NAN 52: Vrede en Liefde wonen in ieder van u

Zoals gepubliceerd in NAN 52:

‘Vrede en Liefde wonen in ieder van u, ga naar binnen en eis ze op’
door Saul via John Smallman

NAN 52 - hert in bos 600x600

13 februari 2016

Eénheid kan niet langer meer worden ontkend! De moderne wetenschap wéét – omdat hun experimenten dat onomstotelijk hebben bewezen – dat alles onderling verbonden is met elkaar, er is géén afscheiding.

In de alledaagse wereld, waar het grootste deel van de mensen hun aandacht nog richten op het verdienen van geld is afscheiding vanzelfsprekend, maar dat komt door de manier waarop zij hun aandacht richten op lichamelijke behoeften; ze vereenzelvigen zich daarmee en met hun overleven, ze trachten pijn te vermijden en daardoor ook hun verlangen naar plezier. In de denkbeeldige wereld lijken lichamen heel echt omdat u erin leeft, u ervaart en neemt dingen waar via uw zogeheten vijf zintuigen. Maar dat zijn beperkende gedachten waarvan u denkt dat ze echt zijn – en door aan die overtuiging vast te houden maakt u ze echt. Er zijn feitelijk géén grenzen! De grenzen die u ervaart zijn deel van de illusie die u gezamenlijk heeft opgebouwd.

Natuurlijk zijn die beperkingen een aspect van de illusie die u in staat stelt om ‘afscheiding’ te erva ren als iets wat echt is. Toen de gezamenlijke beslissing werd genomen om afscheiding te gaan ervaren, wilde het collectief dat het zo overtuigend zou zijn als maar mogelijk was. Daarom lijkt het met die afscheiding dat veel afgescheiden mensen wanhopig vechten om zoveel mogelijk van de schijnbaar beperkte aardse rijkdommen en levensbehoeften te vergaren zodat zij kunnen overleven. Dit leidt tot conflicten en oorlog. Maar overal waar de mensen zijn gaan samenwerken kan men merken dat er eigenlijk voldoende overvloed beschikbaar is voor de behoeften van iedereen.

Wat u aan anderen doet, dat doet u uzelf aan. Als u de rijkdommen van de Aarde vergaart en verzamelt voor uw eigen gebruik, dan zullen alle anderen dat ook gaan doen – dit ziet u overal op de wereld gebeuren en als gevolg daarvan zijn er tekorten. Aan de andere kant: als u die voordelen vrijwillig deelt, zult u altijd overvloed hebben – sommigen van u hebben dit al ontdekt. Niettemin, vanwege uw verleden van vergaren en overheersen is het vertrouwen nagenoeg verdwenen, en vertrouwen is een essentieel aspect van een liefdevolle economie waarin de behoeften van iedereen gemakkelijk worden vervuld.

U moet elkaar vertrouwen, zodat beperkingen en tekorten kunnen verdwijnen. Maar boven alles vertrouwt u uzelf niet – laat staan anderen – omdat u allemaal af en toe wel eens het vertrouwen heeft beschaamd dat in u was gesteld, zoals u ook uw eigen vertrouwen heeft beschaamd … en daarom verwacht u dat anderen op dezelfde manier zullen handelen. En omdat u die verwachting heeft, is dat precies wat u zult ervaren.

De eerste stap op het pad naar het vestigen van vertrouwen is de intentie om betrouwbaar te zijn en uzelf te vertrouwen. Maar als u dat vertrouwen beschaamt – zoals zeer waarschijnlijk wel zal gebeuren – verontschuldig u dan en vergeef uzelf. Wanneer u gewend raakt aan het vergeven van uzelf in plaats van te oordelen, te beschuldigen en uzelf te straffen, zult u merken dat uw zelfaanvaarding groeit en dat het beschamen van vertrouwen verdwijnt. Zodra dat gebeurt nemen uw visie of uw waarnemingsvermogen toe en beseft u dat u uzelf veroordeelde voor iets wat anderen óók doen – en wat wordt ingegeven door angst! Maar door uzelf te vergeven vallen deze angsten weg, u wordt zich bewust van de angst die anderen ervaren en u merkt dat u vervuld bent van mededogen voor hen, in plaats van oordeel.

Verwachten of eisen dat anderen veranderen voordat u verandert, werkt niet. In de voorbije eonen is dat telkens weer heel duidelijk aangetoond. Verander uzelf, neem u voor om liefdevol te zijn ongeacht de situatie waarin u zich bevindt en wees u bewust van anderen die dit óók doen, in plaats van uw aandacht te richten op hen die het niet doen. In de voorbije decennia heeft er een enorme verandering plaatsgevonden op Aarde, omdat miljoenen mensen zichzelf hebben voorgenomen om liefdevol te zijn en Liefde verbreedt Haar invloed over de planeet, telkens wanneer iemand dat voornemen uitspreekt. Als gevolg daarvan worden die miljoenen dan miljarden, en binnen de Tsunami van Liefde die de Planeet heeft omhuld lossen de boze conflicten op. Liefde is het oneindig krachtige oplosmiddel dat alles wat niet liefdevol is oplost of doet wegsmelten.

Een vreedzame en liefdevolle wereld kan nooit tot stand komen door oorlog en conflicten. Het is niet alleen onlogisch om dit te denken, het is krankzinnig. Velen die nu werken aan wereldvrede zijn zich hiervan bewust en doen hun uiterste best om dit duidelijk te maken aan alle vechtersbazen. U kunt hen helpen – ja, u kunt hen echt helpen! – door binnen te gaan in uw eigen innerlijke ruimte, de tempel diep in u waar de Liefde altijd aanwezig is en daar – een aantal keren per dag – de warmte te ervaren die daar heerst en u dan voor te nemen om die onvoorwaardelijk en zonder onderscheid te delen met ieder mens, zonder enige uitzondering. Zoals u weet bent u allen de geliefde kinderen van God en God sluit niemand uit, maar biedt voortdurend zijn Liefde aan iedereen.

God is Liefde en Hij weet dat Liefde de ware aard is van elk van Zijn kinderen, omdat Hij hen zo heeft geschapen. Gedrag dat niet liefdevol is – in welke vorm dan ook – wordt geleid door angst en is de meest wanhopige schreeuw om Liefde. Hoor die schreeuw en reageer met Liefde, want daarvoor bent u op dit ogenblik geïncarneerd op Aarde.

Enkel de Liefde werkt, omdat enkel de Liefde Echt is! Wanneer u vecht omdat u denkt dat vechten sterker is dan Liefde, verlengt u alleen maar de tijdspanne waarin de illusie werkzaam is en vertraagt u uw ontwaken uit de nachtmerrie van pijn en lijden, waarin u verstrikt lijkt te zitten.

Er zijn maar weinigen onder u die niet op enig ogenblik de warmte en de vrede van Liefde ervaren hebben in de armen van een ander. Die Vrede en die Liefde wonen in ieder van u … keer u naar binnen en eis ze op, het is uw recht. Maar dan moet u wel uw greep op oordeel, afkeer en schuld loslaten.

U allen bent Liefde in incarnatie, maar om te kunnen incarneren heeft u aanvaard dat u achter een sluier kwam die de Liefde voor u verborgen houdt … u ervan afscheidt. Maar als u dit weet – zoals u het nu weet – dan kunt u de sluier verlaten wanneer u zich naar binnen richt en de Liefde opeist en Haar toestaat om u te doordringen. Zodra dat gebeurt zult u het nooit meer vergeten en zult u uw angsten gewoon van u laten afglijden.

Hier in de Spirituele Rijken wachten wij op uw oproep aan de Liefde, zodat wij er zovéél van kunnen overbrengen als uw fysiek lichaam aankan. Het is een intens krachtige energie en zij moet voor ieder van u persoonlijk worden aangepast. Niemand van u zal het op precies dezelfde manier ervaren, maar wanneer u Haar ervaart – ook al is het maar kort – dan zullen al uw twijfels over Gods Liefde voor u verdwijnen en elk gevoel dat u nog had over onwaardig of onaanvaardbaar zijn, zal verdwenen zijn. Keer u dus dagelijks naar binnen en ontspan u volledig in de Liefde die daar op u wacht.

Met zo heel veel Liefde, Saul.

Meer van John Smallman: HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.