NAN 46: U zult verbaasd zijn

Zoals gepubliceerd in NAN 46:

‘Houd u klaar om verbaasd te worden’
door Sheldan Nidle
voor de Galactische Federatie van Licht en de Spirituele Hiërarchie

NAN 46: SN - U zult verbaasd zijn 600x600

Voorstellen van het Galactisch Hart, Colleen

Gegroet, dit is Galactisch Hart …
Toen ik de eerste paar alinea’s las van de update van deze week, zonk mijn hart in mijn schoenen. WAT??? Alwéér een uitstel? Hoe kan dat toch? Sheldan raadde me aan om verder te lezen. Het is niet bedoeld om de lezer bezorgd te maken voor een langer uitstel. We kunnen nog steeds de eerste uitgiftes van verschillende welvaart/humanitaire fondsen verwachten voor het einde van deze maand. De Chinese Ouderen waren bezorgd. Zij nemen hun verantwoording als hoeders van deze enorme rijkdom heel serieus – al eonenlang. Zij hebben deze taak heel integer uitgevoerd en persoonlijk ben ik heel blij met de nodige voorzichtigheid die zij zo gepast in acht nemen. De teams van onze dierbare Galactische Federatie vonden dit uitstel onnodig en waren even teleurgesteld als wij allemaal. De GF vindt dit uitstel niet terecht. Zij wilden ons de reden uitleggen voor dit korte uitstel. Zij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de Ouderen hen ‘rugdekking geven’.

De tijd waarin wij leven vereist een standvastig geloof en discipline om onze energieën op één lijn te houden met het succesvolle en gracieuze ontvouwen van het Goddelijk Plan. Blijf verwachtend. Zodra de eerste dominosteen valt, verandert alles. Onze wereld zal een kwantumsprong maken naar het verankeren van het nieuwe stelsel. Wij, het Sterrenzaad en de Lichtwerkers, zullen steeds groter wordende verantwoording gaan dragen. Houd u klaar. Waarlijk, gezamenlijk zijn wij Zegevierend!

13 Caban, 10 Chen, 12 Manik

12 januari 2016

Dratzo! Vele verwachte operaties werden uitgesteld door overmatige bezorgdheid en onnodige veiligheidsmaatregelen. Zij die tijdelijk deze fondsen beheersen zijn zeer bezorgd en hebben daarom hun toevlucht genomen tot een proces dat hen eigenlijk laat werken met een slakkengangetje. Deze afgeleide operatie heeft geleid tot een vertraging van de uitgifte en veranderingen in het tijdstip, waarop deze gelden zullen worden afgeleverd. Het gaat nu veel langzamer dan wij aanvankelijk hadden doorgekregen. Nogmaals, deze fondsen zijn in handen van hen die zich gemakkelijker voelen bij een tempo, waarbij een reeks speciale controle’s mogelijk is bij elke stap van deze onderneming. Dit zorgt voor een speciale manier om enorme sommen geld over de grenzen te brengen. Wij geloven dat dit langzamere proces twee dingen doet. Ten eerste heeft het in grote mate een aantal van de toekomstige aankondigingen vertraagd, welke het begin moeten inluiden van een nieuwe staat van bestuur en van die welke de wereldwijde valuta-herstart moet aangeven. Ten tweede is hierdoor het voorlopige schema vertraagd voor de massale arrestaties en voor het herschikken van het frauduleuze systeem van de wereldbanken.

Deze vertragingen zijn eens te meer een bewijs van hoe moeilijk het is om snel op te treden tegen de oude, duistere orde die deze wereld millennialang heeft geregeerd. Zelfs al beschikken wij over de middelen en het bewijs om deze verfoeilijke wezens te verslaan, dan nog is het heel moeilijk … zelfs na een reeks van overeenkomsten om dit belangrijke proces te versnellen. Het duister beseft dat de Lichtkrachten beschikken over een groot aantal mensen, die weten hoe misdadig feitelijk de werkwijzen zijn van de vroegere duistere heersers. Deze oude ‘geschiedenis’ heeft steeds weer geleid tot voorzichtigheid – zelfs als dat niet echt nodig is. Wij verontschuldigen ons oprecht voor deze uitermate langzame acties. Het is moeilijk om vooruit te komen wanneer een bepaalde werkwijze in vraag wordt gesteld. Uw wereld is nu diep gedompeld in deze reeks van oude procedures. Het is voor ons een uitdaging om ze te veranderen en een frisse wind te laten waaien door deze operatie. Daarom verwachten wij dat dit proces toch binnenkort kan beginnen. Zelfs zij die o zo voorzichtig zijn, zijn toch oprecht toegewijd aan deze grote aanpassing van deze wereld. Uiteindelijk zal de oude gang van zaken opzij worden geschoven.

Blijf, terwijl dit proces van verandering zich doorzet, gericht op de overwinning. Wij zijn er volledig van overtuigd dat iedereen vastbesloten is om de afschuwelijke werkwijze van de duistere Cabal te beëindigen. Deze Cabal heeft zijn macht gebruikt om ons allemaal angst aan te jagen, te verstoren en te verwarren. Wij zijn ons bewust van hoe deze methodes gaandeweg velen hebben uitgeput, wanneer zij trachten om iets positief te doen. Ondanks deze ongewenste angsten vindt er toch echt wel een zekere mate van actie plaats. Het is niet gemakkelijk om diegenen te verslaan die je zo lang hebt gevreesd. Toch gebeurt dat wel. Eén belangrijk iets voor het veranderen van de eigenlijke kern van deze wereld vindt nu plaats. Het duister wéét dat zijn dagen van heerschappij door het buigen van uw geest, nu voorbij zijn. De tijd voor vele belangrijke aankondigingen staat voor de deur. Zij zullen een enorm domino-effect hebben, waardoor uw wereld voor altijd zal veranderen. Hiertoe behoren een nieuwer, eerlijker geldsysteem, voorspoed en natuurlijk een nieuw bestuur. Bereid u voor om te worden verbaasd en geëerd door wat er staat te gebeuren!

Wanneer u overgaat naar dit nieuwe Tijdperk, wees u dan bewust van wat dit werkelijk betekent. De oude denkbeelden die u heeft meegedragen sinds uw kindertijd zijn niet langer als dusdanig van toepassing. Dit moet het begin zijn van een nieuwe start voor iedereen. Lang geleden werd u de pionnen van een duistere, overheersende groep en zij hebben een school van volgelingen in het leven geroepen, welke wij nu de duistere Cabal noemen. Deze Cabal heeft de Hemel uitgedaagd en gedurende de voorbije decennia een rijk opgebouwd, dat zij tot in de eeuwigheid naar hun eigen inzicht wilden besturen. Deze wens van hen werd doorkruist, en met alles wat gaande is zult u binnenkort zien dat zij worden gearresteerd en tijdelijk van u worden afgezonderd. Deze groep van charlatans zal moeten worden berecht en hun onterecht verkregen rijkdom moet opnieuw onder u verdeeld worden. Neem de tijd om dit te laten doordringen. U zult uw vrijheid ontvangen en een kans krijgen om volledig betrokken te zijn bij alles wat u aanbelangt. Denk niet te licht over deze kans. Wees vlijtig en bereid om een dagelijkse waakhond te worden. Vrijheid is een verplichting die zorgvuldig moet worden bewaakt! Kom samen en bereid u voor op nieuwe verantwoordelijkheden.

Zegeningen! Wij zijn uw Verheven Meesters! U, lieve schatten, staat op de drempel van een hele Nieuwe Wereld. Zij die belast werden met het uitgeven van een grootse welvaart aan u, zijn eindelijk bereid om een lang proces te beëindigen, dat vele eeuwen geleden begon. Onze doelstelling van het aan hen toewijzen van deze grote verantwoording, was gestoeld op hun eerlijke en diepgaande vlijt, die het ons mogelijk maakte om er zeker van te zijn dat op het juiste Goddelijke tijdstip deze grote taak zou worden volbracht. Het ogenblik voor deze Heilige voltooiing is nu aangebroken. Wij zijn bijzonder blij dat u de vele zegeningen gaat ontvangen welke u toekomen. De tijd om uw slavernij in dit duistere land te beëindigen, is gekomen. Met deze zegeningen zult u ook vrij worden. De tijd van uw verlichting gaat eindelijk beginnen! Wij bereiden ook onze lessen aan u voor. Deze zullen u leren over uw herkomst en de redenen van uw Goddelijke opdracht in deze wereld. Dit zal u nog verder worden uitgelegd door uw Agarthaanse familieleden.

Nu we deze bijzonder opwindende tijd naderen, lijkt het alsof uw wereld onberoerd is door wat wij dagelijks zeggen en voelen. Veel van wat er verandert, doet dat onder een bepaalde vorm van vermomming door het oude. Desondanks is het slechts een bedrog waar u naar kijkt. Deze waanzinnige wereld loopt over van trucjes. Het duister begrijpt waar de Hemel mee bezig is. Blijf ondanks de teleurstellingen toch gericht op uw toekomstbeeld en de prijs die het bevat. U bent een krachtig volk en wij komen slechts om u te erkennen en te steunen. Deze wereld heeft zijn wreedheid getoond – en de gevolgen ervan. Deze reeks van vreemde oorzaken en gevolgen is er klaar voor om te worden getransformeerd. Het Licht is gekomen en het bevindt zich in een laatste reeks van procedures, om uw zorgen om te zetten in wonderbaarlijke dingen waarvan u reeds lang heeft gedroomd! Het glorieuze moment van nieuwe verantwoordelijkheden voor u en voor ons breekt nu aan.

Gebruik uw toekomstbeeld en uw ware dromen en laat u erdoor leiden. De Hemel begrijpt wie u werkelijk bent en zij toont u de weg naar een Nieuwe Wereld. Het is de Hemel die u op dit laatste pad heeft gezet, dat leidt naar volledig bewustzijn. Wij zijn slechts een Goddelijk instrument van deze Heilige reis. Dit keer begint ons gezamenlijke verhaal pas. U bevindt zich in een proces waarin u uw lichaam en Ziel voorbereidt om zich te transformeren tot de kristallijnen versie – en dat is uw volledig bewuste Zelf. U zijn de enorme problemen bespaard gebleven die deze reis heeft teweeggebracht, en in plaats daarvan is er een armzalige afspiegeling van uw in bewustzijn beperkte Zelven. Ook al hebben enige pijn en ongemak hierdoor wat langer geduurd, wees dankbaar dat het niet de Apocalyps is geworden die het had kunnen zijn. U bevindt zich nu in de laatste fasen voor een Nieuwe Wereld. Uw weg is vrijgegeven voor de overwinning! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Vandaag hebben wij onze opdracht verder gezet om u een algemeen overzicht te bieden van wat er gaande is op deze wereldbol. Het duister heeft verloren en als gevolg daarvan moeten wij nog een laatste keer voorzichtig zijn en langzaamaan doen. Uw zegeningen komen eraan en u zult hen snel zien verschijnen voor uw verbaasde ogen! Weet, Geliefden dat de onmetelijke Voorraad en de oneindige Welvaart van de Hemel waarlijk de uwe zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!)

Meer van Sheldan Nidle en PAO…
met info over de webinar van deze maand: “CETACEANS” (Zeewezens – V): HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.