NAN 47: Uw tijd om te stralen

Zoals gepubliceerd in NAN 47:

‘Uw tijd om te stralen’
door Sheldan Nidle
voor de Galactische Federatie van Licht en de Spirituele Hiërarchie

NAN 47: Uw tijd om te stralen7 Can, 17 Chen, 12 Manik

19 januari 2016

Selamat Jalwa! Alles is goed en geweldig op Gaia! Zij die zijn aangewezen om uw geschenken af te leveren zijn klaar om deze grootse opdracht uit te voeren! Het uitstel dat deze dappere strijders tegenhield, is voorbij. De operatie om de duistere machthebbers te verwijderen gaat verder. Daarbij, het proces om een nieuw bestuur in te stellen wacht vol ongeduld, tot de afleveringen de vooraf afgesproken magische aantallen hebben bereikt. Op dat punt zullen de Cabal-gezinde regeringen vallen en snel worden opgevolgd door de nieuwe, aangewezen besturen.

Deze nieuwe heersers zullen de legislatuur en de gerechtshoven uitschakelen en een proces op gang brengen dat grote veranderingen zal brengen in de wijze waarop deze instanties nu zijn opgebouwd. Nieuwe regels voor verkiezingen en algemene richtlijnen voor procedures zullen worden aangebracht in de openbare instellingen. Hiermee kunnen deze overheidsorganen dan waarlijk gevormd worden door bewuste wetgevers en rechters, die vrijwillig de eerlijke richtlijnen van de Algemene Wetten volgen. Dit zal formeel uw vrijheid afkondigen – de tirannie van de bankiers en hun vele volgelingen is dan voorbij.

Uw rol in dit grote avontuur van leren is: deze veranderingen te steunen en het grootse begin van uw welvaart te verwelkomen. Het betekent ook het begin van een nieuw en vrijer bankwezen en valuta-verwerking. U zult welstellend zijn en de meester worden van een systeem dat u in staat zal stellen om uw genezing in gang te zetten, en verschillende humanitaire projecten mogelijk maken die uw medemensen zullen helpen en de ecologische inspanningen van deze wereld zullen veranderen. Miljoenen soorten – de vertegenwoordigers van de flora en fauna in deze wereld – zullen worden gered van de vergetelheid. Daarbij zullen vele soorten die nagenoeg waren uitgestorven, gered worden. Het grote aantal van de wereldbevolking zal worden teruggebracht. Het probleem van het afval dat nu uw riolen verstopt en u ervan weerhoudt om de nodige hoeveelheid drinkwater te verkrijgen, kan gemakkelijk worden rechtgezet. U zult in staat zijn om technologieën toe te passen, welke uw wereld zullen transformeren. Sterker nog, u zult methoden gaan doorvoeren die de onveiligheid van uw transportmiddelen gaan verbeteren. U betreedt een nieuwe en dynamische wereld!

Zoals u kunt zien, staat u op de drempel van een ingrijpend veranderde wereld. Deze wereld zal een nieuw bestuur gaan omarmen en een veel transparanter financieel stelsel. Dit proces zal uiteindelijk de erkenning gaan brengen die door het Westen lange tijd niet gegund werd aan China en de rest van de derde wereld.

Deze landen die al zo lang onderbetaald waren, zullen nu water- en rioleringssystemen gaan ontwikkelen, welke voorheen te duur waren om aan te beginnen. Deze humanitaire projecten zullen uw wereld veranderen en het voor iedereen mogelijk maken om te genieten van de moderne levensomstandigheden die hen zo lang werden onthouden. In deze nieuwe wereld kunnen alle mensen bijdragen aan de projecten die uw water, land en lucht kunnen transformeren. U zult aan Gaia de middelen bieden om zich te herstellen tot volledige gezondheid en om het voor de mensen mogelijk te maken om te leven in het meest grandioze tijdperk. In deze hervormde omgeving zal iedereen voorspoed kennen, onderricht ontvangen en in staat zijn om op gelijk niveau deel te nemen aan de nieuwe tijd. Dit is een tijd die u een brede keuze zal brengen aan manieren om waarlijk een hoeder van het land van Moeder Gaia te zijn! Dit alles is slechts de voorbode van onze formele aankomst.

Onze komst, zoals beschreven in een aantal eerdere verslagen, zal u onze speciale mentoren brengen. Voordat zij komen zijn er een aantal formele leersessies nodig door uw Verheven Meesters. In deze sessies zult u nauwgezet uitleg krijgen over uw echte geschiedenis; over de redenen waarom u hier bent en hoe de Atlantiërs u plotseling hebben ondergedompeld in een beperkt bewustzijn. U zult ook leren hoe uw verschillende talen, culturen en religies zijn ontstaan. De vroegere rol van de Anunnaki en hun volgelingen zal worden blootgelegd en ook hoe uw transformatie naar weer een volledig bewustzijn zal plaatsvinden. Als deze vele waarheden eenmaal volledig zijn doorgedrongen, dan bent u klaar voor wat uw mentoren u eerlijk zullen vertellen. Dit alles kan voor u misschien schokkend zijn. Het belangrijkste hierbij is om te beseffen hoezeer u juist met elkaar verbonden bent. Het is van het allergrootste belang om elkaar waarlijk Lief te hebben. Word u bewust van elkaar op deze nieuwe, Liefdevolle manier en wees in staat om werkelijk te waarderen hoe u kunt samenwerken om Gaia en elkaar te redden!

Namaste! Wij zijn uw Verheven Meesters! Dit is een heel bijzondere tijd voor Gaia en de hele mensheid. De Anunnaki en hun duistere volgelingen zijn eindelijk afgezonderd. Lang geleden, toen wij onze bijzondere reis begonnen, werd de mensheid stevig onder de duim gehouden door deze boosaardige machthebbers. Soms leekt het alsof ze almachtig waren. Onder de leiding van de Hemel hielden wij vol, en langzaamaan vormden we geheime genootschappen om het Licht te helpen en de mensheid weer terug te brengen naar het Licht. Deze langdurige operatie begon decennia geleden succes te boeken en daardoor kon het Licht op veilige wijze de duistere Cabal verslaan. Iets meer dan 10 jaren geleden stuitten onze gezegende Helpers op Aarde en in de Hemel op een methode die nu volgens plan succes oplevert. Het belangrijkste hierbij is dat u positief blijft en u klaarhoudt om volledig deze bijzonder nobele inspanningen te steunen. Er staan echt verbazingwekkende dingen te gebeuren!

Dit alles is overduidelijk bewijs van de mate van eer, waaruit de Hemel zo terecht is samengesteld. De duistere machthebbers waren vastberaden om u tot pionnen te maken, in een methode om u voorgoed af te snijden van uw families in Spirit en ruimte. Deze kansen zijn nu verkeken. Wat wij van u vragen is om positieve steun te geven aan datgene waar onze bondgenoten zo onverdroten aan werken en willen bereiken. Er zijn een aantal programma’s die heel snel een nieuw en verlicht bestuur zullen voortbrengen. Deze operaties zijn zo goed als rond en klaar om online te komen. Deze grootse zegeningen zijn slechts het begin van hoe deze voorheen duistere wereld zal veranderen. Dus, lieve Harten, uw tijd om te stralen is eindelijk nabij. Wees wijs in uw beslissingen en briljant in uw handelen.

Bedenk wie u werkelijk bent. U bent niet iemand die blindelings handelingen opvolgt die u worden opgelegd door het duister. U bent in werkelijkheid iemand die de verstoringen kan waarnemen die het duister aanbrengt, om uw overtuigingen meer in overeenstemming met die van hen te maken. Deze tijd is een tijd van volledige bevrijding van deze duistere werkwijze en een vreugdevolle ommekeer naar het ware geloof dat verankerd ligt in de morele werkwijze van het Licht!

Deze procedure vindt nu plaats, terwijl u zich afkeert van oorlog en wijdverbreide ontevredenheid en u wendt naar een nieuwe denkwijze, die de nadruk legt op uw verbondenheid met elkaar en met het Licht. Deze toenemende waarheid zal u in staat stellen om samen te komen en succesvol de vele soorten van flora en fauna op Gaia te hoeden. Wij zijn trots op u en verheugen ons er bijzonder op om ieder van u te mogen begeleiden. De toekomst van dit grote Rijk is waarlijk helder en gevuld met uw heilige Licht!

Vandaag hebben wij ons verslag verdergezet over wat er wereldwijd gaande is. Wees gelukkig en weet dat grote rijkdom en een lang verwachte tijd voor uw bevrijding van het duister nu onderweg zijn. Het Licht maakt het ook mogelijk dat u terugkeert tot een volledig bewustzijn! Weet, Geliefden, dat de onmetelijke Voorraad en de oneindige Voorspoed van de Hemel daadwerkelijk de uwe zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!)

Meer van Sheldan Nidle en PAO…
Waaronder de webinar van deze maand “CETACEANS”: HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.