NAN 40: Liefde is overal!

Zoals gepubliceerd in NAN 40:

‘Zoek overal om je heen naar Liefde, Zij is overal’
Saul via John Smallman

NAN 40: JS - Liefde is overal
De denkbeeldige wereld – de wereld waarin u het leven als mens ervaart, lijkt te maken te hebben met een toename van geweld, lijden en conflicten. Uw grote media benutten deze gebeurtenissen ten volle, om u aan te moedigen tot het gaan deelnemen aan een steeds groter wordend gevoel van angst. Als u daarin meegaat, wordt u alleen nog maar dieper meegesleept in de nachtmerrie die deze illusie is.

Richt u daarom liever op het ‘nu’, dit actuele ogenblik waarin aan al uw behoeften wordt voldaan. Dan keert u zich naar binnen, naar uw heilige innerlijke plek waar het Licht van Gods Liefde voor u onblusbaar brandt. Dan zult u de warmte voelen van de bevestiging dat u voor eeuwig liefdevol omvat wordt in de Goddelijke omarming. U zult voelen dat uw energieveld zich uitbreidt en dat de Liefde door u heen stroomt naar de buitenwereld, waar zij zo dringend nodig is om de mensen tot hun onvermijdelijk ontwaken te brengen.

U allen heeft ervoor gekozen om op dit moment in uw evolutiereis te incarneren als mens, omdat u wist dat uw inbreng nodig zou zijn en omdat u zich kon voorstellen hoe nuttig uw dienst als mensen zou zijn. U bent allen bijzonder effectief, op elk ogenblik waarop u de bedoeling heeft om de Liefde te delen en te verspreiden naar hen die in nood zijn en lijden – hetzij de stroom van migranten die moeten kamperen in slechte weersomstandigheden aan de grenzen van de Europese landen, dan wel zij die lijden onder onderdrukking en vervolging in hun thuisland of zij die te maken hebben met diepe armoede in uw eigen gemeenschappen.

Wat er zich nu voordoet maakt het heel moeilijk voor wie dan ook, om de wanhopige behoefte te negeren – of zich er niet van bewust te zijn – van zovele mensen in armoede over de hele planeet. Bovendien weet u dat er geen enkele reden is voor deze toestand. De problemen van de armoede kunnen worden opgelost, maar de algehele politieke aandacht richt zich wereldwijd vooral op een heel klein gebied – ‘Wat kan ik doen om herkozen te worden?’ – en uiteraard is die gebaseerd op angst. Angst is een belangrijke uitputtingsfactor voor uw energieveld en het voedt diegenen die u willen overheersen of onderdrukken. Richt u op Liefde en wanneer u dat doet, weet dan dat Liefde Echt bestaat en dat alles wat daar niet op is afgestemd, niet echt is.

Wanneer u dit doet, dan versterkt en bekrachtigt u uzelf en laat u het angstige, egoïstische masker vallen dat u steeds aan de wereld heeft getoond, om het te vervangen met het beeld van het liefdevolle wezen dat u werkelijk bent en ook altijd zult blijven. Uw verschijning verandert dan in afstemming op uw liefdevolle intentie, de stress en de ouderdomslijnen in uw gezicht worden veel minder zichtbaar en anderen zien een volkomen onbedreigend wezen, wiens liefdevolle energieveld samenwerkt met dat van hen, waardoor er tussen u beiden ruimte ontstaat voor vrede en vertrouwen.

Zoals u al vaker heeft gehoord ‘u bent eeuwige, spirituele wezens die een tijdelijke fysieke ervaring beleven’. Het is uw onvermijdelijke en onontkoombare bestemming om te ontwaken tot de Werkelijkheid, in de Aanwezigheid van God, in de Hemel – omdat er helemaal nergens anders iets is! U heeft die Heilige en wonderbaarlijke staat nooit verlaten, u heeft enkel maar uw herinneringen eraan afgesloten, zodat u zich kon toeleggen op de illusie en het gevoel van afscheiding dat daardoor ontstaat. Het is uw collectieve wil die het in stand houdt, maar u heeft onlangs uw collectieve wil veranderd en als gevolg daarvan brokkelt de illusie af, in de aanloop naar uw ontwaken.

Wat er nu gaande lijkt – in wat de meesten beschouwen als ‘de echte wereld’ – zijn de handelingen van de topmannen en de volgelingen van hen, die zo lang de mensheid in slavernij hebben gehouden en hebben onderdrukt en die nu wanhopig op zoek zijn om hun macht te behouden. Door gebeurtenissen en voorvallen van geweld en conflict voort te brengen – die ogenschijnlijk verdeeldheid en zelfs anarchie brengen in de wereld – trachten zij een dusdanige angst op te wekken dat de mensen zullen willen terugkeren naar de gelijke stand, naar de schijnbare stabiliteit die zij zich herinneren van vroeger … en dat zij met heel hun hart het systeem weer zullen gaan steunen dat vanaf het begin de oorzaak van al deze problemen is geweest.

Laat u niet misleiden door de valse beloften van hen wiens belangen niet liggen – en nooit hebben gelegen – bij het welzijn van de mensheid, want als u dat toelaat zult u zwaar teleurgesteld worden. Een keuze maken, één kant verkiezen – zij het land, religie of politieke partij – boven een andere … dat heeft nooit gewerkt, het brengt alleen scheiding en leidt altijd tot verdere conflicten. Vele zaken waaraan u uw steun verleent moedigen dit heel enthousiast aan, en velen van u zijn gaan geloven dat dit de normale manier is om met elkaar om te gaan. Van competitie wordt gedacht dat het zal leiden tot verbeteringen en vooruitgang in de meeste van uw menselijke betrekkingen, maar de prijs daarvoor in de vorm van menselijk lijden is enorm! En de waarheid daarvan wordt telkens weer bewezen wanneer u ergens uw aandacht op richt.

Ik moedig u nogmaals aan om te trachten op elk moment liefdevol te zijn, ongeacht de situatie waarin u zich bevindt. Doorheen alle eonen van illusie is het duidelijk bewezen dat een conflict nooit iets oplost, het leidt alleen tot grotere problemen en zorgt voor een nog groter conflict, omdat de mensen zich gedwongen zien om een kant te kiezen en allerlei halfhartige oordelen gaan verzinnen om hun keuze te rechtvaardigen.

Liefde zoekt niet naar steun tegen iets of iemand, Zij biedt daarentegen de ruimte waarbinnen harmonieuze samenwerking kan leiden tot het vreedzaam oplossen van kwesties – ten voordele van alle betrokkenen. Met Liefde in het spel zijn er géén verliezers!

Vergeef als eerste uzelf voor wat het ook is waardoor u zich onwaardig voelt in gedachten, woorden of daden. Daarna aanvaard u uzelf zoals u bent, met onvoorwaardelijke Liefde. Wanneer u ophoudt met uw innerlijke oorlogen en vrede sluit met uzelf, dan pas kunt u anderen vergeven. En vanwege de persoonlijke veranderingen die u in uzelf heeft aangebracht door deze intentie op te stellen en eraan vast te houden, zullen anderen u anders gaan zien en zullen zij ook anders op u gaan reageren. U kunt enkel uzelf veranderen, zoals u allen wel weet – maar over de hele wereld veranderen mensen zichzelf en daarmee openen zij hun hart voor de Liefde.

Zoek overal om u heen naar de Liefde, Zij is overal te vinden – verwacht u er dus aan dat u Haar zult vinden, door zelf niets anders te bieden. Aanvankelijk zult u verrast worden door wat u vindt, vervolgens zult u Haar gaan verwachten omdat u haar van nature al deelt. Uw ware aard is en was altijd al de Liefde, en nu gaan velen dit beseffen en halen zij de innerlijke mantels of sluiers weg die Haar verborgen hielden. Dit is de tijd van het ontwaken van de mensheid, het is een ontwaken tot en in Liefde, wees dus trouw aan uw ware aard … wees liefdevol! Dat is het enige wat van u gevraagd wordt en u heeft het vermogen en het verlangen om dit volmaakt uit te voeren!

Met zo heel veel Liefde, Saul.

Meer van John Smallman: HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.