NAN 41: Een Nieuw Tijdperk

Zoals gepubliceerd in NAN 41:

‘Elke dag komen we dichter
bij het begin van een Nieuw Tijdperk …’
door Sheldan Nidle
voor de Galactische Federatie van Licht en Spirituele Hiërarchie

niet gebruikt energetic-beings1 december 2015

10 Men, 8 Yaxk’in, 12 Manik

Selamat Balik! Elke dag komen we dichter bij het begin van een nieuw Tijdperk van Licht op Oppervlakte Gaia. De mensheid staat op het punt om op grootse wijze bevrijd te worden van de Cabal! De tijd is eindelijk gekomen om de herverdeling van rijkdom mee te maken en de opkomst van echte waarden in de wereld. Er zal een wereldwijde herstart plaatsvinden en die zal de opkomst in gang zetten van geld dat gebaseerd is op edelmetalen. Momenteel zijn de herwaarderingen ophanden. Tegelijk hiermee zal er een begin worden gemaakt met een operatie om u te bevrijden van uw schulden, om alles opnieuw op te starten en een volledig transparant en nieuw internationaal bankensysteem op te zetten.

Dit proces begint nu echt, nu de laatste maand van dit Gregoriaanse jaar aanbreekt. Het duister heeft veel tijd besteed om ons te dwingen tot veiligheidsmaatregelen, hetgeen ervoor gezorgd heeft dat zij hun langverwachte overwinning niet hebben behaald. Nu deze laatste strohalm van de duisteren uitgespeeld is, kunt u zich verheugen in het feit dat hun aanval op ons uiteindelijke doel nutteloos was. U zult in het ogenblik leven waarin de Hemel overwon en u uw vrijheid ontving. Houd er rekening mee dat dit alles nodig was om deze zege te behalen. Herdenk hen die sneuvelden en besef de prijs die velen betaald hebben voor dit glorieuze resultaat!

U bent het resultaat van een algemeen toezicht door de Sirianen en hun bondgenoten. Wij hebben ervoor gezorgd dat – ook al heeft u hele zware tijden meegemaakt – u nooit zou uitsterven of zou verworden tot experimenten van de meest immorele en beestachtige soort. Het duister werd verleid door de invloed die het verkreeg door zijn toewijding. Als de toezichthouders van de Hemel hebben wij een dergelijke genetische dwaasheid kunnen voorkomen; het is een hele vreemde reeks van gebeurtenissen die de Annunaki en hun volgelingen u hebben aangedaan. In de voorbije eeuw bent u heel vaak bijna uitgeroeid geweest door oorlogen, de pest of atoomrampen. In vele gevallen werd uw Zon aangevallen en bijna vernietigd. Door deze dreigende rampen waren meerdere Sterren- en Buitenaardse Vloten gedwongen om in te grijpen en onverdroten samen te werken met de toezichthouders van de Aarde. Deze bijna-rampen dwongen de Galactische Federatie ertoe om een speciale Vloot aan te wijzen, die onze toezichthouders tot hun beschikking stond als vangnet. Zo zijn er nog meer verhalen die wij u in de toekomst willen vertellen.

U bent een bijzonder type mens. Miljoenen jaren geleden was de mensheid op Vega een primitieve aapachtige die vooral verbonden was met water, en wiens grootste vaardigheid was dat hij kon vissen. Wij waren enkel maar in staat om een eenvoudige gemeenschap te vormen en waren voortdurend bezorgd omdat een aantal vechtlustige roofdieren ons constant lastig viel. Naar dit rijk kwamen ook de galactische zeewezens.

Met zijn allen waren zij bijna 10 000 levens lang op zoek geweest naar een Wezen dat in staat was om een ware landbewaker te worden. Deze dapperen zagen ons en begonnen met een proces om ons te maken tot méér dan wij waren. Zij zagen in ons een antwoord op hun lange, intergalactische zoektocht. Deze schitterende wezens vroegen aan de Galactische Spirituele Hiërarchie om ons tot volledig bewustzijn te brengen. Na een lange reeks van besprekingen ging de Spirituele Hiërarchie overstag. De primaten van Vega kregen een bijzonder scheppingsverhaal en hen werd verteld dat het noodzakelijk was om op het juiste Goddelijk moment dit Zonnestelsel te koloniseren. De Aarde zou het heilige centrum worden van deze nieuwe Sterrennatie. Gaia droeg in zich de vonk die dit prachtige Zonnestelsel had voortgebracht.

Dit grootse verhaal is de basis van ons Zijn. Onze wetenschappers en onze Spirituele raadsleden hebben reeds lang de juistheid van dit grootse verhaal bewezen. Toen wij afreisden vanuit wat u het Lyra-Sterrenstelsel noemt, zijn wij nooit onze nederige herkomst vergeten. Wij leerden vanaf het begin om respect te hebben voor alle levensvormen, en om dit uitgestrekte universum te beschouwen als een speciale holografische Schepping, geïnspireerd door onze Schepper, de Opperste Scheppende Kracht – of in het Siriaans: ‘JaTa’ (de Vreugde van de Hemel). Wij hebben al eerder gewerkt in meerdere samenwerkingsverbanden, welke in totaal zes miljoen jaren oud zijn. De huidige is natuurlijk de Galactische Federatie van Licht. Wij staan te trappelen om u te ontmoeten, en wanneer u er klaar voor bent zullen wij u voorbereiden op het voltooien van de laatste fase van uw terugkeer tot het worden van onze Galactische medemensen. Dit moment in uw geschiedenis is een overgangsperiode tussen wat u kent en wat u gaat worden. Zij die werden toegestaan om u in het duister te storten zijn verdwenen. Wat overblijft is een gemene groep volgelingen … wiens tijd van vertrek ook is aangebroken. Er wacht u een uitzonderlijk glorieuze toekomst!

Namaste! Wij zijn uw Verheven Meesters! Wij komen vandaag om u te verwelkomen in een nieuwe Spirituele tijd voor de mensheid. U heeft van het duister en zijn negatieve waarnemingen geleerd om aan uzelf te twijfelen. Deze innerlijke zelf-twijfel verscheurt u voortdurend. Het berooft u van uw Spirituele vermogens om te manifesteren en het frustreert u voortdurend. Ieder van u die nu leeft, heeft feitelijk van Schepper het vermogen gekregen om een succesvol leven op te bouwen. De sleutelwoorden hiertoe zijn ‘positieve gerichtheid’. Keer u naar binnen en ontsla de knagende tegenwerking van uw duistere waarnemingen. Ouders die niet beter wisten hebben deze voortgebracht. Maar toch: wees geduldig en stel u datgene voor, waar u om vroeg. Mettertijd zal deze oefening zijn vruchten gaan afwerpen. Uw kleine, gerichte overwinningen kunnen dan steeds verder worden uitvergroot.

Wanneer u deze krachtige vermogens om te slagen onder de knie krijgt, zal uw gerichtheid groeien en uw eerste successen kunnen leiden tot andere, nog beter uitgewerkte verlangens. U vervangt gaandeweg de negatieve overtuigingen die u verkeerdelijk zijn ingeprent toen u jong was. Wanneer u merkt hoe effectief dit is, kunt u dit nog verder uitbouwen door het toe te passen als een collectieve oefening. Wanneer u dit doet als groep, voegt u letterlijk de enorme kracht van de Schepper toe aan uw inspanningen. U heeft het succes van deze inspanningen dan oneindig vergroot. Succes kan dan niet uitblijven. Het belangrijkste hierbij is ‘gericht zijn’. Uw kleinere successen die u leerden om uzelf te richten, vereisen nu groepsgerichtheid. Het voornaamste hierbij is om te ontspannen. Leer om los te laten. Geef ze soepeltjes over aan de Hemel. De Hemel gebruikt zijn machtige vermogens om dit op het juiste Goddelijke tijdstip tot stand te brengen. Voel u hier goed bij en doe verder met waar u mee bezig was.

Dan kunt u de kracht van intentie ontdekken. De Hemel wil dat u waarlijk succesvol bent. De Hemel bekijkt deze intenties en bepaalt hoe deze voor u het beste kunnen worden uitgevoerd. Op dit Goddelijk moment staat de Hemel u dit verlangen toe. Het is hierbij belangrijk dat u dit verlangen loslaat en dat u frustratie geen toegang geeft tot dit beeld van uw succes. Blijf dus vertrouwvol. Weet dat uw echte wensen inderdaad zullen slagen. Wij, Meesters, weten dit diep vanbinnen en wij merken dat degenen die deze wijsheid echt opvolgen een krachtig leven leiden! In aanvang is het gemakkelijk om u te laten leiden door frustratie. Leer om een werkelijk succesvol leven te leiden door uw hinderende zelf-twijfel weg te vagen. Dit vergt oefening en een diep geloof in uw eigen, aangeboren kracht.

Wees dus klaar om zelf-twijfel uit te roeien en over te gaan tot de kracht van gerichte, positieve intentie. Herinner u, Lieverds, hoe belangrijk het is om werkelijk uw intentie los te laten en die volledig over te geven aan de Hemel!

Vandaag hebben wij besproken wat er gaande is in deze wereld. We hebben het ook gehad over de belangrijke achtergronden die u nodig heeft, om beter de herkomst te begrijpen van wat er nu gebeurt. De Meesters hebben een nieuwe manier gegeven om de kunst te beoefenen van positieve intenties en hoe u een einde kunt maken aan negatieve frustraties. Weet, Geliefden, dat de enorme voorraad en de oneindige Voorspoed van de Hemel werkelijk de uwe zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!)

Meer van Sheldan Nidle en PAO: HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.