NAN 45: Tijd van uitstel is voorbij

Zoals gepubliceerd in NAN 45:

‘De tijd van uitstel is voorbij’
door Sheldan Nidle
voor de Galactische Federatie van Licht en de Spirituele Hiërarchie

NAN 45: SN - Tijd van uitstel is voorbij 600x600
6 Oc, 3 Chen, 12 Manik 5 December 2015

Selamat Balik! Laat ons beginnen met een Gelukkig Nieuw Gregoriaans Jaar voor iedereen! De enorme operaties die u uw verschillende zegeningen brengen, werden enigszins vertraagd door de feestdagen. Deze geplande vertraging is nu voorbij. Het begin van de leveringen worden verwacht in de komende week. Deze vertraging werd gepast geacht door zowel de verschillende koninklijke families als een aantal van de oude families. Een reeks van last minute-veiligheidscontroles zijn nu voltooid en er is een nieuw afleverschema goedgekeurd door alle betrokken partijen. Zoals gezegd in ons vorige bericht zijn de hobbels in dit systeem weggewerkt. Die duistere volgelingen welke de laatste reeks van vertragingen hebben veroorzaakt zijn ofwel gearresteerd of uit hun machtsposities gezet. Zodoende zijn deze fondsen – en ook de verandering van bestuur – weer op schema om zich aan u te tonen. Onze verbindingspersonen waren in staat om deze data te vervroegen en u in staat te stellen om deze historische feiten al veel sneller te zien plaatsvinden. Wij overzien momenteel dit complexe proces en wij zien dat het zich ontwikkelt zoals gepland. In ieder geval is het einde voor de duistere Cabal nu eindelijk aangebroken.

Nu u overgaat naar een tijdperk van vrede en vrijheid, moet u zich voortdurend ervan bewust zijn hoe gemakkelijk deze tijd van wonderen tot een einde kan komen. Het is van groot belang dat u een grote mate van vasthoudendheid blijft tonen in deze zaken. Bedenk dat deze geschenken leiden tot een nog grotere mate van verantwoordelijkheid. Wij vragen u dringend om speciale ‘waakzame’ commissies in te stellen en hen te vragen om iedereen goed op de hoogte te houden van wat er werkelijk gaande is. Vrijheid is een Goddelijk geschenk dat een grote vindingrijkheid vergt om in stand te houden. De vroegere Amerikaanse president Jefferson zei eens, dat er een vorm van permanente revolutie nodig was. Deze mate van vasthoudendheid – hoewel eerbaar – is misplaatst in een wereld waarin internet en sociale media bestaan. Zoals een nieuwe Paul Revere moet ook u in staat zijn om de tekenen te herkennen en iedereen meteen te kunnen informeren wanneer er positieve actie moet worden ondernomen. Deze sociale netwerken kunnen iedere behoefte aan geweld voorkomen. Daarom: luid het alarm en gebruik een massale reactiemodus om uw wereld blijvend voorwaarts te stuwen naar de grootschalige landingen en een volledig bewustzijn. Dit proces kan het u mogelijk maken om onze gezamenlijke opdrachten op de rails te houden – en afgestemd op het Goddelijke.

Zodra u eenmaal uw nieuwe wereld heeft veiliggesteld, is het nodig dat u uw omgeving gaat verbeteren. Het eerste wat u moet zien kwijt te raken zijn de vormen van vervuiling die momenteel uw hele wereld overbelasten. Gebruik de technologieën waar u toegang toe heeft of die welke eerder geheim werden gehouden maar die nu voor u beschikbaar komen. Gebruik ze om de chemische-, radioactieve- en andere giftige materialen op te ruimen welke u moet verwijderen uit uw omgeving. Zodra dit gedaan is, kunt u zich toeleggen op de projecten die reeds gaande zijn om de crisis in de voedsel- water- en woonvoorzieningen op te lossen. In deze nieuwe wereld zult u verder nog alle crisissen oplossen die nog overblijven. Als u niet in staat bent om deze kwesties volledig af te handelen, zullen wij technologieën gaan invoeren die uw hele wereld zullen gaan omvormen tot een werkelijk aangename leefomgeving. Niettemin is het uiterst belangrijk dat u succesvol met elkaar gaat samenwerken. Uw voorouders kwamen bijna 900 000 jaren geleden hierheen, om ondersteuning te bieden aan het leven en de leefwijzen van een volledig bewuste wereld.

Het is onze gezamenlijke taak om u voor te bereiden op de afgekondigde terugkeer naar uw vroegere, Engelachtige staat van Zijn. Ieder van u leeft in deze wonderlijke wereld. Onze mentoren zullen u alles verstrekken wat u moet weten, nadat u bekend bent gemaakt met de kennis die de Anunnaki voor u hebben achtergehouden. In feite moesten hun leugens en manipulatie de eerste stappen zijn om u voor altijd tot een ras van slaven te maken. De Hemel is begonnen met het proces om u naar een transformatieve staat te brengen, die nodig is om onze opdracht te doen slagen. In deze lijn ligt het Heilige werk van uw Verheven Meesters. Zij hebben de reeks leringen die u nodig heeft, zodat uw mentoren u straks tot de uiterste rand van uw volledige bewustzijn kunnen meenemen. Daar komen dan de Agarthanen in beeld. In Binnen-Aarde bevinden zich de levende machines die uw transformatie zullen voltooien. Zoals wij al eerder hebben verteld resten er dan alleen nog een speciale opleiding – die komt NA de Kristallen Lichtkamer – en het opzetten van uw nieuwe Sterrennatie. Er zal veel gebeuren, terwijl u uw schitterende lotsbestemming vervult!

Namaste! Wij zijn uw Verheven Meesters! Zoals u kunt zien, hebben wij een aantal belangrijke verantwoordelijkheden uit te voeren. De grootste daarvan was, om u in eerste instantie te voorzien van Hemelse gratie en genade. U heeft het duister overleefd en aan iedereen uw grote toewijding aan het Licht bewezen. Ons aandeel daarin was, dat wij de Hemelse boodschappers waren. Wij hebben dit met plezier gedaan en wachten nu vol blijdschap op de laatste stap in uw transitie uit deze 3D-wereld. Het is onze onmiddellijke taak om hen te begeleiden, die zich afscheiden van de duistere volgelingen en hen succesvol verslaan. Deze taak zal leiden tot een nieuw bestuur, hetgeen ons de mogelijkheid zal bieden om de nodige onderrichtingen te verzorgen, die u nodig heeft voordat uw Hemelse broeders aankomen. In deze nieuwe wereld zult u moeten leren over uw herkomst en u moet de middelen krijgen om een waarlijk wonderbaarlijke wereld te bouwen! Die zal de voorloper zijn van een wereld die de hereniging zal meemaken van Binnen-Aarde en Oppervlakte Gaia. Hierna zult u uw nieuwe Sterrennatie kunnen gaan vormen.

Wij Meesters begrijpen hoe moeilijk dit zal zijn voor velen van u. U heeft in meer of mindere mate de vreselijke gang van zaken aanvaard omtrent doodgaan en ouder worden. Door deze zogeheten ‘realiteit’ was u in staat om mee te gaan in de vroegere leugens van de duisteren. Nu moet u deze ‘realiteit’ omvormen en heel snel een nieuwe aannemen. Het is onze Heilige taak om u te tonen hoe een dergelijke, andere realiteit daadwerkelijk mogelijk is. De wonderen van de terugkeer van de Galactische mensheid moeten dit Goddelijke proces afronden. Uw mentoren – en ons onderricht – zullen u tonen hoe deze ‘welkom thuis’-opdracht werkt. Eén van de eerste feiten die wij te horen kregen ging over deze komende, Galactische opdracht. Deze Goddelijke opdracht – samen met de onze – is om uw terugkeer naar een volledig bewustzijn mogelijk te maken, door in de eerste plaats gebruik te maken van onze goede werken en zachtmoedigheid. Na vele millennia mag hier eindelijk een Heilige les aan worden toegevoegd over wie u werkelijk bent.

De komende tijd staat dus in het teken van het afronden van uw transitie naar volledig bewustzijn. Hiervoor moeten kennis, vaardigheden en mogelijkheden vrijelijk worden geboden aan ieder van u. De eerste grote stap in deze reeks van lessen gaat over het Ware Zelf en een uitgebreide geschiedenis van uw herkomst van andere werelden. Daarna gaat het over wat er gebeurd is terwijl u onder de heerschappij leefde van de oude Atlantiërs. Wij komen bijna allemaal uit deze tijd van bijna 13 millennia nadat Atlantis ten onder ging aan zijn eigen vorm van kwaad. In deze huidige tijd zal deze aanhoudende nachtmerrie ten einde komen en zal zij worden gevolgd door een tijd waarin wij zullen leven in de glorierijke vreugde van het Licht! Wij hebben in de wereld van de Agarthanen gewoond en wij kennen de vreugde die u te wachten staat. Laat ons een begin maken met deze gedenkwaardige tijden en het wonder van het Licht voelen. Laat ons ook beseffen dat de werkwijze van het duister verwezen zal worden naar de prullenbakken van de Aardse geschiedenis. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Vandaag hebben wij onze berichten verder gezet. De ontelbare tijden van vertraging zijn voorbij. Er is een nieuwe wereld die in snel tempo de duistere wereld die u zo lang gekend heeft, opzij duwt. Dit is de laatste periode van overgang naar een Nieuwe Wereld, vervuld met eindeloos positieve mogelijkheden en natuurlijk: Vrijheid! Weet, geliefden, dat de onmetelijke voorraad en de oneindige voorspoed van de Hemel waarlijk de uwe zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Één! En Wees in Vreugde!)

Meer van Sheldan Nidle en PAO: HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.