NAN 50: Laatste fase Herwaardering

Zoals gepubliceerd in NAN 50:

‘U kunt er gerust op zijn,
dat de Herwaardering zich in zijn laatste fase bevindt’

door Mike Quinsey die zijn Hoger Zelf channelt

NAN 50 - Mike Quinsey

5 Februari 2016

De gebeurtenissen die uw toekomst zullen beïnvloeden en die voor uw welzijn dienen, vinden nog steeds doorgang – de meeste daarvan buiten uw zicht. Maar er zal in de loop van dit jaar een tijd komen waarin u de voordelen zult ontdekken waar deze veranderingen voor gaan zorgen. Wij weten dat met name een herwaardering van de valuta uw aandacht heeft, en het heeft behoorlijk wat tijd gevergd om de landen zover te krijgen dat ze instemden met de veranderingen. Er zijn nu voldoende landen akkoord gegaan zodat dit tot stand kan komen en er is nooit een tijd geweest waarin er zoveel vooruitgang werd geboekt. U mag er daarom gerust op zijn dat de herwaardering zich in de laatste fase bevindt.

Intussen komen er nog méér uitvindingen aan het licht en het is slechts een kwestie van tijd voordat deze zullen worden vrijgegeven. Wees ervan verzekerd dat de veranderingen goed op weg zijn en al te ver zijn gevorderd om nog te kunnen worden gestopt. Manieren om gratis energie te produceren zijn nu al enige tijd beschikbaar en er worden nu zelfs nog méér apparaten onthuld. Hun uiteindelijke gebruik en algemene beschikbaarheid komt steeds dichterbij, maar de Illuminati trachten nog steeds om hun verdeling tegen te houden. Dit zal niet blijven voortduren, aangezien uw evolutie niet oneindig kan worden vertraagd.

Er wachten ons nog moeilijke tijden, maar die zijn onvermijdelijk wanneer er zich grote veranderingen voordoen die uw manier van leven gaan veranderen – van een leven in sleur, naar een leven dat u daarvan bevrijdt. Er zijn zovele veranderingen op komst die uw kwaliteit van leven zullen optillen, naar de niveaus waar u al van had moeten kunnen genieten sinds het einde van de vorige eeuw. Het zal maar een korte tijd lijken waarin u met sprongen vooruitgaat, totdat u de niveaus bereikt die u zullen uittillen boven de oude patronen van strijd. De meest aanvaardbare en welgekomen verandering zal zijn, wanneer u zeker kunt zijn van wereldvrede en de vruchten van uw werk worden gebruikt tot welzijn van iedereen. De grootste winst zal zijn, dat u voldoende tijd heeft om uw eigen interesses te volgen en daarvoor ook de financiële middelen zult hebben. Het leven zal zo enorm verschillend zijn met wat u tot op heden gewend was. Moeder Aarde zal niet langer beschouwd worden als een gevangenisplaneet, en de avondklok waaronder u heeft geleefd zal opgeheven worden. U zult vrije zielen worden en in staat zijn om zonder tegenwerking uw eigen weg te volgen.

Diegenen onder u die tot het Licht behoren zullen zichzelf nog verder verheffen, u zult uzelf verwijderen van hen die weinig tot geen aanstalten maken om hun duistere energieën te overwinnen. Zij zullen precies datgene ervaren wat zij proberen op te leggen aan uw beschaving en zij zullen afgescheiden worden van de rest van de mensheid. In uw ogen heeft het misschien lang geduurd voordat dit punt in uw evolutie werd bereikt, maar in werkelijkheid was het slechts ‘een ogenblik’.

De voordelen van een dergelijke ervaring zijn ongeteld en dit alles is bereikt in zulk een korte tijdspanne. Natuurlijk moest u allen behoorlijk zware uitdagingen aangaan, maar dat is wel de snelste manier om te evolueren. Wat u heeft geleerd heeft u voorbereid op grotere dingen en uw Zwaard des Levens zal gehard zijn door uw ervaringen. Zie elke uitdaging als een kans om uw trillingen te verhogen en wéét dat u nooit in een situatie wordt gebracht die u niet aankunt. Als u dus momenteel betrokken bent in een strijd, weet dan dat u het vermogen heeft om succes te behalen. Bedenk ook dat u nooit alléén loopt tijdens uw leven, en dat er altijd dierbare zielen zijn die u begeleiden en u zullen helpen waar zij maar kunnen. Wees u er echter altijd van bewust dat u hulp kunt krijgen als u erom vraagt en dat die nooit tegen uw wil zal worden opgelegd.

Wij weten dat buitengewoon grote aantallen mensen te lijden hebben onder verschillende ziektes en dat zij om diverse redenen geen goede gezondheid hebben. Wees ervan verzekerd dat heel binnenkort een goede gezondheid de normale manier van leven zal zijn en in de meest van uw levens zal er healing beschikbaar zijn voor elke ziel. Het is zelfs zo dat er onmiddellijke healing zal zijn, waarbij ook gebroken of geamputeerde ledematen hersteld zullen worden. De toekomst heeft veel verrassingen in petto voor u – en elk daarvan zal u vreugde brengen. God heeft altijd beloofd dat bij het afronden van de huidige cyclus, u zou terugkeren naar de Hogere Rijken om een Tijdperk te beginnen van blijvende Liefde en Vervulling. Wees iemand die helpt bij het tot stand brengen van de Nieuwe Tijd en die anderen helpt om hetzelfde pad te volgen. Wees liefdevol en leid anderen, zodat zij ook het succes kunnen bereiken.

Onthoud dat welke gedachten u ook laat uitgaan, u helpt bij het vestigen van de aard van de komende gebeurtenissen in uw leven. Onderschat nooit de kracht van de gedachte, aangezien u het bent – de mensen op Aarde – die uw eigen toekomst bepalen. Richt u dus op alles wat goed is en help de mensheid om op het pad van Licht te blijven. Uw gidsen werken hier al aan en zullen zoveel doen als mogelijk is, om u te helpen uw doel voor ogen te houden. In uw huidige omstandigheden zullen er altijd afleidingen zijn die u kunnen doen afdwalen. Roep uw Gidsen als u het moeilijk heeft en zij zullen u bijstaan – soms zult u zelfs hun aanwezigheid voelen en dat is een grote geruststelling.

Voorbije ervaringen leren ons dat wanneer u grote verwachtingen heeft, u geneigd bent om teleurstelling te ervaren wanneer ze niet snel genoeg tot stand komen. Geef voldoende tijd aan de gebeurtenissen om zich te manifesteren, aangezien er véél is wat naar hun voltooiing toe werkt – u zult het snel genoeg merken als ze klaar zijn. U zult niet teleurgesteld worden en als eenmaal diegenen die dergelijke vooruitgang bemoeilijken niet langer hun invloed kunnen uitoefenen, zullen ze zichtbaar gaan worden. Zodra de resten van de oude cyclus verwijderd zijn, zal er een glorieuze periode aanbreken van groei en ontwikkeling. Er is zoveel voorbestemd om te gaan gebeuren dat niemand in staat zal zijn deze vooruitgang te stoppen, en dit zal over de hele wereld worden verwelkomd zodra de Nieuwe Aarde tot ‘zijn’ komt.

Elke ziel zal veel invloed hebben op waar zijn reizen hem brengen en velen zullen een nieuwe onderneming beginnen. Uiteindelijk zal een heel nieuw gamma van kansen zich voor u openen, wanneer u tot uzelf komt als een Galactisch Wezen. Zelfs nu krijgt u al méér inzicht in het Universum dat voor u geopend wordt. Het is vol van leven dat – net zoals u – zich ontwikkelt tot een dieper begrip van hoe alles deel is van het geheel. Er bestaan zoveel verschillende levensvormen in de vele Universa die u omringen. Sommigen zijn heel anders dan u, maar ze zijn allemaal op het pad dat hun voortdurende evolutie verzekert. De Mens is een relatief nieuwe soort die klaar is om over te gaan naar de Hogere Dimensies.

Op een hoog niveau wordt ‘strijd’ geleverd tussen de krachten van het Licht en de Duisteren die – ook al hebben zij gemerkt dat hun daadkracht beperkt is geworden – nog steeds weigeren om zich over te geven. Hun strijd is voorbestemd om te falen, aangezien zij niet langer kunnen beschikken over het wapentuig dat zij hebben bijeengebracht. Zij zijn verdoemd, maar houden nog vast aan de hoop op succes – terwijl zij het vermogen verliezen om nu nog de uitkomst te bepalen. Zij stormen blindelings af op hun ondergang, maar niet op de manier zoals u zich zou voorstellen – aangezien het Licht geen geweld gebruikt.

Het einde van de oude manieren van confrontatie is in zicht, hoewel er nog een hele weg te gaan is voordat de vrede kan worden afgekondigd. Er is wel een Tijdperk van Vrede op komst en u heeft dat verdiend door uw toewijding aan het Licht en alles waar dat voor staat. Mogen Liefde en Licht voor altijd bij u blijven.

Dit bericht komt via mijn Hoger Zelf. Ik laat u nu met Liefde en zegeningen en moge het Licht helder schijnen in uw dagen en op uw pad naar voltooiing.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.

Meer van Mike Quinsey : HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+ Spiritueel Lezen

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.