NAN 44: Verbazingwekkende Gebeurtenissen

Zoals gepubliceerd in NAN 44:

‘Een reeks van Verbazingwekkende Gebeurtenissen’
door Sheldan Nidle
voor de Galactische Federatie van Licht en de Spirituele Hiërarchie

Editie 44 foto 2Tekst in foto van de Aarde: In het begin weigeren mensen om te geloven dat iets nieuw of vreemd mogelijk is, dan gaan ze hopen dat het mogelijk is, daarna zien ze dat het mogelijk is, vervolgens is het tot stand gebracht en vraagt iedereen zich waarom het niet al eeuwen eerder gedaan werd. Frances Hodgson Burnett

12 Akbal, 16 Mol, 12 Manik

29 december 2015

Selamat Jalwa! De wereld verheugt zich nu de afleveringen eindelijk plaatsvinden! Een nieuw tijdperk breekt aan voor de oppervlakte-mensheid. In het eerste deel van dit komende Gregoriaanse nieuwe jaar zult u een reeks verbazingwekkende gebeurtenissen gaan meemaken. Het nieuwe bestuur zal de huidige internationale patronen in uw wereld gaan veranderen en dit – in samenhang met de toename van de wereldwijde welvaart – zal uw eonenoude beginsel van schuldslavernij verwijzen naar de prullenbak van uw geschiedenis. Dit is slechts één van de eerste overtuigingen die u zult moeten achterlaten. U zult opnieuw verbonden worden met een overtuiging dat u een innerlijke kracht bezit, en in combinatie met een collectief vermogen om elkaar te steunen zal elk van uw vele regio-gebonden gemeenschappen gaan herschikken. De opkomst van persoonlijke bekrachtiging zal u in staat stellen om de meeste van uw huidige problemen snel aan te pakken. Hiertoe behoren de huidige problemen met energie en grondstoffen, maar ook die welke betrekking hebben op voedsel, onderdak en problemen met de herverdeling in vele delen van uw wereld. Kort gezegd: u gaat heruitvinden hoe uw wereld werkt. Dit is slechts het begin van wat u al heel snel zult gaan bereiken. Dit rijk/deze wereld gaat een nieuwe geboorte meemaken van zowel vrijheid als gelijkheid!

Dit proces van uzelf opnieuw op te voeden zal aanhouden. Het doel van de meeste opvoeding in de wereld is gewoon het scheppen van een wereld, vervuld van een gangbare reeks van gewoonten die bij iedereen ingebakken zitten. Het doel was het afdwingen van gehoorzaamheid aan een monetair systeem en een hiërarchie die de grote massa behoorlijk benadeelde. Dit proces zal wereldwijd worden afgeschaft. In plaats daarvan zal er een systeem komen dat de kracht van het individu benadrukt en u de middelen geeft om uw dromen waar te maken. Dit zal in aanvang revolutionair zijn, omdat elke gemeenschap zal moeten beginnen aan een enorm proces om zijn feitelijke kern te veranderen. Dat zal niet gemakkelijk gaan, aangezien de meesten nog steeds denken volgens de oude, vertrouwde lijnen. Het bestuur moet de werkzaamheid van de nieuwe werkwijze duidelijk maken en de ontwikkeling aanmoedigen van deze ideeën over vrijheid en gelijkheid. Zodra wij eenmaal formeel erkend zijn, is het onze bedoeling om hulp te bieden bij het werk van onze Verheven Meesters en om belangrijke nieuwe zaden te planten. Deze zullen de nadruk leggen op de nieuwe kansen die u gekregen heeft door uw welvaart en toenemende vrijheid.

Deze nieuwe reeks van gemeenschappen die u gaat bouwen, is slechts één van uw vele toekomstige doelstellingen. Momenteel wordt Gaia vergiftigd door straling, vergiftigd door de uitstoot van uw auto’s, vrachtwagens en fabrieken. Daarbij is er een enorme uitroeiing gaande van uw flora en fauna. Deze gruwel wordt nog versterkt door een immense, wereldwijde wanverdeling van uw natuurlijke grondstoffen. Uw aanhoudende ontginning van mijnen en afkalven van dit land en zijn verschillende levende rijkdommen dragen nog verder bij aan deze wanverdeling. U zult beginnen met het oplossen van deze problemen nog voordat wij landen. Op dat moment zullen wij uw vooruitgang bekijken en snel afmaken wat u begonnen bent. Gaia wilde dat u zou rechtzetten wat er nu mis is met uw maatschappij en dat u zou beginnen te bewijzen dat u toegewijd bent aan het bouwen van een nieuw Rijk. Zo kunt u beter de heilige relatie gaan begrijpen tussen de wereldmaatschappij en Gaia.

Deze nieuwe reeks van bewustwordingen zal tot stand komen door wat uw Verheven Meesters u zullen leren over uw heilige herkomst en wat er gebeurd is sinds u door de priester/wetenschappers van Atlantis ondergedompeld werd in het geheugenverlies van het begrensde bewustzijn. De Annunaki en hun volgelingen hebben deze geschiedenis gedurende de voorbije 13 millennia danig verdraaid. Wij willen elke resterende twijfel wegnemen wanneer u uw mentoren ontmoet. Het is uiterst belangrijk dat u grondig begrijpt wat er onbedoeld met u gebeurd is. Deze vreemde reis die u gemaakt heeft, heeft een sterke schaduw geworpen op hoe u denkt en handelt in deze wereld. Het is belangrijk om volledig de leugens en de onwaarheden recht te zetten welke u nu heeft geleerd. U wéét hoe het duister werkt. Het ontbrekende deel dat nog moet worden toegevoegd, is een reeks van waarheden over u en een grondige herziening van hoe uw wereld werkelijk functioneert. Deze kennis kan u erop voorbereiden om u nog gemakkelijker te bewegen in de wonderbaarlijke werelden van volledig bewustzijn.

Zegeningen! Wij zijn uw Verheven Meesters! Wij komen op wat voor iedereen een bijzonder vreugdevolle aangelegenheid beloofd te worden! Het duister begint van het toneel te vervagen. Wij zegenen de gehele Hemel voor deze bijzonder genadige tijd. De volgende stap is om aan iedereen in de Hemel te bewijzen wat een werkelijk dappere en moedige groep van zielen u bent! Dit voorbije jaar begon op een oneervolle wijze maar het is geëindigd op de meest geweldige manier. U bevindt zich op een pad dat u in staat zal stellen om opnieuw de Rijken van Licht te betreden en volop te genieten in de vreugde van de overwinning! Dit is de tijd waarin u uw wonderbaarlijke nieuwgevonden gerichtheid kunt gebruiken om u voor te stellen hoe deze wereld moet veranderen. Wij bereiden een aantal bijzondere voorstellingen voor om u te begeleiden met betrekking tot wie u werkelijk bent en om u te laten weten wat er met u is gebeurd de voorbije 13 millennia. Deze reeks van glorierijke feiten zal u in staat stellen om eindelijk ten volle te begrijpen hoe uw geschiedenis is verlopen en hoe die verband houdt met uw grootse lotsbestemming.

Deze reeks van ware verhalen zullen u helpen om een breder begrip te krijgen van wat de Annunaki gedaan hebben en hoe hun volgelingen te werk gingen. Wij hadden al veel eerder toestemming willen verkrijgen om u dit vrijelijk te kunnen uitleggen. Toen wij aan onze diverse opdrachten begonnen, kregen wij dit verhaal tot in het kleinste detail te horen. Het dient niet als oordeel; het moet alleen worden verteld. Velen van de oudheidkundige vondsten die u heeft opgegraven in de voorbije eeuwen, zijn gemanipuleerd door het duister. Het is nu tijd om deze sluier weg te nemen en u te baden in het Licht van de grote waarheden die deze voorwerpen vertegenwoordigen. U bent een groots volk en u heeft een bijzonder uitputtende reis overleefd. Wij zijn hier om een aantal waarheden te onthullen en uit te leggen wat een aantal van de zogeheten ‘geheime tekenen’ betekenen. De verdraaide herkomst van zoveel dingen zal worden onthuld. Dit zal een begin maken om u vrij te maken en u stevig op het Goddelijk Pad naar uw verlichting te plaatsen.

Laat ons in aansluiting hierop een grote waarheid herhalen. U bent een uitzonderlijk geheiligde groep van Zielen. Wij hebben het voorrecht om toezicht over u te houden en u te begeleiden. Dit is iets wat wij niet licht opnemen. Lang geleden werden wij door de Hemel aangewezen om over u te waken en de werkwijze van de Goddelijke Gratie en Genade toe te passen om u tot het Licht te bewegen. Om deze taak te volbrengen waren millennia nodig. Op bepaalde momenten is ieder van ons wel eens hier op Aarde onder u geweest, wij werden geboren, leefden en stierven. Deze wereldse kennis hadden wij nodig om ons heilige doel te bereiken. Wij weten heel nauwkeurig hoe de Annunaki en hun volgelingen te werk gingen om de waarheid te manipuleren. Wij weten wat er nodig is om u te brengen tot de prachtige tijden, wanneer de macht van het duister snel zal afnemen. Door dit proces kan de Hemel u terug veranderen tot het volledige bewustzijn, om uw verbinding te hernieuwen met uw spirituele- en ruimtefamilies.

Vandaag weten wij dat u op de drempel staat van een grote overwinning, die een einde zal maken aan uw grootschalige onwetendheid over hoe deze fysieke- en spirituele Universa werken. U zult worden klaargestoomd om ook uw families van Binnen-Aarde te ontmoeten. U zult ontdekken hoe deze wereld verbonden is met de Hogere Wereld die Binnen-Aarde bestuurt, u zult leren wat er van u verwacht wordt en u zult klaar zijn om dat te doen! Weet, Geliefden, dat de onmetelijke Voorraad en oneindige Welvaart van de Hemel waarlijk de uwe zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!)

Meer van Sheldan Nidle en PAO: HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.