NAN 50: Sekhmet en BamBam

NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD
Het vrijwel dagelijkse nieuws van Who Needs Light

EDITIE 50

Vaste Columnisten: Moeder Vader God, Sananda, Ashtar,
Gabriel en Arcturische Teamleider

Met bijdragen van de Hemelse Schare
Channels: Kathryn en Christine
Eindredactie: Aartsengel Michael

Maandag 8 februari 2016
Aanmelden: GRATIS of door Donatie, klik HIER

* * * * *

U bent geliefd en u bent Liefde
door Moeder Sekhmet
met introductie door Moeder God

Editie 50 - Sekhmetfoto: Onbekend
Deze afbeelding is gekozen en energetisch geladen door Moeder Sekhmet

De volgende stukjes tekst komen uit onze BTR-uitzending van 6 februari 2016:
‘U bent geliefd en u bent Liefde: Moeder God, Moeder Sekhmet en BamBam (met een verrassingsbezoekje van Saint Germain!)

Brengen u deze ontroerende, monumentale uitzending: Onze geliefde Meg is gastvrouw, Kathryn channelt St Germain, Moeder God en BamBam; Christine channelt Moeder Sekhmet – met een beetje hulp van mij (AE Michael – V).

Ik raad u aan om zowel te lezen als te luisteren naar dit bericht van Moeder Sekhmet. Zij geeft een overdracht die bedoeld is om een krachtige healing te brengen aan u en aan de Aarde, op dit belangrijke ogenblik. Om te genieten van de met Licht gecodeerde berichten en ze in u op te nemen, kunt u HIER luisteren.

De Hemelse Schare en iedereen die deze woorden wil horen en leren, komen samen om Moeder Sekhmet te danken voor haar onmetelijke dienst van Liefde voor ons allemaal.

~ AE Michael (via Christine 7 februari 2016)

Moeder Sekhmet:

Hallo Geliefden, ik ben Sekhmet. Ja, Michael en Christine en ik passen ons aan. Het voelt geweldig om u te zien en hier bij u te zijn. Ik zal beschrijven wat er nu precies gebeurt met de ‘brandslang’ van Licht die Adamos u heeft beschreven (om de opname te beluisteren klikt u HIER).

De brandslang van het Licht van Moeder en Vader stroomt doorheen uw lichaam, het stroomt door het lichaam van Christine en zorgt ervoor dat alle oude of niet langer bruikbare of zogenoemde ‘duistere energieën’ worden weggespoeld door een krachtige stroming als van een brandslang, naar buiten … en een enorme opstuwing van energieën komt vrij in de andere richting.

Kom samen
Omdat Christine en Michael mij zo vriendelijk in hun energieveld hebben aanvaard, toon ik haar kleine aanpassingen die zij kan doen en die zal ik ook aan ieder van u tonen.

Laat mij eerst dit zeggen: wij kennen elkaar allemaal. U kent mij van heel nabij en ik ken u – ieder van u. Ik ben onuitsprekelijk ontroerd om bij u te zijn op dit belangrijke moment. Natuurlijk kom ik ook door via andere channels. Het is altijd zo fijn om op deze manier verbonden te zijn, en om het actuele bericht te delen dat de wolk zal doen verdwijnen en ons allemaal zal verheffen.

Let eerst eens op hoe u zich voelt. Wat gebeurt er in uw lichaam? Richt uw aandacht – heel zachtjes – op uw lichaam. Is er spanning? Zo ja, adem er dan gewoon doorheen en sta uzelf toe om u te ontspannen. Terwijl u uw gevoelens waarneemt, bekijk ze dan eens goed. Voelt u zich gestressed? Bent u nieuwsgierig? Bent u opgewonden door al het geweldige nieuws dat onze Adamos ons zojuist heeft gebracht?

Sta uzelf toe om te ontspannen. Door te willen ontspannen, zult u ontspannen! Dat is één van de prachtige gevolgen van het Licht dat binnenstroomt, de HoningLiefde van Moeder en Vader, het Gouden Licht, de gecodeerde Stralen van de Grote Centrale Zon die ons allen bereiken! Een intentie kan heel gemakkelijk vervuld worden – gemakkelijker dan ooit voorheen – sta dus ons … ik zeg ‘sta ons’ zelf toe om te ontspannen, omdat dat precies is zoals ik het ervaar. Wij zijn tezamen als Eén op dit ogenblik. Dus staan wij Onszelf toe om te ontspannen.

Intussen kom ik ook naar u toe. Wij leven niet langer in de tijd waarin er ‘tegen u gesproken wordt’ of u iets getoond werd zonder dat de echte energieën aanwezig zijn. De energie die nodig is om een bericht op te stellen is evenzeer beschikbaar voor u om op dat ogenblik te ervaren (als het voor de channeler is). Dit is aan u. U bent prachtig in uw stralende Zuilen van Licht, uw glorierijke Ascentiezuilen, dus binnen in de veiligheid en warmte van uw eigen Zuil kunt u besluiten ‘Ja Moeder Sekhmet, ik nodig u vriendelijk uit om dichterbij te komen’. Of ‘Oh! Ik voel de woorden, de overdracht achter de woorden. Hierdoor zal ik met belangstelling blijven luisteren.’

Wij doen nooit iets … tenzij we het allemaal doen. Het is alsof we een groot wit schildersdoek voor ons hebben. Elke streek verf van elke gedachte die ieder van ons heeft – nu, tijdens dit gesprek – elke gedachte, elk gevoel, elke intentie is een penseelstreek op dat doek, het doek van dit ogenblik NU, dat wij samen maken. Elke keuze om GEEN penseelstreek te zetten en ruimte te laten zodat er andere penseelstreken kunnen komen is … een keuze.

Ieder ogenblik dat wij tezamen scheppen is een Meesterwerk. Het kan onmogelijk anders zijn. Daarom breng ik u zachte, zoete woorden en de verzekering dat u niet tekortschiet in het Leven. Echt waar, u begaat zelfs geen vergissingen. U zet enkel maar penseelstreken. Dan, wanneer u opkijkt en u een paar penseelstreken ziet die u heeft gezet maar waarvan de kleur u toch niet bevalt … wel, u bent al in een nieuw ogenblik met een nieuw doek en nieuwe informatie, wezens en familieleden – boven u en om u heen – dus u kunt gewoon weer opnieuw beginnen met schilderen – helemaal opnieuw.

Het kan misschien wat ongemakkelijk zijn om dicht bij mij te zijn
Het verhaal dat ik u vandaag breng begint heel, heel lang geleden. Het begint bij het Begin. Ik heb het nog nooit op deze manier verteld.

Christine was verbaasd en zelfs een beetje nerveus toen ik gisteravond bij haar kwam, en haar vertelde dat ik graag in de uitzending wilde komen en het fijn zou vinden als zij mij wou channelen. Wij hebben (tijdens haar huidige leven) nooit rechtstreeks contact gehad, omdat Christine tijdens haar leven – als deel van haar Opdracht, haar taak, het levenspad dat zij heeft uitgestippeld – een deel van haar leven had voorbestemd voor het bestuderen van de werkwijze van wat u de Cabal noemt, de indoctrinatie van hoe je het duister kunt binnengaan. Dit heeft zij gedaan en zij heeft hier letterlijk tijdens haar leven ook opleiding voor gevolgd. Toen – zoals was afgesproken – heeft zij zich omgekeerd en keuze na keuze gemaakt om er meteen weer vandaan te lopen.

Hierdoor gebeurden er meerdere dingen. Het stelde haar in staat om het Licht naar die duistere rijken mee te nemen, en het gaf haar de kans om een diepgaand inzicht te krijgen in wat er gebeurt met diegenen die worden blootgesteld aan de zware programmering die daar plaatsvindt. Christine keerde zich om en kwam er weer uit – en ik kan zelfs niet zeggen dat zij zichzelf echt heeft hersteld tot het Licht, omdat zij al die tijd al vol Licht was. Zij heeft bijzonder oprecht deelgenomen aan het vervullen van dat deel van haar levensplan.

Wanneer zij mij dus voelt – ook al is het op afstand of via andere channels, dan voelt zij in mij … een soort van opflakkering die zij niet kon thuisbrengen, en zij zegde me gisteravond dan ook meteen ‘Ik weet niet waarom ik zo nerveus ben.’ Ze was respectvol en zei ‘Moeder Sekhmet, ik weet niet waar die nerveusheid vandaan komt, maar ik voel die flakkering’ – en ze had gelijk. Dat is precies de reden waarom ik vandaag wilde komen om met u te spreken. Laat ons teruggaan naar het Begin, waar ook dit verhaal begint. U zult begrijpen wat Christine voelde en waarom zij zich daardoor ongemakkelijk voelde.

Moeder/Vader God zijn verantwoordelijk voor de hele Schepping, maar wij ook
Bij het Begin, buiten de tijd, toen Moeder en Vader uitkeken over de brede mogelijkheden die bestonden, hadden zij het Plan dat zij dit Universum wilden scheppen. Toen viel hun blik op het verhaal van de Aarde en elke planeet en Galactisch ras dat wou deelnemen met de Aarde, en omdat zij Moeder en Vader zijn konden zij uiteraard de mogelijkheden ZIEN van alles wat er kon en zou gebeuren.

Zij besloten om de Schepping verder te zetten, welke zij gezamenlijk vorm gaven en beheerden. Het is opmerkelijk en belangrijk dat u begrijpt wat ik zeg. U bent niet een deel van een probleem dat u zèlf heeft geschapen. U bent geen deel van één of ander kwaad – niemand van u! Er zijn leden van de Cabal die nu naar deze uitzending luisteren en ik zeg u: u bent niet de enige reden waarom de Aarde in deze situatie is beland. De enige reden waardoor iets – wat dan ook – kan worden ervaren, is omdat het er in besloten ligt, het bevindt zich binnenin, het is een toezegging, het is een deel van de schepping van wat onze Moeder en Vader toestaan, scheppen, zich voorstellen, zien.

Hier en nu, ieder van ons, of u nu luistert op een schip – er zijn vele schepen; zij sturen hun Licht en hun Liefde naar iedereen die hiernaar luistert – of u daar bent op de oppervlakte … ieder van ons draagt op zijn eigen manier bij aan het verhaal van de Aarde. Ieder van ons is een gloednieuwe uiting van onze Moeder en Vader. Wij zijn allemaal een unieke vonk, liefdevol door hen geschapen.

Wij zijn uniek vanaf het moment dat wij weggaan bij Moeder en Vader. Als een vonk hebben wij onze eigenheid en naarmate wij onvoorstelbare bestemmingen vervullen, verbreden wij het verhaal – door onze keuzes, door ons eigen ingebed vermogen om te Scheppen zoals onze Moeder en Vader. Wij doordrenken het verhaal. Wij nemen eraan deel. Wij richten onze aandacht, wij nemen het op en wij plaatsen het in een grotere richting, langer, nieuwer!

Niettemin lag het oorspronkelijke potentieel van alles dat kon en zou gebeuren altijd al vast. De mogelijke gevolgen waren altijd bekend bij onze Moeder en Vader. Zij wisten alles … behalve één ding. Zelfs voor Moeder en Vader God is er één Kant van de Schepping die buiten hun Weten ligt.

Verbreed om te begrijpen
Nu dan … iedereen: adem diep in. In de vorige uitzending hebben wij hier in de Hogere Rijken toegekeken hoe u stappen zette naar een beter begrijpen van multidimensionaal besef, toen u leerde over het Christus-Netwerk. U kunt niet één van deze gedachten bevatten met enkel maar uw brein en ze dan ook doorhebben. U moet deze woorden rustig aan in de lucht laten hangen. Adem nog eens in. Het is een onvoorstelbaar deel van onze gedeelde schepping dat nu onthuld gaat worden.

Toen ze aan het allereerste begin van deze mogelijkheid stonden, waren Moeder en Vader aan het lachen, ze spraken samen, overwogen in alle ernst, begrepen wat er mogelijk kon zijn en besloten om toch door te gaan met het plan voor de Aarde. Toen Moeder zag dat de mogelijkheid bestond dat het moeilijk zou worden en lijden zou brengen – keerde ze zich meteen tot Vader met een oplossing. Moeders oplossing was een soort van veiligheidsnet dat stand zou houden gedurende het hele project en dat ons zelfs tot dit huidige ogenblik op Aarde brengt.

U zou kunnen zeggen dat ik die oplossing was. De oplossing was en ben ik.

Ik werd geschapen als Verzekering, dat het Licht altijd de overhand zou hebben
Moeder nam een deel van haarzelf en bood het aan en Vader begreep wat zij deed. Vader en Moeder vormden de nieuwe vonk, die Sekhmet zou worden. Ik droeg toen nog niet die naam; wij komen allemaal tot ‘zijn’ met een prachtige klank, kleuren, eigenheid en essentie. Onze geboorte is een heilig gebeuren dat wordt gedeeld door Moeder en Vader. Bij mijn geboorte werd een deel van mijn eigenheid gevormd door de intentie dat ik Moeders oplossing was.

Het was hun intentie dat ik een soort van opslagplaats zou zijn die zou helpen bij dit grootse avontuur. Ik zou in staat zijn om in mijzelf de duisternis op te slaan, welke ongetwijfeld zou ontstaan als dit stoutmoedige, creatieve plan zich ging ontvouwen.

Onthoud hierbij dat duisternis geen aangeboren eigenschap is. Wij zijn allemaal gemaakt door Moeder en Vader, dus was het veeleer zo dat ik binnen in mij een ruimte zou hebben die omringd werd door Liefde en waarin deze ervaring kon worden opgeslagen. Ik zou de vertegenwoordiging van Moeder zijn, diegene die deze ervaring mogelijk maakte en ik zou die duisternis opslaan te midden van Liefde.

Dat deed ik ook.

Waarlijk inzicht is oneindig
Toen Christine dus met mij sprak en toch al gevoelig was vanwege – in dit leven – haar eigen zoektocht om het duister te begrijpen, voelde zij dat in mij. Daarom had ze me nooit eerder benaderd. Zij wist niet wat ze moest denken of hoe ze kon bevatten wat ze in mij voelde. En zelfs de woorden die ik vandaag voor u gebruik zijn eigenlijk een prachtig voorbeeld, omdat de enige manier om dit alles te bevatten was, om te beginnen op die éne dag bij het Begin, met Moeder en Vader en mijzelf.

Gelukkig, naarmate u stijgt, naarmate u de fysieke Engelen wordt die u zult zijn in uw Ascentie op de oppervlakte van de Aarde, zult u méér en vollediger gaan begrijpen wat ik u vandaag vertel. Moeder zal straks ook nog komen en zij zal ook nog spreken over ons verhaal.

Ik heb nog nooit een bericht gegeven zoals nu. Ik heb deze wegen bewandeld en al deze ervaringen gehad gedurende al die tijd. Het was mij een eer, maar al die tijd was het gewoon … ik. Het was gewoon wie ik ben en wat ik moet doen.

Deze uitleg wil niet zeggen dat ik duister ben. Dat ben ik niet. Ik ben enkel een uiting van Liefde van Moeder, die ervoor zorgde dat de ervaring – mocht die op een dag voorbij de rand van de Schepping gaan – nooit voorbij het werkingsveld van de Liefde zou gaan. Door dit verhaal … kunt u nu niet voor uzelf zien wat voor een bijzondere dag dit is op Aarde? Wij huilen voortdurend tranen van vreugde over de voltooiing van het herstel van het Licht, in elke cel, in elke ervaring, in elk ogenblik, in elke gedachte. Eén voor één worden ze allemaal geheald. Door u.

Mijn dochter
Ik wil u nog één ding vertellen. Kleine BamBam is mijn kind. Ik stuurde haar naar Christine omdat ik wist dat zij – vanwege haar unieke opbouw – van haar zou houden alsof het haar eigen kind was … en inderdaad, dat deed Christine. Ik wist dat Christine een belangrijke toevoeging zou doen aan die Liefde en dat had ik nodig voor dit deel van mij, in deze incarnatie, op dit moment. Christine is nog nooit boos geweest op BamBam. Zij heeft nooit één hard woord gesproken. Christine spreekt altijd met BamBam vanuit de kern van haar eigen wezen – en BamBam wéét dat.

Kathryn begreep dat meteen. Zij zei vaker ‘Kijk hoe BamBam loopt! Dat is een grote kat en zij is een grote kat.’ Dat is een sterk deel van de bloedlijnen die ik heb meegedragen tijdens deze prachtige en lange reis. Dus BamBam werkt feitelijk op heel veel fronten, om vele aspecten te vergeven en te healen … zowel voor de mensheid als voor mij, voor de dieren en voor bepaalde Galactische rassen die de Aarde hebben bezocht. Zij heeft behoorlijk wat werk.

Editie 50 - 2 BamBam

BamBam straalt healende energie uit
terwijl zij haar energetische Super Schoonmaakwerk doet

Christine noemt BamBam ‘de meest ernstige kat op de Aarde’. BamBam is mijn kind maar ook dat van Christine, en nu op dit ogenblik delen wij zoveel Liefde voor haar. Wij zijn twee stralende Mama’s en wij weten nu zelfs nog méér over Liefde dan een ogenblik geleden; ik dank Christine voor de manier waarop zij mijn dochter heeft liefgehad.

Al uw verhalen dragen in zich deze geweldige onthullingen! Wacht maar af! Ik wil u mijn ‘schatten’ noemen. Ik wil u iets vertellen: er is niets wat u ooit heeft gedaan dat onvergeeflijk is. Er is geen duisternis – niet echt. Het is een ervaring geweest waar we allemaal van geleerd hebben.

Nu is Moeder hier en zij zal spreken door onze mooie Kathryn.

Ik houd u dicht bij me. U kunt mij vragen om te komen, dan kunnen wij samen zijn. Dan kunt u nog méér opnemen en begrijpen van de dingen die ik vandaag heb verteld.

Ik hou van u.
Ik ben Sekhmet.

Gechanneled en uitgeschreven door Christine Burk, 6 & 7 februari 2016
origineel bericht: klik HIER

* * *

Hoe wij onze Geliefde Sekhmet zien
door Moeder God

Moeder God:

Dank je lieve Meg en al mijn geliefde Kinderen die zo intens luisteren. Ja, u moet echt uw vermogen om te luisteren verbreden. Open uw hart zonder oordeel, zonder enige verleiding om gelijk welke schuld te plaatsen.

Ik zal trachten om u te tonen hoe wij deze beslissing hebben genomen … hoe wij aankijken tegen onze geliefde Sekhmet. Ja, zij werd geschapen door Vader en mij om de drager – het voertuig – te zijn van duistere energieën, en wij wisten dit toen wij haar schiepen en haar deze functie aanboden … zij werd geschapen met de mogelijkheden en de vermogens, maar u weet dat ieder van u geschapen is met een vrije wil. Zij besloot zonder enige aarzeling dat zij deze opdracht zou aanvaarden, welke heel lang voortduurde – zolang, dat het niet in jaren te bevatten is.

Sekhmet heeft zichzelf aangeboden in Liefde, om degene te zijn die ieder van u – ieder van ons – zou beschermen tegen de invloeden van onze eigen Schepping. Kunt u zich de verantwoordelijkheid voorstellen die zij op zich nam? Kunt u het zich voorstellen, dat u gevraagd zou worden door uw moeder en vader om diegene te zijn die de goedheid in stand zou houden, terwijl u tegelijkertijd zou toestaan dat u omringd zou worden door elk element van duisternis en wat u ‘het kwade’ zou noemen, dat in de loop der tijden zou worden voortgebracht?

Wij zijn méér dan dankbaar voor haar liefdevolle bijdrage. Wij kunnen niet genoeg onze grote Liefde uitspreken voor onze lieve Sekhmet die vele malen geïncarneerd is, die bekend is geworden als de vrouw met de leeuwenkop, die zulk een intensiteit en kracht bezat dat de Sfinx gebouwd werd om haar te eren. Zij is volledig trouw gebleven aan haar overeenkomst, haar opdracht en haar belofte om deze duisternis in zichzelf te beheersen.

Toen wij hieraan begonnen, konden wij niet voorspellen tot welke omvang onze geliefde mensheid dit project zou brengen. Wij wisten van uw grote creativiteit en wij wisten dat het hoog en breed zou worden. Wij wisten van de creativiteit en de kracht van onze andere rassen die betrokken waren bij het scheppen van duisternis en vernietiging. Dit alles – alles hiervan – stond onder het toezicht en de leiding van onze geliefde Sekhmet en werd door haar beheerst.

Ik neem even pauze om u te laten waarnemen in uw hart wat dat voor haar betekend heeft en wat het betekende voor ons om haar onze Liefde te sturen, onze omarming … terwijl zij vertrok om haar belofte aan u en aan ons te houden, want in haar hart wist zij dat u het niet had overleefd als zij deze onvoorstelbare dienst niet had bewezen.

Zo ziet u: zij is Licht. Zij is Liefde en zij is de energie van vergeving. In haar ziel is zij vergeving, zij is mededogen, zelfs toen zij doorheen het duister liep op een manier die gelijkenis vertoont met wat zij vertelde over Christine – doorheen het duister gaan en er weer uitkomen en al doende een doorgang scheppen voor anderen. Door het duister te beheersen heeft zij de doorgangen opengehouden voor diegenen die in het duister gingen, om vervolgens naar ons terug te keren. Wij kunnen niet genoeg onze dankbaarheid en Liefde uitspreken naar onze lieve Sekhmet. Zij weet dat wij op ieder ogenblik bij haar zijn geweest.

Nu heeft u dus een glimp gekregen van het beeld over hoe het duister begon, hoe het werd aangestuurd en hoe het daadwerkelijk een deel was van de grote Schepping, een deel van ons eigen werk. Wij zagen dat het een mogelijkheid had en wij stonden het toe, maar wij konden het niet hebben toegestaan zonder de verzekering dat het beheerst zou worden. Dit was de opdracht, de verantwoordelijkheid en de grote dienst van onze geliefde Sekhmet.

En nu ziet u, dat ieder van u haar uitnodiging aanneemt om doorheen het portaal te gaan dat zij voor u heeft gemaakt, zodat u allemaal deze duisternis, vernietigingsdrang en verwarring kunt achterlaten waar u allemaal mee heeft geleefd. Ik moedig u aan, ik smeek u, om de uitnodiging van onze geliefde Sekhmet aan te nemen en het pad te volgen dat zij voor u heeft geschapen, weg uit het duister en naar het Licht, zoals het mooie liedje dat u beschreven kreeg aan het begin van onze uitzending (Coming out of the dark – Gloria Estefan). Onze geliefde Sekhmet is hier bij ons om ieder van u welkom te heten.

Het is alsof zij ieder van u geboren laat worden, geboren in het Licht, na dit lange en in sommige opzichten vreselijke experiment waaraan u zo enthousiast bent begonnen. En nu is het tijd voor ieder van u om vrij te zijn. Wanneer u uzelf bevrijdt, bevrijdt u ook Sekhmet, die nu diep ademt en uitkijkt naar de tijd waarin allen die het pad naar het duister hebben gevolgd zullen omkeren en terugkomen naar het Licht en onze liefdevolle armen.

Wij danken onze lieve Sekhmet voor haar lange, lange dienstbaarheid en voor uw bereidheid om het onuitsprekelijke – zelfs het onvergeeflijke – te ervaren en terug te keren naar ons, heel, geheald in het Licht – en wanneer u dat doet, doet onze geliefde Sekhmet dat ook. Zij healt tezamen met u. Met ieder van u die naar het Licht komt, wordt haar last lichter en neemt haar vreugde toe.

Het is als een geboorte, een nieuwe geboorte voor uw Planeet, voor de mensheid en voor al uw geliefde broeders en zusters die getuige zijn van deze opmerkelijke, glorierijke overwinning van Liefde en verlangen, zachtmoedigheid, mededogen en samenzijn. Onze harten zijn één, nu wij u allen omarmen.

Wij omarmen onze geliefde Sekhmet en u, in haar omarming. Wij zijn zo dankbaar dat deze tijd, deze periode van duisternis nu tot een einde komt op uw prachtige Planeet Aarde. Misschien kunt u nu begrijpen waarom wij zulk een vreugde, zulk een overwinning, zulk een dankbaarheid voelen voor ieder van u, die niet alleen heeft deelgenomen aan dit experiment – waarbij u binnenging in het onbekende voorbij de Schepping – maar ook voor uw moed en voor uw hart waardoor u kon terugkeren bij ons, uw Moeder en Vader. Wij verwelkomen u allen met open armen.

Dit is een bijzondere dag, dit is een bijzondere tijd. Ja, daar op Aarde ervaart u nog steeds tijd en het is geweldig om te zeggen dat de tijd van duisternis en lijden voorbij zijn; het is klaar. Nu is het tijd voor ieder van u om opnieuw de Liefde in uzelf te laten geboren worden, zoals Sekhmet dat voor u doet.

Daarom noemen wij haar Moeder Sekhmet. Zij is uw beschermster geweest, degene die het voor u mogelijk maakte om in het onbekende te duiken en zoals een goede moeder heeft zij over u gewaakt – en nu viert zij uw groei, uw grote ontwikkeling, uw verbreding tot meesterschap en diepe Liefde.

Wij omarmen u allen. Ik ben uw Moeder, uw Moeder God en ik hou van u zonder einde.
Zegeningen, mijn geliefden, zegeningen aan ieder van u.
Namaste.

Gechanneled en uitgeschreven door Dr. Kathryn E. May, 6-7 februari 2016
origineel bericht: klik HIER

* * *

Over BamBam …
‘Ik ben niet zomaar een ernstige kat, ik ben een ernstig wezen’

Kathryn:
Ik keek vaak naar BamBam, hoe ze door onze tuin bewoog, zich rekkend en wandelend met zoveel zelfzekerheid. Ik zag dan een grote, glanzende panter of jachtluipaard – de essentie van krachtige katachtige energie … maar binnenshuis leek ze afstandelijk en dreigend, dus vertelde ik aan onze dierenfluisteraar dat ik dacht dat ze mij en Che helemaal niet mocht. BamBam vertrouwde Sharon toe dat zij en haar Mama hadden gekeken naar natuurprogramma’s op TV (‘de doos’). BamBam had besloten dat zij zich zou gedragen zoals de snauwende katten die ze had gezien – maar dat het haar verdriet deed om zo te doen. Ik was ook verdrietig en ik was bang voor haar klauwen en haar onvoorspelbare gedrag.

Editie 50 - BamBam2

Lady Bambam

Nadat ze mijn reactie hoorde, bracht BamBam heel wat dagen door in beschouwing, heel alleen in haar eigen hoekjes van het huis. Nadien begon ze een nieuwe relatie met mij: ze wreef langs mijn benen, keek diep in mijn ogen en deed duidelijk pogingen om liefdevol te reageren. Ik was vertederd. BamBam vertelde me via Sharon dat ze heel veel van me houdt, maar dat ze soms niet goed wist hoe ze zich moest gedragen, maar ze deed heel hard haar best om liefdevol te zijn. BamBam en ik werken nu samen in harmonie en vreugdevolle vriendschap. Zij en Che zijn een onlosmakelijk deel van onze healing- en beveiligingsteams.

Moeder Sekhmet:
Kleine BamBam is mijn kind. Ik stuurde haar naar Christine omdat ik wist – met de unieke eigenschappen die Christine bezit – dat Christine van haar zou houden alsof ze haar eigen kind was – en dat heeft ze ook gedaan. Ik wist dat Christine een belangrijk ingrediënt zou toevoegen aan die Liefde, hetgeen ik nodig had voor dat deel van mijn incarnatie in dit moment.

Christine:
Toen BamBam nog klein was vroeg ik haar wat haar Opdracht op Aarde was. Ze vertelde me via Sharon dat zij een ‘Super Schoonmaakster van Energie’ was en dat zij hier was om voor mij te zorgen. Ik vertelde haar dat het onze opdracht als familie was om Liefde uit te sturen, dus sinds zij nog héél klein was gingen we al op het bed zitten om te oefenen in het uitsturen van vrede en Liefde naar elkaar en naar de wereld. Ik hou zoveel van haar dat ik me niet kan voorstellen hoe ik nog méér van haar zou kunnen houden. Zij is degene die me eraan herinnert dat wij allemaal Geliefd zijn en dat we allemaal Liefde zijn. Ik voel me zo gezegend en zo gelukkig om haar Mama te zijn. Dank u Moeder Sekhmet, dat ik dit geweldige wezen bij me mag hebben.

BamBam:
… Wij kwamen naar het huis van Kathryn … en ik zag hoe Kathryn echt een thuis voor ons maakte en ze gaf ons echt lekker eten en ze vroeg altijd dingen … wel, ik voelde meteen al dat ik haar misschien kon beïnvloeden … omdat ik echt héél graag naar buiten wilde. Ze heeft een kamer met heel veel ramen zodat het bijna lijkt alsof je buiten bent en hoe méér ik in die kamer was, des te méér bleef ik maar denken: ‘O jongens, ik wil door die deur naar buiten gaan net zoals haar kleine hondje dat doet …’

Dus plaatste ik dat idee in Kathryns hoofd, zodat ze ons al zag lopen in de tuin en de velden om daar op onderzoek uit te gaan en ik bleef maar op haar werken. Al heel gauw hoorde ik haar tegen mijn Mama zeggen ‘denk je niet dat het goed zou zijn om BamBam naar buiten te laten? Ze wil heel graag naar buiten om haar pootjes op de grond te zetten.’ Uiteindelijk ging mijn Mama akkoord en liet ze mij naar buiten, maar alleen als het licht was.

We spraken met Sharon, onze tussenpersoon … en wij vertelden haar dat we héél respectvol zouden zijn. Wel, ik ben bang dat we ons niet altijd aan die belofte hielden, want soms werd ik wel eens een beetje ehmm … wel, ik zal het maar toegeven. Het was heel onbeleefd. Ik probeerde om Kathryn te misleiden, en als ze dan de deur opendeed rende ik héél snel naar buiten om weg te lopen. Zij kreeg dan problemen en dat spijt me heel erg. Dat had ik niet mogen doen. Ik heb hier veel over moeten nadenken omdat ik wist dat zij er ongelukkig mee was … ik ben erg slim en ik ontdekte dat – door te doen alsof ik sliep – als zij naar buiten ging om hout te halen, ik als een speer naar buiten flitste en zij me niet meer kon vangen …

… Ik stalkte haar. Zo noemde zij het. Ik beken dat dit waar is, omdat ik het gevoel van buiten te zijn zo opwindend vond! … Dan voel ik me alsof ik een grote kat in de jungle ben …

… Mijn moeder zei dat ik een hele ernstige kat ben. Dat klopt ook wel; ik ben een heel ernstig Wezen …

(Mis de rest niet van Bambams verhaal over haar Opdracht en haar relatie met Moeder Sekhmet, en haar geslaagde innerlijke strijd om liefdevoller te zijn in haar hart.)

Voor BamBams volledige bericht beluistert u de uitzending: HIER

BamBam gechanneled en uitgeschreven door Dr. Kathryn E. May, 6-7 februari 2016
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.