NAN 51: Weghalen van implantaten en entiteiten

Zoals gepubliceerd in NAN 51:

‘Weghalen van implantaten en entiteiten’
door Anrita Melchizedek

NAN 51 - Anrita Melchizedek

afbeelding: Artwork door Endre Balogh

You Tube https://www.youtube.com/watch?v=XR5BNAEUnNo&feature=youtu.be
Mp3 download http://www.pleiadianlight.net/free-downloads
Inschrijven op http://www.pleiadianlight.net/implant-and-entity-clearing/

Terwijl ik mij voorbereid op deze opruiming van implantaten en entiteiten, adem ik heel diep in, ik ontspan mij, ik aard en veranker mij terwijl ik het Overstralen van Moeder/Vader God aanroep en alle Lichtwezens van Daarboven die ik persoonlijk erken.

Ik voeg mij bij mijn Geliefde I AM Aanwezigheid, het hoogste aspect van mijn Zielenlicht in het Kosmisch Hart van God, ik omring mijzelf met de prachtige Diamanten, Gouden en Witte Vlam van Goddelijke Liefde en ik sta haar Liefdesfrequentie toe om elk sub-atomisch deeltje in mijn Wezen te activeren, in het weten dat ik Liefde Ben, dat Ik een heilige transfigurerende Vlam van Goddelijke Liefde ben en een Meester van Licht, in dienst aan Moeder Aarde en al haar leven.

Ik weet ook dat terwijl ik dit pad van Goddelijke Liefde ga, er momenten zijn waarop ik implantaten kan oppikken of lager astrale entiteiten kan aantrekken, hetzij om hen te helpen bij hun reiniging dan wel om hen over te brengen naar het volgende niveau van de opwaartse evolutie van hun ziel. Ik omarm dit aspect van mijn wereld omdat ik weet dat ik dit liefdevol en vriendelijk kan opruimen. Ik vraag nu om het verwijderen van alle implantaten of holografische apparaten die geplaatst kunnen zijn in mijn lichaam, mijn energieveld of mijn hologram, door gelijk welke duistere en onethische wezens.

IMPLANTATEN OPRUIMING:
HOLOGRAFISCHE IMPLANTATEN IN HET ENERGIEVELD EN HET HOLOGRAM

Ik vraag om bijstand van AE Michael en zijn Legioenen van Licht bij het verwijderen van deze implantaten of gelijk welke andere holografische apparaten.

Ik visualiseer nu een helder scherm zoals een bioscoopscherm voor mij, met een beeld van mijzelf op het scherm.

Als ik opmerk, weet of voel dat dit activatieproces voor mij versterkt wordt, dan gooi ik een ultra-violette kleur op dit scherm en vraag het om zich te hechten aan alle implantaten en daarmee verbonden holografische beelden.

Deze implantaten zijn meestal bedrade dozen, hoewel ze er ook kunnen uitzien als radiootjes of een computer-printplaat of wat dan ook – maar meestal toch op elektronische toestellen. Ik begrijp dat zij gevonden kunnen worden in mijn hologram, energieveld of levend weefsel en ik zal eerst gaan werken op die implantaten die gevonden kunnen worden in mijn hologram en/of energieveld.

Ik weet dat 90% van dit werk gebaseerd is op intentie, maar met al de Legioenen van Licht van Daarboven en al de Lichtwezens die ik persoonlijk erken tezamen met AE Michael wéét ik dat dit proces voor mij héél echt is en dat ik deze implantaten opruim.

En nu zie ik dit heldere scherm met een beeld van mijzelf, misschien overdekt met ultra-violet gekleurde plekken. Mijn handen of etherische handen bewegen nu over dit scherm en ik vertrouw er gewoon op dat dit proces voltooid is.

Als ik een helder beeld heb van hoe elk implantaat er uit kan zien, dan begin ik paarse holografische beelden te gooien naar elk implantaat, om het uit te wissen. Deze holografische beelden zijn duplicaten van hoe elk implantaat eruit kan zien en terwijl ik het duidelijk zie vraag ik nu om ook alle reserve-apparaten te zien, zodat ik deze ook kan opruimen.

Ik onderzoek nog steeds mijn hologram en mijn energieveld. Als ik gelijk welk ander implantaat zie of waarneem, gooi ik ook paarse holografische beelden naar die implantaten, één per keer, terwijl ik ze zie verdwijnen. En zo is het.

* * *

IMPLANTATEN IN HET LEVEND WEEFSEL EN HET LICHAAM
Nu zoek ik naar een ander type implantaat – implantaten die doorgedrongen kunnen zijn in mijn levend weefsel. Terwijl ik nog steeds naar dit scherm vóór mij kijk, gooi ik nu die ultra-violette kleur en vraag om elk van dergelijke implantaten te zien die zich bevinden in mijn levend weefsel.

Ik visualiseer nu hoe het Witte Licht van de Christus zich rond het ingedrongen implantaat in het levend weefsel plaatst. AE Michael komt nu naar voren en met zijn Zwaard van Heilige Waarheid verwijdert hij voorzichtig dit implantaat, terwijl het omringd blijft door het Witte Licht van de Gechristende.

Ik vraag nu dat AE Michael dit implantaat overbrengt naar waar het thuishoort.
Ik vraag nu om alle reserve-apparaten te zien die aanwezig kunnen zijn in mijn levend weefsel. Opnieuw omring ik dit implantaat met het Witte Licht van de Gechristende en ik roep weer AE Michael en zijn Legioenen van Licht om mij te helpen bij het verwijderen van dit implantaat en het daar te brengen waar het thuishoort.

* * *

OPRUIMEN VAN PARASIETEN
Nu ga ik op zoek naar mogelijke parasieten in mijn energieveld en mijn hologram; parasieten zoals hagedissen, slangen of aanverwante parasiterende entiteiten die leven van mijn Levenskracht. Deze parasieten zijn meestal holografische projecties en door de implantaten hebben zij zich tegoed kunnen doen aan frequenties en gedachten van een lager niveau in mijn energieveld en in mijn emotioneel- en mentaal lichaam.

Als ik enige parasitaire intelligentie zie of waarneem, gooi ik nu paarse holografische beelden naar elke parasiet, terwijl ik zie hoe mijn scherm wordt opgeruimd.

Deze holografische projecties en parasieten kunnen mij niet langer beïnvloeden. Toch kunnen zij hun eieren gelegd hebben en die kunnen een negatieve invloed hebben op vorige, huidige of toekomstige tijdlijnen, dus plaats ik nu een tijdlijn op mijn scherm en vraag ik dat het wil staan voor het verleden, het heden en de toekomst van alle opgeruimde parasieten en hun eieren. Opnieuw gooi ik paars naar dit scherm om alle parasieten en hun eieren op te ruimen in deze tijdlijnen.

Ik vraag nu de Gechristende om zachtjes zijn Witte Licht te schijnen op al die gebieden waarop gewerkt is en om alle gaten op te vullen die in mijn hologram, mijn energieveld en/of mijn lichaam zijn ontstaan door dit opruimwerk.

* * *

OPRUIMEN VAN ENTITEITEN EN VERLOREN ZIELEN
Ik vraag nu om het verwijderen van alle lagere astrale entiteiten of verloren zielen die zich aan mij gehecht kunnen hebben. Eerst breng ik nog méér bescherming aan, dus herhaal ik nu de volgende Beschermende Aanroeping.

Ik roep de Legioenen van Licht van Daarboven en mijn eigen Bewaarengel
voor de bescherming en de zegen van God en de Engelen
Ik vraag om omringd te zijn door een prachtig Wit Licht
en de Violette Vlam van bescherming,
opdat ik standvastig in het Licht kan staan
en mijn twijfels en angsten kan loslaten
als een heilige transfigurerende Vlam van Goddelijke Liefde,
als een Meester van Licht.

* * *

Eerst vraag ik nu de bijstand van AE Michael en zijn Legioenen van Licht om elke ontlichaamde entiteit of gelijk welke verloren Ziel te verwijderen, die zich ophoudt rondom mijn energieveld.

Ik vraag de bijstand van de Legioenen van Michael en de aangewezen Engelen om een tunnel van Licht te maken, die elke ontlichaamde entiteit hier in de omgeving zal helpen.

Ik roep de Bewaarengel van zulk een ontlichaamde entiteit om te helpen bij zijn overgang naar het Licht. Ik roep zijn familie en vrienden van het Licht om nu een verbinding te maken met deze ontlichaamde entiteit, terwijl ik hem vrijgeef aan het Licht, aan de Liefde en de zorg van dit Legioen van Licht.

En zo is het,
en zo is het,
en zo is het.

* * *

Ik roep nu de Legioenen van Michael en de aangewezen Engelen om een tunnel van Licht aan te brengen waar elke lager astrale entiteit hier in de omgeving in kan binnengaan om gebracht te worden naar waar hij heen moet.

Ik annuleer elk contract dat ik gesloten kan hebben met gelijk welke lager astrale entiteit, – doorheen alle tijd, dimensies en wisselende werelden – om mijn lichaam, mijn energieveld of mijn hologram op gelijk welke manier te gebruiken en ik beveel nu elke lager astrale entiteit om doorheen deze tunnel te gaan en gebracht te worden waar hij heen moet.
En zo is het.

In de trilling van Kadoish Kadoish Kadoish, Adonai Tsebayoth,
Heilig Heilig Heilig is de Heer, God der Heerscharen
In de trilling van Kadoish Kadoish Kadoish, Adonai Tsebayoth,
Heilig Heilig Heilig is de Heer, God der Heerscharen
In de trilling van Kadoish Kadoish Kadoish, Adonai Tsebayoth,
Heilig Heilig Heilig is de Heer, God der Heerscharen

* * *

Ik merk nu dat ik volledig terugkeer in mijn heilige ruimte. Ik aard mij in het Kristallen Hart van Moeder Aarde, Ik Ben omringd door het Witte Licht van de Gechristende, de Violette Vlam van St Germain en de Lichtschilden van AE Michael, nu ik het Zwaard van de Heilige Waarheid in mijn hart plaats.

Ik ben zowel een Spirituele strijder als een heilige transfigurerende Vlam van Goddelijke Liefde en ik wéét dat mijn werk gedaan is. Ik laat nu een prachtige Gouden regen doorheen mijn lichaam en mijn energieveld gaan en ik visualiseer dit witte laken dat energetisch omhoog gaat doorheen mijn bezittingen en daar alles weghaalt wat er niet langer hoeft te zijn. Ik bind de vier hoeken tot een bundel zodra het boven mijn dak uitkomt en ik zie het oplossen in de draaikolk van Licht van mijn kerngroep.

Ik ben energetisch beschermd en ik kan dit werk ook voor anderen doen, door hun Hoger Zelf van het Licht erbij te roepen.

Alles is goed.
Alles is goed.
Alles is goed.

* * *

Uitgeschreven door Eadie Miller
Artwork door Endre Balogh
Productie van Karl Morfett
Zegeningen en veel Liefde

Anrita Melchizedek
http://www.pleiadianlight.net

Meer van Anrita, ook hoe u kunt aansluiten bij haar Rituelen voor het Verenigen van de Vlammen HIER en HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.