NAN 44: Om te overleven

Zoals gepubliceerd in NAN 44:

‘Om te kunnen overleven koos u ervoor
om uw Bewustzijn in te perken’
Jezus door John Smallman

Editie 44 foto 3Het is Tijd om te Stralen

Wees niet ongerust als er een aantal onverwachte gebeurtenissen zich gaan ontvouwen in het begin van 2016. Veel ervan was al bezig op de diepere niveaus van het menselijk collectief, nu uzelf collectief en persoonlijk voorbereidt op uw ontwaken, en de gevolgen van die voorbereidingen zullen duidelijk worden op verschillende vlakken van menselijke ondernemingen. Er zal zoveel intrige en blijdschap zijn in 2016 – ongeacht de nog voortslepende onenigheid en conflicten over de hele wereld die uw grote media graag gebruiken om nog méér door angst gedreven agenda’s te ontwikkelen, die u willen aanmoedigen om te geloven dat alles alleen nog maar erger zal worden!

Door te ontwaken komt u vrij. Vrij van al de emotionele- en psychologische bagage die uw energieveld leeg trekt en uw enthousiasme voor het leven ondermijnt zodat u depressief en ongemotiveerd achterblijft, terwijl u dagelijks de strijd aangaat met uw wereldse verplichtingen. Verplichtingen die alleen maar lijken toe te nemen in aantal, ook al heeft u er nog zoveel opgelost en achter u gelaten. De denkbeeldige wereld waarin mensen met elkaar lijken om te gaan als afgescheiden individuen, en waarin elk van hen schijnbaar voortdurend een gevecht levert om te overleven terwijl hij wanhopig op zoek is naar liefde en aanvaarding, is een bijzonder veeleisende en uitputtende omgeving. Maar ieder van u heeft ervoor gekozen om op dit tijdstip hier te zijn om de lessen te ondergaan welke u op uw Pad heeft gesteld voordat u incarneerde, zodat u erdoor kon groeien en de mensheid in het algemeen kon helpen om te ontwaken.

U heeft echt allemaal een belangrijk doel op Aarde, op ieder moment – maar het ontdekken van dat doel en het toestaan naar boven te komen en uw leven te veranderen is niet zo gemakkelijk, hoewel het eenvoudig is. Eenvoudig? Ja, u hoeft enkel maar Liefde in werking te zijn!

Toch lijkt de wereld die u als mensen ervaart zo echt en gevaarlijk, dat alleen al erin leven bijna al uw persoonlijke energie en middelen lijkt op te eisen, waardoor er weinig tijd of motivatie overblijft voor uw essentiële spirituele taak. Wanneer u zich bedreigd en angstig voelt, dan trekt u uw verdediging op en hult u zichzelf achter maskers die uw ware identiteit verbergen. U heeft dit al zo lang gedaan dat u vergeten bent dat uw ware identiteit eigenlijk één is met elkaar en met God. In plaats daarvan vreest u elkaar, zelfs in de meest intieme relaties – omdat het schenden van vertrouwen gemeengoed is geworden.

De enige manier om uit deze quarantaine van angst te geraken, is het los te laten en toe te staan dat de Liefde op ieder moment door u heen stroomt. Maar omdat uw onwerkelijke en bedreigende omgeving die voor u zo echt lijkt te zijn, lijkt dit voor u een waanzinnige onderneming die enkel maar kan uitmonden in een ramp.

Gedurende eonen zijn er regelmatig Wijzen naar u toe gekomen om u deze levenswijze te tonen en hoewel u grotendeels wel de wijsheid erkende van de lessen die zij u leerden en voordeden, heeft u uzelf ervan overtuigd dat zij op één of andere manier ‘bijzonder’ waren en dat wat zij deden en hoe zij leefden niet mogelijk was voor ‘gewone’ mensen.

Nu, met het vermogen van de Tsunami van Liefde die vrijelijk over de planeet stroomt, gaan steeds méér mensen de uitwerking ervan voelen en kijken ze nog eens goed naar hun leven en de manier waarop u het leeft. U erkent dat het leven bedoeld is om een veel méér verheffende en bevredigende ervaring te zijn dan de zuiver materialistische levensstijl u ooit kan bieden – en dus keert u zich naar binnen om u bezig te houden met oefeningen in meditatie en beschouwing. Deze oefeningen stellen u in staat om in u een gevoel van vrede en vastbeslotenheid te vinden, die voor u bevestigt dat uw ware aard daadwerkelijk spiritueel is, terwijl het u ook kracht geeft om uw masker af te zetten en dagelijks te gaan handelen vanuit die plek van innerlijke kracht, door aan de slag te gaan met Liefde in plaats van met angst.

U bent – zoals de meesten van u wel weten – spirituele wezens met een groot vermogen en creativiteit, die een tijdelijke en beperkte ervaring hebben als mensen binnen de denkbeeldige wereld die u gemaakt heeft toen u besloot om afgescheiden te zijn, en de vreemde maar totaal onwerkelijke kennis op te doen die u kon onderzoeken door een leven van afscheiding van uw Bron. U wist dat echte afscheiding onmogelijk was, omdat er slechts één ‘Alles Dat Is’ bestaat … en dat is Eénheid, bestaande in een oneindig scheppingsveld waarin Liefde de kracht is die alles mogelijk maakt wat er bestaat.

Door de illusie binnen te gaan – de onwerkelijke en tijdelijke omgeving die u had opgebouwd voor een aantal tijdelijke en schijnbaar veelbelovende aftakkingen van uw natuurlijke staat van onbeperkte scheppende vermogens – verloor u het zicht op Wie U Bent … en uiteindelijk vergat u dat zelfs volkomen. Dat was uw Opzet, het was deel van het spel, maar God die begreep hoe verloren, bang en verward u zou worden, voorzag onmiddellijk de middelen waarmee u uw geheugen kon terughalen, kon ontwaken uit de droom en kon terugkeren naar uw Goddelijke Thuis – ook al was u daar nooit van weggegaan.

Ja, wat u gebouwd heeft om te kunnen spelen met het gevoel van afscheiding was en is heel overtuigend, als u eenmaal erin meegaat en uzelf er schijnbaar in terugvindt. Opgesplitst in een ontelbaar veelvoud van persoonlijkheden die zich elk alleen, verlaten, onbetekenend en van weinig waarde voelden – in het schijnbaar onmetelijke Universum waarin u zich leek te bevinden – kwam de angst opzetten. Angst is volkomen onwerkelijk en daarom had u die nog nooit ervaren. Maar binnen de illusie kwam ze opzetten, omdat u nu schijnbaar een klein en onbetekenend mens was die wanhopig trachtte te overleven in een bijzonder vijandige omgeving, waarin er anderen waren die net als u te maken hadden met dezelfde kwesties, op ontelbaar verschillende manieren. De ervaring was – en is dat nog steeds – overweldigend.

Om te kunnen overleven koos u ervoor om uw bewustzijn in te perken, zodat de uitgestrektheid van de illusie en uw onbeduidendheid voor u verborgen zouden blijven. Hierdoor werd ook de hoeveelheid angst of doodsangst ingeperkt, welke u kon ervaren. Niettemin hebben uw wetenschappers in de voorbije eeuwen ontdekt hoe onmetelijk de illusie is en dat schokkende besef heeft ertoe geleid dat u een uitweg bent gaan zoeken uit uw schijnbaar volkomen nietigheid in het grotere geheel der dingen.

Doorheen deze hele illusie is er altijd iets geweest wat bekend is geraakt als ‘De Perennial Filosofie’ – naar een recent boek met die naam – waarbij het duidelijk wordt dat al de grote wereldreligies altijd dezelfde spirituele boodschap hebben gebracht: een boodschap van onvoorwaardelijke Liefde. Maar toch, naarmate deze religies meer gevestigd en breder bekend raakten, werd deze boodschap afgezwakt omdat de eerste volgelingen van deze liefdevolle wezens – de stichters van deze religies, op wiens overtuigingen en levenswijzen deze verschillende religies zogenaamd gebaseerd waren – bijna allemaal uit waren op persoonlijke macht en invloed, door hun verbinding met de Heilige Ene. Als gevolg daarvan bouwden de meeste religieuze organisaties – in plaats van het tonen van Liefde in werking – machtsbolwerken van waaruit hun leiders enorme materiële voordelen konden bekomen. Al doende onderwierpen ze de grote massa van afgescheiden zielen die wanhopig op zoek waren naar redding. Ze overtuigden hen van hun soevereiniteit en lieten hen de hiërarchie steunen, welke op haar beurt die steun gebruikte voor haar eigen gewetenloze doeleinden.

Nu is het bewustzijn van die corruptie al zo wijd verspreid dat de elite-bloedlijnen die gedurende eonen voordeel hebben gehad van, deelgenomen hebben aan en gebruik hebben gemaakt van deze corrupte praktijken, niet langer de mensheid overheersen. De mensheid heeft – zoals wij al eerder hebben opgemerkt – de collectieve beslissing genomen om te ontwaken tot hun ware erfenis als onafgescheiden, goddelijke wezens die Eén zijn met God. Die beslissing is onomkeerbaar. U zult ontwaken, want het is uw verlangen en dat van God dat dit zal gebeuren – en bovendien ontwaakt u reeds.

Uw belangrijkste – ja, zelfs uw enige – taak is om liefdevol te zijn op elk moment. U weet dat Liefde altijd het antwoord is, ongeacht welke vraag er wordt gesteld, omdat Liefde geen ‘als’, ‘en’ of ‘maar’ kent. Daarom: doe wat u predikt! Zo zal de wereld veranderen, door mensen die net als u doen wat ze prediken. Zij verandert niet door retoriek, discussies of ruzie – en al helemaal niet door oorlog en conflicten – zij verandert één mens per keer … en nu is de tijd gekomen waarin alle mensen tezamen veranderen.

Het verlangen om te veranderen bestaat, omdat het het Goddelijk Verlangen is. Ook de intentie bestaat, want u heeft allemaal genoeg pijn, lijden en oorlog meegemaakt. Zorg er daarom zeker voor dat u elke dag even naar binnen keert en Gods Licht hooghoudt door u voor te nemen om een geleider of een kanaal te zijn, waar doorheen het Goddelijk Veld van Liefde, de Tsunami van Liefde vrijelijk en overvloedig stroomt, op elk ogenblik, naar alles en iedereen op de planeet. Het resultaat zal u versteld doen staan.

Uw liefhebbende broeder, Jesus.

Meer van John Smallman: HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.