NAN 40: Houd u klaar!

Zoals gepubliceerd in NAN 40:

‘Wees vreugdevol en houd u klaar
voor de meest wonderbaarlijke toekomst!’
door Sheldan Nidle
voor de Galactische Federatie van Licht en de Spirituele Hiërarchie

NAN 40: SN - Houd u klaar

24 November 2015

3 Lamat, 1 Yaxk’in, 12 Manik

Dratzo! De wereld begeeft zich nog steeds in een positieve richting. Alle gevestigde fondsen en reserves zijn in beweging en de meesten hebben hun distributiepunt bereikt. Elk van dergelijke bewegingen vindt plaats onder de hoogste mate van beveiliging. In het verleden was de grootste zorg de grote aantallen sympathiserende volgelingen, die zorgden voor de vertraging door de duisteren. Deze zorgen zijn niet langer het hoofdaandeel in deze omvangrijke beveiliging. Het nieuwe struikelblok werd/wordt gevormd door het plotse wegvallen van de algemene telecommunicatie. Het meeste hiervan is inmiddels rechtgetrokken. Niettemin werden een groot aantal geldoverdrachten, belangrijke websites en de verplaatsing van belangrijke officiële documenten verstoord. Dit probleem bestaat nog steeds, zij het in mindere mate. Toch zorgt dit probleem niet langer voor grote bezorgdheid, zoals eerst het geval was. Om dit tegen te gaan zijn er een aantal belangrijke arrestaties verricht. Deze operatie loopt nog steeds. Onze diensten waren vooral ingezet om informatie te verzamelen over welke wanhopige zetten deze duistere machthebbers hierna nog zouden plannen. Deze gezamenlijke operatie heeft voorkomen dat gelijk welke vorm van grootschalig terrorisme zich het verdelingsproces kon toe-eigenen.

We zijn nu in de laatste fase van het afleveren van de fondsen en het opzetten van een nieuw en wereldwijd financieel systeem. Dit proces omvat nieuwe centra voor het verstrekken van uw zegeningen en een mogelijkheid om grootschalige- en kleinschalige fraude te voorkomen. Daarbij staat er een systeem klaar voor introductie waarmee valuta kunnen worden overgemaakt, om de schemerzones rondom het oude SWIFT-proces op te vangen. De inleidende instructies zijn verzonden naar een aantal belangrijke landen en financiële instellingen. We moesten wachten op een reeks van specifieke antwoorden, nodig om te kunnen verder gaan, en die belangrijke elementen hebben we inmiddels ontvangen.

Voorzichtigheid is heel lang het belangrijkste fundament geweest voor de oude families en uitgezochte koningen. Zij hebben lange tijd geleefd in dictatoriale rijken die geleid werden door de duistere machthebbers. Vandaar was er een langzaam voortschrijdend proces waarin alles heel plichtsgetrouw werd uitgevoerd. Wij bevinden ons nu in de ontvangstmodus en de verwachting is, dat sommigen van u de eerste test zullen ontvangen van dit nieuwe, pas onlangs doorgevoerde leveringssysteem. U kunt dus de eerste fondsen binnenkort verwachten.

Terwijl u zich klaarmaakt om eindelijk uw zegeningen te ontvangen, bevinden diegenen die de Cabal hebben verslagen zich nu in de laatste reeks van onderhandelingen, met betrekking tot de overgave van het duister. Voor dit monumentale gebeuren is het absoluut noodzakelijk dat u beseft wat dit werkelijk betekent. In Atlantis begon u aan een grootse reis, welke nu zal eindigen met uw uiteindelijke overwinning op het duister. De Anunnaki – dit waren hun oorspronkelijke toezichthouders – hebben een maatschappij opgezet om u op verschillende manieren tot slaaf te maken. Dit 13 000 jaren oude systeem zal worden vervangen door een systeem dat u de vrijheid, de waarheid en de voorspoed zal geven die u zo rijkelijk verdient. Neem de tijd om de gevolgen te overwegen van wat er nu gebeurt. Niet alleen zult u de waarheid herwinnen, maar ook de maatschappij die de voorbode is van onze komst. Deze grootse reeks van transities is de laatste link die nog nodig is om deze wereldbol te herstellen, en u in staat te stellen om de aanpassingen te doen welke u tot volledig bewustzijn kunnen terugbrengen. Dit proces herenigt u met uw spirituele- en ruimtefamilies. Het maakt u ook tot bewoners van een wel heel bijzonder Zonnestelsel.

Deze operatie houdt in dat u de grondbeginselen volgens dewelke u nu leeft, moet gaan veranderen. Wij hebben deze tijd gebruikt om echt de opbouw van deze wereld te veranderen. Hoewel deze operatie onze beoogde doelen enigszins heeft vertraagd, heeft het er ook voor gezorgd dat u uw zegeningen zult ontvangen en dat ze veilig beschermd zijn tegen verlies. De eerstkomende tijd zal gebeurtenissen brengen die voor de meesten zullen lijken op wonderen. De koninklijke- en oude families hebben een overvloed vergaard die u kunt gaan gebruiken om een einde te maken aan de armoede en de getto’s, maar die vooral ook dit rijk zal voorzien van zuiver water, elektriciteit en schone lucht. Deze nieuwe reeks van wereldbeschavingen zijn slechts het begin van nieuwe kansen voor iedereen. Gebruik de komende tijd om uw dromen tot stand te brengen. Technologieën die korte en lange reizen kunnen veranderen, zijn slechts het begin van een nieuwe wereld voor de mensheid. Daarnaast zult u ook nog diegenen ontmoeten die uw verre voorouders vertegenwoordigen. Wees vreugdevol en houd u klaar voor een bijzondere en wonderbaarlijke toekomst!

Namaste! Wij zijn uw Verheven Meesters! Uw wereld verandert heel snel, nu de nieuwe energieën voor een steeds groter wordend bewustzijn deze wereld overspoelen. De Hemel zegent ons, aangezien deze Goddelijke energie bedoeld is om uw Hemelse gidsen te helpen bij het aanbrengen van de fundering voor een nieuw fysiek lichaam. Deze energieën moeten uw Kristallen Lichtkamer helpen om u voor te bereiden op een volledig bewustzijn. Het Goddelijke zal zeer binnenkort deze energieën nog intenser maken, nu we de tijd naderen waarop de volgende reeks van dergelijke energieën moet aankomen. Het nieuwe jaar zal daarom een tijd zijn van grotere veranderingen, omdat deze energieën de instrumenten zullen zijn voor nieuwe waarnemingen en nieuwe rijkdom. De Hemel wil dat deze kostbare blauwgroene bol een tijd zal kennen waarop dit rijk werkelijk zijn oude, duistere werkwijze ging veranderen. Eén van onze taken is het opvolgen van ieder van u. Besef diep in uw hart dat er nieuwe manieren zijn die de oude scenario’s zullen herschrijven, en die de manier zullen herzien waarop dit rijk zal functioneren.

Wij helpen de verschillende medische teams van de Galactische Federatie. Wij nemen hun bevindingen en voegen er de onze aan toe. Tezamen bepalen deze pakketten het ogenblik waarop u zelf zult binnengaan in Agartha. Het is onze grootste vreugde om u voor te bereiden op de grootse transformatie die zal plaatsvinden in de Kristallen Kamers. Wij hebben allemaal een bijzondere ceremonie ondergaan, die enkel plaatsvond vanwege de voorbeeldige levens die wij in opeenvolgende levens hebben geleid. Op het juiste Goddelijk moment heeft de Hemel een speciale, transformerende ceremonie geregeld.
Vanwege de sterke loskoppeling die u heeft ervaren in elk van uw levens hier, heeft u behoefte aan een speciaal, heilig, levend werktuig voor het volbrengen van uw terugkeer tot het fysieke Engel-Zijn. Wij gebruiken de eigenschappen van genade en erbarmen om u doorheen deze waarlijk wonderbaarlijke operatie te leiden. Het duister kan enkel de gebeurtenissen voelen die voorafgaan aan uw Ascentie en die nu plaatsvinden.

Sinds de val van Atlantis waren de – toen nog duistere – Anunnaki uw genadeloze overheersers. Deze bijna 13 000 jaren van zware ontberingen hebben de meesten van u achtergelaten in een omgeving van innerlijke stress, afkomstig uit de algemene verwarring over wie u werkelijk bent. Wat er nu moet gebeuren is dat dit wordt rechtgezet, doordat er naar en in uw innerlijk wordt afgekondigd dat u grote Wezens bent en dat dit gebrek aan geloof in uzelf moet worden omgezet naar een positieve en sterk gerichte waarneming van uw ware, op de ziel gebaseerde Zelf. Wij, Meesters, hebben deze mantra in u geplaatst. Gebruik deze mantra om te veranderen hoe u uzelf ziet. U begeeft zich naar een plek waar de grootse, innerlijke vermogens waarover u beschikt kunnen worden teruggegeven, door u gewoon maar krachtig te richten op deze sterke mantra van het ware Zelf. Het is tijd om het beeld te transformeren dat u werd opgelegd door de duisteren. Wees sterk en houd u klaar om uzelf een voorstelling te maken van wie u werkelijk bent!

Vandaag hebben we ons wekelijks verslag verder gezet. Gebruik uw nieuwe, innerlijke kracht om u te richten op deze nieuwe wereld – en haar tot stand te brengen. Het duister is als een dolle doorheen deze wereld geraasd. Nu is het moment gekomen waarop u zich met anderen kunt gaan richten en deze bijzonder prachtige, nieuwe wereld tot stand kunt brengen, vervuld van uw kracht, vrijheid en voorspoed! Weet, Geliefden, dat de enorme voorraad en de oneindige Voorspoed van de Hemel werkelijk de uwe zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!)

Meer van Sheldan Nidle en PAO: HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.