NAN 46: Lijden komt tot een einde

Zoals gepubliceerd in NAN 46:

‘In 2016
zullen alle hoofdoorzaken van het menselijk lijden
tot een einde komen’
Jezus via John Smallman

NAN 46: JS - Lijden komt tot een einde 600x600

Het nieuwe jaar 2016 is goed begonnen. Er zijn vele belangrijke dingen gaande in voorbereiding op de komende gebeurtenissen, die zich vrij dramatisch en spontaan zullen voordoen, wanneer de Liefde die zovelen nu uitdragen en uitreiken naar de hele mensheid, de enorme veranderingen zullen brengen die nodig zijn, opdat het wijdverspreide lijden en de armoe van het grootste deel van de mensheid op Aarde volledig kan worden opgeheven. In 2016 zullen alle hoofdoorzaken van het menselijk lijden tot een einde komen. Het Nieuwe Gouden Tijdperk voor de mensheid is aangebroken en – net zoals de eerste groene knoppen na de strenge winter het begin aankondigen van de lente – de eerste tekenen daarvan zullen weldra zichtbaar worden.

Sta niet toe dat de negatieve energieën – die de kop opsteken wanneer u nieuws ziet of hoort over intens lijden – u leegtrekken en uitputten terwijl u liefde en mededogen biedt aan de betrokkenen. Dit gebeurt telkens wanneer u ervoor kiest om voeling te nemen met hun pijn. Waarom zou u ervoor kiezen om voeling te nemen met de pijn van een ander? Mischien omdat u zich er in enig opzicht verantwoordelijk voor voelt? Ieder mens op Aarde volgt een pad dat gekozen werd met grote wijsheid en inzicht, alvorens te incarneren. Ieder mens is precies waar hij of zij zou moeten zijn, als gevolg van die keuzes van vóór uw geboorte.

Uiteraard hebben deze keuzes voor velen geleid tot intense pijn en lijden, maar wat zij doen … waarvoor zij hebben gekozen – ook al zijn ze voor het grootste deel de herinnering aan die keuze vergeten – helpt bij het ontwaken van de mensheid, doordat het helpt bij het opruimen van de diepe negativiteit die zich heeft opgebouwd in al die eonen. Zo kan de Liefde binnenstromen en het Licht brengen in het duister, dat zo diep is doorgedrongen in verschillende delen van de wereld.

Mettertijd en tijdens die eonen zijn er vele technologisch hoogstaande beschavingen op Aarde geweest, beschavingen die uiteindelijk zodanig werden gedreven door hun ego en de honger naar macht, dat zij totaal hun Goddelijke herkomst vergaten – alle bewuste wezens werden in Liefde geschapen door God en dus blijft Liefde hun ware aard – terwijl zij het spel speelden van ‘afscheiding van God’. Als mensen – en danig beperkt door de ‘spelregels’ – stonden zij toe dat hun hart zich sloot waarmee zij zichzelf afschermden van hun ware aard, en in plaats daarvan (binnen de vooropgestelde beperkingen van hun menselijk lichaam) een grote intelligentie ontwikkelden die zij nog verder uitbreidden om het spel van afscheiding te kunnen ‘winnen’ van andere, gelijkgestemde mensen. Deze intelligentie – eigenlijk meer een reeks van zeer beperkende maar krachtige vaardigheden – werd aangewend om naties, culturen en legers op te bouwen – en de nodige wapens om hen in staat te stellen hun wil op te leggen aan anderen, door zich bewust te richten op de ‘zogeheten’ duistere- of schaduwzijde van hun menselijke natuur.

De mensheid werkt nu collectief samen om een evenwicht te bereiken tussen het duister en de verlichte kanten van haar aard, zodat beide kanten weer worden samengevoegd. Daarna kan het hart zich weer openen, de sluier die het Licht verborgen hield kan oplossen en de creatieve vermogens van de duistere kant – overweldigd en onvoorwaardelijk aanvaard door de Liefde – zullen stoppen met het spelen van het onwerkelijke spel van afscheiding.

Zodra het spel gestopt is door de collectieve keuze van de mensheid – en de tegengestelde kanten van uw persoonlijke aard weer worden samengevoegd en herenigd, zullen er enorme creatieve vermogens en mogelijkheden ontstaan, welke u in staat zullen stellen om samen te werken in een wonderbaarlijke staat van harmonie, en die heel snel al de schade zullen healen die zich in de voorbije eonen heeft voorgedaan.

Afscheiding is een staat van disharmonie waarbij de yin en de yang zijn afgedwaald van hun eenheidsstaat. Ze zijn buitengewoon verward geraakt en hebben er vervolgens voor gekozen om elkaar te zien als wrede vijanden. Doorheen alle tijden waren er vele zieners en wijzen die hierop hebben gewezen, en nu dringt het besef van wat dit betekent eindelijk ook door, nu het menselijk collectief ertoe wil overgaan om liefdevol samen te komen, aangezien de erkenning van de Eenheid van alles onmiskenbaar duidelijk wordt.

De Goddelijke Werkelijkheid is een staat van Eénheid, waarin alles wat God schept zijn eigen eindeloos en eeuwig bestaansrecht heeft. Er is geen alternatieve wereld of plek waar bijvoorbeeld ‘het kwade’ bestaat. Er is enkel God.

‘Het kwade’ bestaat niet. Toch … in de illusie speelt u een spel met vele aspecten en het kwade is daar één van. Het lijkt heel sterk, maar dat is alleen omdat u het vreest. Wanneer u uw hart opent voor het Goddelijk Veld van Liefde waarin u voor eeuwig en altijd gehuld bent, dan lost de angst op. Wanneer de angst oplost, verdwijnt ook het conflict – dat enkel maar een reactie is op angst. Het is als het ontwaken uit een nachtmerrie die niet echt is – maar die op dat ogenblik héél echt leek – om het te zien voor wat het was … waarna hij oplost en uit uw geheugen verdwijnt (tenzij u hem meteen opschrijft), tegelijk met de angst die hij had opgewekt.

Het ontwaken van de mensheid is eigenlijk hetzelfde, maar dan op een enorm grote schaal – en zodra het klaar is, zullen er geen nachtmerries meer zijn om u bang te maken. De Werkelijkheid van de Liefde zal u omhullen in overweldigende vreugde en de onwerkelijkheid van al uw zorgen, onrust en angsten wordt dan onmiskenbaar, terwijl ze allemaal vervagen en voor altijd verdwijnen – omdat ze nooit echt bestonden.

U bent onvergankelijke Goddelijke wezens, oneindig geliefd door God, de Bron van Alles, en u leeft – nu, in dit enige moment – in blijvende vreugde. Maar door ervoor te kiezen om te bouwen aan en betrokken te raken bij de illusie – in een poging om een wereld te ervaren die afgescheiden is van Bron – heeft u de Liefde buitengesloten door uzelf te versluieren in een onechte staat van duisternis en angst. Dit kunt u het beste vergelijken met een klein kind dat zich in een donkere kast verstopt en zichzelf dan doodsbang maakt … ook al is er in die kast niets om bang voor te zijn. Alles wat u bang maakt, is niet echt!

Het bestaat niet echt, omdat het niet echt bestond toen u het maakte. U heeft het gemaakt voor het spelen van een tijdelijk maar beangstigend spel van ‘afscheiding van Bron’. Maar u kunt nooit afgescheiden zijn van Bron. Dat is onmogelijk, omdat Bron het enige – en Alles – is wat er bestaat.

Maar gedurende de ingebeelde eonen dat u dit spel heeft gespeeld, is zijn schijnbare werkelijkheid steeds meer toegenomen, tot dit moment in de spirituele evolutie van de mensheid – overigens is spirituele evolutie niet méér dan uwPad naar ontwaken – waar u merkt dat u niet langer gewillig de pijn en het lijden ondergaat dat het spel u voortdurende biedt. Zodoende heeft u er – eindelijk – voor gekozen om te ontwaken.

Het enige wat u moet doen is het blootleggen van wat het ook is dat zich voordoet in uw leven en te beseffen dat dat het Pad is dat u heeft gekozen om te volgen tot uw ontwaken, en dat – aangezien uw ontwaken zowel uw verlangen is als dat van God – uw klinkende succes Goddelijk gegarandeerd en als gevolg daarvan absoluut onvermijdelijk is. Keer u dagelijks naar binnen, naar uw Heilige en geheiligde Altaar waar het Licht van Gods Liefde onophoudelijk brandt en vraag om hulp bij het ontwaken … dan zult u onmiddellijk die hulp ontvangen. Als u het toestaat, dan zult u zelfs voelen hoe dat Goddelijke Veld van Liefde u omringt en omarmt.

Uw liefhebbende broeder, Jezus.

Meer van John Smallman: HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.