NAN 51: Liefde vergeeft altijd fouten

Zoals gepubliceerd in NAN 51:

‘Liefde vergeeft altijd fouten’
door Saul via John Smallman

NAN 51: JS - Liefde vergeeft altijd alle fouten 600x600

De mensheid heeft een omslagpunt bereikt. Dat is het punt waarop de weegschaal tussen negatief en positief – of meer realistisch gezegd: tussen angst en Liefde – omslaat. Gedurende eonen heeft de mensheid geleefd in angst, hetgeen feitelijk een scherm is van egoïstisch, op het zelf gericht zijn en dat het Licht van de Liefde buitensluit. Liefde is het oneindige energieveld van de schepping, waarin alles wat ooit geschapen werd of nog geschapen zal worden zijn eeuwige bestaan kent – er is geen ‘ergens anders’! Angst is slechts een sluier die u heeft opgehangen tussen uzelf en dat oneindige Licht, waardoor u uzelf in de schaduw plaatste. In de schaduw zijn staat gelijk aan angstig zijn, omdat het Licht gelijk staat aan God, aan Leven en aan Zijn liefdevolle omarming – waarbuiten niets zelfs maar één ogenblik kan bestaan. Wanneer u angstig bent en u zich in de schaduw en het duister bevindt, dan stelt u zich monsters voor die u kunnen aanvallen en doden – en uw voorstellingsvermogen is heel krachtig.

U gelooft in de duisternis – een gebrek aan Licht, ook al is dat niet ècht – en dus bouwt u verdedigingswerken om uzelf te beschermen … waardoor u nog méér duisternis en een gevoel van angst teweegbrengt.

Uzelf afscheiden van Bron hield in dat u onder die denkbeeldige sluier belandde en elk zicht op de Werkelijkheid verloor. Vanaf dat ogenblik heeft u getracht om uw weg terug te vinden. Maar u voelde zich schuldig door de afscheiding van Bron en u vreesde dat u niet zou mogen terugkeren. Dus heeft u heel wat gezaghebbende instituten opgericht, die ontelbare rituelen bedachten om God te paaien en te vleien – de God waarvan u geloofde dat u Hem zwaar beledigd had.

Maar God is Liefde en Liefde kan niet beledigd worden. Liefde geeft onbeperkt, eeuwig en onvoorwaardelijk van zichzelf, dat is Haar aard en omdat u óók Liefde bent – onthoud goed, Zij is het enige wat bestaat! – is dat dus ook uw aard. Toch hield deze sluier de Waarheid, het Licht en de Liefde die God is, voor u verborgen. En omdat u zèlf gezorgd had voor de schijnbare afscheiding van uw Bron, was u vervuld van schuld en angst.

God wist dat dit ging gebeuren toen u ervoor koos om afscheiding van Hem te ervaren en dus voorzag Hij onmiddellijk een weg terug naar huis. De weg naar Huis is uw onverbreekbare verbinding met God, door de Heilige Geest. De Heilige Geest is dat stille stemmetje in u, het intuïtieve gevoel dat u wijze raad geeft wanneer u stil bent en u ervoor openstelt … het geeft aanwijzingen over hoe u kunt omgaan met kwesties die u of uw dierbaren aanbelangen en zelfs hoe u gepast kunt reageren als u met iemand spreekt.

De Heilige Geest is altijd bij u, klaar om u bij te staan. Maar hoe vaak negeert u de aanwijzingen die Hij u geeft, of wijst u deze van de hand omdat ze niet overeenkomen met wat uw ego u te bieden heeft – dingen die op dat ogenblik vaak véél aantrekkelijker lijken omdat ze u persoonlijk voordeel beloven … bijvoorbeeld de voldoening die voortkomt uit het zwart maken van iemand anders of uit het winnen van een discussie. Maar later heeft u wellicht spijt van die keuze, omdat u merkt dat die een schadelijke invloed had op een vriendschap of relatie.

De Heilige Geest adviseert u altijd om lief te hebben, te aanvaarden en anderen te vergeven in gelijk welke omstandigheid – omdat wij allen Eén zijn en wat u aan anderen doet, dat doet u aan uzelf. Als u zich bemind, aanvaard en vergeven voelt, dan bent u gelukkig. God Verlangt voor u dat u eeuwig gelukkig bent, en de Heilige Geest is uw persoonlijke telefoonlijn met Hem. Zijn advies leidt u altijd naar vrede en geluk, maar uw ego houdt van conflicten en stuurt u in die richting. Als u de leiding volgt van uw Heilige Geest, dan zal u dat vrede en tevredenheid brengen, als u de leiding volgt van uw ego dan brengt dat stress, angst en teleurstelling.

Heel vaak volgt u de leiding van uw ego omdat u zich minder geschikt, minder betekenisvol of zelfs angstig voelt – gevoelens die het ego van ganser harte aanmoedigt – en u denkt dat het nodig is om ‘op te komen voor uzelf’ door anderen aan te vallen of uzelf tegen hen te beschermen omdat uw eergevoel dat eist.

Feitelijk doet het er niet toe wat een ander van/over u denkt. Wat er wèl toe doet is uw eigen eerlijke mening over uzelf, waarin u zowel uw tekortkomingen en uw fouten toegeeft als uw vriendelijkheid en uw vrijgevigheid. Dan, nadat u eerlijk en oprecht naar uzelf heeft gekeken, vergeeft u uzelf volledig alle gedachten, woorden en daden die u had of deed en die u beschouwt als weinig liefdevol. Als mens is het onmogelijk dat u géén vergissingen zou begaan. Het is door die vergissingen dat u leert en spiritueel groeit.

De meeste menselijke beschavingen straffen kinderen vaak, in plaats van hen liefdevol te tonen dat zij een fout hebben gemaakt en hen vervolgens te leren hoe zij die kunnen rechtzetten. Als gevolg hiervan groeien kinderen op met de angst om fouten te begaan, maar toch blijven ze die maken en trachten dan om er onderuit te komen en de schuld op anderen te schuiven. (Dit ziet u heel vaak bij kleine kinderen!) Dat geeft buitengewoon veel spanningen.

Nu dan, als volwassenen bent u in de gelegenheid om na te denken over uw leven tot dusver en daardoor kunt u zien dat ja, u werd oneerlijk behandeld … maar dat gold voor iedereen, vooral en met name voor uw ouders, uw ouderen en uw meerderen! Als u dat beseft, dan kunt u de onontkoombaarheid zien van de behoefte in mensen om anderen te beschuldigen en kwaad over hen te spreken, in een poging om zich te onttrekken aan het bewustzijn van hun eigen beschamende fouten door ze te ontkennen en ze te projecteren op anderen.

Door te zien dat iedereen worstelt met dezelfde kwesties rondom eigenwaarde en zelfzekerheid, kunt u beginnen met te vergeven … eerst uzelf, daarna de anderen. Wanneer u werkelijk een fout vergeeft – en deze dus niet noodgedwongen aanvaardt maar intussen toch nog ergens een schuld oplegt – dan zult u merken dat u veel meer gemoedsrust heeft en minder geneigd bent om hetzij uzelf dan wel anderen te veroordelen of de schuld te geven. Dan zal u gaan merken dat u het fijn vindt om oordeel en schuldvraag los te laten, omdat houden van en vergeven u de voldoening en de zelfaanvaarding geeft die niet verstoord kunnen worden, ook niet als u fouten maakt – u zult merken dat u zichzelf dan onmiddellijk kunt vergeven.

Het is verbazingwekkend bevrijdend om voor uzelf toe te geven dat u fouten heeft gemaakt, omdat het ontkennen of het goedpraten ervan enorm veel energie vergt. U raakt er uitgeput en depressief van en u ervaart een krachtig tekort aan eigenwaarde. Dan is daar nog de grote angst dat uw fouten zullen uitkomen – dit is waarschijnlijk vaak het geval geweest in uw kindertijd – en dat u zult worden nagewezen. Elke poging om iemand na te wijzen – hoezeer het op dat moment ook voldoening geeft – zal u later komen achtervolgen wanneer u zèlf met de vinger wordt gewezen of door schuldgevoel, zodra u gaat inzien – en dat zal uiteindelijk gebeuren – hoe weinig liefdevol dat is.

Als iemand in de fout gaat en het is echt belangrijk voor u, breng het dan zachtjes en rustig onder zijn aandacht en help hem indien mogelijk met het recht te zetten. Dat is liefdevol gedrag waardoor vijanden tot vrienden kunnen worden, en het zal leiden tot een welverdiend besef van uw eigen goede en liefdevolle aard. Bewustzijn van uw eigen aangeboren goedheid geeft u nieuwe energie en de motivatie om verder te blijven werken vanuit uw Goddelijk centrum, waar de goedheid woont.

Ieder van u heeft de kracht om de wereld te veranderen door zèlf te veranderen, en velen doen dit nu ook door zich dagelijks voor te nemen om alleen maar liefdevol te zijn. Soms lukt dat niet, maar dat merken ze snel genoeg en dan hernieuwen ze hun voornemen, terwijl ze zichzelf vergeven voor elke kortstondige misstap.

De belangrijkste les die u tijdens uw aardse levens wordt geboden, is dat fouten gemaakt worden en moeten worden vergeven. Als u ervoor kiest om niet te vergeven, dan zult u verteerd worden door wraakzucht en bitterheid, want voor u zal het lijken alsof u oneerlijk behandeld wordt en dus zult u ertoe neigen om uit te halen naar anderen, hetgeen die gevoelens alleen nog maar zal versterken.

Liefde vergeeft altijd fouten, eigenlijk ziet Zij ze niet eens omdat ze niet echt bestaan, ze zijn slechts een deel van de illusie. Enkel de Liefde is Echt! En in die Goddelijke Waarheid moet u zich verheugen! Enkel de Liefde is Echt, ieder van u is Liefde – momenteel op de Aarde geïncarneerd als mensen – en Liefde is oneindig Liefdevol voor zichzelf. Het is God, de Bron, die voor eeuwig Zijn Schepping liefheeft – en daarmee dus Zichzelf en ieder van u … zonder uitzondering.

Met zo heel véél Liefde, Saul.

Meer van John Smallman: HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.