NAN 43: Wij komen in Vreugde!

Zoals gepubliceerd in NAN 43:

‘Wij komen in VREUGDE!’
door Sheldan Nidle
voor de Galactische Federatie van Licht en de Spirituele Hiërarchie

NAN 43: SN - Wij komen in Vreugde 600x600

5 Cib, 9 Mol, 12 Manik

Dratzo! Wij komen in vreugde! De laatste fasen van het afleveringsproces is ophanden. Het kan wel iets vertraagd worden door de kerstdagen. De Verheven Meesters beschouwen deze tijd van het jaar net als het begin van de maand mei: als een heilige tijd, en zij willen dit heilige deel van het Gregoriaanse jaar goed kunnen observeren. Vandaar dat zij die deze hemelse zegeningen sturen de aflevering ervan tijdelijk kunnen vertragen.

Niettemin – ongeacht een Goddelijke vertraging – zullen ze bij u bezorgd worden! Sinds de vroegste tijden heeft deze tijd van het jaar een bijzondere betekenis. Zelfs ten tijde van Atlantis werden het einde van het ene jaar en het begin van een nieuw jaar gevierd met bijzondere rituelen en ceremonies. Wees dankbaar en vreugdevol, want deze tijd is ook het begin van uw zegeningen. Houd u klaar om dit moment te benutten om gebruik te gaan maken van deze fondsen om uw dromen tot stand te brengen. Zeg dank en laat uw groep en uzelf dit nieuwe jaar ter hand nemen en tot in detail uitwerken hoe dit Goddelijke inzicht vorm zal gaan krijgen. Weet dat deze zegeningen ook een nieuwe wereld en een nieuw bestuur met zich meebrengen!

Wanneer u naar uw wereld kijkt, ziet u hoe de verandering zich voltrekt. De werkelijkheid is dat deze/uw wereld niet langer kan werken zoals voorheen. Broodnodige veranderingen vinden overal plaats. De watercrisis lijkt het meest duidelijk. Het grootste deel van uw wereld heeft een tekort aan een werkelijk veilige watervoorziening. De bronnen daarvoor zijn aanwezig. Maar zij zijn onbereikbaar vanwege de politiek en de veronderstelde kosten. Zegeningen moeten worden gegeven zodat u deze humanitaire fondsen kunt gebruiken om deze enorme crisis op te lossen. Dit is slechts één van de vele infrastructurele problemen die moeten worden aangepakt. Vele andere zoals wegen, bruggen en zelfs zulke eenvoudige dingen als treinsporen vereisen enige vorm van vernieuwend denken. Wij weten dat een groot aantal mensen klaarstaat om de oplossingen aan te dragen welke nodig zijn om hierin te slagen. Daarbij moet u de kinderen in de wereld de middelen geven om een werkelijk hoogstaande en productieve opleiding te krijgen. Het is een kwestie van het leggen van een goede basis voor iedereen, door voldoende voedsel te produceren om voor altijd een einde te maken aan de honger.

We hebben ontelbare problemen besproken die op het punt staan om uw wereld te overweldigen. Naarmate het bewustzijn groeit, kunt u gaan zien hoe gemakkelijk deze problemen verlicht kunnen worden. De belangrijkste stap is het isoleren van de duistere volgelingen die dit rijk besturen en om eenvoudigweg het Licht binnen te laten. Dit is de kern van wat wij doen. Wij hebben u zien groeien en wij hebben gezien hoe het duister u manipuleert en tracht u op een bepaald niveau van onderdrukking te houden. Onze contactpersonen werken onvermoeibaar om ervoor te zorgen dat deze boeven zo snel mogelijk van u worden afgezonderd. Zodra u eenmaal van hen bevrijd bent, kunt u gemakkelijk uw aangeboren vermogen gaan aanwenden om een betere wereld te bouwen. Het is deze nieuwe wereld die wij willen bezoeken en waarmee wij u willen helpen om eindelijk een einde te maken aan uw lange reis om terug te komen tot een volledig bewustzijn. Het is in dit Licht dat wij in zo groten getale hierheen zijn gekomen. Onze mentoren staan klaar om u over de laatste hobbels in deze bijzonder lange weg heen te helpen. Dit is het proces dat ons naar het succes zal leiden!

Duizenden jaren geleden werd u door de duistere priesters van Atlantis plotseling beroofd van uw ware Licht. Deze technologie was toen nog niet in staat om u blijvend te veranderen. De Hemel zag dit als een kans om een speciale groep van mensen te vormen. Deze waren bijzonder goed in staat om de kinderen van Anchara te helpen op hun eigen reis naar het Licht en het volledige bewustzijn. U zult dit sterrenstelsel transformeren door wat u leert – en het overdragen van deze kennis via de grote genade is alle mensen aangeboren. U zult een enorme dienst bewijzen aan alles en iedereen in fysieke vorm en u zult grote rolmodellen worden, waarover legendes zullen ontstaan. Zoals wij reeds zegden, bevindt u zich nu in de laatste fasen van deze reis. Wij zijn hier om deze machtige tijden vast te leggen en u te helpen met de laatste aanwijzingen, voor uw overgang naar de glories die samenhangen met uw terugkeer tot volledig bewustzijn. U zult herenigd worden met uw spirituele- en ruimtefamilies. U bent hier onder de Ancharanen – zoals gezegd, op het uiterste randje van uw overstap naar uw grootste avontuur – de gerespecteerde leraren van Licht!

Namaste! Wij zijn uw Verheven Meesters! Wij weten hoe moeilijk het is om de vele zegeningen – die u zo verdient – vertraagd te zien worden door omstandigheden waar u niets aan kunt doen. Verschillende plannetjes van de nog resterende duistere vertegenwoordigers hebben ons genoodzaakt om bepaalde veiligheidsmaatregelen stevig op te schroeven. Wanneer deze langgeleden beloofde gelden beschikbaar komen, verheug u dan en herinner u de heilige betekenis van deze tijd van het jaar. Aanvaard deze Goddelijke gaven met gratie en gebruik uw gevoel voor genade om te bepalen hoe u ze best kunt aanwenden of verdelen. Deze gaven moeten het begin vormen van een grote welvaart die over deze wereldbol zal worden uitgestort. Laat dit een tijd zijn van afronding en nieuw begin. Laat dit een ogeblijk zijn waarop u uw vastbesloten geloof kunt tonen in het vermogen van het Licht. Help hen die in nood zijn en begin met die projecten die de mensheid als geheel zullen helpen. Wees positief en houd u klaar om datgene te doen waar u in het diepst van uw hart en uw geest werkelijk in gelooft.

Nu wij deze uiterst betekenisvolle gelegenheid naderen, beschouw dit gebeuren dan als een tijd waarin de ware eenheid van de mensheid eindelijk wereldwijd zal gaan stralen. Er zullen wonderbaarlijke dingen gaan gebeuren, omdat wij diep vanbinnen oprecht om elkaar geven. Deze Liefde zal de groei in bewustzijn weergeven, die ieder van u in zichzelf voelt. Nog maar een paar jaren geleden zouden vele van de voorvallen die onlangs hebben plaatsgevonden, geleid hebben tot één of andere vorm van wereldbrand. Deze groei in Spirit is bijzonder bemoedigend. U begint het niveau van toegepaste genade wereldwijd op te voeren. Daarom, blijf positief en laat dit prachtige gevoel steeds verder uitstromen en toenemen. Er zal een nieuw bestuur komen. Deze nieuwe tijd zal het ons uiteindelijk mogelijk maken om te verschijnen en u vele dingen te leren die u moet weten over uw verleden, heden en toekomst. Temidden van dit alles bevindt zich het eeuwige Nu.

Uw heilige taak is om zowel uw groei in bewustzijn als in Spirit te benutten om een nieuw Rijk te bouwen dat de voorganger zal zijn van een nieuwe menselijke maatschappij. Lang geleden werd ons de kans ontzegd om Atlantis om te vormen tot een nieuwe smeltkroes van de Spirit van Lemurië, in vreugdevol samengaan met de technologieën van Atlantis. Sedertdien heeft u rondgefladderd in de gevangenis van een beperkt bewustzijn. Vanwege een aantal voorbeeldige levens heeft de Hemel ons – Meesters – uiteindelijk benoemd tot uw getrouwe Hoeders. Wij hebben genade en gratie toegepast, in combinatie met een uitstroom van goede werken, om de Hogere Vonk van de mensheid levend te houden. Nu zal een groot Hemels wonder onze gezamenlijke tijd in het duister gaan afronden. Dit Nieuwe Rijk wenkt ons en zal het mogelijk maken dat wij elkaar ontmoeten en onze wijsheid met u delen! Het is een Goddelijk moment wanneer wij allen elkaar zullen kunnen verwelkomen en ons verheugen!

Vandaag hebben wij onze wekelijkse berichten verder gezet. Er staan nu veel gebeurtenissen klaar om te worden doorgevoerd. Wij danken de Schepper en zegenen die gebeurtenissen die ons binnenkort zullen omarmen. Laat ons deze feestdagen gebruiken om de meest wonderbaarlijke tijd voor de hele mensheid te beginnen en te vieren!

Weet Geliefden, dat de onmetelijke Voorraad en de oneindige Welvaart van de Hemel waarlijk de uwe zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Één! En Wees in Vreugde!)

Meer van Sheldan Nidle en PAO: HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.