflijke resultaten van de Galactische Vloot onder onze Opperbevelhebber Commandant Ashtar, zullen er geen indringers of kosmische ongelukken meer worden toegestaan om van invloed te zijn op de Aarde. Wees ervan verzekerd dat eender welke noemenswaardige gebeurtenis die u ervaart in uw leven tijdens deze belangrijke fase op Aarde, alleen maar kan zijn wat u zelf heeft gepland. Dit zou u enorme troost moeten bieden en u de mogelijkheid geven om uw ervaringen te omarmen, terwijl u uw dagen vervolgt.

Ja, u bent nog steeds bezig met opruimen en herstellen, en ons project om Licht te brengen aan alle zielen op Aarde wint nog steeds aan kracht en snelheid. Velen van u die zich tijdelijk op de Cabal-ideologie hadden gericht komen nu uit hun schuilplaatsen om te worden teruggebracht tot het Licht, nu de gehavende Matrix wegglijdt in vergetelheid. De dag van vervulde hoop is nu dichtbij.

Sananda: Wees mijn Valentijn

Dit is wat ik geschreven heb op mijn ‘Valentijn voor altijd’-kaart voor u, geliefde Mensen van de Aarde, terwijl ik op het dek sta van de New Jerusalem, in verbondenheid met alle Lichtwezens:

U bent veilig, mijn Geliefden, als nooit voorheen
U bent gewikkeld in onze Liefde, voor eeuwig en altijd
Geliefde Terra ascendeert – en trouw aan haar opdracht
herstelt zij beminde Gaia tot volle rijkdom en schoonheid.
Terwijl haar kinderen zich tot elkaar wenden in Liefde.
Zij ontwaken en healen in het Licht van Boven.

De Hemelse Schare helpt mee de Banier te dragen,
u aan het ene eind en wij aan het andere,
onze Brug straalt, zij vergroot de Schepping …
de Regenboog van Liefde overspant alle landen.
Terwijl de HoningLiefde stroomt van onze Moeder daarboven,
zijn wij omringd en veilig in de grote Liefde van onze Vader.

En dit is mijn belofte, Geliefde Vrienden,
dat de zegen van deze Valentijn nooit zal eindigen.
Het is een eed van Liefde die voor altijd oprecht blijft;
onze Liefdevolle Harten blijven hier, om u te brengen naar
uw Nieuwe Gouden Tijdperk dat werd aangekondigd
door Engelen en Profeten en Wijzen van vroeger dagen.

Wij dansen vreugdevol terwijl wij de handen in elkaar slaan,
Vrede, Liefde en vergeving stromen over het land.
Ik hou nu van u en ik zal altijd dienen.
Ik ben uw Sananda, ik geef u mijn woord.

Gechanneld en uitgeschreven door Dr. Kathryn E. May, 15 February 2016
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.